AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2040

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2040


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2040] [Q 2040]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2040-01-02T03 Ma o +101.84
2040-01-03T11
** 
B +161.07
2040-01-05T00 Me o +284.97
2040-01-06T02 Ne d +10.11
2040-01-10T14 Ne Pg +30.81
2040-01-10T22 Lu xd +252.52
2040-01-12T16 Ju d +0.50
2040-01-12T18 Lu d −25.45
2040-01-12T21 Lu p 0.002392
2040-01-13T03 Lu v +285.68
2040-01-13T15 Lu c +293.57
2040-01-14T09 Sa d −2.50
2040-01-16T00 Ju Rg +181.84
2040-01-17T10
** 
S +291.84
2040-01-20T02 Me v +310.16
2040-01-20T15 Sa Rg +192.03
2040-01-21T02 Ur V +121.38
2040-01-21T07 Ur o +121.38
2040-01-21T19 Ma +d +27.21
2040-01-22T01 Ur p 17.60
2040-01-24T00 Lu xa +71.84
2040-01-24T21 Lu V +81.96
2040-01-25T11 Lu a 0.002713
2040-01-26T02 Ve d −22.53
2040-01-26T10 Lu +d +25.47
2040-01-28T19 Lu o +129.00
2040-01-29T07
** 
B +193.46
2040-02-03T11 Me xd +332.79
2040-02-05T12 Me e +18.26
2040-02-07T03 Lu xd +250.48
2040-02-08T23 Ma Pg +93.03
2040-02-09T04 Lu d −25.55
2040-02-10T00
** 
S +322.36
2040-02-10T06 Lu p 0.002418
2040-02-10T14 Lu v +301.56
2040-02-11T15 Ve xa +295.68
2040-02-12T01 Me Rg +338.63
2040-02-12T02 Lu c +323.46
2040-02-15T04 Me +d −5.86
2040-02-20T02 Lu xa +69.18
2040-02-21T01 Me c +332.52
2040-02-21T16 Lu V +88.17
2040-02-21T17 Me V +331.76
2040-02-22T03 Lu a 0.002707
2040-02-22T16 Lu +d +25.64
2040-02-22T20
** 
B +192.09
2040-02-23T13 Me p 0.6348
2040-02-27T13 Lu o +159.06
2040-03-04T23 Me Pg +323.69
2040-03-05T04 Lu xd +247.45
2040-03-07T06
** 
S +324.57
2040-03-07T10 Lu d −25.77
2040-03-07T11 Ve v +326.42
2040-03-09T00 Lu p 0.002455
2040-03-09T14 Lu v +310.45
2040-03-11T09 Me d −12.70
2040-03-12T13 Lu c +326.36
2040-03-12T18 Me xa +326.53
2040-03-16T08 Ju V +176.93
2040-03-16T09 Ju o +176.93
2040-03-16T21 Ju p 4.444
2040-03-18T04 Lu xa +66.12
2040-03-18T16 Me e −27.67
2040-03-19T07
** 
s +262.71
2040-03-20T16 Lu V +96.14
2040-03-20T23 Lu a 0.002702
2040-03-21T00 Lu +d +25.89
2040-03-21T14
** 
B +173.20
2040-03-28T03 Lu o +188.57
2040-03-28T04 Sa p 8.573
2040-03-28T06 Sa o +188.68
2040-03-28T06 Sa V +188.68
2040-04-01T05 Lu xd +244.91
2040-04-02T09
** 
S +226.65
2040-04-03T04 Ur +d +20.86
2040-04-03T09 Lu p 0.002473
2040-04-03T16 Lu d −26.00
2040-04-04T01 Lu v +285.05
2040-04-05T07 Ur Pg +119.30
2040-04-11T02 Lu c +22.28
2040-04-14T09 Lu xa +64.21
2040-04-17T08 Lu +d +26.09
2040-04-17T16 Lu V +103.88
2040-04-17T19 Lu a 0.002703
