AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2039

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2039


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2039] [Q 2039]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2039-01-02T10 Sa d +2.31
2039-01-04T05 Ne d +9.33
2039-01-05T04 Lu V +45.96
2039-01-05T05 Lu a 0.002708
2039-01-08T09 Me d −24.28
2039-01-08T10 Sa Rg +179.30
2039-01-08T14 Ne Pg +28.57
2039-01-08T23 Lu xa +91.21
2039-01-09T08
** 
S +273.51
2039-01-09T20 Lu +d +23.88
2039-01-10T11 Lu o +110.08
2039-01-14T13 Ma d −23.96
2039-01-17T00 Ur o +116.75
2039-01-17T08 Ur V +116.73
2039-01-17T18 Ur p 17.66
2039-01-17T23 Me a 1.428
2039-01-21T04 Lu p 0.002452
2039-01-21T08 Lu v +258.85
2039-01-22T05 Lu xd +270.99
2039-01-22T23 Lu d −23.89
2039-01-24T11 Me o +304.07
2039-01-24T13 Lu c +304.43
2039-01-25T13
** 
B +186.08
2039-02-02T01 Lu a 0.002703
2039-02-02T04 Lu V +53.96
2039-02-05T05 Lu xa +90.42
2039-02-06T03 Lu +d +23.92
2039-02-06T07 Me v +326.44
2039-02-09T03 Lu o +140.25
2039-02-11T12
** 
S +258.73
2039-02-12T11 Pl o +323.80
2039-02-12T18 Pl v +323.81
2039-02-14T15 Lu v +216.41
2039-02-15T02 Ju p 4.373
2039-02-15T07 Ju o +146.48
2039-02-15T12 Ju V +146.45
2039-02-15T17 Lu p 0.002475
2039-02-15T17 Pl a 39.75
2039-02-17T02 Me xd +344.87
2039-02-18T09 Lu xd +269.50
2039-02-19T06 Lu d −24.00
2039-02-22T10 Me e +18.06
2039-02-23T03 Lu c +334.38
2039-02-25T10
** 
s +223.65
2039-02-27T10
** 
B +167.33
2039-03-01T04 Me Rg +355.27
2039-03-01T22 Lu a 0.002703
2039-03-02T05 Lu V +62.25
2039-03-03T10 Me +d +0.97
2039-03-04T09 Lu xa +88.01
2039-03-05T12 Lu +d +24.12
2039-03-10T09 Me c +349.66
2039-03-10T16 Lu o +169.94
2039-03-11T04 Me V +348.86
2039-03-12T21 Ve xd +26.31
2039-03-13T04
** 
S +226.55
2039-03-13T06 Lu v +207.40
2039-03-13T11 Me p 0.6150
2039-03-13T19 Lu p 0.002447
2039-03-16T13 Sa p 8.461
2039-03-16T16 Sa o +175.93
2039-03-16T22 Sa V +175.90
2039-03-17T10 Lu xd +266.64
2039-03-18T11 Lu d −24.23
2039-03-23T19 Me Pg +341.37
2039-03-24T18 Lu c +93.94
2039-03-27T09 Me xa +341.98
2039-03-27T20
** 
B +159.62
2039-03-29T12 Me d −7.16
2039-03-29T17 Lu a 0.002708
2039-03-30T04 Lu V +69.55
2039-03-30T17 Ur +d +21.71
2039-03-31T11 Lu xa +84.96
2039-04-01T20 Lu +d +24.38
2039-04-01T21 Ur Pg +114.68
2039-04-06T19 Me e −27.74
2039-04-08T05 Ma v +335.53
2039-04-09T02 Lu o +199.15
2039-04-10T10 Lu v +218.61
2039-04-10T16
** 
S +208.49
2039-04-10T17 Lu p 0.002412
2039-04-13T11 Lu xd +263.83
2039-04-14T17 Lu d −24.48
2039-04-15T17 Ju +d +15.40
2039-04-17T14 Ju Pg +141.44
2039-04-21T06 Ne c +31.05
2039-04-21T08 Ne v +31.06
2039-04-22T05 Ne a 30.82
2039-04-23T09 Lu c +33.13
