AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2043

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2043


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2043] [Q 2043]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2043-01-03T06 Me c +282.74
2043-01-03T07 Lu xd +193.40
2043-01-03T10 Me V +282.47
2043-01-03T22 Me p 0.6724
2043-01-04T13 Lu V +208.12
2043-01-04T20 Lu a 0.002704
2043-01-07T15 Me +d −19.98
2043-01-09T19 Lu d −28.33
2043-01-10T00
** 
B +130.79
2043-01-10T18
** 
b +50.78
2043-01-11T06 Lu c +290.93
2043-01-12T11 Ne d +12.34
2043-01-14T01 Me Pg +274.02
2043-01-17T04 Lu xa +11.72
2043-01-17T12 Ne Pg +37.55
2043-01-19T19 Lu p 0.002473
2043-01-20T20 Lu v +63.41
2043-01-22T21 Lu +d +28.39
2043-01-23T12
** 
S +176.62
2043-01-25T07 Lu o +125.20
2043-01-25T14 Me e −24.54
2043-01-30T09 Lu xd +190.41
2043-01-30T19 Me d −22.07
2043-02-01T14 Lu V +216.35
2043-02-01T17 Lu a 0.002702
2043-02-01T21 Me xa +289.38
2043-02-04T08 Ur o +135.40
2043-02-04T15 Ur V +135.38
2043-02-05T05 Ur p 17.45
2043-02-06T03 Lu d −28.47
2043-02-07T21
** 
B +129.21
2043-02-08T18 Ve d −21.36
2043-02-09T21 Lu c +321.00
2043-02-13T07 Lu xa +9.44
2043-02-13T08 Ma v +326.15
2043-02-13T10 Lu v +11.29
2043-02-13T18 Lu p 0.002460
2043-02-17T18 Pl v +329.48
2043-02-18T08 Sa d −15.00
2043-02-18T12 Pl o +329.50
2043-02-19T03 Lu +d +28.55
2043-02-20T18 Ma c +332.01
2043-02-21T07 Pl a 40.76
2043-02-21T20
** 
S +176.79
2043-02-23T21 Lu o +155.20
2043-02-25T22 Sa Rg +228.51
2043-02-26T15 Lu xd +188.82
2043-03-01T13 Lu a 0.002706
2043-03-01T13 Lu V +223.94
2043-03-04T17 Ju d −22.99
2043-03-05T12 Lu d −28.63
2043-03-06T02 Me a 1.375
2043-03-09T03
** 
B +132.55
2043-03-09T08 Ma a 2.371
2043-03-11T09 Lu c +350.67
2043-03-11T15 Ve xa +313.46
2043-03-12T11 Me o +351.47
2043-03-12T14 Lu xa +8.64
2043-03-13T07 Lu v +19.29
2043-03-13T09 Lu p 0.002423
2043-03-18T08 Lu +d +28.67
2043-03-19T09 Me v +5.06
2043-03-23T13 Me xd +13.38
2043-03-23T19
** 
S +186.99
2043-03-25T14 Lu o +184.87
2043-03-25T22 Lu xd +188.66
2043-03-29T04 Lu a 0.002712
2043-03-29T06 Lu V +228.72
2043-04-01T20 Lu d −28.68
2043-04-07T02 Me e +19.05
2043-04-07T17
** 
B +143.56
2043-04-09T01 Lu xa +8.67
2043-04-09T19 Lu c +19.85
2043-04-10T16 Lu p 0.002396
2043-04-10T18 Lu v +34.53
2043-04-13T08 Ju +d −22.96
2043-04-14T15 Lu +d +28.64
2043-04-15T05 Me +d +17.93
2043-04-16T06 Me Rg +40.76
2043-04-18T13 Ur +d +17.49
2043-04-20T03 Ju Rg +273.59
2043-04-20T14 Ur Pg +133.31
2043-04-21T17
** 
S +197.38
2043-04-22T04 Lu xd +188.65
2043-04-24T07 Lu o +214.04
2043-04-25T05 Lu V +225.09
2043-04-25T12 Lu a 0.002716
2043-04-26T16 Me c +36.37