2040-04-18T11
** 
B +137.46
2040-04-21T22 Ne v +33.29
2040-04-22T07 Ne c +33.30
2040-04-23T05 Ne a 30.82
2040-04-26T14 Lu o +217.46
2040-04-27T13 Me a 1.330
2040-04-28T10 Lu xd +243.88
2040-04-29T14 Lu v +260.73
2040-04-29T16 Lu p 0.002445
2040-04-29T23 Me o +40.62
2040-04-30T05
** 
S +172.44
2040-04-30T22 Lu d −26.15
2040-05-01T10 Me xd +43.75
2040-05-02T16 Me v +46.43
2040-05-10T15 Lu c +51.09
2040-05-11T16 Lu xa +63.73
2040-05-14T15 Lu +d +26.18
2040-05-14T19 Ju +d +4.52
2040-05-15T12 Lu a 0.002708
2040-05-15T13 Lu V +110.42
2040-05-16T11
** 
B +105.43
2040-05-17T15 Ju Pg +171.88
2040-05-24T06 Me +d +25.64
2040-05-25T20 Lu xd +243.80
2040-05-25T23 Lu o +245.88
2040-05-27T14 Lu p 0.002412
2040-05-27T16 Lu v +270.93
2040-05-28T06 Lu d −26.17
2040-05-29T03
** 
S +144.82
2040-05-30T04 Me e +23.08
2040-05-31T00 Ve o +70.77
2040-05-31T10 Ve a 1.735
2040-05-31T23 Sa +d +0.24
2040-06-03T19 Ve xd +75.43
2040-06-06T04 Sa Pg +185.24
2040-06-07T22 Lu xa +63.81
2040-06-08T17 Me xa +98.99
2040-06-09T06 Lu c +79.51
2040-06-10T22 Lu +d +26.16
2040-06-12T02 Lu a 0.002715
2040-06-12T02 Lu V +113.26
2040-06-12T12 Me Rg +99.54
2040-06-13T02
** 
B +91.72
2040-06-18T20 Ve +d +23.96
2040-06-22T06 Lu xd +243.60
2040-06-23T10 Me p 0.5564
2040-06-24T07 Lu o +273.87
2040-06-24T16 Lu d −26.15
2040-06-24T19 Me V +94.97
2040-06-24T21 Lu p 0.002391
2040-06-25T01 Lu v +285.15
2040-06-25T04 Me c +94.74
2040-06-25T16 Ve V +102.33
2040-06-26T11
** 
S +138.78
2040-07-01T18 Me d +18.69
2040-07-05T03 Lu xa +63.27
2040-07-06T14 Me Pg +90.53
2040-07-07T19 Ve v +117.20
2040-07-08T04 Lu +d +26.14
2040-07-08T20 Lu V +107.38
2040-07-08T21 Lu c +107.79
2040-07-09T08 Lu a 0.002718
2040-07-10T22
** 
B +91.72
2040-07-17T16 Me e −20.34
2040-07-19T14 Lu xd +242.33
2040-07-22T02 Lu d −26.17
2040-07-23T07 Lu p 0.002387
2040-07-23T11 Lu v +300.10
2040-07-23T14 Lu o +301.83
2040-07-24T15
** 
S +137.67
2040-07-24T15 Ur a 19.58
2040-07-25T13 Ur c +123.72
2040-07-25T23 Ur v +123.74
2040-07-26T19 Me +d +21.90
2040-07-28T10 Me xd +110.61
2040-08-01T05 Lu xa +61.40
2040-08-02T06 Ne +d +11.82
2040-08-04T09 Lu +d +26.21
2040-08-04T16 Lu V +102.31
2040-08-05T12 Lu a 0.002716
2040-08-07T12 Lu c +136.10
2040-08-07T13 Ne Rg +35.87
2040-08-08T06 Me v +131.90
2040-08-08T18
** 
B +87.42
2040-08-13T00 Me o +141.64
2040-08-15T17 Lu xd +239.75
2040-08-17T17 Me a 1.362
2040-08-18T11 Lu d −26.31
2040-08-20T15 Lu p 0.002402
2040-08-20T20 Lu v +314.08
2040-08-21T21 Lu o +329.88
2040-08-22T19
** 
S +136.69
2040-08-28T07 Lu xa +58.49
