AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2042

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2042


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2042] [Q 2042]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2042-01-01T12 Ve o +281.21
2042-01-02T10 Ve a 1.711
2042-01-02T23 Me e +19.42
2042-01-04T07
** 
S +244.21
2042-01-05T12 Lu +d +27.75
2042-01-06T08 Lu o +106.19
2042-01-07T17 Me xd +305.68
2042-01-10T02 Me Rg +306.21
2042-01-10T05 Ne d +11.61
2042-01-12T03 Lu a 0.002706
2042-01-12T14 Lu V +182.31
2042-01-15T02 Ne Pg +35.30
2042-01-15T02 Lu xd +212.23
2042-01-16T13 Me +d −17.09
2042-01-19T02 Me c +299.13
2042-01-19T03
** 
B +176.13
2042-01-19T10 Me V +298.68
2042-01-19T23 Lu d −27.81
2042-01-20T08 Me p 0.6640
2042-01-21T20 Lu c +301.97
2042-01-23T14 Lu v +327.79
2042-01-23T22 Lu p 0.002425
2042-01-27T23 Lu xa +30.84
2042-01-30T06 Ur V +130.71
2042-01-30T11 Ur o +130.70
2042-01-30T15 Me Pg +290.16
2042-01-31T06 Ur p 17.50
2042-02-01T16
** 
S +268.46
2042-02-01T18 Lu +d +27.86
2042-02-05T01 Lu o +136.38
2042-02-05T07 Ma p 0.6717
2042-02-06T03 Ma V +137.98
2042-02-06T11 Ma o +137.83
2042-02-06T21 Sa d −11.31
2042-02-08T20 Lu a 0.002712
2042-02-09T12 Lu V +189.26
2042-02-10T12 Me d −20.20
2042-02-11T04 Lu xd +209.16
2042-02-12T03 Me e −25.93
2042-02-13T21 Sa Rg +216.60
2042-02-15T00 Me xa +300.67
2042-02-16T08 Lu d −27.97
2042-02-16T11 Pl o +328.09
2042-02-16T18 Pl v +328.10
2042-02-17T02
** 
B +192.03
2042-02-19T16 Pl a 40.51
2042-02-20T07 Lu c +331.83
2042-02-21T00 Lu v +342.18
2042-02-21T06 Lu p 0.002396
2042-02-24T02 Lu xa +28.17
2042-02-28T23 Lu +d +28.06
2042-03-06T01
** 
S +363.28
2042-03-06T20 Lu o +166.37
2042-03-08T04 Lu a 0.002716
2042-03-08T14 Ma +d +21.81
2042-03-08T21 Lu V +190.49
2042-03-10T07 Lu xd +207.25
2042-03-15T00 Ju d −19.52
2042-03-15T17 Lu d −28.17
2042-03-18T02 Ju Rg +242.07
2042-03-18T19 Ma Pg +128.18
2042-03-21T14 Lu v +359.11
2042-03-21T17 Lu c +99.69
2042-03-21T17 Lu p 0.002386
2042-03-23T10 Lu xa +26.97
2042-03-24T01
** 
B +193.31
2042-03-24T04 Me a 1.356
2042-03-28T05 Lu +d +28.22
2042-03-29T11
** 
s +315.15
2042-03-29T11 Me o +8.92
2042-04-03T12 Me v +19.19
2042-04-04T06 Lu a 0.002716
2042-04-04T09 Lu V +181.62
2042-04-05T14 Lu o +195.93
2042-04-05T16 Me xd +23.71
2042-04-06T12 Lu xd +206.86
2042-04-09T09 Ve xd +43.26
2042-04-09T10
** 
S +269.40
2042-04-11T23 Lu d −28.25
2042-04-13T15 Ur +d +18.74
2042-04-15T16 Ur Pg +128.62
2042-04-19T04 Lu v +16.21
2042-04-19T04 Lu p 0.002397
2042-04-19T21 Lu xa +26.87
2042-04-20T02 Lu c +30.16
2042-04-23T02 Sa V +213.30
2042-04-23T07 Sa o +213.29
2042-04-23T08 Sa p 8.780
2042-04-24T11 Me e +20.07
