AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2041

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2041


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2041] [Q 2041]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2041-01-01T18 Me v +292.39
2041-01-02T11 Lu d −26.76
2041-01-02T15
** 
B +155.14
2041-01-02T19 Lu c +282.78
2041-01-03T19 Lu p 0.002397
2041-01-03T21 Lu v +299.22
2041-01-05T14 Ve e +47.20
2041-01-07T20 Ne d +10.87
2041-01-12T00 Lu xa +53.01
2041-01-12T13 Ne Pg +33.06
2041-01-14T23 Ve xd +342.06
2041-01-15T16 Lu +d +26.77
2041-01-17T07 Lu o +117.55
2041-01-17T22
** 
S +220.62
2041-01-18T22 Lu a 0.002717
2041-01-19T09 Lu V +142.35
2041-01-19T14 Me e +18.70
2041-01-20T20 Me xd +319.79
2041-01-25T15 Ur o +126.03
2041-01-25T23 Ur V +126.01
2041-01-26T01 Sa d −7.10
2041-01-26T06 Me Rg +322.31
2041-01-26T10 Ur p 17.55
2041-01-26T15 Lu xd +231.35
2041-01-29T22 Lu d −26.85
2041-01-30T10 Me +d −12.05
2041-02-01T03
** 
B +161.98
2041-02-01T05 Lu c +312.73
2041-02-01T07 Lu p 0.002384
2041-02-01T08 Lu v +314.53
2041-02-01T14 Sa Rg +204.45
2041-02-04T03 Me c +315.71
2041-02-04T16 Me V +315.07
2041-02-06T00 Me p 0.6514
2041-02-08T00 Lu xa +50.10
2041-02-11T12 Ju d −10.77
2041-02-11T21 Lu +d +26.92
2041-02-14T10 Lu V +127.91
2041-02-14T18 Pl v +326.68
2041-02-14T19 Ju Rg +211.76
2041-02-14T23 Lu a 0.002717
2041-02-15T02
** 
S +228.05
2041-02-15T12 Pl o +326.70
2041-02-16T02 Lu o +147.77
2041-02-16T10 Me Pg +306.67
2041-02-18T01 Pl a 40.26
2041-02-22T16 Lu xd +228.17
2041-02-24T05 Me d −17.12
2041-02-25T06 Ve Rg +6.20
2041-02-26T07 Lu d −27.04
2041-02-28T03 Me xa +312.93
2041-03-01T13
** 
B +164.24
2041-03-01T15 Me e −27.03
2041-03-01T19 Lu v +329.52
2041-03-01T19 Lu p 0.002393
2041-03-02T15 Lu c +342.41
2041-03-04T19 Ve +d +9.26
2041-03-07T03 Lu xa +47.14
2041-03-09T10 Ma v +329.36
2041-03-11T03 Lu +d +27.15
2041-03-13T18 Lu V +128.94
2041-03-14T07 Lu a 0.002714
2041-03-15T23
** 
S +225.52
2041-03-17T20 Ve p 0.2797
2041-03-17T20 Lu o +177.63
2041-03-18T02 Ve V +358.16
2041-03-18T06 Ve c +358.05
2041-03-21T17 Lu xd +225.96
2041-03-25T14 Lu d −27.27
2041-03-30T01 Lu v +342.17
2041-03-30T02 Lu p 0.002421
2041-03-30T09
** 
B +162.59
2041-04-01T01 Lu c +11.69
2041-04-03T10 Lu xa +45.55
2041-04-07T10 Lu +d +27.34
2041-04-08T05 Ve Pg +350.05
2041-04-08T14 Ur +d +19.87
2041-04-10T09 Sa V +201.14
2041-04-10T14 Sa p 8.682
2041-04-10T14 Sa o +201.12
2041-04-10T16 Ur Pg +123.95
2041-04-10T17 Lu V +136.80
2041-04-10T20 Me a 1.341
2041-04-11T00 Lu a 0.002707
2041-04-14T11 Me o +24.67
2041-04-15T03
** 
S +230.94
2041-04-16T11 Lu o +206.89
2041-04-16T12 Ju o +206.88
