AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2035

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2035


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2035] [Q 2035]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2035-01-05T03 Lu V +235.53
2035-01-05T19 Lu a 0.002714
2035-01-07T19
** 
s +174.50
2035-01-08T08 Lu d −18.55
2035-01-09T15 Lu c +289.16
2035-01-10T09 Me e +19.08
2035-01-13T15 Me xd +311.73
2035-01-14T03 Lu xd +345.74
2035-01-14T03
** 
B +169.80
2035-01-17T06 Me Rg +312.94
2035-01-21T17 Lu p 0.002425
2035-01-21T18 Lu v +93.02
2035-01-21T19 Lu +d +18.50
2035-01-21T22 Sa p 8.092
2035-01-21T23 Sa V +121.92
2035-01-22T03 Sa o +121.91
2035-01-22T12 Me +d −15.15
2035-01-23T20 Lu o +123.67
2035-01-25T18
** 
S +223.94
2035-01-26T04 Me c +306.06
2035-01-26T15 Me V +305.52
2035-01-26T19 Lu xa +165.06
2035-01-27T16 Me p 0.6590
2035-02-02T04 Lu V +244.39
2035-02-02T12 Lu a 0.002707
2035-02-04T16 Lu d −18.46
2035-02-06T11 Pl o +317.86
2035-02-06T18 Pl v +317.87
2035-02-07T01 Me Pg +297.03
2035-02-08T08 Lu c +319.40
2035-02-09T05 Ve d −21.31
2035-02-09T18 Pl a 38.73
2035-02-09T23 Ma v +259.40
2035-02-10T07 Lu xd +344.66
2035-02-10T11
** 
B +153.15
2035-02-16T05 Ma V +263.50
2035-02-16T08 Me d −19.08
2035-02-18T04 Lu +d +18.41
2035-02-18T04 Lu p 0.002462
2035-02-18T06 Lu v +95.60
2035-02-18T09 Ma xa +264.93
2035-02-19T22 Me e −26.45
2035-02-20T21 Me xa +305.66
2035-02-22T08 Lu o +153.58
2035-02-22T14
** 
S +194.22
2035-02-23T04 Lu xa +164.60
2035-02-27T01 Ma v +270.66
2035-03-02T08 Lu V +254.17
2035-03-02T09 Lu a 0.002703
2035-03-03T05 Ma d −23.59
2035-03-04T00 Lu d −18.39
2035-03-09T14 Lu xd +344.66
2035-03-09T23 Lu c +349.21
2035-03-11T04
** 
B +130.00
2035-03-11T11 Ur +d +23.61
2035-03-12T13 Ve xa +314.00
2035-03-14T18 Ur Pg +96.49
2035-03-14T23 Lu v +59.70
2035-03-15T02 Lu p 0.002469
2035-03-17T10 Lu +d +18.40
2035-03-22T12 Lu xa +164.64
2035-03-23T13
** 
S +165.78
2035-03-23T22 Lu o +183.12
2035-03-30T05 Lu a 0.002704
2035-03-30T11 Lu V +263.47
2035-03-30T12 Sa Pg +118.43
2035-03-31T09 Lu d −18.45
2035-04-01T01 Me a 1.349
2035-04-01T13 Sa +d +20.93
2035-04-05T11 Me o +15.26
2035-04-06T00 Lu xd +344.38
2035-04-08T10 Lu c +18.43
2035-04-08T15
** 
B +112.96
2035-04-10T04 Me v +25.01
2035-04-10T23 Lu v +55.52
2035-04-11T01 Lu p 0.002436
2035-04-11T14 Me xd +27.94
2035-04-11T18 Ne v +22.04
2035-04-12T02 Ne c +22.05
2035-04-13T01 Ne a 30.84
2035-04-13T15 Lu +d +18.51
2035-04-14T20 Ju v +26.43
2035-04-17T03 Ju c +26.97
2035-04-18T17 Lu xa +163.93
2035-04-18T21 Ju a 5.961
2035-04-20T20 Pl +d −22.52
2035-04-21T22
** 
S +153.08
2035-04-22T13 Lu o +212.27
