AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2031

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2031


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2031] [Q 2031]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2031-01-04T13 Me e −22.81
2031-01-04T18 Lu xd +66.96
2031-01-05T08 Lu V +73.95
2031-01-05T17 Lu +d +21.90
2031-01-05T23 Lu a 0.002715
2031-01-08T06 Lu o +108.28
2031-01-10T03
** 
S +258.69
2031-01-16T22 Me xa +277.04
2031-01-18T20 Lu xa +246.00
2031-01-19T16 Lu d −21.83
2031-01-20T00 Me d −23.34
2031-01-20T19 Sa d +18.70
2031-01-21T09 Lu p 0.002404
2031-01-21T16 Lu v +287.89
2031-01-22T16 Lu c +302.97
2031-01-25T12
** 
B +158.95
2031-01-31T21 Lu xd +65.00
2031-02-01T13 Sa Pg +61.99
2031-02-02T00 Lu V +78.04
2031-02-02T00 Lu +d +21.75
2031-02-02T12 Lu a 0.002710
2031-02-07T00 Lu o +138.54
2031-02-08T23
** 
S +210.10
2031-02-12T07 Me a 1.400
2031-02-14T23 Lu xa +243.33
2031-02-16T01 Lu d −21.62
2031-02-18T12 Lu p 0.002438
2031-02-18T23 Lu v +300.79
2031-02-19T23 Me o +331.60
2031-02-21T03 Lu c +332.84
2031-02-23T16
** 
B +140.37
2031-02-23T22 Ur d +23.07
2031-02-24T20 Ur Pg +78.83
2031-02-27T23 Lu xd +61.90
2031-02-28T19 Me v +348.11
2031-03-01T08 Lu +d +21.50
2031-03-01T22 Lu V +85.59
2031-03-02T07 Lu a 0.002704
2031-03-07T15 Me xd +0.91
2031-03-08T16 Lu o +168.41
2031-03-10T17
** 
S +192.29
2031-03-13T07 Ve xd +26.83
2031-03-13T23 Lu xa +240.36
2031-03-15T06 Lu d −21.36
2031-03-17T06 Lu p 0.002471
2031-03-17T19 Me e +18.33
2031-03-18T04 Lu v +299.78
2031-03-22T15 Lu c +2.30
2031-03-24T08
** 
B +136.10
2031-03-25T12 Me Rg +19.74
2031-03-26T10 Me +d +10.81
2031-03-27T02 Lu xd +59.29
2031-03-28T12 Ma Rg +231.63
2031-03-28T16 Lu +d +21.25
2031-03-29T23 Lu V +93.60
2031-03-30T03 Lu a 0.002702
2031-04-02T03 Ne v +13.04
2031-04-02T11 Ne c +13.05
2031-04-03T08 Ma d −16.64
2031-04-03T11 Ne a 30.85
2031-04-04T07 Me c +14.86
2031-04-05T04 Me V +14.15
2031-04-07T05 Lu o +197.71
2031-04-07T18 Me p 0.5845
2031-04-08T06
** 
S +197.79
2031-04-10T02 Lu xa +238.52
2031-04-11T04 Lu v +253.81
2031-04-11T07 Lu p 0.002460
2031-04-11T12 Lu d −21.17
2031-04-14T21 Me xa +8.25
2031-04-14T23 Ju Rg +268.98
2031-04-17T23 Me Pg +7.84
2031-04-21T03
** 
B +144.72
2031-04-21T05 Lu c +31.42
2031-04-23T01 Me d +1.86
2031-04-23T08 Lu xd +58.17
2031-04-25T00 Lu +d +21.11
2031-04-26T21 Lu V +100.78
2031-04-26T22 Lu a 0.002706
2031-05-02T05 Me e −26.72
2031-05-03T23 Ma o +223.84
2031-05-04T08 Ju d −22.90
2031-05-06T12 Ma V +222.92
2031-05-06T15 Lu o +226.41
2031-05-06T19
** 
S +210.77
2031-05-07T10 Lu xa +238.06
2031-05-08T16
