AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2032

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2032


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2032] [Q 2032]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2032-01-03T02 Ju v +280.84
2032-01-04T07 Me xa +266.96
2032-01-05T15 Ju xa +281.44
2032-01-08T08 Lu xa +227.11
2032-01-10T16 Lu d −20.30
2032-01-12T05 Me d −24.05
2032-01-12T20 Lu c +292.15
2032-01-13T07 Lu p 0.002387
2032-01-13T09 Lu v +300.63
2032-01-16T08
** 
B +130.39
2032-01-20T20 Lu xd +45.98
2032-01-23T14 Lu +d +20.24
2032-01-25T19 Me a 1.420
2032-01-27T02 Ve d −22.50
2032-01-27T05 Sa d +21.30
2032-01-27T12 Lu o +127.11
2032-01-27T12 Lu V +127.16
2032-01-27T16 Lu a 0.002717
2032-01-29T16
** 
S +162.57
2032-02-02T11 Pl o +313.23
2032-02-02T12 Me o +313.34
2032-02-02T16 Pl v +313.24
2032-02-04T11 Lu xa +224.10
2032-02-05T10 Pl a 37.96
2032-02-07T03 Lu d −20.11
2032-02-10T20 Lu p 0.002386
2032-02-10T20 Lu v +316.00
2032-02-11T06 Lu c +322.10
2032-02-13T01 Ve xa +296.19
2032-02-13T11 Me v +332.99
2032-02-13T19
** 
B +108.51
2032-02-16T05 Sa Pg +76.06
2032-02-16T21 Lu xd +42.85
2032-02-19T21 Lu +d +20.01
2032-02-23T00 Me xd +349.73
2032-02-23T03 Lu V +119.38
2032-02-23T19 Lu a 0.002716
2032-02-26T07 Lu o +157.26
2032-02-27T23
** 
S +144.08
2032-02-29T13 Ur d +23.42
2032-02-29T17 Me e +18.08
2032-02-29T22 Ur Pg +83.20
2032-03-02T12 Lu xa +221.20
2032-03-05T11 Lu d −19.86
2032-03-07T16 Me Rg +2.39
2032-03-07T16 Ve v +325.46
2032-03-09T14 Me +d +3.91
2032-03-10T06 Lu v +330.23
2032-03-10T06 Lu p 0.002407
2032-03-11T16 Lu c +351.69
2032-03-12T21
** 
B +97.84
2032-03-15T02 Lu xd +40.47
2032-03-15T21 Ma xd +28.45
2032-03-17T01 Me c +357.01
2032-03-17T21 Me V +356.21
2032-03-18T05 Lu +d +19.78
2032-03-20T07 Me p 0.6059
2032-03-21T22 Lu V +125.62
2032-03-22T08 Lu a 0.002710
2032-03-22T15
** 
b +97.86
2032-03-27T00 Lu o +186.90
2032-03-27T05
** 
S +139.06
2032-03-29T15 Lu xa +219.77
2032-03-30T14 Me Pg +349.03
2032-04-01T06 Me xa +349.17
2032-04-01T17 Lu d −19.69
2032-04-02T14
** 
s +98.11
2032-04-04T12 Ne c +15.30
2032-04-04T19 Ne v +15.31
2032-04-05T02 Me d −4.58
2032-04-05T12 Ne a 30.85
2032-04-07T06 Lu v +339.41
2032-04-07T06 Lu p 0.002441
2032-04-09T18
** 
B +96.21
2032-04-10T02 Lu c +20.81
2032-04-11T11 Lu xd +39.62
2032-04-13T16 Me e −27.57
2032-04-14T13 Lu +d +19.65
2032-04-16T07 Pl +d −22.78
2032-04-19T00 Lu V +134.42
2032-04-19T03 Lu a 0.002704
2032-04-24T17
** 
S +138.41
2032-04-25T15 Lu o +215.96
2032-04-25T21 Lu xa +219.61
2032-04-28T22 Lu d −19.64
2032-05-01T06
