AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2029

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2029


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2029] [Q 2029]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2029-01-02T12
** 
S +240.91
2029-01-05T05 Lu p 0.002466
2029-01-05T06 Lu v +164.72
2029-01-05T09 Me xd +303.27
2029-01-05T11 Sa Pg +34.41
2029-01-06T20
** 
s +159.76
2029-01-07T07 Me Rg +303.63
2029-01-11T16 Ve d −23.19
2029-01-12T00 Lu d −25.21
2029-01-13T21 Lu xa +284.02
2029-01-14T09 Me +d −17.74
2029-01-14T17 Lu c +294.83
2029-01-15T09 Ve v +279.13
2029-01-15T13 Ve xa +279.36
2029-01-16T08 Me c +296.48
2029-01-16T09
** 
B +163.98
2029-01-16T16 Me V +296.05
2029-01-17T11 Me p 0.6655
2029-01-20T17 Lu a 0.002706
2029-01-20T22 Lu V +11.04
2029-01-22T16
** 
b +154.73
2029-01-26T12 Lu +d +25.19
2029-01-27T17 Pl v +308.41
2029-01-27T18 Me Pg +287.54
2029-01-28T08 Lu xd +103.92
2029-01-28T12 Pl o +308.43
2029-01-30T06 Lu o +130.62
2029-01-30T10
** 
S +222.39
2029-01-30T21 Pl a 37.19
2029-02-01T12 Lu p 0.002429
2029-02-01T13 Lu v +164.46
2029-02-07T05 Ju d −9.23
2029-02-08T06 Lu d −25.14
2029-02-08T09 Me d −20.58
2029-02-09T03 Me e −25.74
2029-02-10T03 Lu xa +283.61
2029-02-10T12 Ju Rg +207.42
2029-02-10T21 Ma d −2.50
2029-02-12T16 Me xa +298.77
2029-02-13T10 Lu c +325.02
2029-02-13T23
** 
B +156.55
2029-02-14T08 Ma Rg +193.92
2029-02-14T23 Ur d +21.96
2029-02-16T07 Ur Pg +70.20
2029-02-17T11 Lu a 0.002713
2029-02-17T23 Lu V +19.63
2029-02-22T21 Lu +d +25.03
2029-02-24T16 Lu xd +102.58
2029-02-28T17 Lu o +160.41
2029-02-28T17
** 
S +208.71
2029-03-01T18 Lu p 0.002397
2029-03-01T18 Lu v +176.68
2029-03-07T11 Lu d −24.94
2029-03-09T05 Lu xa +281.69
2029-03-15T04 Lu c +290.17
2029-03-15T20
** 
B +150.22
2029-03-16T21 Lu a 0.002717
2029-03-17T11 Lu V +22.06
2029-03-20T21
** 
s +213.89
2029-03-21T02 Me a 1.358
2029-03-22T05 Lu +d +24.77
2029-03-23T11 Ve o +3.06
2029-03-23T20 Lu xd +99.89
2029-03-25T07 Ma o +184.95
2029-03-26T11 Me o +5.93
2029-03-26T14 Ma V +184.45
2029-03-27T17 Ve a 1.723
2029-03-28T18 Ne v +8.56
2029-03-28T23 Ne c +8.57
2029-03-29T12 Ma p 0.6472
2029-03-29T22 Ne a 30.86
2029-03-30T02 Lu o +189.67
2029-03-30T05 Lu v +191.41
2029-03-30T05 Lu p 0.002384
2029-03-30T16
** 
S +200.83
2029-03-31T21 Me v +16.95
2029-04-03T08 Me xd +22.00
2029-04-03T19 Lu d −24.67
2029-04-05T05 Lu xa +278.68
2029-04-12T03 Ju o +202.53
2029-04-12T10 Ju V +202.50
2029-04-12T18 Lu V +10.69
2029-04-12T22 Pl +d −22.87
2029-04-12T23 Lu a 0.002718
2029-04-13T06 Ju p 4.449
2029-04-13T21 Lu c +24.23
2029-04-15T07
** 
B +145.76
2029-04-18T10 Lu +d +24.53
2029-04-19T21 Lu xd +96.91
