AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2038

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2038


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2038] [Q 2038]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2038-01-01T16
** 
S +332.43
2038-01-01T22 Ne d +8.55
2038-01-03T11 Ve p 0.2652
2038-01-03T22 Ve V +283.86
2038-01-04T01 Ve c +283.78
2038-01-05T08 Lu d −22.19
2038-01-05T13 Lu c +285.33
2038-01-05T21 Lu xd +289.63
2038-01-06T02 Ne Pg +26.32
2038-01-11T12 Me xa +272.79
2038-01-12T02 Ur V +112.15
2038-01-12T06 Ur o +112.15
2038-01-12T13 Lu a 0.002704
2038-01-12T15 Lu V +12.75
2038-01-12T21 Ur p 17.72
2038-01-13T20 Ju p 4.249
2038-01-14T10 Ju V +114.80
2038-01-14T19 Ju o +114.75
2038-01-15T22
** 
B +196.17
2038-01-16T15 Me d −23.66
2038-01-19T18 Lu +d +22.19
2038-01-20T08 Lu xa +109.70
2038-01-21T03 Lu o +121.18
2038-01-24T10 Lu p 0.002450
2038-01-24T10 Ve Pg +276.14
2038-01-24T10 Lu v +168.28
2038-01-25T03 Ve +d −16.78
2038-01-27T22
** 
S +284.72
2038-01-31T04
** 
s +271.40
2038-02-01T15 Lu d −22.19
2038-02-02T05 Lu xd +289.62
2038-02-04T05 Lu c +315.50
2038-02-04T19 Me a 1.409
2038-02-09T09 Lu a 0.002709
2038-02-09T18 Lu V +22.23
2038-02-10T11 Pl o +322.33
2038-02-10T13 Pl v +322.34
2038-02-12T11 Me o +323.80
2038-02-12T19
** 
B +171.10
2038-02-13T23 Pl a 39.50
2038-02-16T04 Lu +d +22.25
2038-02-16T17 Lu xa +109.14
2038-02-19T16 Lu o +151.12
2038-02-21T08 Lu p 0.002413
2038-02-21T08 Lu v +176.38
2038-02-21T12 Ve d −17.53
2038-02-22T08 Me v +341.88
2038-02-24T07
** 
S +218.05
2038-02-28T20 Lu d −22.31
2038-03-01T08 Lu xd +288.50
2038-03-02T05 Me xd +356.30
2038-03-03T05 Sa p 8.350
2038-03-03T08 Sa o +162.85
2038-03-03T10 Sa V +162.85
2038-03-05T23 Lu c +345.47
2038-03-09T00 Lu a 0.002715
2038-03-09T14 Lu V +28.91
2038-03-10T21 Me e +18.19
2038-03-12T08
** 
B +145.90
2038-03-15T13 Lu +d +22.45
2038-03-15T17 Ju Pg +109.73
2038-03-15T23 Lu xa +107.10
2038-03-16T03 Ve e −46.59
2038-03-16T19 Ju +d +22.44
2038-03-18T06 Me Rg +12.38
2038-03-19T15 Me +d +7.95
2038-03-21T02 Lu o +180.56
2038-03-21T17 Lu v +190.07
2038-03-21T17 Lu p 0.002389
2038-03-24T13
** 
S +192.35
2038-03-25T19 Ur +d +22.42
2038-03-27T20 Me c +7.28
2038-03-28T02 Ur Pg +110.09
2038-03-28T02 Lu d −22.55
2038-03-28T09 Lu xd +285.91
2038-03-28T17 Me V +6.53
2038-03-31T06 Me p 0.5936
2038-04-04T13 Ma +d +25.24
2038-04-04T16 Lu c +15.04
2038-04-05T05 Lu a 0.002718
2038-04-05T14 Lu V +25.71
2038-04-08T07
** 
B +139.72
2038-04-09T01 Ve xa +334.30
2038-04-09T12 Me xa +359.89
2038-04-10T12 Me Pg +359.83
2038-04-11T20 Lu +d +22.71
2038-04-12T01 Lu xa +104.07
