AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2033

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2033


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2033] [Q 2033]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2033-01-03T00 Me d −24.58
2033-01-03T19 Lu v +316.19
2033-01-04T05 Lu p 0.002442
2033-01-05T18
** 
B +148.42
2033-01-07T03 Me a 1.437
2033-01-07T23 Ve e +47.18
2033-01-08T18 Lu xd +26.79
2033-01-12T11 Me o +292.30
2033-01-13T00 Lu +d +19.08
2033-01-15T13 Lu o +115.72
2033-01-15T21 Ve xd +343.03
2033-01-18T20
** 
S +187.54
2033-01-20T06 Lu a 0.002709
2033-01-20T20 Lu V +179.71
2033-01-22T23 Lu xa +204.97
2033-01-27T04 Me v +317.21
2033-01-27T14 Lu d −18.98
2033-01-30T21 Lu c +311.36
2033-02-01T00 Lu v +328.18
2033-02-01T07 Lu p 0.002407
2033-02-02T02 Ju a 6.056
2033-02-02T21 Ju c +314.36
2033-02-02T21 Pl v +314.78
2033-02-02T23 Ju v +314.38
2033-02-03T02
** 
B +129.69
2033-02-03T12 Pl o +314.80
2033-02-04T19 Lu xd +23.67
2033-02-06T05 Pl a 38.22
2033-02-08T21 Me xd +337.93
2033-02-09T07 Lu +d +18.89
2033-02-12T07 Me e +18.14
2033-02-14T07 Lu o +145.91
2033-02-16T18
** 
S +170.09
2033-02-16T19 Lu a 0.002714
2033-02-17T12 Lu V +184.31
2033-02-18T21 Me Rg +345.56
2033-02-19T01 Lu xa +202.35
2033-02-21T15 Me +d −3.04
2033-02-24T00 Lu d −18.76
2033-02-27T15 Ve Rg +8.53
2033-02-27T22 Me c +339.67
2033-02-28T16 Me V +338.88
2033-03-01T08 Lu c +341.09
2033-03-01T13 Lu v +344.37
2033-03-01T14 Sa Pg +90.21
2033-03-01T18 Lu p 0.002388
2033-03-02T11
** 
B +122.11
2033-03-02T17 Me p 0.6267
2033-03-04T01 Lu xd +21.72
2033-03-05T11 Ur Pg +87.59
2033-03-06T21 Ve +d +10.22
2033-03-08T01 Ur d +23.63
2033-03-08T13 Lu +d +18.68
2033-03-13T03 Me Pg +331.03
2033-03-15T17
** 
S +164.16
2033-03-15T21 Lu a 0.002716
2033-03-16T01 Lu o +175.77
2033-03-16T08 Lu V +179.18
2033-03-18T05 Lu xa +201.27
2033-03-19T03 Me xa +332.74
2033-03-19T04 Me d −10.50
2033-03-20T05 Ve p 0.2801
2033-03-20T10 Ve V +0.51
2033-03-20T15 Ve c +0.36
2033-03-23T08 Lu d −18.61
2033-03-26T23 Me e −27.78
2033-03-30T00
** 
B +115.32
2033-03-30T04 Lu v +1.64
2033-03-30T06 Lu p 0.002389
2033-03-30T17 Lu c +101.77
2033-03-31T11 Lu xd +21.21
2033-04-02T10 Ma xa +268.34
2033-04-04T21 Lu +d +18.59
2033-04-06T14 Ne v +17.53
2033-04-07T01 Ne c +17.54
2033-04-08T00 Ne a 30.84
2033-04-10T15 Ve Pg +352.35
2033-04-12T00 Lu V +172.38
2033-04-12T02 Lu a 0.002714
2033-04-12T13
** 
S +155.81
2033-04-13T11
** 
b +118.40
2033-04-14T11 Lu xa +201.26
2033-04-14T19 Lu o +205.17
2033-04-17T20 Pl +d −22.71
2033-04-19T14 Lu d −18.60
2033-04-23T09 Ve d +0.17
2033-04-26T21
** 
B +111.78
2033-04-27T14 Lu p 0.002410
2033-04-27T16 Lu v +17.81
2033-04-27T21 Lu xd +21.25
