AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2030

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2030


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2030] [Q 2030]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2030-01-01T15 Lu p 0.002435
2030-01-01T16 Lu v +248.52
2030-01-02T07 Lu d −23.58
2030-01-02T20 Lu xa +265.52
2030-01-04T02 Lu c +283.81
2030-01-05T22 Ve p 0.2655
2030-01-06T00 Me +d −20.13
2030-01-06T11 Ve V +286.30
2030-01-06T13 Ve c +286.26
2030-01-06T15
** 
B +128.90
2030-01-10T05 Sa d +15.04
2030-01-11T05 Me Pg +271.43
2030-01-12T05 Ma v +323.54
2030-01-13T09 Lu a 0.002705
2030-01-13T10 Lu V +43.20
2030-01-16T08 Lu +d +23.56
2030-01-16T22 Lu xd +85.34
2030-01-19T02 Sa Pg +48.09
2030-01-19T15 Lu o +119.61
2030-01-21T09
** 
S +174.91
2030-01-22T14 Me e −24.32
2030-01-25T22 Ve +d −16.49
2030-01-26T21 Ve Pg +278.62
2030-01-28T15 Lu p 0.002470
2030-01-28T15 Lu v +243.55
2030-01-29T03 Me d −22.30
2030-01-29T11 Pl o +310.03
2030-01-29T16 Lu d −23.50
2030-01-30T00 Pl v +310.05
2030-01-30T03 Lu xa +264.78
2030-01-30T13 Me xa +287.59
2030-01-31T12
** 
s +123.24
2030-02-01T18 Pl a 37.44
2030-02-02T16 Lu c +313.88
2030-02-04T10
** 
B +124.09
2030-02-10T06 Lu a 0.002703
2030-02-10T11 Lu V +51.59
2030-02-12T17 Lu +d +23.40
2030-02-13T04 Lu xd +83.73
2030-02-18T06 Lu o +149.63
2030-02-18T17
** 
S +162.56
2030-02-19T15 Ur d +22.58
2030-02-20T19 Ur Pg +74.50
2030-02-21T18 Lu v +199.06
2030-02-22T09
** 
b +122.92
2030-02-22T10 Lu p 0.002463
2030-02-22T11 Ve d −17.26
2030-02-25T22 Lu d −23.29
2030-02-26T05 Lu xa +262.48
2030-03-02T23 Me a 1.378
2030-03-04T06 Lu c +343.74
2030-03-05T01
** 
B +113.72
2030-03-09T11 Me o +348.55
2030-03-10T02 Lu a 0.002706
2030-03-10T10 Ju d −18.52
2030-03-10T11 Lu V +59.58
2030-03-12T01 Lu +d +23.14
2030-03-12T06 Lu xd +80.77
2030-03-13T13 Ju Rg +237.63
2030-03-16T17 Me v +2.73
2030-03-18T12 Ve e −46.57
2030-03-19T17 Lu o +179.17
2030-03-19T18
** 
S +154.36
2030-03-21T05 Me xd +11.62
2030-03-21T13 Lu v +205.73
2030-03-21T22 Lu p 0.002426
2030-03-25T03 Lu d −23.02
2030-03-25T05 Lu xa +259.48
2030-03-31T11 Ne c +10.81
2030-03-31T13 Ne v +10.81
2030-04-01T11 Ne a 30.85
2030-04-02T15
** 
B +111.34
2030-04-02T22 Lu c +13.19
2030-04-04T03 Me e +18.93
2030-04-05T05
** 
s +128.17
2030-04-06T18 Lu a 0.002712
2030-04-07T07 Lu V +65.72
2030-04-08T08 Lu xd +77.97
2030-04-08T08 Lu +d +22.89
2030-04-09T23 Ve xa +334.99
2030-04-12T10 Me +d +17.04
2030-04-13T02 Me Rg +37.79
2030-04-14T08 Pl +d −22.86
2030-04-17T07
** 
S +153.56
2030-04-18T03 Lu o +208.18
2030-04-18T21 Lu v +219.74
2030-04-19T03 Lu p 0.002398
2030-04-21T09 Lu xa +257.18
2030-04-21T11 Lu d −22.82