2029-04-21T11 Me e +19.90
2029-04-27T14 Lu v +205.79
2029-04-27T16 Lu p 0.002392
2029-04-27T21 Ma +d +3.72
2029-04-28T10 Lu o +218.45
2029-04-28T10 Me +d +21.88
2029-04-29T05
** 
S +196.50
2029-05-01T04 Lu d −24.48
2029-05-01T23 Me Rg +56.67
2029-05-02T09 Lu xa +276.08
2029-05-04T17 Sa c +44.51
2029-05-04T19 Sa a 10.18
2029-05-05T03 Sa v +44.57
2029-05-05T18 Ma Pg +174.92
2029-05-08T17 Ve xd +60.23
2029-05-09T21 Lu V +9.34
2029-05-10T07 Lu a 0.002715
2029-05-11T00 Pl Rg +310.46
2029-05-11T15 Me xa +53.29
2029-05-12T23 Me c +52.51
2029-05-13T10 Me V +52.23
2029-05-13T13 Lu c +53.08
2029-05-13T17
** 
B +144.55
2029-05-14T20 Me p 0.5530
2029-05-15T15 Lu +d +24.42
2029-05-16T23 Lu xd +95.12
2029-05-19T19 Ur xd +73.40
2029-05-25T19 Me Pg +47.56
2029-05-25T20 Lu v +218.14
2029-05-25T22 Lu p 0.002417
2029-05-27T12
** 
S +199.92
2029-05-27T18 Lu o +246.74
2029-05-28T14 Lu d −24.39
2029-05-29T02 Me d +13.63
2029-05-29T17 Lu xa +274.81
2029-06-04T12 Ur a 20.27
2029-06-04T16 Ur c +74.33
2029-06-04T22 Ve +d +24.45
2029-06-05T01 Ur v +74.36
2029-06-06T17 Lu V +15.82
2029-06-06T22 Lu a 0.002708
2029-06-08T16 Me e −23.67
2029-06-10T07 Ju +d −5.59
2029-06-10T22
** 
B +150.55
2029-06-11T21 Lu +d +24.40
2029-06-12T03 Lu c +81.49
2029-06-13T04 Lu xd +94.66
2029-06-13T20 Ju Pg +197.50
2029-06-22T13 Lu v +223.42
2029-06-22T15 Lu p 0.002450
2029-06-24T23 Lu d −24.41
2029-06-25T13
** 
S +212.37
2029-06-26T03 Lu xa +274.70
2029-06-26T03 Lu o +274.81
2029-06-28T12 Ma xa +188.91
2029-06-30T08 Me xd +87.64
2029-07-04T16 Lu a 0.002703
2029-07-04T17 Lu V +23.66
2029-07-05T17 Me +d +24.04
2029-07-07T20 Me v +103.61
2029-07-09T05 Lu +d +24.41
2029-07-09T11 Me o +107.15
2029-07-09T21 Ne +d +3.03
2029-07-10T08
** 
B +162.34
2029-07-10T12 Lu xd +94.73
2029-07-11T15 Lu c +109.65
2029-07-11T22 Me a 1.333
2029-07-13T22 Ne Rg +11.14
2029-07-17T23 Lu v +197.74
2029-07-18T11 Lu p 0.002471
2029-07-22T07 Lu d −24.39
2029-07-23T11 Lu xa +274.61
2029-07-25T13 Lu o +302.91
2029-07-26T02
** 
S +246.27
2029-07-29T08 Pl p 35.32
2029-08-01T08 Pl V +309.24
2029-08-01T10 Lu a 0.002703
2029-08-01T12 Pl c +309.24
2029-08-01T17 Lu V +31.82
2029-08-04T06
** 
b +109.34
2029-08-05T14 Lu +d +24.34
2029-08-06T20 Lu xd +94.13
2029-08-07T14 Me xa +159.92
2029-08-10T01 Lu c +137.77
2029-08-10T11
** 
B +183.43
2029-08-13T04 Lu v +182.32
2029-08-13T10 Lu p 0.002449
2029-08-18T13 Lu d −24.26
2029-08-19T15 Me e +27.35
2029-08-19T15 Lu xa +273.50
2029-08-24T01 Lu o +331.20
2029-08-26T20
** 
S +301.02
2029-08-28T06 Ve xa +194.74
2029-08-29T04 Lu a 0.002708
2029-08-29T08 Sa +d +16.75
2029-08-29T17 Lu V +39.79
2029-09-01T23 Lu +d +24.14
2029-09-02T12 Me Rg +181.83