2041-04-16T17 Ju V +206.85
2041-04-17T15 Ju p 4.444
2041-04-17T22 Lu xd +225.24
2041-04-18T10 Me v +32.97
2041-04-18T19 Me xd +33.81
2041-04-21T03 Ve d −0.53
2041-04-21T19 Lu d −27.38
2041-04-25T09 Ne c +35.55
2041-04-25T16 Ne v +35.56
2041-04-26T08 Ne a 30.81
2041-04-26T15 Lu v +345.71
2041-04-26T16 Lu p 0.002456
2041-04-27T19 Pl +d −21.59
2041-04-29T18
** 
B +167.42
2041-04-30T11 Lu c +40.50
2041-04-30T20 Lu xa +45.25
2041-05-04T16
** 
s +227.66
2041-05-04T19 Lu +d +27.39
2041-05-06T13 Ve xa +2.46
2041-05-08T18 Lu a 0.002703
2041-05-08T19 Lu V +145.49
2041-05-12T09 Me e +21.46
2041-05-14T17 Me +d +24.94
2041-05-15T06 Lu xd +225.36
2041-05-15T12
** 
S +230.85
2041-05-16T00 Lu o +235.54
2041-05-19T01 Lu d −27.38
2041-05-21T18 Lu v +315.76
2041-05-22T01 Lu p 0.002470
2041-05-24T15 Me Rg +79.48
2041-05-27T00 Ve e −45.89
2041-05-27T02 Me xa +79.25
2041-05-28T04 Lu xa +45.28
2041-05-28T21 Pl Rg +328.56
2041-05-29T21
** 
B +159.59
2041-05-29T22 Lu c +68.95
2041-06-01T03 Lu +d +27.35
2041-06-05T10 Me p 0.5493
2041-06-05T12 Me c +75.24
2041-06-05T12 Me V +75.23
2041-06-05T13 Lu a 0.002703
2041-06-05T20 Lu V +154.01
2041-06-11T14 Lu xd +224.92
2041-06-13T01
** 
S +209.61
2041-06-13T19 Sa +d −4.55
2041-06-14T10 Lu o +263.75
2041-06-14T11 Ju +d −7.26
2041-06-15T09 Lu d −27.32
2041-06-17T08 Lu v +305.82
2041-06-17T11 Lu p 0.002443
2041-06-17T13 Me Pg +70.94
2041-06-17T23 Me d +17.76
2041-06-18T05 Ju Pg +201.86
2041-06-19T23 Sa Pg +197.71
2041-06-24T08 Lu xa +44.39
2041-06-27T05
** 
B +149.35
2041-06-28T10 Lu +d +27.31
2041-06-28T11 Lu c +97.16
2041-06-30T05 Me e −21.76
2041-07-03T06 Lu a 0.002709
2041-07-03T19 Lu V +161.86
2041-07-08T20 Lu xd +223.20
2041-07-12T07
** 
S +197.12
2041-07-12T18 Lu d −27.33
2041-07-13T18 Lu o +291.79
2041-07-15T06 Lu v +313.94
2041-07-15T09 Lu p 0.002411
2041-07-15T19 Me xd +99.79
2041-07-17T05 Me +d +23.11
2041-07-21T10 Lu xa +42.17
2041-07-25T00 Me v +118.71
2041-07-25T16 Lu +d +27.35
2041-07-26T20
** 
B +143.00
2041-07-28T01 Lu c +125.36
2041-07-28T12 Me o +126.05
2041-07-30T05 Ur a 19.52
2041-07-30T19 Lu a 0.002715
2041-07-31T03 Ur v +128.38
2041-07-31T04 Ur c +128.38
2041-07-31T14 Lu V +167.65
2041-07-31T19 Me a 1.346
2041-08-04T07 Ve +d +22.07
2041-08-04T23 Lu xd +220.39
2041-08-05T02 Ne +d +12.54
2041-08-09T03 Lu d −27.44
2041-08-10T14 Ne Rg +38.12
2041-08-10T16 Ma xd +84.00
2041-08-11T05
** 
S +193.67
2041-08-12T02 Lu o +319.76
2041-08-12T13 Lu v +326.74
2041-08-12T16 Lu p 0.002390
2041-08-16T23 Pl p 38.41
2041-08-17T11 Lu xa +39.23
2041-08-20T05 Pl V +327.40
2041-08-20T12 Pl c +327.39
2041-08-21T21 Lu +d +27.52
2041-08-23T01 Me xa +172.23