** 
s +219.59
2031-05-08T19 Lu p 0.002425
2031-05-08T19 Lu d −21.10
2031-05-08T19 Lu v +258.34
2031-05-09T01 Ve +d +26.13
2031-05-11T15 Ma p 0.5534
2031-05-15T23 Ma xa +219.54
2031-05-20T15 Lu xd +58.11
2031-05-20T19 Lu c +60.06
2031-05-21T03
** 
B +148.57
2031-05-22T07 Lu +d +21.10
2031-05-24T13 Lu a 0.002712
2031-05-24T15 Lu V +105.82
2031-06-01T20 Ve e +45.34
2031-06-02T05 Sa v +72.33
2031-06-02T15 Sa c +72.39
2031-06-02T18 Sa a 10.06
2031-06-03T14 Me xd +67.57
2031-06-03T21 Lu xa +238.12
2031-06-04T23 Lu o +254.68
2031-06-05T05 Lu d −21.10
2031-06-05T13
** 
S +210.95
2031-06-05T14 Ma +d −13.92
2031-06-06T00 Lu p 0.002398
2031-06-06T03 Lu v +271.68
2031-06-07T23 Me o +77.18
2031-06-08T06 Me a 1.322
2031-06-08T08 Me v +77.95
2031-06-12T23 Ma Pg +214.43
2031-06-13T10 Ur a 20.14
2031-06-13T17 Ur c +83.02
2031-06-14T03 Ur v +83.04
2031-06-14T21 Ju o +264.11
2031-06-15T08 Ju V +264.05
2031-06-16T03 Me +d +25.08
2031-06-16T08 Ju p 4.264
2031-06-16T21 Lu xd +58.04
2031-06-18T14 Lu +d +21.11
2031-06-19T10 Lu c +88.44
2031-06-20T07
** 
B +149.56
2031-06-20T18 Lu V +104.25
2031-06-20T23 Lu a 0.002717
2031-07-01T06 Lu xa +237.45
2031-07-02T16 Lu d −21.08
2031-07-02T20 Ve xa +141.37
2031-07-04T07 Lu o +282.62
2031-07-04T09 Lu p 0.002386
2031-07-04T13 Lu v +286.67
2031-07-05T08
** 
S +218.80
2031-07-11T20 Me xa +136.20
2031-07-14T00 Lu xd +56.80
2031-07-14T07 Ne +d +4.71
2031-07-14T17 Me e +26.56
2031-07-15T20 Lu +d +21.05
2031-07-17T07 Lu V +96.14
2031-07-18T02 Lu a 0.002717
2031-07-18T13 Ne Rg +15.62
2031-07-19T01 Lu c +116.72
2031-07-19T15
** 
B +155.94
2031-07-20T05 Ve Rg +146.42
2031-07-23T00
** 
b +139.06
2031-07-28T11 Lu xa +235.41
2031-07-28T18 Me Rg +146.42
2031-07-30T03 Lu d −20.96
2031-08-01T18 Lu p 0.002394
2031-08-01T23 Lu v +301.18
2031-08-02T08
** 
S +227.44
2031-08-02T13 Lu o +310.57
2031-08-02T14 Me d +8.85
2031-08-03T16 Ju +d −22.68
2031-08-04T18 Ve d +7.94
2031-08-08T08 Me p 0.5995
2031-08-10T02 Lu xd +54.30
2031-08-10T14 Ve c +138.29
2031-08-10T16 Ve V +138.25
2031-08-10T17 Ve p 0.2889
2031-08-10T19 Me V +139.98
2031-08-11T15 Me c +139.29
2031-08-12T03 Lu +d +20.87
2031-08-13T15 Lu V +96.92
2031-08-14T10 Lu a 0.002714
2031-08-15T11
** 
B +157.48
2031-08-15T16 Ju Pg +259.14
2031-08-17T16 Lu c +145.10
2031-08-21T16 Me Pg +134.29
2031-08-24T13 Lu xa +232.57
2031-08-26T11 Lu d −20.74
2031-08-28T08 Me +d +15.14
2031-08-29T02
** 
S +232.62
2031-08-29T06 Me e −18.22
2031-08-30T00 Lu p 0.002418
2031-08-30T05 Lu v +313.90
2031-08-30T13 Me xd +139.35
2031-08-31T21 Lu o +338.80
2031-09-01T05 Ve Pg +130.02
2031-09-03T07
** 
s +156.73
