AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2040

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2040


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2040] [Q 2040]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2040-01-02T15 Ma o +101.84
2040-01-05T12 Me o +284.98
2040-01-05T13
** 
B +194.61
2040-01-06T14 Ne d +10.11
2040-01-11T02 Ne Pg +30.81
2040-01-11T10 Lu xd +252.47
2040-01-13T04 Ju d +0.50
2040-01-13T06 Lu d −25.45
2040-01-13T09 Lu p 0.002392
2040-01-13T14 Lu v +285.64
2040-01-14T03 Lu c +293.58
2040-01-14T21 Sa d −2.50
2040-01-16T12 Ju Rg +181.85
2040-01-19T21
** 
S +265.37
2040-01-20T14 Me v +310.16
2040-01-21T03 Sa Rg +192.03
2040-01-21T14 Ur V +121.38
2040-01-21T19 Ur o +121.37
2040-01-22T07 Ma +d +27.21
2040-01-22T13 Ur p 17.60
2040-01-24T12 Lu xa +71.85
2040-01-25T09 Lu V +81.97
2040-01-25T23 Lu a 0.002713
2040-01-26T14 Ve d −22.53
2040-01-26T22 Lu +d +25.47
2040-01-28T12
** 
B +242.58
2040-01-29T07 Lu o +129.01
2040-02-03T23 Me xd +332.78
2040-02-05T20
** 
S +264.58
2040-02-06T00 Me e +18.26
2040-02-07T15 Lu xd +250.49
2040-02-09T11 Ma Pg +93.03
2040-02-09T16 Lu d −25.55
2040-02-10T18 Lu p 0.002418
2040-02-11T02 Lu v +301.46
2040-02-12T03 Ve xa +295.68
2040-02-12T13 Me Rg +338.63
2040-02-12T14 Lu c +323.47
2040-02-14T01 Pl v +325.25
2040-02-14T12 Pl o +325.26
2040-02-15T15 Me +d −5.86
2040-02-17T08 Pl a 40.01
2040-02-18T02
** 
B +209.67
2040-02-20T14 Lu xa +69.19
2040-02-21T13 Me c +332.52
2040-02-22T04 Lu V +88.18
2040-02-22T05 Me V +331.76
2040-02-22T15 Lu a 0.002707
2040-02-23T04 Lu +d +25.64
2040-02-24T01 Me p 0.6348
2040-02-28T00 Lu o +159.07
2040-03-03T05
** 
S +315.74
2040-03-05T11 Me Pg +323.69
2040-03-05T15 Lu xd +247.46
2040-03-07T22 Lu d −25.77
2040-03-07T23 Ve v +326.42
2040-03-09T12 Lu p 0.002455
2040-03-10T02 Lu v +310.46
2040-03-11T21 Me d −12.70
2040-03-13T01 Lu c +326.37
2040-03-13T06 Me xa +326.53
2040-03-16T20 Ju V +176.93
2040-03-16T21 Ju o +176.93
2040-03-17T09 Ju p 4.444
2040-03-18T15
** 
B +192.64
2040-03-18T16 Lu xa +66.13
2040-03-19T04 Me e −27.67
2040-03-19T19
** 
s +262.71
2040-03-21T04 Lu V +96.15
2040-03-21T11 Lu a 0.002702
2040-03-21T12 Lu +d +25.89
2040-03-28T15 Lu o +188.58
2040-03-28T16 Sa p 8.573
2040-03-28T18 Sa o +188.68
2040-03-28T18 Sa V +188.68
2040-03-31T22
** 
S +255.61
2040-04-01T17 Lu xd +244.92
2040-04-03T16 Ur +d +20.86
2040-04-03T21 Lu p 0.002473
2040-04-04T04 Lu d −26.00
2040-04-04T13 Lu v +285.06
2040-04-05T19 Ur Pg +119.30
2040-04-11T14 Lu c +22.29
2040-04-14T21 Lu xa +64.22
2040-04-17T00
** 
B +160.30
2040-04-17T20 Lu +d +26.09
2040-04-18T04 Lu V +103.85