2029-09-03T01 Lu xd +92.20
2029-09-04T02 Me d −4.52
2029-09-06T07 Sa Rg +55.01
2029-09-08T10 Lu c +166.06
2029-09-10T00 Lu v +189.33
2029-09-10T04 Lu p 0.002415
2029-09-10T20
** 
B +194.11
2029-09-13T07 Me p 0.6380
2029-09-14T19 Lu d −24.03
2029-09-15T04 Me V +174.03
2029-09-15T16 Lu xa +271.03
2029-09-15T21 Me c +173.31
2029-09-22T16 Lu o +112.44
2029-09-23T14 Ur Rg +78.55
2029-09-25T01 Me Pg +167.44
2029-09-25T19 Lu a 0.002714
2029-09-25T23 Ur +d +22.96
2029-09-26T07 Me xd +167.59
2029-09-26T13 Lu V +46.36
2029-09-27T00
** 
S +325.75
2029-09-28T13 Me +d +5.12
2029-09-29T06 Lu +d +23.87
2029-09-30T03 Lu xd +89.23
2029-10-01T12 Me e −17.84
2029-10-01T17 Ne p 28.86
2029-10-02T15 Ne o +9.71
2029-10-02T20 Ne V +9.70
2029-10-06T03
** 
s +131.78
2029-10-07T19 Lu c +194.79
2029-10-08T07 Lu v +202.71
2029-10-08T11 Lu p 0.002391
2029-10-10T16 Pl d −23.79
2029-10-12T01 Lu d −23.78
2029-10-12T18 Lu xa +268.06
2029-10-14T01
** 
B +185.84
2029-10-17T14 Me v +195.22
2029-10-20T21 Pl Pg +308.05
2029-10-22T09 Lu o +29.26
2029-10-23T01 Lu a 0.002717
2029-10-23T21 Lu V +47.08
2029-10-26T12 Lu +d +23.67
2029-10-27T03 Ve e +46.91
2029-10-27T05 Lu xd +86.67
2029-10-28T02
** 
S +234.61
2029-10-29T03 Ju a 6.425
2029-10-30T11 Me o +217.06
2029-10-31T00 Ju c +217.85
2029-11-01T21 Ju v +218.26
2029-11-03T14 Me xa +223.70
2029-11-04T05 Ma d −24.77
2029-11-05T17 Me a 1.443
2029-11-05T19 Lu v +218.25
2029-11-05T23 Lu p 0.002386
2029-11-06T04 Lu c +224.03
2029-11-06T14 Ve d −27.32
2029-11-08T10 Lu d −23.62
2029-11-08T23 Lu xa +266.05
2029-11-12T13
** 
B +152.75
2029-11-13T08 Sa V +51.54
2029-11-13T12 Sa p 8.144
2029-11-13T14 Sa o +51.52
2029-11-19T03 Lu a 0.002716
2029-11-19T04 Lu V +35.67
2029-11-21T04 Lu o +59.12
2029-11-22T17 Lu +d +23.58
2029-11-23T08 Lu xd +85.55
2029-11-26T09
** 
S +189.29
2029-12-04T05 Me d −25.82
2029-12-04T08 Lu v +234.64
2029-12-04T10 Lu p 0.002402
2029-12-05T14 Lu c +253.75
2029-12-05T21 Lu d −23.58
2029-12-06T09 Lu xa +265.52
2029-12-08T04 Ur V +76.52
2029-12-08T07 Ur o +76.51
2029-12-08T12 Ur p 18.24
2029-12-10T22
** 
B +130.30
2029-12-14T05 Me e +20.51
2029-12-16T03 Ne d +1.91
2029-12-16T12 Lu V +36.18
2029-12-16T14 Lu a 0.002711
2029-12-16T23 Ve Rg +294.02
2029-12-19T05 Ne Pg +8.33
2029-12-19T09 Ve xd +293.90
2029-12-20T00 Lu +d +23.59
2029-12-20T15 Lu xd +85.53
2029-12-20T22 Lu o +89.35
2029-12-22T05 Me Rg +287.70
2029-12-23T06 Me xd +287.58
2029-12-23T09
** 
b +116.93
2029-12-25T05
** 
S +171.27
2029-12-31T12 Me c +280.11
2029-12-31T16 Me V +279.87
2030-01-01T02 Me p 0.6734[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2029.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07