** 
b +96.79
2032-05-03T16 Lu v +327.49
2032-05-03T20 Lu p 0.002470
2032-05-08T02
** 
B +97.82
2032-05-08T20 Lu xd +39.64
2032-05-09T13 Lu c +49.50
2032-05-11T22 Lu +d +19.65
2032-05-15T10 Pl Rg +315.22
2032-05-15T14 Ju +d −19.95
2032-05-16T22 Lu a 0.002702
2032-05-17T02 Lu V +143.26
2032-05-19T14 Ju Rg +302.14
2032-05-20T23 Me xd +57.71
2032-05-22T05 Me a 1.322
2032-05-23T06 Lu xa +219.58
2032-05-23T12 Me o +63.23
2032-05-24T02
** 
S +146.87
2032-05-24T07 Me v +65.02
2032-05-25T02 Lu o +244.47
2032-05-26T06 Lu d −19.67
2032-05-28T22 Lu v +298.97
2032-05-29T03 Lu p 0.002458
2032-06-02T12 Ve o +72.55
2032-06-03T00 Ve a 1.735
2032-06-05T02 Lu xd +39.33
2032-06-05T05 Ve xd +75.88
2032-06-05T09
** 
B +112.97
2032-06-06T12 Me +d +25.45
2032-06-08T01 Lu c +77.86
2032-06-08T07 Lu +d +19.69
2032-06-13T15 Ma +d +24.25
2032-06-13T16 Lu a 0.002706
2032-06-14T02 Lu V +151.54
2032-06-16T14 Sa v +86.48
2032-06-17T04 Sa c +86.55
2032-06-17T08 Sa a 10.03
2032-06-17T15 Ur a 20.07
2032-06-17T18 Ur v +87.39
2032-06-18T01 Ur c +87.40
2032-06-19T13 Lu xa +218.57
2032-06-19T22 Ve +d +23.95
2032-06-22T02
** 
S +170.98
2032-06-22T16 Lu d −19.68
2032-06-23T11 Lu o +272.58
2032-06-24T04 Ve V +99.21
2032-06-25T12 Lu v +302.66
2032-06-25T15 Lu p 0.002424
2032-06-26T03 Me e +25.36
2032-06-28T05 Me xa +122.34
2032-07-02T05 Lu xd +37.73
2032-07-04T07
** 
B +133.73
2032-07-05T14 Lu +d +19.66
2032-07-07T14 Lu c +106.03
2032-07-07T22 Ve v +116.10
2032-07-10T02 Me Rg +127.54
2032-07-11T05 Ma c +109.49
2032-07-11T07 Lu a 0.002713
2032-07-12T00 Lu V +158.76
2032-07-16T06 Ne +d +5.54
2032-07-16T18 Lu xa +216.16
2032-07-18T13 Me d +14.60
2032-07-19T07 Sa +d +22.43
2032-07-19T08 Ju o +297.23
2032-07-19T08 Ju V +297.23
2032-07-20T03 Lu d −19.58
2032-07-20T07 Ju p 4.121
2032-07-20T08
** 
S +191.38
2032-07-20T14 Me p 0.5792
2032-07-20T15 Ne Rg +17.87
2032-07-22T18 Lu o +300.51
2032-07-22T22 Me V +121.95
2032-07-23T16 Lu v +313.96
2032-07-23T17 Me c +121.41
2032-07-23T18 Lu p 0.002397
2032-07-27T01 Ma a 2.637
2032-07-29T06 Lu xd +35.02
2032-08-01T11
** 
B +146.49
2032-08-01T21 Lu +d +19.52
2032-08-03T00 Pl p 36.10
2032-08-03T06 Me Pg +116.82
2032-08-05T11 Pl c +314.03
2032-08-05T19 Pl V +314.03
2032-08-06T05 Lu c +134.33
2032-08-07T16 Lu a 0.002717
2032-08-08T12 Lu V +161.43
2032-08-12T01 Me e −18.87
2032-08-12T19 Lu xa +213.27
2032-08-13T13 Me +d +18.77
2032-08-16T13 Lu d −19.39
2032-08-16T22 Me xd +126.91
2032-08-18T02
** 
S +219.53
2032-08-21T00 Lu v +327.85
2032-08-21T01 Lu o +328.57
2032-08-21T03 Lu p 0.002386
2032-08-25T09 Lu xd +32.30
2032-08-29T04 Lu +d +19.30