2035-04-26T22 Lu a 0.002710
2035-04-27T11 Lu V +271.35
2035-04-27T17 Lu d −18.62
2035-05-02T08 Me e +20.63
2035-05-03T06 Lu xd +342.84
2035-05-07T03
** 
B +107.59
2035-05-07T15 Me +d +23.78
2035-05-07T20 Lu c +47.12
2035-05-09T02 Lu v +65.93
2035-05-09T03 Lu p 0.002405
2035-05-11T00 Lu +d +18.69
2035-05-13T18 Me Rg +67.99
2035-05-15T19 Lu xa +161.83
2035-05-19T21 Me xa +66.61
2035-05-20T02
** 
S +147.13
2035-05-20T17 Pl Rg +319.82
2035-05-22T04 Lu o +240.98
2035-05-24T09 Lu a 0.002715
2035-05-25T00 Lu d −18.79
2035-05-25T02 Lu V +275.87
2035-05-25T04 Me c +63.85
2035-05-25T10 Me V +63.72
2035-05-26T02 Me p 0.5495
2035-05-30T09 Lu xd +340.09
2035-06-04T00
** 
B +101.48
2035-06-06T03 Lu c +75.32
2035-06-06T09 Lu v +79.38
2035-06-06T11 Lu p 0.002389
2035-06-06T14 Me Pg +59.30
2035-06-07T10 Lu +d +18.83
2035-06-08T18 Me d +16.05
2035-06-11T20 Lu xa +158.91
2035-06-17T10
** 
S +144.53
2035-06-20T00 Me e −22.70
2035-06-20T12 Lu a 0.002717
2035-06-20T19 Lu o +269.31
2035-06-20T20 Lu V +269.82
2035-06-21T04
** 
b +94.97
2035-06-21T08 Lu d −18.86
2035-06-26T11 Lu xd +337.34
2035-07-01T20
** 
B +105.69
2035-07-02T05 Ur a 19.87
2035-07-02T19 Ur c +100.78
2035-07-03T03 Ur v +100.80
2035-07-03T16 Ve xd +91.45
2035-07-04T18 Lu v +93.33
2035-07-04T21 Lu p 0.002391
2035-07-04T22 Lu +d +18.85
2035-07-05T10 Lu c +103.26
2035-07-06T01 Ve +d +23.46
2035-07-08T13 Me xd +93.68
2035-07-09T01 Lu xa +156.59
2035-07-11T22 Me +d +23.62
2035-07-16T18
** 
S +158.11
2035-07-16T22 Me v +111.12
2035-07-17T13 Lu V +263.14
2035-07-17T17 Lu a 0.002714
2035-07-18T15 Lu d −18.83
2035-07-19T11 Me o +116.64
2035-07-20T10 Lu o +297.58
2035-07-22T07 Me a 1.339
2035-07-23T13 Lu xd +335.74
2035-07-23T15 Ne +d +7.98
2035-07-28T08 Ne Rg +24.62
2035-07-29T19
** 
B +126.68
2035-08-01T08 Sa c +128.95
2035-08-01T09 Lu +d +18.79
2035-08-01T13 Sa v +128.98
2035-08-01T14 Sa a 10.12
2035-08-02T01 Lu v +106.55
2035-08-02T03 Lu p 0.002411
2035-08-03T17 Lu c +131.23
2035-08-05T09 Lu xa +155.51
2035-08-06T18 Ve a 1.732
2035-08-08T10 Pl p 36.88
2035-08-09T00 Ma +d −5.87
2035-08-09T11 Ve o +136.70
2035-08-11T00 Pl V +318.64
2035-08-11T12 Pl c +318.63
2035-08-14T03 Lu V +266.65
2035-08-14T04
** 
S +191.89
2035-08-14T06 Lu a 0.002708
2035-08-14T22 Lu d −18.76
2035-08-15T09 Ma Rg +358.44
2035-08-15T20 Me xa +166.18
2035-08-19T01 Lu o +325.94
2035-08-19T19 Lu xd +335.42
2035-08-26T13
** 
B +155.03
2035-08-28T17 Lu +d +18.75
2035-08-30T00 Lu v +115.49
2035-08-30T02 Lu p 0.002443
2035-08-30T09 Me e +27.17
2035-09-01T19 Lu xa +155.45
2035-09-02T02 Lu c +159.50
2035-09-06T10 Ju +d +16.71
2035-09-09T13 Ju Rg +50.72
2035-09-10T06