2043-04-27T09 Me V +35.90
2043-04-29T02 Lu d −28.59
2043-04-29T14 Me p 0.5634
2043-04-30T11 Ne c +40.04
2043-04-30T17 Ne v +40.05
2043-04-30T17 Pl +d −21.18
2043-04-30T20 Me xa +33.66
2043-05-01T10 Ne a 30.81
2043-05-05T19 Sa o +225.21
2043-05-05T22 Sa p 8.866
2043-05-06T00 Sa V +225.19
2043-05-06T10
** 
B +145.91
2043-05-06T11 Lu xa +8.20
2043-05-09T02 Lu p 0.002387
2043-05-09T03 Lu c +48.44
2043-05-09T06 Lu v +50.65
2043-05-10T00 Me Pg +30.61
2043-05-11T23 Lu +d +28.55
2043-05-14T09 Me d +9.15
2043-05-19T08 Lu xd +187.64
2043-05-20T18
** 
S +204.34
2043-05-21T20 Lu V +217.45
2043-05-22T14 Lu a 0.002716
2043-05-23T23 Lu o +242.75
2043-05-24T06 Me e −25.11
2043-05-26T08 Lu d −28.47
2043-06-01T04 Pl Rg +331.35
2043-06-02T16 Lu xa +6.40
2043-06-04T12
** 
B +155.88
2043-06-06T11 Lu p 0.002398
2043-06-06T16 Lu v +65.49
2043-06-07T10 Lu c +76.60
2043-06-08T09 Lu +d +28.45
2043-06-15T09 Lu xd +185.30
2043-06-15T19
** 
s +196.27
2043-06-18T07 Lu V +219.60
2043-06-19T00 Lu a 0.002712
2043-06-19T13 Me xd +79.21
2043-06-20T02 Ju o +268.71
2043-06-20T06 Ju V +268.69
2043-06-20T15
** 
S +224.15
2043-06-21T12 Ju p 4.250
2043-06-22T13 Lu d −28.42
2043-06-22T14 Lu o +271.11
2043-06-25T21 Me v +92.89
2043-06-26T11 Me o +94.21
2043-06-27T19 Me +d +24.53
2043-06-28T02 Me a 1.326
2043-06-28T16 Ma xd +68.86
2043-06-29T18 Lu xa +3.57
2043-06-30T18 Ju d −23.09
2043-07-02T18 Ve xd +90.99
2043-07-04T15 Lu p 0.002424
2043-07-04T22 Lu v +77.82
2043-07-05T12 Ve +d +23.47
2043-07-05T18
** 
B +167.30
2043-07-05T19 Lu +d +28.44
2043-07-06T17 Lu c +104.59
2043-07-07T09 Sa +d −13.11
2043-07-12T12 Lu xd +182.42
2043-07-15T16 Sa Pg +221.83
2043-07-16T02 Lu V +225.76
2043-07-16T14 Lu a 0.002705
2043-07-19T19 Lu d −28.48
2043-07-22T03 Lu o +299.26
2043-07-22T09
** 
S +236.36
2043-07-26T19 Lu xa +1.08
2043-07-27T19 Me xa +150.51
2043-07-30T05 Ju +d −23.08
2043-08-01T04 Lu p 0.002457
2043-08-01T14 Lu v +82.89
2043-08-01T21 Ma +d +23.82
2043-08-02T02 Lu +d +28.54
2043-08-04T16 Ve a 1.732
2043-08-05T01 Me e +27.29
2043-08-05T02 Lu c +132.62
2043-08-06T05
** 
B +166.73
2043-08-07T11 Ve o +134.91
2043-08-08T16 Lu xd +180.31
2043-08-09T10 Ur a 19.43
2043-08-09T21 Ne +d +13.93
2043-08-10T07 Ur v +137.77
2043-08-10T11 Ur c +137.78
2043-08-13T01 Lu V +233.40
2043-08-13T08 Lu a 0.002702
2043-08-15T16 Ne Rg +42.61
2043-08-16T03 Lu d −28.61
2043-08-19T01 Me Rg +167.32
2043-08-20T08 Pl p 38.92
2043-08-20T15 Lu o +327.50
2043-08-20T17 Ju Pg +263.75
2043-08-21T08
** 
S +225.23
2043-08-21T17 Me d +1.13
2043-08-22T23 Lu xa +359.79
2043-08-23T12 Pl c +330.20
2043-08-23T12 Pl V +330.20
2043-08-26T13 Lu p 0.002471