2039-04-25T20 Pl +d −21.95
2039-04-26T06 Lu a 0.002714
2039-04-26T10
** 
B +143.36
2039-04-26T20 Lu V +73.95
2039-04-27T14 Lu xa +82.74
2039-04-29T03 Lu +d +24.60
2039-05-08T11 Lu o +227.76
2039-05-08T21 Lu v +233.99
2039-05-09T01 Lu p 0.002391
2039-05-09T05 Ve +d +26.17
2039-05-09T17
** 
S +184.57
2039-05-10T18 Lu xd +262.28
2039-05-12T01 Lu d −24.65
2039-05-15T20 Me a 1.324
2039-05-16T01 Me xd +53.61
2039-05-17T12 Me o +56.71
2039-05-18T19 Me v +59.60
2039-05-20T18 Sa +d +5.13
2039-05-23T01 Lu c +61.85
2039-05-23T12 Lu a 0.002717
2039-05-23T20 Lu V +71.20
2039-05-24T18 Lu xa +81.98
2039-05-25T02 Sa Pg +172.48
2039-05-25T07
** 
B +130.14
2039-05-26T09 Lu +d +24.69
2039-05-26T13 Pl Rg +325.71
2039-05-30T23 Ve e +45.34
2039-06-03T09 Me +d +25.56
2039-06-06T10 Lu v +250.80
2039-06-06T11 Lu p 0.002388
2039-06-06T18 Lu o +255.97
2039-06-07T04 Lu xd +262.01
2039-06-08T01
** 
S +175.03
2039-06-08T11 Lu d −24.70
2039-06-19T01 Me e +24.73
2039-06-19T13 Lu V +64.78
2039-06-19T16 Lu a 0.002716
2039-06-21T00 Lu xa +82.07
2039-06-21T17 Lu c +90.22
2039-06-22T15 Lu +d +24.69
2039-06-22T21
** 
B +128.23
2039-06-23T08 Me xa +115.95
2039-07-02T10 Ve xa +139.95
2039-07-02T21 Me Rg +119.38
2039-07-04T14 Lu xd +261.97
2039-07-04T20 Lu p 0.002403
2039-07-04T23 Lu v +267.24
2039-07-05T22 Lu d −24.69
2039-07-06T02 Lu o +283.91
2039-07-06T07
** 
S +173.48
2039-07-13T10 Me p 0.5713
2039-07-14T00 Me d +16.47
2039-07-15T14 Me V +114.14
2039-07-16T07 Me c +113.68
2039-07-16T22 Lu V +65.82
2039-07-17T03 Lu a 0.002710
2039-07-18T06 Lu xa +81.82
2039-07-18T08 Ve Rg +144.26
2039-07-19T21 Lu +d +24.69
2039-07-20T17
** 
B +125.43
2039-07-21T02 Ur a 19.63
2039-07-21T07 Lu c +118.46
2039-07-21T23 Ur c +119.07
2039-07-22T00 Ur v +119.08
2039-07-27T02 Me Pg +109.25
2039-07-31T22 Lu xd +261.11
2039-08-01T07 Ne +d +11.08
2039-08-01T22 Lu p 0.002432
2039-08-02T06 Lu v +280.82
2039-08-02T07 Lu d −24.72
2039-08-02T19
** 
S +168.10
2039-08-03T17 Ve d +8.81
2039-08-04T10 Lu o +311.94
2039-08-05T12 Me e −19.24
2039-08-06T12 Ne Rg +33.63
2039-08-08T16 Me +d +19.93
2039-08-08T18 Ve c +136.11
2039-08-08T20 Ve V +136.08
2039-08-08T21 Ve p 0.2891
2039-08-12T01 Me xd +121.97
2039-08-13T16 Lu V +71.26
2039-08-13T19 Lu a 0.002704
2039-08-14T10 Lu xa +80.26
2039-08-14T13 Pl p 37.91
2039-08-16T04 Lu +d +24.78
2039-08-17T06
** 
B +121.90
2039-08-17T11 Pl c +324.54
2039-08-17T14 Pl V +324.54
2039-08-19T20 Lu c +146.75
2039-08-24T15 Me v +145.39
2039-08-28T01 Lu xd +258.93
2039-08-28T15
** 
b +70.94
2039-08-29T02 Lu p 0.002465
2039-08-29T14 Lu d −24.87
2039-08-29T20 Lu v +284.49
2039-08-30T10 Ve Pg +127.84
2039-08-30T11 Me o +156.96
