AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2041

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2041


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2041] [Q 2041]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2041-01-01T06 Me v +292.39
2041-01-01T23 Lu d −26.76
2041-01-02T07 Lu c +282.77
2041-01-03T07 Lu p 0.002397
2041-01-03T09 Lu v +299.21
2041-01-05T02 Ve e +47.20
2041-01-07T08 Ne d +10.87
2041-01-11T12 Lu xa +53.00
2041-01-12T01 Ne Pg +33.06
2041-01-14T11 Ve xd +342.06
2041-01-15T04 Lu +d +26.77
2041-01-16T03
** 
S +262.22
2041-01-16T19 Lu o +117.54
2041-01-18T10 Lu a 0.002717
2041-01-18T21 Lu V +142.21
2041-01-19T02 Me e +18.70
2041-01-20T08 Me xd +319.79
2041-01-25T03 Ur o +126.03
2041-01-25T11 Ur V +126.01
2041-01-25T13 Sa d −7.10
2041-01-25T18 Me Rg +322.31
2041-01-25T22 Ur p 17.55
2041-01-26T03 Lu xd +231.34
2041-01-29T10 Lu d −26.85
2041-01-29T22 Me +d −12.05
2041-01-30T23
** 
B +178.57
2041-01-31T17 Lu c +312.72
2041-01-31T19 Lu p 0.002384
2041-01-31T20 Lu v +314.52
2041-02-01T02 Sa Rg +204.45
2041-02-03T15 Me c +315.70
2041-02-04T04 Me V +315.07
2041-02-05T12 Me p 0.6514
2041-02-07T12 Lu xa +50.09
2041-02-11T00 Ju d −10.77
2041-02-11T09 Lu +d +26.92
2041-02-13T17
** 
S +282.00
2041-02-13T22 Lu V +128.09
2041-02-14T07 Ju Rg +211.76
2041-02-14T11 Lu a 0.002717
2041-02-15T14 Lu o +147.76
2041-02-15T22 Me Pg +306.67
2041-02-22T04 Lu xd +228.16
2041-02-23T17 Me d −17.12
2041-02-24T18 Ve Rg +6.20
2041-02-25T19 Lu d −27.04
2041-02-27T15 Me xa +312.93
2041-02-28T21
** 
B +182.89
2041-03-01T03 Me e −27.03
2041-03-01T07 Lu v +329.56
2041-03-01T07 Lu p 0.002393
2041-03-02T03 Lu c +342.46
2041-03-04T07 Ve +d +9.26
2041-03-06T15 Lu xa +47.13
2041-03-08T22 Ma v +329.36
2041-03-10T15 Lu +d +27.15
2041-03-13T06 Lu V +128.97
2041-03-13T19 Lu a 0.002714
2041-03-16T02
** 
S +279.68
2041-03-17T08 Ve p 0.2797
2041-03-17T08 Lu o +177.62
2041-03-17T14 Ve V +358.16
2041-03-17T18 Ve c +358.05
2041-03-21T05 Lu xd +225.95
2041-03-25T02 Lu d −27.27
2041-03-29T13 Lu v +342.16
2041-03-29T14 Lu p 0.002421
2041-03-31T08
** 
B +177.24
2041-03-31T13 Lu c +11.68
2041-04-02T22 Lu xa +45.54
2041-04-06T22 Lu +d +27.34
2041-04-07T17 Ve Pg +350.05
2041-04-08T02 Ur +d +19.87
2041-04-09T21 Sa V +201.14
2041-04-10T02 Sa p 8.682
2041-04-10T03 Sa o +201.12
2041-04-10T04 Ur Pg +123.95
2041-04-10T05 Lu V +136.79
2041-04-10T08 Me a 1.341
2041-04-10T12 Lu a 0.002707
2041-04-13T23 Me o +24.67
2041-04-15T23 Lu o +206.88
2041-04-16T00 Ju o +206.88
2041-04-16T05 Ju V +206.85
2041-04-16T15