2031-09-06T04 Lu xd +51.38
2031-09-08T11 Lu +d +20.63
2031-09-10T11 Lu V +103.00
2031-09-11T00 Lu a 0.002707
2031-09-11T00
** 
B +168.45
2031-09-15T04 Me v +165.22
2031-09-16T06 Lu c +173.70
2031-09-17T03 Ve +d +11.96
2031-09-19T06 Sa +d +21.71
2031-09-20T14 Lu xa +230.14
2031-09-22T17 Lu d −20.50
2031-09-24T00 Me o +181.63
2031-09-26T18 Lu p 0.002452
2031-09-27T01 Lu v +321.01
2031-09-27T03
** 
S +305.84
2031-09-30T07 Lu o +81.95
2031-10-01T03 Me a 1.410
2031-10-02T12 Ur Rg +87.26
2031-10-03T10 Lu xd +49.48
2031-10-04T21 Sa Rg +83.02
2031-10-05T19 Lu +d +20.42
2031-10-06T06 Ne p 28.85
2031-10-07T04 Ne o +14.20
2031-10-07T09 Ne V +14.19
2031-10-07T20 Me xa +205.23
2031-10-08T09 Ma d −25.40
2031-10-08T11 Lu V +111.27
2031-10-08T18 Lu a 0.002703
2031-10-10T18
** 
B +201.25
2031-10-15T20 Lu c +202.79
2031-10-17T11 Ur +d +23.55
2031-10-17T18 Lu xa +229.07
2031-10-19T22 Lu d −20.36
2031-10-21T03 Ve e −46.39
2031-10-22T08 Lu p 0.002473
2031-10-22T20 Lu v +299.95
2031-10-24T00 Ve xd +164.54
2031-10-29T19 Lu o +36.66
2031-10-30T18 Lu xd +48.93
2031-11-02T04 Lu +d +20.34
2031-11-03T09
** 
S +270.52
2031-11-05T14 Lu V +120.40
2031-11-05T14 Lu a 0.002704
2031-11-09T02 Me e +22.96
2031-11-14T03 Lu xa +228.98
2031-11-14T07 Me d −25.07
2031-11-14T09 Lu c +232.31
2031-11-16T06 Lu d −20.34
2031-11-17T10 Lu p 0.002446
2031-11-17T11 Lu v +276.91
2031-11-19T08 Me Rg +256.05
2031-11-19T18
** 
B +191.55
2031-11-20T03 Ju d −23.36
2031-11-26T12 Me xd +251.71
2031-11-27T02 Lu xd +49.02
2031-11-28T11 Lu o +66.52
2031-11-29T06 Me p 0.6782
2031-11-29T12 Lu +d +20.36
2031-11-29T12 Me V +247.80
2031-11-29T14 Me c +247.68
2031-11-30T12
** 
b +146.70
2031-12-03T04
** 
S +319.91
2031-12-03T10 Lu a 0.002710
2031-12-03T16 Lu V +129.47
2031-12-05T22
** 
s +146.86
2031-12-09T04 Me Pg +239.81
2031-12-09T11 Me +d −17.42
2031-12-11T03 Sa p 8.043
2031-12-11T06 Sa o +79.52
2031-12-11T09 Sa V +79.51
2031-12-11T13 Lu xa +228.75
2031-12-13T16 Lu d −20.36
2031-12-13T21 Lu c +262.17
2031-12-15T09 Lu p 0.002410
2031-12-15T11 Lu v +285.97
2031-12-16T17 Ur V +85.23
2031-12-16T21 Ur o +85.22
2031-12-17T04 Ur p 18.10
2031-12-18T02 Me e −21.35
2031-12-18T14
** 
B +175.27
2031-12-20T07 Ne d +3.60
2031-12-23T16 Ne Pg +12.81
2031-12-24T06 Lu xd +48.30
2031-12-25T14 Ma v +327.27
2031-12-26T19 Lu +d +20.36
2031-12-28T05 Lu o +96.79
2031-12-30T01 Ju a 6.193
2031-12-31T01 Lu a 0.002715
2031-12-31T12 Lu V +135.90
2031-12-31T19
** 
S +226.49
2031-12-31T19 Ju c +280.44[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2031.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19