2042-04-24T14 Lu +d +28.24
2042-04-24T17
** 
B +173.01
2042-04-27T12 Ne v +37.78
2042-04-27T22 Ne c +37.79
2042-04-28T20 Ne a 30.81
2042-04-29T05 Pl +d −21.39
2042-05-01T02 Me +d +22.48
2042-05-01T12 Lu V +180.12
2042-05-01T15 Lu a 0.002712
2042-05-03T18 Lu xd +206.91
2042-05-05T05 Me Rg +59.76
2042-05-05T06 Lu o +224.91
2042-05-09T05 Lu d −28.21
2042-05-09T19
** 
S +236.88
2042-05-13T23 Me xa +56.96
2042-05-16T07 Me c +55.61
2042-05-16T17 Me V +55.38
2042-05-17T06 Lu xa +26.73
2042-05-17T09 Lu p 0.002424
2042-05-17T13 Lu v +30.93
2042-05-17T23 Me p 0.5518
2042-05-17T23 Ju o +237.21
2042-05-18T08 Ju V +237.16
2042-05-19T10 Lu c +58.62
2042-05-19T11 Ju p 4.374
2042-05-20T17 Ve +d +25.12
2042-05-21T23 Lu +d +28.17
2042-05-23T04
** 
B +169.29
2042-05-29T01 Me Pg +50.78
2042-05-29T05 Lu V +184.92
2042-05-29T07 Lu a 0.002705
2042-05-30T12 Pl Rg +329.96
2042-05-31T00 Lu xd +206.24
2042-06-01T02 Me d +14.36
2042-06-03T20 Lu o +253.43
2042-06-05T11 Lu d −28.11
2042-06-07T13
** 
S +233.13
2042-06-11T20 Me e −23.42
2042-06-13T12 Lu xa +25.40
2042-06-13T21 Lu p 0.002457
2042-06-14T09 Lu v +37.93
2042-06-17T19 Lu c +86.78
2042-06-18T08 Lu +d +28.10
2042-06-22T13
** 
B +160.20
2042-06-25T20 Sa +d −9.05
2042-06-26T01 Lu a 0.002701
2042-06-26T02 Lu V +191.43
2042-06-27T04 Lu xd +204.23
2042-07-02T16 Me xd +89.36
2042-07-02T18 Lu d −28.10
2042-07-02T23 Sa Pg +209.89
2042-07-03T08 Lu o +281.54
2042-07-06T15
** 
S +204.78
2042-07-07T11 Me +d +23.93
2042-07-08T11 Lu v +353.03
2042-07-09T07 Lu p 0.002470
2042-07-10T10 Me v +105.76
2042-07-10T13 Lu xa +22.86
2042-07-12T11 Me o +110.22
2042-07-14T09 Ju +d −17.43
2042-07-14T19 Me a 1.334
2042-07-15T15 Lu +d +28.12
2042-07-17T05 Lu c +114.82
2042-07-19T12 Ju Pg +232.21
2042-07-22T05
** 
B +141.35
2042-07-23T20 Lu a 0.002703
2042-07-24T00 Lu V +198.23
2042-07-24T06 Lu xd +201.36
2042-07-29T22 Ve xa +172.37
2042-07-30T02 Lu d −28.19
2042-08-01T17 Lu o +309.63
2042-08-04T06 Lu v +346.19
2042-08-04T08 Ur a 19.48
2042-08-04T18 Lu p 0.002444
2042-08-05T05
** 
S +184.89
2042-08-05T08 Ur c +133.07
2042-08-05T20 Ur v +133.10
2042-08-06T14 Lu xa +20.13
2042-08-07T13 Ne +d +13.24
2042-08-09T22 Me xa +161.72
2042-08-10T00 Ve e +45.81
2042-08-11T21 Lu +d +28.25
2042-08-13T04 Ne Rg +40.37
2042-08-15T18 Lu c +143.07
2042-08-18T15 Pl p 38.67
2042-08-20T05
** 
B +133.23
2042-08-20T09 Lu xd +199.00
2042-08-20T13 Lu a 0.002709
2042-08-20T20 Lu V +204.52
2042-08-21T08 Pl V +328.82
2042-08-21T11 Pl c +328.81
2042-08-22T15 Me e +27.32
2042-08-26T11 Lu d −28.35
2042-08-28T05 Ma xa +201.67
2042-08-31T02 Lu o +337.85
2042-09-01T09 Lu v +357.68
2042-09-01T15 Lu p 0.002411
2042-09-02T19 Lu xa +18.37