** 
S +237.27
2035-09-10T23 Lu a 0.002703
2035-09-11T01 Lu V +273.74
2035-09-11T06 Lu d −18.76
2035-09-11T14 Ma p 0.3804
2035-09-13T02 Me Rg +191.62
2035-09-14T02 Me d −8.30
2035-09-14T11 Ma V +353.18
2035-09-15T19 Ma o +352.81
2035-09-16T02 Lu xd +335.49
2035-09-17T14 Lu o +354.55
2035-09-23T11
** 
B +176.20
2035-09-23T21 Me p 0.6471
2035-09-24T23 Lu +d +18.80
2035-09-25T00 Lu v +97.47
2035-09-25T11 Me V +183.59
2035-09-25T13 Lu p 0.002472
2035-09-26T03 Me c +182.89
2035-09-29T03 Lu xa +155.29
2035-10-01T06 Ma d −8.60
2035-10-01T13 Lu c +188.22
2035-10-03T09 Ve v +204.77
2035-10-04T13 Me xd +176.85
2035-10-05T04 Me Pg +176.79
2035-10-06T23
** 
S +268.03
2035-10-08T04 Me +d +1.85
2035-10-08T14 Lu d −18.88
2035-10-08T18 Lu a 0.002703
2035-10-09T01 Lu V +282.07
2035-10-11T14 Me e −17.94
2035-10-13T10 Lu xd +334.70
2035-10-15T02 Pl d −23.53
2035-10-15T08 Ma Pg +347.76
2035-10-15T20 Ne p 28.84
2035-10-16T12 Ur d +22.95
2035-10-16T15 Ne V +23.20
2035-10-16T17 Ne o +23.20
2035-10-17T02 Lu o +23.54
2035-10-18T23
** 
B +192.52
2035-10-20T10 Lu v +71.06
2035-10-20T20 Lu p 0.002456
2035-10-21T04 Ur Rg +105.08
2035-10-22T04 Lu +d +18.97
2035-10-23T06 Ve xa +229.42
2035-10-26T07 Lu xa +153.87
2035-10-28T00 Me v +204.70
2035-10-30T17
** 
S +322.45
2035-10-31T03 Lu c +217.51
2035-10-31T05 Pl Pg +317.47
2035-11-04T23 Lu d −19.09
2035-11-05T14 Lu a 0.002708
2035-11-05T22
** 
s +255.47
2035-11-06T03 Lu V +290.69
2035-11-06T20 Ju p 3.994
2035-11-07T17 Ju V +45.71
2035-11-08T05 Ju o +45.64
2035-11-09T14 Lu xd +332.37
2035-11-11T19 Me xa +229.09
2035-11-12T12 Me o +230.19
2035-11-13T10
** 
B +184.10
2035-11-15T13 Lu o +53.03
2035-11-16T08 Me a 1.448
2035-11-17T05 Lu v +77.71
2035-11-17T11 Lu p 0.002419
2035-11-18T12 Lu +d +19.17
2035-11-22T07 Lu xa +151.12
2035-11-24T02
** 
S +239.37
2035-11-25T10 Sa d +15.86
2035-11-27T15 Ve d −24.83
2035-11-29T19 Lu c +247.42
2035-11-30T09 Sa Rg +139.25
2035-12-02T07 Lu d −19.27
2035-12-03T07 Lu a 0.002714
2035-12-04T01 Lu V +298.24
2035-12-06T16 Lu xd +329.21
2035-12-09T11 Me d −25.69
2035-12-10T15
** 
B +150.83
2035-12-15T00 Lu o +82.84
2035-12-15T14 Lu v +91.89
2035-12-15T19 Lu p 0.002391
2035-12-15T23 Lu +d +19.30
2035-12-19T09 Lu xa +148.14
2035-12-19T19 Ma xd +8.79
2035-12-21T16
** 
S +188.37
2035-12-24T15 Me e +19.92
2035-12-29T05 Ne d +6.93
2035-12-29T14 Lu c +277.69
2035-12-29T15 Lu d −19.32
2035-12-30T15 Lu a 0.002718
2035-12-31T10 Lu V +299.44
2035-12-31T12 Me xd +296.87
2035-12-31T18 Ju d +13.97
2036-01-01T04 Me Rg +296.93[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2035.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07