** 
S +260.11
2041-04-17T03 Ju p 4.444
2041-04-17T10 Lu xd +225.28
2041-04-17T22 Me v +32.97
2041-04-18T07 Me xd +33.81
2041-04-20T15 Ve d −0.53
2041-04-21T07 Lu d −27.38
2041-04-24T21 Ne c +35.55
2041-04-25T03 Ne v +35.56
2041-04-25T20 Ne a 30.81
2041-04-26T03 Lu v +345.64
2041-04-26T04 Lu p 0.002456
2041-04-29T23 Lu c +40.54
2041-04-30T08 Lu xa +45.24
2041-05-02T12
** 
B +162.38
2041-05-04T04
** 
s +227.66
2041-05-04T07 Lu +d +27.39
2041-05-06T01 Ve xa +2.46
2041-05-08T06 Lu a 0.002703
2041-05-08T07 Lu V +145.52
2041-05-11T21 Me e +21.46
2041-05-14T05 Me +d +24.94
2041-05-14T18 Lu xd +225.35
2041-05-15T12 Lu o +235.58
2041-05-16T20
** 
S +217.45
2041-05-18T13 Lu d −27.38
2041-05-21T06 Lu v +315.75
2041-05-21T13 Lu p 0.002470
2041-05-24T03 Me Rg +79.48
2041-05-26T12 Ve e −45.89
2041-05-26T14 Me xa +79.25
2041-05-27T16 Lu xa +45.27
2041-05-29T10 Lu c +68.94
2041-05-31T06
** 
B +142.59
2041-05-31T15 Lu +d +27.35
2041-06-04T22 Me p 0.5493
2041-06-05T00 Me c +75.24
2041-06-05T00 Me V +75.23
2041-06-05T01 Lu a 0.002703
2041-06-05T08 Lu V +154.04
2041-06-11T02 Lu xd +224.91
2041-06-13T07 Sa +d −4.55
2041-06-13T21
** 
S +190.16
2041-06-13T22 Lu o +263.79
2041-06-13T23 Ju +d −7.26
2041-06-14T21 Lu d −27.32
2041-06-16T20 Lu v +305.81
2041-06-16T23 Lu p 0.002443
2041-06-17T01 Me Pg +70.94
2041-06-17T11 Me d +17.76
2041-06-17T17 Ju Pg +201.86
2041-06-19T11 Sa Pg +197.71
2041-06-23T21 Lu xa +44.38
2041-06-27T22 Lu +d +27.31
2041-06-27T23 Lu c +97.15
2041-06-28T11
** 
B +126.98
2041-06-29T17 Me e −21.76
2041-07-02T18 Lu a 0.002709
2041-07-03T07 Lu V +161.85
2041-07-08T08 Lu xd +223.18
2041-07-12T06 Lu d −27.33
2041-07-12T13
** 
S +168.94
2041-07-13T07 Lu o +291.78
2041-07-14T18 Lu v +313.93
2041-07-14T21 Lu p 0.002411
2041-07-15T07 Me xd +99.79
2041-07-16T17 Me +d +23.11
2041-07-20T22 Lu xa +42.15
2041-07-24T12 Me v +118.71
2041-07-25T04 Lu +d +27.35
2041-07-27T10
** 
B +111.99
2041-07-27T13 Lu c +125.35
2041-07-28T00 Me o +126.05
2041-07-29T17 Ur a 19.52
2041-07-30T07 Lu a 0.002715
2041-07-30T15 Ur v +128.38
2041-07-30T16 Ur c +128.38
2041-07-31T02 Lu V +167.59
2041-07-31T07 Me a 1.346
2041-08-03T19 Ve +d +22.07
2041-08-04T11 Lu xd +220.38
2041-08-04T14 Ne +d +12.54
2041-08-08T15 Lu d −27.44
2041-08-10T02 Ne Rg +38.12
2041-08-10T05 Ma xd +84.00
2041-08-11T01
** 
S +158.29
2041-08-11T14 Lu o +319.75
2041-08-12T00 Lu v +326.67
2041-08-12T04 Lu p 0.002390
2041-08-16T23 Lu xa +39.28
2041-08-21T09 Lu +d +27.52
2041-08-22T13 Me xa +172.23
2041-08-24T09 Ma +d +23.61
2041-08-25T04
** 
B +109.13