2040-04-18T07 Lu a 0.002703
2040-04-22T10 Ne v +33.29
2040-04-22T19 Ne c +33.30
2040-04-23T17 Ne a 30.82
2040-04-26T07 Pl +d −21.78
2040-04-27T02 Lu o +217.47
2040-04-28T01 Me a 1.330
2040-04-28T22 Lu xd +243.83
2040-04-29T20
** 
S +199.53
2040-04-30T02 Lu v +260.68
2040-04-30T04 Lu p 0.002445
2040-04-30T11 Me o +40.62
2040-05-01T10 Lu d −26.15
2040-05-01T22 Me xd +43.75
2040-05-03T04 Me v +46.44
2040-05-11T03 Lu c +51.06
2040-05-12T04 Lu xa +63.74
2040-05-15T03 Lu +d +26.18
2040-05-15T07 Ju +d +4.52
2040-05-15T20
** 
B +135.09
2040-05-16T00 Lu a 0.002708
2040-05-16T01 Lu V +110.39
2040-05-18T03 Ju Pg +171.88
2040-05-24T18 Me +d +25.64
2040-05-26T08 Lu xd +243.81
2040-05-26T11 Lu o +245.83
2040-05-27T05 Pl Rg +327.14
2040-05-28T02 Lu p 0.002412
2040-05-28T04 Lu v +270.94
2040-05-28T18 Lu d −26.17
2040-05-29T03
** 
S +175.59
2040-05-30T16 Me e +23.08
2040-05-31T12 Ve o +70.77
2040-05-31T22 Ve a 1.735
2040-06-01T11 Sa +d +0.24
2040-06-04T07 Ve xd +75.44
2040-06-06T16 Sa Pg +185.24
2040-06-08T10 Lu xa +63.82
2040-06-09T05 Me xa +98.99
2040-06-09T18 Lu c +79.52
2040-06-11T10 Lu +d +26.16
2040-06-12T14 Lu a 0.002715
2040-06-12T14 Lu V +113.22
2040-06-13T00
** 
B +125.75
2040-06-13T00 Me Rg +99.54
2040-06-19T08 Ve +d +23.96
2040-06-22T18 Lu xd +243.61
2040-06-23T22 Me p 0.5564
2040-06-24T19 Lu o +273.89
2040-06-25T04 Lu d −26.15
2040-06-25T07 Me V +94.97
2040-06-25T09 Lu p 0.002391
2040-06-25T13 Lu v +285.16
2040-06-25T16 Me c +94.74
2040-06-26T04 Ve V +102.33
2040-06-26T15
** 
S +171.23
2040-07-02T06 Me d +18.69
2040-07-05T15 Lu xa +63.28
2040-07-07T02 Me Pg +90.53
2040-07-08T06 Ve v +117.20
2040-07-08T16 Lu +d +26.14
2040-07-09T08 Lu V +107.25
2040-07-09T09 Lu c +107.80
2040-07-09T20 Lu a 0.002718
2040-07-10T23
** 
B +127.07
2040-07-18T03 Me e −20.34
2040-07-20T02 Lu xd +242.29
2040-07-22T14 Lu d −26.17
2040-07-23T19 Lu p 0.002387
2040-07-23T23 Lu v +300.06
2040-07-24T02 Lu o +301.85
2040-07-25T00
** 
S +171.96
2040-07-25T03 Ur a 19.58
2040-07-26T01 Ur c +123.72
2040-07-26T11 Ur v +123.74
2040-07-27T07 Me +d +21.90
2040-07-28T22 Me xd +110.61
2040-08-01T17 Lu xa +61.41
2040-08-02T18 Ne +d +11.82
2040-08-04T21 Lu +d +26.21
2040-08-05T04 Lu V +102.32
2040-08-06T00 Lu a 0.002716
2040-08-08T00 Lu c +136.11
2040-08-08T01 Ne Rg +35.87
2040-08-08T18 Me v +131.90
2040-08-09T10
** 
B +124.30
2040-08-13T12 Me o +141.64
2040-08-15T05 Pl p 38.16
2040-08-16T05 Lu xd +239.71
2040-08-17T21 Pl V +325.99
2040-08-18T05 Me a 1.362
2040-08-18T12 Pl c +325.98
2040-08-18T23 Lu d −26.31
2040-08-21T03 Lu p 0.002402
2040-08-21T07 Lu v +314.04
2040-08-22T09 Lu o +329.89