2041-08-24T21 Ma +d +23.61
2041-08-25T12
** 
B +143.60
2041-08-26T16 Lu c +153.83
2041-08-27T01 Lu a 0.002718
2041-08-27T16 Ve xd +123.61
2041-08-27T18 Lu V +166.83
2041-09-01T00 Lu xd +217.73
2041-09-05T12 Lu d −27.65
2041-09-09T03 Me e +26.85
2041-09-09T12
** 
S +195.68
2041-09-09T22 Lu v +341.35
2041-09-10T02 Lu p 0.002386
2041-09-10T09 Lu o +348.09
2041-09-13T16 Lu xa +37.02
2041-09-18T03 Lu +d +27.73
2041-09-22T14 Me Rg +201.25
2041-09-23T00 Me d −11.86
2041-09-23T05 Lu V +157.19
2041-09-23T05 Lu a 0.002716
2041-09-24T04
** 
B +143.16
2041-09-25T08 Lu c +182.69
2041-09-28T03 Lu xd +216.34
2041-10-02T19 Lu d −27.82
2041-10-03T07 Me p 0.6550
2041-10-04T17 Me V +193.03
2041-10-05T06 Me c +192.40
2041-10-07T21
** 
S +189.35
2041-10-08T09 Lu v +356.32
2041-10-08T12 Lu p 0.002403
2041-10-09T18 Lu o +16.84
2041-10-11T01 Lu xa +36.15
2041-10-11T18 Me xd +186.62
2041-10-14T05 Me Pg +186.05
2041-10-15T10 Lu +d +27.86
2041-10-16T19 Me +d −1.44
2041-10-20T00 Pl d −22.66
2041-10-20T08 Sa a 10.73
2041-10-20T09 Sa c +207.36
2041-10-20T14 Lu V +158.34
2041-10-20T16 Lu a 0.002711
2041-10-20T16 Sa v +207.40
2041-10-20T17 Me e −18.15
2041-10-22T02
** 
B +139.73
2041-10-25T01 Lu c +212.02
2041-10-25T09 Lu xd +216.13
2041-10-28T21 Ne p 28.81
2041-10-29T06
** 
b +63.17
2041-10-29T11 Ne V +36.70
2041-10-29T17 Ne o +36.69
2041-10-30T01 Lu d −27.87
2041-11-02T08 Ju a 6.416
2041-11-04T06 Ju c +222.23
2041-11-05T02 Ju v +222.41
2041-11-05T15 Lu v +8.80
2041-11-05T15 Lu p 0.002435
2041-11-06T02
** 
S +194.05
2041-11-06T21 Me v +214.82
2041-11-07T12 Lu xa +36.16
2041-11-08T04 Lu o +46.17
2041-11-08T20 Pl Pg +326.27
2041-11-11T20 Lu +d +27.85
2041-11-15T02 Ur d +17.60
2041-11-17T10 Lu a 0.002705
2041-11-17T11 Lu V +165.20
2041-11-17T15 Ur Rg +132.75
2041-11-19T01 Me xa +234.49
2041-11-20T14
** 
B +147.47
2041-11-21T17 Lu xd +216.14
2041-11-23T11 Me o +241.56
2041-11-23T17 Lu c +241.79
2041-11-25T22 Me a 1.451
2041-11-26T06 Lu d −27.81
2041-12-02T10 Lu v +2.05
2041-12-02T15 Lu p 0.002470
2041-12-04T20 Lu xa +35.76
2041-12-05T16
** 
S +210.63
2041-12-07T17 Lu o +75.98
2041-12-09T05 Lu +d +27.78
2041-12-13T18 Me d −25.52
2041-12-15T07 Lu a 0.002703
2041-12-15T13 Lu V +173.69
2041-12-17T06 Ve xa +262.01
2041-12-18T23 Lu xd +214.97
2041-12-19T15 Ma d +15.36
2041-12-20T02
** 
B +162.15
2041-12-22T16 Ve v +268.85
2041-12-23T08 Lu c +271.87
2041-12-23T14 Lu d −27.75
2041-12-26T19 Ve d −23.75
2041-12-26T19 Lu v +321.28
2041-12-27T10 Lu p 0.002463
2041-12-28T05 Ma Rg +147.66
2041-12-31T22 Lu xa +33.86[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2041.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07