2030-04-23T11 Me c +33.35
2030-04-24T04 Me V +32.85
2030-04-26T11 Me p 0.5657
2030-04-28T12 Me xa +30.03
2030-04-28T22 Ma xd +45.28
2030-04-30T19
** 
B +109.35
2030-05-02T14 Lu c +42.24
2030-05-04T03 Lu a 0.002716
2030-05-04T16 Lu V +66.79
2030-05-05T11 Lu xd +76.51
2030-05-05T14 Lu +d +22.76
2030-05-06T20 Me Pg +27.43
2030-05-11T08 Me d +8.19
2030-05-12T19 Pl Rg +312.06
2030-05-13T11 Ju o +232.76
2030-05-13T13 Ju V +232.75
2030-05-14T22 Ju p 4.385
2030-05-15T14
** 
S +153.38
2030-05-17T10 Lu v +236.33
2030-05-17T11 Lu o +236.62
2030-05-17T13 Lu p 0.002387
2030-05-18T18 Lu xa +256.36
2030-05-18T20 Lu d −22.74
2030-05-19T06 Sa c +58.35
2030-05-19T09 Sa a 10.11
2030-05-19T11 Sa v +58.38
2030-05-21T02 Me e −25.35
2030-05-25T11 Ma c +64.31
2030-05-29T01
** 
B +112.52
2030-05-31T06 Lu a 0.002717
2030-05-31T08 Lu V +60.06
2030-06-01T06 Lu c +70.84
2030-06-01T17 Lu xd +76.29
2030-06-01T20 Lu +d +22.74
2030-06-09T01 Ur v +78.64
2030-06-09T03 Ur a 20.21
2030-06-09T10 Ur c +78.66
2030-06-13T16
** 
S +161.16
2030-06-14T23 Lu p 0.002394
2030-06-15T00 Lu v +253.07
2030-06-15T05 Lu xa +256.37
2030-06-15T07 Lu d −22.74
2030-06-15T18 Lu o +264.75
2030-06-17T05 Me xd +77.52
2030-06-23T08 Me v +90.79
2030-06-24T12 Me o +93.31
2030-06-25T06 Me a 1.326
2030-06-26T02 Me +d +24.62
2030-06-26T18
** 
B +124.39
2030-06-27T10 Lu V +57.82
2030-06-27T14 Lu a 0.002713
2030-06-28T23 Lu xd +76.36
2030-06-29T02 Lu +d +22.74
2030-06-29T09 Ma a 2.545
2030-06-30T21 Lu c +99.14
2030-07-04T03 Ma +d +24.07
2030-07-10T04 Ju +d −16.17
2030-07-12T08 Ne +d +3.87
2030-07-12T14 Lu xa +255.98
2030-07-12T17 Lu d −22.71
2030-07-12T23
** 
S +183.20
2030-07-13T04 Lu p 0.002418
2030-07-13T10 Lu v +268.18
2030-07-15T01 Ju Pg +227.76
2030-07-15T02 Lu o +292.69
2030-07-16T12 Ne Rg +13.38
2030-07-21T14 Ve +d +22.87
2030-07-25T01 Lu V +61.73
2030-07-25T05 Lu a 0.002707
2030-07-25T11 Me xa +148.58
2030-07-26T05 Lu xd +75.53
2030-07-26T05
** 
B +144.02
2030-07-26T09 Lu +d +22.67
2030-07-30T11 Lu c +127.37
2030-07-31T05 Pl p 35.58
2030-08-01T02 Ve xd +107.68
2030-08-02T00 Me e +27.24
2030-08-02T19 Pl V +310.86
2030-08-03T12 Pl c +310.85
2030-08-08T19 Lu xa +254.44
2030-08-09T01 Lu d −22.58
2030-08-09T22 Lu p 0.002451
2030-08-10T10 Lu v +277.93
2030-08-10T17
** 
S +208.17
2030-08-13T10 Lu o +320.74
2030-08-16T01 Me Rg +164.49
2030-08-18T22 Me d +2.22
2030-08-21T21 Lu V +68.04
2030-08-21T22 Lu a 0.002702
2030-08-22T08 Lu xd +73.26
2030-08-22T18 Lu +d +22.48
2030-08-25T01
** 
B +155.88
2030-08-26T19 Me p 0.6199
2030-08-28T23 Lu c +155.71
2030-08-29T00 Me V +157.28
2030-08-29T20 Me c +156.54
2030-09-04T11 Lu v +245.96
2030-09-04T17 Lu p 0.002473
2030-09-04T17
** 
b +105.92
