AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2034

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2034


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2034] [Q 2034]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2034-01-01T16 Lu v +59.77
2034-01-03T16 Lu +d +18.47
2034-01-04T12 Ve o +284.30
2034-01-04T19 Lu o +104.55
2034-01-05T07 Ve a 1.711
2034-01-07T21 Sa p 8.048
2034-01-08T01 Sa o +107.85
2034-01-08T05 Sa V +107.83
2034-01-09T03
** 
S +166.61
2034-01-09T22 Me v +300.20
2034-01-11T04 Lu xa +186.16
2034-01-12T19 Lu V +205.63
2034-01-13T00 Lu a 0.002703
2034-01-17T23 Lu d −18.42
2034-01-20T09 Lu c +300.39
2034-01-25T00 Lu xd +4.76
2034-01-25T09
** 
B +109.31
2034-01-25T17 Lu v +14.42
2034-01-25T22 Lu p 0.002473
2034-01-26T18 Me xd +325.33
2034-01-26T21 Me e +18.49
2034-01-31T00 Lu +d +18.35
2034-01-31T20 Ma xd +13.69
2034-02-02T11 Me Rg +329.12
2034-02-03T10 Lu o +134.63
2034-02-05T00 Pl v +316.34
2034-02-05T12 Pl o +316.35
2034-02-06T03 Me +d −9.56
2034-02-07T08 Lu xa +183.79
2034-02-07T10
** 
S +146.69
2034-02-08T01 Pl a 38.47
2034-02-08T03
** 
b +104.01
2034-02-09T20 Lu V +213.82
2034-02-09T21 Lu a 0.002704
2034-02-11T09 Me c +322.71
2034-02-11T23 Me V +322.04
2034-02-13T12 Me p 0.6448
2034-02-14T09 Lu d −18.26
2034-02-18T23 Lu c +330.36
2034-02-21T05 Lu xd +3.27
2034-02-21T06
** 
s +105.96
2034-02-21T11 Lu v +6.52
2034-02-21T15 Lu p 0.002439
2034-02-21T19
** 
B +103.93
2034-02-23T23 Me Pg +313.74
2034-02-27T06 Lu +d +18.20
2034-03-03T01 Me d −15.43
2034-03-03T22 Ur +d +23.70
2034-03-05T02 Lu o +164.55
2034-03-06T00 Me xa +318.42
2034-03-06T14 Lu xa +183.01
2034-03-07T09
** 
S +142.99
2034-03-09T09 Me e −27.37
2034-03-09T15 Lu a 0.002709
2034-03-09T17 Lu V +220.29
2034-03-10T03 Ur Pg +92.02
2034-03-10T16 Ju c +350.17
2034-03-10T20 Ju v +350.20
2034-03-11T06 Ju a 5.966
2034-03-13T18 Lu d −18.16
2034-03-16T01 Sa Pg +104.36
2034-03-20T10 Lu c +206.60
2034-03-20T15 Lu xd +3.01
2034-03-21T18 Lu p 0.002406
2034-03-21T18 Lu v +20.23
2034-03-22T08
** 
B +94.88
2034-03-25T13 Sa +d +22.51
2034-03-26T12 Lu +d +18.14
2034-04-02T21 Lu xa +183.07
2034-04-03T19 Lu o +194.10
2034-04-05T02
** 
S +132.89
2034-04-06T02 Lu V +221.43
2034-04-06T03 Lu a 0.002714
2034-04-09T13 Ne c +19.80
2034-04-09T19 Ne v +19.80
2034-04-10T02 Lu d −18.18
2034-04-10T07 Ve xd +43.74
2034-04-10T13 Ne a 30.84
2034-04-17T02 Lu xd +2.94
2034-04-18T13 Me a 1.336
2034-04-18T19 Lu c +28.82
2034-04-19T04 Lu p 0.002389
2034-04-19T07 Lu v +36.55
2034-04-19T08 Pl +d −22.62
2034-04-19T17
** 
B +88.10
2034-04-21T11 Me o +31.09
2034-04-22T20 Lu +d +18.22
2034-04-24T17 Me xd +37.97
2034-04-25T00 Me v +38.62
2034-04-30T02 Lu xa +182.69