2042-09-03T03
** 
S +179.62
2042-09-05T06
** 
b +33.13
2042-09-05T11 Me Rg +184.56
2042-09-06T21 Me d −5.59
2042-09-08T02 Lu +d +28.42
2042-09-14T08 Lu c +171.71
2042-09-16T06 Me p 0.6405
2042-09-16T13 Lu xd +197.92
2042-09-17T01
** 
B +133.71
2042-09-17T03 Lu a 0.002715
2042-09-17T10 Lu V +208.28
2042-09-18T01 Me V +176.69
2042-09-18T18 Me c +175.98
2042-09-22T19 Lu d −28.50
2042-09-27T22 Me Pg +170.05
2042-09-28T08 Ve Rg +213.78
2042-09-28T15 Me xd +170.12
2042-09-29T10 Lu o +207.54
2042-09-29T20
** 
s +46.38
2042-09-29T22 Lu v +13.85
2042-09-29T23 Lu p 0.002389
2042-09-30T04 Lu xa +17.94
2042-10-01T00
** 
S +184.91
2042-10-01T06 Me +d +4.21
2042-10-02T12 Ve d −19.82
2042-10-04T08 Me e −17.86
2042-10-05T08 Lu +d +28.52
2042-10-13T20 Lu xd +197.93
2042-10-14T02 Lu c +200.87
2042-10-14T08 Lu V +204.19
2042-10-14T09 Lu a 0.002717
2042-10-15T17
** 
B +133.69
2042-10-19T06 Ve c +206.01
2042-10-19T12 Ve V +205.85
2042-10-20T02 Lu d −28.51
2042-10-20T05 Ve p 0.2742
2042-10-20T11 Me v +197.79
2042-10-21T04 Pl d −22.47
2042-10-25T16
** 
b +35.40
2042-10-27T15 Lu xa +17.87
2042-10-28T11 Lu p 0.002386
2042-10-28T14 Lu v +31.88
2042-10-28T19 Lu o +35.51
2042-10-29T11
** 
S +180.62
2042-10-31T09 Ne p 28.81
2042-11-01T05 Ne o +38.94
2042-11-01T10 Ne V +38.93
2042-11-01T14 Sa a 10.82
2042-11-01T16 Sa c +219.39
2042-11-01T17 Lu +d +28.47
2042-11-02T03 Sa v +219.44
2042-11-03T12 Me o +221.35
2042-11-05T22 Me xa +225.26
2042-11-08T16 Me a 1.444
2042-11-09T04 Ve Pg +198.08
2042-11-10T01 Lu V +197.39
2042-11-10T01 Lu xd +197.76
2042-11-10T12 Lu a 0.002716
2042-11-10T13 Pl Pg +327.68
2042-11-12T20 Lu c +230.57
2042-11-13T03
** 
B +133.77
2042-11-16T07 Lu d −28.41
2042-11-20T02 Ve xd +200.32
2042-11-20T03 Ur d +16.25
2042-11-21T04 Ve +d −7.93
2042-11-22T13 Ur Rg +137.45
2042-11-24T01 Lu xa +17.10
2042-11-25T22 Lu p 0.002404
2042-11-26T05 Lu v +49.46
2042-11-27T06 Lu o +65.15
2042-11-27T09
** 
S +182.98
2042-11-29T03 Lu +d +28.37
2042-12-02T22 Ju a 6.317
2042-12-04T13 Ma d −24.35
2042-12-04T23 Ju c +252.94
2042-12-05T17 Me d −25.78
2042-12-06T21 Ju v +253.37
2042-12-07T05 Lu xd +196.28
2042-12-07T14 Lu V +200.79
2042-12-08T01 Lu a 0.002710
2042-12-12T12
** 
B +135.02
2042-12-12T14 Lu c +260.68
2042-12-13T13 Lu d −28.32
2042-12-17T03 Me e +20.35
2042-12-21T04 Lu xa +14.81
2042-12-23T00
** 
s +57.22
2042-12-24T01 Lu p 0.002439
2042-12-24T13 Lu v +63.21
2042-12-25T00 Me Rg +290.27
2042-12-25T14 Me xd +290.22
2042-12-26T05
** 
S +182.00
2042-12-26T13 Lu +d +28.30
2042-12-26T17 Lu o +95.06
2042-12-29T20 Ve e −46.86[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2042.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07