2039-08-31T09
** 
S +170.42
2039-09-02T19 Lu o +340.19
2039-09-04T12 Ju a 6.417
2039-09-04T18 Ju c +162.09
2039-09-05T06 Ju v +162.21
2039-09-05T22 Me a 1.381
2039-09-10T13 Lu xa +77.51
2039-09-10T14 Lu V +77.97
2039-09-10T14 Lu a 0.002701
2039-09-12T12 Lu +d +24.99
2039-09-14T11
** 
B +130.78
2039-09-15T14 Ve +d +12.47
2039-09-18T08 Lu c +175.31
2039-09-19T07 Me xa +191.91
2039-09-22T08 Lu v +231.86
2039-09-23T02 Lu p 0.002466
2039-09-23T16 Ma xd +92.85
2039-09-24T01 Lu xd +256.05
2039-09-25T02 Sa v +182.40
2039-09-25T16 Sa c +182.47
2039-09-25T18 Sa a 10.52
2039-09-25T19 Lu d −25.11
2039-09-28T23
** 
S +185.29
2039-10-02T07 Lu o +9.01
2039-10-02T21 Ma +d +23.46
2039-10-07T15 Lu xa +74.73
2039-10-08T09 Lu a 0.002704
2039-10-08T12 Lu V +85.16
2039-10-09T20 Lu +d +25.24
2039-10-13T07
** 
B +142.83
2039-10-15T05 Me e +24.82
2039-10-17T19 Lu c +204.28
2039-10-18T15 Pl d −23.00
2039-10-19T06 Ve e −46.36
2039-10-19T20 Lu v +234.39
2039-10-20T05 Lu p 0.002433
2039-10-21T04 Lu xd +253.86
2039-10-22T05
** 
s +82.76
2039-10-23T01 Lu d −25.34
2039-10-23T14 Ve xd +163.76
2039-10-24T21 Ne p 28.82
2039-10-25T09 Me d −21.56
2039-10-25T10 Ne V +32.21
2039-10-25T18 Ne o +32.20
2039-10-27T03 Me Rg +233.55
2039-10-27T04
** 
S +198.21
2039-10-31T09 Ma d +23.30
2039-10-31T22 Lu o +38.36
2039-11-03T19 Lu xa +73.14
2039-11-05T03 Lu a 0.002711
2039-11-05T09 Lu V +91.45
2039-11-05T20 Ur d +19.94
2039-11-06T03 Lu +d +25.42
2039-11-06T08 Me p 0.6734
2039-11-06T09 Pl Pg +323.40
2039-11-07T01 Me V +225.15
2039-11-07T08 Me c +224.79
2039-11-08T00 Me xd +223.91
2039-11-08T18 Ur Rg +123.42
2039-11-11T09
** 
B +142.59
2039-11-15T14
** 
b +70.73
2039-11-16T05 Lu c +233.70
2039-11-16T10 Me Pg +217.57
2039-11-17T06 Lu v +249.41
2039-11-17T09 Lu p 0.002401
2039-11-17T12 Lu xd +252.99
2039-11-17T20 Me +d −11.93
2039-11-19T09 Lu d −25.46
2039-11-23T20 Ma Rg +111.76
2039-11-23T22 Me e −19.63
2039-11-24T16
** 
S +198.48
2039-11-30T16 Lu o +68.35
2039-12-01T02 Lu xa +72.94
2039-12-02T15 Lu a 0.002716
2039-12-02T18 Lu V +92.78
2039-12-03T10 Lu +d +25.46
2039-12-08T13
** 
B +157.80
2039-12-14T23 Lu xd +253.01
2039-12-15T16 Lu c +263.53
2039-12-15T21 Lu p 0.002385
2039-12-15T22 Lu v +267.52
2039-12-16T06 Me xa +253.23
2039-12-16T19 Lu d −25.45
2039-12-23T13
** 
S +247.50
2039-12-28T08 Lu xa +72.99
2039-12-28T14 Ma p 0.6109
2039-12-29T04 Lu V +82.95
2039-12-29T16 Lu a 0.002716
2039-12-30T12 Lu o +98.68
2039-12-30T16 Lu +d +25.44
2039-12-31T03 Me d −24.77
2039-12-31T10 Me a 1.442
2039-12-31T23 Ma V +102.49[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2039.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07