2034-05-02T15 Lu V +212.86
2034-05-03T06 Lu a 0.002716
2034-05-03T12 Lu o +223.16
2034-05-04T14
** 
S +132.58
2034-05-06T00
** 
b +68.78
2034-05-07T09 Lu d −18.30
2034-05-14T10 Lu xd +1.83
2034-05-17T14 Lu p 0.002391
2034-05-17T19 Lu v +52.27
2034-05-18T01
** 
B +95.28
2034-05-18T03 Lu c +57.26
2034-05-18T23 Pl Rg +318.31
2034-05-19T17 Me +d +25.39
2034-05-20T07 Lu +d +18.35
2034-05-20T10 Me e +22.13
2034-05-21T05 Ve +d +25.10
2034-05-24T18 Ma +d +24.46
2034-05-27T05 Lu xa +180.95
2034-05-29T17 Lu V +210.91
2034-05-30T11 Lu a 0.002714
2034-06-02T00 Me xa +87.92
2034-06-02T03 Lu o +251.75
2034-06-02T04
** 
S +143.63
2034-06-02T05 Me Rg +87.92
2034-06-03T15 Lu d −18.41
2034-06-10T13 Lu xd +359.38
2034-06-13T14 Me p 0.5512
2034-06-14T06 Me V +83.59
2034-06-14T10 Me c +83.48
2034-06-14T21 Lu p 0.002411
2034-06-15T03 Lu v +66.11
2034-06-15T04
** 
B +106.02
2034-06-16T10 Lu c +85.39
2034-06-16T18 Lu +d +18.42
2034-06-21T14 Sa xd +111.63
2034-06-23T06 Lu xa +178.17
2034-06-24T20 Me d +18.48
2034-06-26T05 Me Pg +79.28
2034-06-26T10 Lu V +215.95
2034-06-27T00 Lu a 0.002708
2034-06-27T07 Ur a 19.94
2034-06-27T16 Ur v +96.27
2034-06-27T20 Ur c +96.28
2034-06-30T04
** 
S +156.63
2034-06-30T23 Lu d −18.43
2034-07-01T17 Lu o +279.98
2034-07-07T14 Lu xd +356.54
2034-07-08T05 Me e −21.12
2034-07-12T19 Lu p 0.002442
2034-07-12T22
** 
B +120.63
2034-07-13T03 Lu v +75.41
2034-07-14T05 Lu +d +18.39
2034-07-15T18 Lu c +113.33
2034-07-17T03 Sa v +114.89
2034-07-17T09 Sa c +114.92
2034-07-17T15 Sa a 10.07
2034-07-20T09 Lu xa +175.53
2034-07-21T04 Ne +d +7.17
2034-07-21T16 Me xd +104.26
2034-07-21T18 Me +d +22.67
2034-07-24T08 Lu V +223.07
2034-07-24T17 Lu a 0.002703
2034-07-25T18 Ne Rg +22.37
2034-07-28T08 Lu d −18.34
2034-07-29T02
** 
S +180.13
2034-07-30T15 Ju +d +4.17
2034-07-30T20 Ve xa +173.11
2034-07-31T05 Lu o +308.15
2034-07-31T14 Me v +124.22
2034-08-03T03 Ju Rg +13.95
2034-08-03T16 Lu xd +354.61
2034-08-04T12 Me o +132.38
2034-08-06T16 Pl p 36.62
2034-08-08T08 Lu p 0.002470
2034-08-08T11 Me a 1.353
2034-08-09T00 Lu v +69.72
2034-08-09T11 Pl c +317.12
2034-08-09T19 Pl V +317.11
2034-08-10T02
** 
B +145.62
2034-08-10T13 Lu +d +18.28
2034-08-12T11 Ve e +45.84
2034-08-14T03 Lu c +141.47
2034-08-16T16 Lu xa +174.17
2034-08-19T05 Ma c +146.35
2034-08-19T17 Ma a 2.675
2034-08-21T08 Lu V +230.89
2034-08-21T12 Lu a 0.002702
2034-08-24T17 Lu d −18.23
2034-08-26T22
** 
S +227.81
2034-08-27T11 Ma V +151.58
2034-08-28T23 Me xa +176.45
2034-08-29T16 Lu o +336.44
2034-08-30T22 Lu xd +353.98
2034-09-02T15 Lu p 0.002458
2034-09-02T18 Lu v +33.98
2034-09-06T19 Lu +d +18.19
2034-09-07T17
** 
B +177.95
2034-09-12T16 Lu c +170.00