2040-08-31T15 Lu +d +26.40
2040-09-01T06 Lu V +106.21
2040-09-01T22 Lu a 0.002711
2040-09-04T16 Me xa +182.24
2040-09-06T03 Lu c +164.63
2040-09-06T08
** 
B +93.88
2040-09-07T22
** 
b +7.46
2040-09-11T18 Lu xd +236.90
2040-09-14T18 Lu d −26.53
2040-09-17T18 Lu p 0.002432
2040-09-17T23 Lu v +325.11
2040-09-20T05 Lu o +91.21
2040-09-20T22
** 
S +148.51
2040-09-23T08 Ve xa +212.15
2040-09-24T11 Lu xa +55.92
2040-09-26T03 Me e +25.97
2040-09-27T22 Lu +d +26.63
2040-09-29T04 Lu V +113.62
2040-09-29T15 Lu a 0.002705
2040-10-03T02 Ju a 6.453
2040-10-04T08 Ju c +192.23
2040-10-05T06 Ju v +192.43
2040-10-05T06
** 
B +107.36
2040-10-05T17 Lu c +193.59
2040-10-07T02 Sa v +195.05
2040-10-07T05 Sa c +195.07
2040-10-07T06 Sa a 10.63
2040-10-08T10 Me d −17.30
2040-10-08T20 Lu xd +235.06
2040-10-08T23 Me Rg +217.53
2040-10-09T18 Ma xa +217.32
2040-10-12T00 Lu d −26.73
2040-10-14T22 Lu p 0.002467
2040-10-15T07 Lu v +325.68
2040-10-19T07
** 
S +161.62
2040-10-19T11 Me p 0.6659
2040-10-19T16 Lu o +27.40
2040-10-20T12 Me V +209.14
2040-10-20T22 Me c +208.63
2040-10-21T18 Lu xa +54.70
2040-10-24T09 Me xd +204.66
2040-10-25T06 Lu +d +26.79
2040-10-25T22 Ne p 28.82
2040-10-26T18 Ne o +34.45
2040-10-26T23 Ne V +34.44
2040-10-27T06 Lu V +122.42
2040-10-27T10 Lu a 0.002703
2040-10-29T21 Me Pg +201.86
2040-10-31T20 Me +d −6.94
2040-11-02T05
** 
B +119.05
2040-11-04T06 Lu c +222.99
2040-11-05T03 Lu xd +234.61
2040-11-05T16 Me e −18.74
2040-11-08T05 Lu d −26.82
2040-11-08T18 Lu p 0.002465
2040-11-08T21 Lu v +287.94
2040-11-08T21 Ma a 2.476
2040-11-09T11 Ur d +18.83
2040-11-12T03 Ur Rg +128.08
2040-11-12T18 Ve d −25.69
2040-11-16T23
** 
S +180.29
2040-11-18T02 Lu xa +54.62
2040-11-18T07 Lu o +57.09
2040-11-21T15 Lu +d +26.82
2040-11-24T06 Lu a 0.002706
2040-11-24T09 Lu V +131.81
2040-11-27T03 Me v +236.71
2040-12-01T09
** 
B +137.19
2040-12-01T15 Me xa +243.79
2040-12-02T13 Lu xd +234.65
2040-12-03T19 Lu c +252.75
2040-12-05T13 Lu d −26.80
2040-12-06T01 Lu p 0.002429
2040-12-06T03 Lu v +286.73
2040-12-07T02 Me V +252.30
2040-12-12T15 Me a 1.450
2040-12-14T00 Me o +263.16
2040-12-15T09 Lu xa +54.52
2040-12-16T15
** 
S +210.99
2040-12-17T01 Ma c +266.22
2040-12-18T00 Lu o +87.22
2040-12-18T22 Lu +d +26.77
2040-12-21T10 Me d −25.18
2040-12-22T01 Lu a 0.002713
2040-12-22T10 Lu V +140.36
2040-12-24T00 Ma d −24.14
2040-12-29T22 Lu xd +233.80
2040-12-31T04
** 
B +160.51[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2040.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19