2033-04-29T02 Lu c +39.13
2033-04-30T02 Sa +d +22.77
2033-05-02T06 Lu +d +18.63
2033-05-05T13 Me a 1.327
2033-05-07T11 Ve xa +3.64
2033-05-07T11 Me o +47.11
2033-05-07T20 Me xd +47.86
2033-05-09T14 Lu V +175.54
2033-05-09T16 Lu a 0.002708
2033-05-09T17 Me v +51.93
2033-05-11T16
** 
S +159.56
2033-05-11T17 Lu xa +201.10
2033-05-14T10 Lu o +233.97
2033-05-16T20 Lu d −18.67
2033-05-17T06 Pl Rg +316.77
2033-05-24T20
** 
B +122.59
2033-05-25T04 Ur +d +23.65
2033-05-25T05 Lu xd +20.56
2033-05-25T12 Lu p 0.002443
2033-05-25T20 Lu v +29.68
2033-05-26T23 Ma Rg +282.50
2033-05-28T11 Lu c +67.50
2033-05-28T19 Me +d +25.66
2033-05-29T10 Ve e −45.86
2033-05-29T17 Lu +d +18.70
2033-06-06T10 Lu V +181.66
2033-06-06T10 Lu a 0.002703
2033-06-07T19 Me e +23.80
2033-06-07T22 Lu xa +199.74
2033-06-09T02
** 
S +177.03
2033-06-12T23 Lu o +262.31
2033-06-13T04 Lu d −18.73
2033-06-15T02 Me xa +106.44
2033-06-21T01 Lu p 0.002470
2033-06-21T08 Lu v +18.23
2033-06-21T08 Lu xd +18.56
2033-06-21T10 Me Rg +107.94
2033-06-22T04 Ju +d −9.79
2033-06-22T06
** 
B +134.61
2033-06-22T12 Ur a 20.00
2033-06-22T22 Ur c +91.83
2033-06-23T08 Ur v +91.85
2033-06-25T21 Ju Rg +337.32
2033-06-26T03 Lu +d +18.72
2033-06-26T21 Lu c +95.59
2033-06-28T01 Ma o +276.70
2033-06-28T05
** 
s +163.06
2033-06-30T01 Ma V +276.08
2033-07-01T19 Sa v +100.70
2033-07-02T02 Me p 0.5620
2033-07-02T07 Sa c +100.76
2033-07-02T12 Sa a 10.04
2033-07-03T22 Me V +103.11
2033-07-04T04 Lu a 0.002701
2033-07-04T07 Lu V +188.41
2033-07-04T10 Me c +102.79
2033-07-05T01 Lu xa +197.13
2033-07-05T02
** 
b +162.89
2033-07-05T11 Ma p 0.4230
2033-07-06T23
** 
S +185.41
2033-07-07T07 Me d +18.17
2033-07-10T13 Lu d −18.68
2033-07-12T09 Lu o +290.39
2033-07-15T14 Me Pg +98.51
2033-07-15T17 Lu v +337.72
2033-07-16T09 Lu p 0.002458
2033-07-18T09 Lu xd +15.78
2033-07-18T18 Ne +d +6.36
2033-07-19T19
** 
B +140.81
2033-07-22T16 Ma d −28.63
2033-07-23T05 Ne Rg +20.12
2033-07-23T11 Lu +d +18.63
2033-07-25T22 Me e −19.84
2033-07-26T08 Lu c +123.67
2033-07-31T22 Lu a 0.002705
2033-08-01T03 Lu xa +194.37
2033-08-01T05 Lu V +195.01
2033-08-01T05 Me +d +21.20
2033-08-01T14 Ma Pg +269.79
2033-08-03T19 Me xd +115.28
2033-08-04T19 Pl p 36.36
2033-08-04T19 Ve +d +22.04
2033-08-04T22
** 
S +209.62
2033-08-07T00 Lu d −18.53
2033-08-07T10 Pl V +315.59
2033-08-07T11 Pl c +315.59
2033-08-10T18 Lu o +318.43
2033-08-12T13 Lu v +344.72
2033-08-12T21 Lu p 0.002425
2033-08-14T11 Lu xd +13.40
2033-08-15T09 Me v +137.54
2033-08-16T06
** 
B +168.55
2033-08-19T17 Lu +d +18.46
2033-08-20T12 Me o +147.87
2033-08-24T21 Lu c +152.02
2033-08-25T05 Ju o +332.35
2033-08-25T05 Ju V +332.35
2033-08-25T07 Ju p 4.002
2033-08-26T00 Me a 1.370