2038-04-15T18 Me d −0.87
2038-04-18T13 Ne v +28.80
2038-04-18T17 Ne c +28.80
2038-04-19T03 Lu v +204.80
2038-04-19T04 Lu p 0.002385
2038-04-19T10 Lu o +209.47
2038-04-19T16 Ne a 30.82
2038-04-21T01
** 
S +183.22
2038-04-24T09 Pl +d −22.11
2038-04-24T09 Lu d −22.82
2038-04-24T11 Lu xd +282.92
2038-04-24T16 Me e −27.16
2038-05-01T23 Lu V +15.51
2038-05-02T08 Lu a 0.002717
2038-05-04T09 Lu c +44.01
2038-05-06T23
** 
B +126.41
2038-05-07T19 Sa +d +9.92
2038-05-09T02 Lu xa +101.54
2038-05-09T03 Lu +d +22.93
2038-05-11T05 Sa Pg +159.39
2038-05-17T11 Lu v +218.52
2038-05-17T13 Lu p 0.002401
2038-05-18T18 Lu o +237.95
2038-05-19T13
** 
S +163.91
2038-05-21T17 Lu xd +280.93
2038-05-21T19 Lu d −22.98
2038-05-24T21 Pl Rg +324.26
2038-05-29T04 Me xd +63.46
2038-05-29T13 Lu V +19.16
2038-05-29T20 Lu a 0.002712
2038-06-01T10 Me a 1.322
2038-06-01T11 Me o +70.66
2038-06-02T08 Me v +72.56
2038-06-03T00 Lu c +72.56
2038-06-04T10
** 
B +113.13
2038-06-05T06 Lu xa +100.45
2038-06-05T09 Lu +d +23.03
2038-06-12T08 Me +d +25.25
2038-06-14T13 Lu v +228.75
2038-06-14T15 Lu p 0.002431
2038-06-17T02 Lu o +266.04
2038-06-17T19
** 
S +154.86
2038-06-18T02 Lu xd +280.35
2038-06-18T06 Lu d −23.05
2038-06-26T11 Lu V +26.35
2038-06-26T13 Lu a 0.002705
2038-07-02T12 Lu xa +100.40
2038-07-02T13 Lu c +100.80
2038-07-02T16 Lu +d +23.04
2038-07-02T22
** 
B +111.96
2038-07-06T11 Me xa +130.61
2038-07-07T06 Me e +26.11
2038-07-11T15 Lu v +225.52
2038-07-11T19 Lu p 0.002463
2038-07-15T12 Lu xd +280.40
2038-07-15T15 Lu d −23.03
2038-07-16T01 Ur a 19.69
2038-07-16T11 Lu o +294.10
2038-07-16T13
** 
S +156.30
2038-07-16T21 Ur c +114.45
2038-07-17T01 Ur v +114.46
2038-07-21T01 Ve +d +22.89
2038-07-21T06 Me Rg +138.59
2038-07-24T07 Lu a 0.002702
2038-07-24T11 Lu V +34.27
2038-07-27T08 Me d +11.43
2038-07-29T20 Lu xa +100.29
2038-07-29T22 Ne +d +10.33
2038-07-30T00 Lu +d +23.05
2038-07-31T04 Ve xd +107.22
2038-07-31T08
** 
B +112.89
2038-07-31T19 Me p 0.5907
2038-08-01T00 Lu c +128.91
2038-08-02T06 Ju v +130.77
2038-08-03T04 Ju c +130.97
2038-08-03T06 Me V +132.50
2038-08-03T23 Ne Rg +31.38
2038-08-04T02 Ju a 6.317
2038-08-04T02 Me c +131.88
2038-08-05T12 Lu v +192.31
2038-08-05T22 Lu p 0.002465
2038-08-11T18 Lu xd +279.89
2038-08-11T22 Lu d −23.08
2038-08-12T18 Pl p 37.65
2038-08-13T18
** 
S +157.89
2038-08-14T08 Me Pg +127.05
2038-08-14T22 Lu o +322.27
2038-08-15T11 Pl c +323.10
2038-08-15T17 Pl V +323.09
2038-08-21T01 Lu a 0.002704
2038-08-21T11 Lu V +42.40
2038-08-22T06 Me +d +16.81
2038-08-22T09 Me e −18.46
2038-08-25T04 Me xd +134.06
2038-08-26T03 Lu xa +99.08