2043-08-27T02 Lu v +57.61
2043-08-29T08 Lu +d +28.67
2043-08-29T19 Me p 0.6228
2043-09-01T00 Me V +160.01
2043-09-01T19 Me c +159.26
2043-09-03T13 Lu c +160.98
2043-09-03T23
** 
B +159.97
2043-09-04T23 Lu xd +179.59
2043-09-10T02 Lu V +241.53
2043-09-10T03 Lu a 0.002704
2043-09-11T06 Me Pg +153.76
2043-09-12T11 Lu d −28.70
2043-09-15T12 Me xd +155.15
2043-09-15T17 Me +d +9.63
2043-09-18T01 Me e −17.87
2043-09-18T23
** 
S +218.68
2043-09-19T01 Lu o +329.33
2043-09-19T07 Lu xa +359.61
2043-09-22T00 Lu p 0.002442
2043-09-22T02 Lu v +39.58
2043-09-25T14 Lu +d +28.71
2043-10-02T07 Lu xd +179.64
2043-10-03T03 Lu c +189.84
2043-10-03T20
** 
B +155.34
2043-10-04T01 Ve v +206.26
2043-10-04T02 Me v +182.24
2043-10-07T21 Lu a 0.002710
2043-10-08T02 Lu V +249.54
2043-10-09T19 Lu d −28.69
2043-10-15T12 Me o +202.30
2043-10-16T17 Lu xa +359.52
2043-10-18T11 Lu o +25.01
2043-10-19T00
** 
S +208.67
2043-10-19T23 Lu p 0.002408
2043-10-20T02 Lu v +48.82
2043-10-22T07 Me a 1.431
2043-10-22T08 Ve xa +228.95
2043-10-22T10 Pl d −22.26
2043-10-22T20 Lu +d +28.64
2043-10-23T19 Me xa +216.04
2043-10-29T13 Lu xd +179.25
2043-11-01T19 Lu c +219.28
2043-11-02T14 Ju d −23.40
2043-11-02T21 Ne p 28.82
2043-11-02T22
** 
B +150.84
2043-11-03T14 Ne V +41.19
2043-11-03T16
** 
b +81.24
2043-11-03T17 Ne o +41.18
2043-11-04T12 Lu a 0.002717
2043-11-04T19 Lu V +254.74
2043-11-06T01 Lu d −28.56
2043-11-12T05 Pl Pg +329.08
2043-11-13T02 Lu xa +358.34
2043-11-13T08 Sa v +231.15
2043-11-13T12 Sa a 10.90
2043-11-13T16 Sa c +231.19
2043-11-16T19 Ju xa +274.00
2043-11-16T21 Lu o +54.41
2043-11-17T09 Lu p 0.002386
2043-11-17T11 Lu v +63.20
2043-11-17T18
** 
S +205.34
2043-11-19T05 Lu +d +28.50
2043-11-25T07 Ur d +14.79
2043-11-25T15 Lu xd +177.41
2043-11-27T03 Ve d −24.85
2043-11-27T09 Me d −25.85
2043-11-27T13 Ur Rg +142.16
2043-11-30T00 Me e +21.49
2043-12-01T07 Lu V +245.71
2043-12-01T14 Lu c +249.28
2043-12-01T17 Lu a 0.002719
2043-12-02T13
** 
B +150.72
2043-12-03T07 Lu d −28.42
2043-12-08T21 Me Rg +274.42
2043-12-10T06 Lu xa +355.63
2043-12-12T11 Me xd +273.22
2043-12-15T21 Lu p 0.002385
2043-12-15T23 Lu v +78.79
2043-12-16T08 Lu o +84.24
2043-12-16T14
** 
S +206.60
2043-12-16T15 Lu +d +28.41
2043-12-18T12 Me c +266.47
2043-12-18T14 Me V +266.38
2043-12-18T16 Me p 0.6771
2043-12-22T16 Lu xd +174.35
2043-12-27T02 Me +d −19.89
2043-12-28T00 Lu V +239.44
2043-12-28T16 Me Pg +258.11
2043-12-28T20 Lu a 0.002717
2043-12-30T07
** 
B +153.87
2043-12-30T12 Lu d −28.40
2043-12-31T09 Lu c +279.57[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2043.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07