2040-08-23T13
** 
S +169.97
2040-08-28T19 Lu xa +58.50
2040-09-01T03 Lu +d +26.40
2040-09-01T18 Lu V +106.27
2040-09-02T10 Lu a 0.002711
2040-09-05T04 Me xa +182.24
2040-09-06T15 Lu c +164.64
2040-09-07T16
** 
B +126.97
2040-09-08T10
** 
b +7.46
2040-09-12T06 Lu xd +236.91
2040-09-15T06 Lu d −26.53
2040-09-18T06 Lu p 0.002432
2040-09-18T11 Lu v +325.12
2040-09-20T17 Lu o +91.22
2040-09-22T00
** 
S +176.69
2040-09-23T20 Ve xa +212.15
2040-09-24T23 Lu xa +55.93
2040-09-26T15 Me e +25.97
2040-09-28T10 Lu +d +26.63
2040-09-29T17 Lu V +113.67
2040-09-30T03 Lu a 0.002705
2040-10-03T14 Ju a 6.453
2040-10-04T20 Ju c +192.23
2040-10-05T18 Ju v +192.43
2040-10-06T05 Lu c +193.60
2040-10-07T00
** 
B +133.15
2040-10-07T14 Sa v +195.05
2040-10-07T17 Sa c +195.07
2040-10-07T18 Sa a 10.63
2040-10-08T22 Me d −17.30
2040-10-09T08 Lu xd +235.07
2040-10-09T11 Me Rg +217.53
2040-10-10T06 Ma xa +217.32
2040-10-12T12 Lu d −26.73
2040-10-15T10 Lu p 0.002467
2040-10-15T19 Lu v +325.58
2040-10-18T19 Pl d −22.84
2040-10-19T23 Me p 0.6659
2040-10-20T04 Lu o +27.41
2040-10-20T19
** 
S +184.23
2040-10-21T00 Me V +209.14
2040-10-21T10 Me c +208.63
2040-10-22T06 Lu xa +54.71
2040-10-24T21 Me xd +204.66
2040-10-25T18 Lu +d +26.79
2040-10-26T10 Ne p 28.82
2040-10-27T06 Ne o +34.45
2040-10-27T11 Ne V +34.44
2040-10-27T18 Lu V +122.43
2040-10-27T22 Lu a 0.002703
2040-10-30T09 Me Pg +201.86
2040-11-01T08 Me +d −6.94
2040-11-04T06
** 
B +140.41
2040-11-04T18 Lu c +223.00
2040-11-05T15 Lu xd +234.62
2040-11-06T04 Me e −18.74
2040-11-07T02 Pl Pg +324.84
2040-11-08T17 Lu d −26.82
2040-11-09T06 Lu p 0.002465
2040-11-09T09 Lu v +288.00
2040-11-09T09 Ma a 2.476
2040-11-09T23 Ur d +18.83
2040-11-12T15 Ur Rg +128.08
2040-11-13T06 Ve d −25.69
2040-11-18T14 Lu xa +54.64
2040-11-18T16
** 
S +194.93
2040-11-18T19 Lu o +57.05
2040-11-22T03 Lu +d +26.82
2040-11-24T18 Lu a 0.002706
2040-11-24T21 Lu V +131.82
2040-11-27T15 Me v +236.71
2040-12-02T03 Me xa +243.79
2040-12-03T01 Lu xd +234.66
2040-12-03T21
** 
B +146.82
2040-12-04T07 Lu c +252.76
2040-12-06T01 Lu d −26.80
2040-12-06T13 Lu p 0.002429
2040-12-06T15 Lu v +286.74
2040-12-07T14 Me V +252.30
2040-12-13T03 Me a 1.450
2040-12-14T12 Me o +263.16
2040-12-15T21 Lu xa +54.48
2040-12-17T13 Ma c +266.22
2040-12-18T12 Lu o +87.18
2040-12-18T17
** 
S +205.82
2040-12-19T10 Lu +d +26.77
2040-12-21T22 Me d −25.18
2040-12-22T13 Lu a 0.002713
2040-12-22T22 Lu V +140.41
2040-12-24T12 Ma d −24.14
2040-12-30T10 Lu xd +233.81[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2040.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07