2033-08-28T07 Lu xa +192.62
2033-08-28T14 Ve xd +124.10
2033-08-28T15 Lu a 0.002712
2033-08-28T23 Lu V +200.44
2033-09-01T13
** 
S +300.06
2033-09-03T09 Lu d −18.36
2033-09-04T01
** 
s +203.45
2033-09-09T02 Lu o +311.58
2033-09-09T22 Lu v +359.17
2033-09-10T01 Lu p 0.002397
2033-09-10T19 Lu xd +12.35
2033-09-11T02 Me xa +186.31
2033-09-12T06
** 
B +207.26
2033-09-15T23 Lu +d +18.32
2033-09-23T13 Lu c +180.85
2033-09-24T05
** 
S +270.52
2033-09-24T12 Lu xa +192.20
2033-09-25T01 Lu a 0.002717
2033-09-25T05 Lu V +200.62
2033-09-30T17 Lu d −18.29
2033-10-02T04 Ur d +23.55
2033-10-04T10 Me e +25.50
2033-10-06T09
** 
B +207.16
2033-10-08T05 Lu xd +12.33
2033-10-08T10 Lu o +15.48
2033-10-08T12 Lu p 0.002385
2033-10-08T12 Lu v +16.67
2033-10-10T19 Ne p 28.84
2033-10-11T13 Ur Rg +96.10
2033-10-11T16 Ne o +18.69
2033-10-11T21 Ne V +18.69
2033-10-13T01 Pl d −23.69
2033-10-13T07 Lu +d +18.29
2033-10-15T21 Me d −19.24
2033-10-16T21 Me Rg +224.27
2033-10-17T14
** 
S +293.57
2033-10-21T05 Ju d −13.50
2033-10-21T19 Lu xa +192.30
2033-10-21T19 Lu V +192.62
2033-10-22T03 Lu a 0.002717
2033-10-23T06 Ju Pg +327.46
2033-10-23T07 Lu c +210.23
2033-10-24T05
** 
b +178.29
2033-10-27T07 Me p 0.6696
2033-10-27T12 Pl Pg +314.41
2033-10-27T23 Lu d −18.33
2033-10-28T04 Me V +215.86
2033-10-28T12 Me c +215.42
2033-10-30T01 Sa d +21.36
2033-10-30T18 Me xd +212.64
2033-11-01T11
** 
B +194.73
2033-11-02T06 Sa Rg +111.33
2033-11-04T16 Lu xd +12.01
2033-11-05T22
** 
s +181.01
2033-11-05T23 Lu p 0.002394
2033-11-06T04 Lu v +34.68
2033-11-06T12 Me Pg +208.45
2033-11-06T20 Lu o +44.73
2033-11-08T06 Me +d −9.11
2033-11-09T17 Lu +d +18.37
2033-11-13T13 Me e −19.08
2033-11-13T19
** 
S +276.07
2033-11-17T23 Lu V +191.50
2033-11-18T00 Lu xa +191.59
2033-11-18T10 Lu a 0.002713
2033-11-22T01 Lu c +240.08
2033-11-24T05 Lu d −18.44
2033-11-30T05
** 
B +165.47
2033-12-01T23 Lu xd +10.51
2033-12-04T07 Lu p 0.002422
2033-12-04T16 Lu v +50.60
2033-12-06T07 Lu o +74.47
2033-12-07T04 Lu +d +18.48
2033-12-08T01 Me xa +247.69
2033-12-11T10
** 
S +205.65
2033-12-15T02 Lu xa +189.32
2033-12-15T19 Lu V +197.60
2033-12-16T03 Lu a 0.002707
2033-12-18T03 Ve xa +262.48
2033-12-20T18 Me a 1.448
2033-12-21T14 Lu d −18.50
2033-12-21T18 Lu c +270.22
2033-12-21T20 Ve v +267.14
2033-12-23T11 Me o +271.90
2033-12-24T12 Ne d +5.28
2033-12-25T09 Ur V +94.06
2033-12-25T13 Ur o +94.06
2033-12-25T18 Me d −25.02
2033-12-25T22 Ur p 17.97
2033-12-27T08 Ve d −23.74
2033-12-28T02 Ne Pg +17.31
2033-12-28T07
** 
B +133.89
2033-12-29T00 Lu xd +7.60
2033-12-31T18 Ma v +351.53
2033-12-31T23 Lu p 0.002459[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2033.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07