2041-08-26T04 Lu c +153.82
2041-08-26T13 Lu a 0.002718
2041-08-27T04 Ve xd +123.61
2041-08-27T06 Lu V +166.72
2041-08-31T12 Lu xd +217.72
2041-09-05T00 Lu d −27.65
2041-09-08T15 Me e +26.85
2041-09-08T21
** 
S +158.97
2041-09-09T10 Lu v +341.28
2041-09-09T14 Lu p 0.002386
2041-09-09T21 Lu o +348.08
2041-09-13T04 Lu xa +37.01
2041-09-17T15 Lu +d +27.72
2041-09-22T02 Me Rg +201.25
2041-09-22T12 Me d −11.86
2041-09-22T16 Lu V +157.04
2041-09-22T17 Lu a 0.002716
2041-09-23T04
** 
B +109.55
2041-09-24T20 Lu c +182.68
2041-09-27T15 Lu xd +216.33
2041-10-02T07 Lu d −27.82
2041-10-02T19 Me p 0.6550
2041-10-04T05 Me V +193.04
2041-10-04T18 Me c +192.40
2041-10-07T00
** 
S +154.89
2041-10-07T21 Lu v +356.25
2041-10-08T00 Lu p 0.002403
2041-10-09T06 Lu o +16.82
2041-10-10T13 Lu xa +36.19
2041-10-11T06 Me xd +186.62
2041-10-13T17 Me Pg +186.05
2041-10-14T22 Lu +d +27.86
2041-10-16T07 Me +d −1.44
2041-10-19T20 Sa a 10.73
2041-10-19T21 Sa c +207.36
2041-10-20T02 Lu V +158.33
2041-10-20T04 Lu a 0.002711
2041-10-20T04 Sa v +207.40
2041-10-20T05 Me e −18.15
2041-10-20T18
** 
B +107.36
2041-10-24T13 Lu c +212.01
2041-10-24T21 Lu xd +216.12
2041-10-28T09 Ne p 28.81
2041-10-28T18
** 
b +63.17
2041-10-28T23 Ne V +36.70
2041-10-29T05 Ne o +36.69
2041-10-29T13 Lu d −27.87
2041-11-01T20 Ju a 6.416
2041-11-03T18 Ju c +222.23
2041-11-04T14 Ju v +222.41
2041-11-04T22
** 
S +163.29
2041-11-05T02 Lu v +8.73
2041-11-05T03 Lu p 0.002435
2041-11-06T09 Me v +214.82
2041-11-07T00 Lu xa +36.15
2041-11-07T16 Lu o +46.15
2041-11-11T08 Lu +d +27.85
2041-11-14T14 Ur d +17.60
2041-11-16T22 Lu a 0.002705
2041-11-16T23 Lu V +165.19
2041-11-17T03 Ur Rg +132.75
2041-11-18T09
** 
B +121.99
2041-11-18T13 Me xa +234.49
2041-11-21T05 Lu xd +216.13
2041-11-22T23 Me o +241.56
2041-11-23T05 Lu c +241.83
2041-11-25T10 Me a 1.451
2041-11-25T18 Lu d −27.81
2041-12-01T23 Lu v +2.15
2041-12-02T03 Lu p 0.002470
2041-12-03T23
** 
S +188.37
2041-12-04T08 Lu xa +35.75
2041-12-07T05 Lu o +76.02
2041-12-08T17 Lu +d +27.78
2041-12-13T06 Me d −25.52
2041-12-14T19 Lu a 0.002703
2041-12-15T01 Lu V +173.73
2041-12-16T18 Ve xa +262.02
2041-12-17T02
** 
B +146.27
2041-12-18T11 Lu xd +214.96
2041-12-19T03 Ma d +15.36
2041-12-22T04 Ve v +268.85
2041-12-22T20 Lu c +271.86
2041-12-23T02 Lu d −27.75
2041-12-26T07 Ve d −23.75
2041-12-26T07 Lu v +321.27
2041-12-26T22 Lu p 0.002463
2041-12-27T17 Ma Rg +147.66
2041-12-31T10 Lu xa +33.85[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2041.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19