2030-09-04T20 Lu xa +251.81
2030-09-05T07 Lu d −22.35
2030-09-08T02
** 
S +219.43
2030-09-08T09 Me Pg +151.10
2030-09-11T12 Sa +d +19.81
2030-09-11T21 Lu o +349.21
2030-09-13T01 Me +d +10.47
2030-09-13T04 Me xd +152.83
2030-09-15T05 Me e −17.89
2030-09-18T10 Lu xd +70.33
2030-09-18T18 Lu a 0.002702
2030-09-18T19 Lu V +75.12
2030-09-19T02 Lu +d +22.22
2030-09-20T20 Sa Rg +68.94
2030-09-21T19
** 
B +169.98
2030-09-27T09 Lu c +184.33
2030-09-28T06 Ur Rg +82.89
2030-09-30T03 Lu v +223.48
2030-09-30T15 Lu p 0.002449
2030-10-01T08 Me v +179.81
2030-10-01T21 Lu xa +249.11
2030-10-02T13 Lu d −22.10
2030-10-03T04 Ur +d +23.32
2030-10-04T05 Ne p 28.85
2030-10-04T18 Ne V +11.96
2030-10-05T03 Ne o +11.95
2030-10-08T12
** 
S +284.86
2030-10-11T09 Pl d −23.79
2030-10-11T10 Lu o +18.18
2030-10-11T11 Me o +197.87
2030-10-15T13 Lu xd +68.04
2030-10-16T09 Lu +d +22.00
2030-10-16T13 Lu a 0.002708
2030-10-16T17 Lu V +81.97
2030-10-17T19 Ve a 1.718
2030-10-19T07 Me a 1.429
2030-10-20T12 Ve o +207.16
2030-10-21T11 Me xa +214.49
2030-10-22T20 Pl Pg +309.67
2030-10-26T09
** 
B +197.73
2030-10-26T20 Lu c +213.45
2030-10-28T07 Lu v +235.00
2030-10-28T12 Lu p 0.002414
2030-10-29T03 Lu xa +247.59
2030-10-29T20 Lu d −21.95
2030-11-10T03 Lu o +47.79
2030-11-11T18 Lu xd +67.27
2030-11-12T16 Lu +d +21.91
2030-11-12T16
** 
S +296.01
2030-11-13T04 Lu a 0.002714
2030-11-13T09 Lu V +86.41
2030-11-20T16 Ve xa +246.23
2030-11-25T06 Lu c +243.02
2030-11-25T13 Lu xa +247.28
2030-11-25T18 Me d −25.82
2030-11-25T20 Lu v +252.02
2030-11-25T21 Lu p 0.002390
2030-11-26T06 Lu d −21.91
2030-11-26T08 Ve v +253.36
2030-11-27T01 Me e +21.67
2030-11-27T11 Sa V +65.45
2030-11-27T12 Sa p 8.082
2030-11-27T15 Sa o +65.44
2030-11-28T11 Ju a 6.330
2030-11-29T02
** 
B +176.82
2030-11-30T14 Ju c +248.44
2030-12-01T09 Ju v +248.62
2030-12-05T07
** 
s +139.76
2030-12-06T02 Me Rg +271.86
2030-12-09T01 Lu xd +67.38
2030-12-09T22 Lu +d +21.92
2030-12-09T22 Lu o +77.90
2030-12-10T03 Me xd +270.36
2030-12-10T05 Lu V +81.27
2030-12-10T10 Lu a 0.002716
2030-12-12T13 Ve d −24.23
2030-12-12T20 Ur o +80.85
2030-12-13T00 Ur V +80.84
2030-12-13T02
** 
S +235.10
2030-12-13T02 Ur p 18.17
2030-12-15T19 Me c +263.85
2030-12-15T20 Me V +263.79
2030-12-15T21 Me p 0.6775
2030-12-18T12 Ne d +2.76
2030-12-18T15
** 
b +137.95
2030-12-21T17 Ne Pg +10.57
2030-12-23T00 Lu xa +247.24
2030-12-23T17 Lu d −21.91
2030-12-24T10 Lu p 0.002386
2030-12-24T13 Lu v +270.49
2030-12-24T15 Me +d −19.68
2030-12-24T17 Lu c +272.94
2030-12-25T21 Me Pg +255.55
2030-12-27T01
** 
B +164.44



[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2030.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07