2032-08-29T21
** 
B +173.54
2032-08-30T09 Me v +151.17
2032-09-03T20 Lu a 0.002718
2032-09-04T02 Lu V +153.73
2032-09-04T20 Lu c +162.90
2032-09-05T11 Me o +163.06
2032-09-08T21 Lu xa +211.17
2032-09-12T19 Me a 1.390
2032-09-12T21 Lu d −19.18
2032-09-17T10
** 
S +327.69
2032-09-17T19 Ju Pg +292.31
2032-09-18T10 Lu v +342.74
2032-09-18T12 Ju d −22.12
2032-09-18T14 Lu p 0.002393
2032-09-19T09 Lu o +213.57
2032-09-21T16 Lu xd +30.75
2032-09-24T05 Me xa +195.86
2032-09-24T18 Ve xa +212.64
2032-09-25T11 Lu +d +19.12
2032-09-30T23 Lu V +149.42
2032-10-01T03 Lu a 0.002714
2032-10-04T13 Lu c +191.87
2032-10-06T02 Lu xa +210.48
2032-10-06T10
** 
B +207.71
2032-10-06T17 Ur Rg +91.66
2032-10-08T06 Ne p 28.85
2032-10-08T21 Ne V +16.45
2032-10-09T04 Ne o +16.44
2032-10-10T03 Lu d −19.06
2032-10-12T01 Pl d −23.74
2032-10-16T19 Lu v +356.69
2032-10-16T21 Lu p 0.002419
2032-10-18T19 Lu o +25.97
2032-10-18T21 Sa Rg +97.18
2032-10-19T02 Lu xd +30.52
2032-10-21T05 Sa d +22.24
2032-10-22T00 Me e +24.28
2032-10-22T20 Lu +d +19.05
2032-10-22T23
** 
S +297.82
2032-10-25T16 Pl Pg +312.85
2032-10-28T17 Lu V +154.73
2032-10-28T18 Lu a 0.002707
2032-10-31T00 Me d −22.92
2032-11-02T09 Lu xa +210.54
2032-11-02T11 Me Rg +240.21
2032-11-03T05 Lu c +221.36
2032-11-06T09 Lu d −19.07
2032-11-08T05
** 
B +187.87
2032-11-12T14 Me p 0.6755
2032-11-12T21 Me xd +232.17
2032-11-13T03 Me V +231.83
2032-11-13T09 Me c +231.54
2032-11-13T15 Lu p 0.002456
2032-11-13T15 Lu v +3.68
2032-11-13T17 Ve d −25.66
2032-11-15T12 Lu xd +30.48
2032-11-17T06 Lu o +55.47
2032-11-19T06 Lu +d +19.10
2032-11-21T12
** 
S +280.93
2032-11-22T14 Me Pg +224.13
2032-11-23T17 Me +d −13.77
2032-11-25T14 Lu a 0.002703
2032-11-25T18 Lu V +162.73
2032-11-29T16 Lu xa +210.07
2032-11-30T10 Me e −20.09
2032-12-02T20 Lu c +251.26
2032-12-03T16 Lu d −19.13
2032-12-07T21 Lu v +321.19
2032-12-08T01
** 
B +174.76
2032-12-08T19 Lu p 0.002474
2032-12-12T06
** 
s +154.14
2032-12-12T17 Lu xd +29.34
2032-12-16T16 Lu +d +19.14
2032-12-16T20 Lu o +85.44
2032-12-20T16
** 
S +222.82
2032-12-20T22 Ur o +89.62
2032-12-21T04 Ur V +89.61
2032-12-21T04 Me xa +257.20
2032-12-21T07 Ur p 18.04
2032-12-22T05 Ne d +4.45
2032-12-23T06 Ur +d +23.65
2032-12-23T11 Lu a 0.002704
2032-12-23T20 Lu V +171.52
2032-12-24T19 Sa p 8.032
2032-12-24T22 Sa o +93.69
2032-12-25T03 Sa V +93.67
2032-12-25T16 Ne Pg +15.06
2032-12-26T21 Lu xa +208.08
2032-12-31T03 Lu d −19.12
2033-01-01T10 Lu c +281.30[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2032.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07