2034-09-12T23 Lu xa +173.98
2034-09-16T21 Me e +26.52
2034-09-18T06 Lu a 0.002707
2034-09-18T08 Lu V +238.83
2034-09-21T02 Lu d −18.18
2034-09-24T06
** 
S +295.26
2034-09-27T08 Lu xd +354.04
2034-09-28T02 Lu o +5.06
2034-09-29T00
** 
s +144.97
2034-09-30T02 Me Rg +208.12
2034-09-30T03 Me d −14.26
2034-09-30T04 Lu p 0.002423
2034-09-30T06 Lu v +36.80
2034-09-30T19 Ve Rg +216.13
2034-10-01T05 Ju p 3.953
2034-10-02T00 Ju o +8.92
2034-10-02T01 Ju V +8.91
2034-10-04T01 Lu +d +18.21
2034-10-04T14 Ve d −20.57
2034-10-07T23
** 
B +195.30
2034-10-10T06 Lu xa +174.00
2034-10-10T06 Ur d +23.32
2034-10-10T18 Me p 0.6601
2034-10-11T23 Me V +199.80
2034-10-12T07 Lu c +199.06
2034-10-12T11 Me c +199.22
2034-10-13T07 Ne p 28.84
2034-10-14T01 Pl d −23.62
2034-10-14T01 Ne V +20.95
2034-10-14T05 Ne o +20.95
2034-10-15T23 Lu a 0.002714
2034-10-16T05 Lu V +245.79
2034-10-16T07 Ur Rg +100.57
2034-10-17T16 Me xd +194.02
2034-10-18T09 Lu d −18.27
2034-10-21T10 Me Pg +192.70
2034-10-21T16 Ve c +208.38
2034-10-21T23 Ve V +208.21
2034-10-22T08
** 
S +296.27
2034-10-22T15 Ve p 0.2735
2034-10-23T18 Me +d −3.78
2034-10-24T18 Lu xd +353.50
2034-10-25T04
** 
b +137.65
2034-10-27T12 Lu o +34.16
2034-10-28T00 Me e −18.38
2034-10-28T10 Lu p 0.002394
2034-10-28T13 Lu v +49.56
2034-10-29T09 Pl Pg +315.95
2034-10-31T08 Lu +d +18.34
2034-11-03T15
** 
B +197.43
2034-11-06T10 Lu xa +172.93
2034-11-11T01 Lu c +228.73
2034-11-11T14 Ve Pg +200.47
2034-11-12T00 Sa d +19.16
2034-11-12T09 Lu a 0.002718
2034-11-12T10 Lu V +245.18
2034-11-14T17 Lu d −18.44
2034-11-15T04 Me v +222.77
2034-11-16T10 Sa Rg +125.38
2034-11-21T00 Ve xd +202.15
2034-11-21T00 Lu xd +351.50
2034-11-21T21
** 
S +273.68
2034-11-23T12 Ve +d −8.57
2034-11-24T22 Me xa +238.34
2034-11-25T21 Ju d +0.26
2034-11-25T22 Lu p 0.002383
2034-11-25T22 Lu o +63.76
2034-11-26T00 Lu v +64.84
2034-11-27T19 Lu +d +18.49
2034-11-29T02 Ju Pg +4.02
2034-12-02T11 Me o +250.27
2034-12-03T11 Lu xa +170.34
2034-12-03T13 Me a 1.452
2034-12-06T11 Me V +256.52
2034-12-08T15 Lu V +232.65
2034-12-09T10 Lu a 0.002718
2034-12-10T20 Lu c +258.85
2034-12-12T00 Lu d −18.56
2034-12-16T10
** 
B +204.09
2034-12-17T14 Me d −25.38
2034-12-18T02 Lu xd +348.38
2034-12-21T07 Me v +279.85
2034-12-24T10 Lu p 0.002394
2034-12-24T11 Lu v +80.12
2034-12-25T08 Lu +d +18.56
2034-12-25T08 Lu o +93.66
2034-12-26T21 Ne d +6.11
2034-12-28T06
** 
S +283.69
2034-12-30T04 Ur o +98.53
2034-12-30T11 Ur V +98.52
2034-12-30T13 Lu xa +167.20
2034-12-30T15 Ne Pg +19.56
2034-12-30T16 Ur p 17.91
2035-01-01T06 Ve e −46.86[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2034.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07