2038-08-26T08 Lu +d +23.15
2038-08-28T12
** 
B +117.59
2038-08-30T10 Lu c +157.15
2038-09-01T17 Lu v +190.95
2038-09-01T23 Lu p 0.002434
2038-09-07T20 Lu xd +278.13
2038-09-08T03 Lu d −23.24
2038-09-08T19 Me v +159.25
2038-09-08T22
** 
b +29.56
2038-09-12T00 Sa v +169.53
2038-09-12T01
** 
S +167.80
2038-09-12T04 Sa c +169.56
2038-09-12T08 Sa a 10.40
2038-09-13T12 Lu o +350.84
2038-09-16T12 Me o +173.85
2038-09-17T18 Lu a 0.002711
2038-09-18T10 Lu V +50.05
2038-09-22T07 Lu xa +96.51
2038-09-22T17 Lu +d +23.38
2038-09-23T19 Me a 1.402
2038-09-26T15
** 
B +130.26
2038-09-28T18 Lu c +185.76
2038-09-29T20 Lu v +201.61
2038-09-30T00 Lu p 0.002403
2038-10-02T10 Me xa +201.35
2038-10-04T21 Lu xd +275.23
2038-10-05T08 Lu d −23.49
2038-10-06T14 Ma a 2.590
2038-10-11T18
** 
S +187.80
2038-10-13T04 Lu o +19.96
2038-10-15T06 Ve a 1.718
2038-10-15T06 Lu a 0.002716
2038-10-16T03 Lu V +55.16
2038-10-17T11 Pl d −23.16
2038-10-18T12 Ve o +205.34
2038-10-19T08 Lu xa +93.52
2038-10-20T00 Lu +d +23.64
2038-10-22T10 Ne p 28.82
2038-10-23T06 Ne o +29.95
2038-10-23T11 Ne V +29.95
2038-10-26T00
** 
B +147.50
2038-10-28T03 Lu c +214.86
2038-10-28T06 Lu v +216.48
2038-10-28T10 Lu p 0.002386
2038-10-31T16 Ur d +20.91
2038-11-01T00 Lu xd +272.56
2038-11-01T07 Ma c +218.98
2038-11-01T16 Lu d −23.72
2038-11-01T20 Me e +23.52
2038-11-03T19 Ur Rg +118.80
2038-11-04T14 Pl Pg +321.94
2038-11-08T21 Me d −24.36
2038-11-10T04
** 
S +212.08
2038-11-11T09 Lu a 0.002717
2038-11-11T21 Lu V +49.19
2038-11-11T22 Lu o +49.66
2038-11-12T14 Me Rg +249.42
2038-11-15T10 Lu xa +91.58
2038-11-16T07 Lu +d +23.83
2038-11-19T18 Ve xa +245.77
2038-11-21T03 Me xd +243.56
2038-11-22T14 Me p 0.6775
2038-11-22T23 Me V +241.11
2038-11-23T02 Me c +240.91
2038-11-23T08 Ma xa +234.23
2038-11-24T08
** 
B +157.85
2038-11-25T19 Lu v +232.70
2038-11-25T22 Lu p 0.002390
2038-11-26T13 Lu c +244.38
2038-11-27T06 Ve v +255.18
2038-11-28T08 Lu xd +271.32
2038-11-29T02 Lu d −23.87
2038-12-02T12 Me Pg +233.24
2038-12-03T05 Me +d −16.04
2038-12-08T12 Lu V +41.43
2038-12-08T13 Lu a 0.002714
2038-12-08T21
** 
S +227.74
2038-12-10T23 Me e −20.79
2038-12-11T17 Lu o +79.79
2038-12-12T00 Ve d −24.25
2038-12-12T16 Lu xa +91.13
2038-12-13T13 Lu +d +23.89
2038-12-13T20 Ju d +11.82
2038-12-17T07 Ju Rg +151.46
2038-12-23T03
** 
B +173.72
2038-12-24T07 Lu v +248.69
2038-12-24T08 Lu p 0.002415
2038-12-25T19 Lu xd +271.16
2038-12-26T01 Lu c +274.33
2038-12-26T13 Lu d −23.87
2038-12-29T09 Me xa +262.86[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2038.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07