AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2028

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2028


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2028] [Q 2028]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2028-01-02T11
** 
B +124.44
2028-01-08T22 Ju d +2.19
2028-01-10T02 Lu +d +26.62
2028-01-12T04 Lu o +111.45
2028-01-12T07 Ju Rg +177.51
2028-01-12T21 Lu xd +122.29
2028-01-13T06 Lu v +128.28
2028-01-13T07 Lu p 0.002400
2028-01-15T05
** 
S +160.91
2028-01-17T17 Me e +18.80
2028-01-19T12 Me xd +317.56
2028-01-22T21 Lu d −26.63
2028-01-23T09
** 
b +128.74
2028-01-24T10 Me Rg +319.69
2028-01-26T07 Lu xa +302.40
2028-01-26T15 Lu c +306.21
2028-01-27T00 Pl v +306.77
2028-01-27T12 Pl o +306.79
2028-01-28T15 Lu a 0.002717
2028-01-28T15 Lu V +329.90
2028-01-28T21 Me +d −12.95
2028-01-29T23 Pl a 36.93
2028-01-30T02
** 
B +113.80
2028-02-02T08 Me c +313.02
2028-02-02T20 Me V +312.42
2028-02-03T17 Ma v +324.49
2028-02-04T03 Me p 0.6535
2028-02-06T12 Lu +d +26.62
2028-02-09T08 Lu xd +122.34
2028-02-10T15 Lu o +141.42
2028-02-10T19 Lu p 0.002384
2028-02-10T22 Lu v +146.24
2028-02-11T10 Ur d +21.22
2028-02-12T17
** 
S +159.84
2028-02-12T20 Ur Pg +65.93
2028-02-14T07 Ve xd +8.03
2028-02-14T12 Me Pg +303.98
2028-02-19T03 Lu d −26.58
2028-02-20T05
** 
s +137.54
2028-02-22T13 Lu xa +302.20
2028-02-22T15 Me d −17.71
2028-02-24T01 Lu V +320.01
2028-02-24T16 Lu a 0.002718
2028-02-25T10 Lu c +336.33
2028-02-26T19 Me xa +310.85
2028-02-27T16 Me e −26.89
2028-02-27T19
** 
B +114.45
2028-03-04T20 Lu +d +26.48
2028-03-07T18 Lu xd +121.42
2028-03-10T08 Lu p 0.002390
2028-03-10T13 Lu v +163.57
2028-03-11T01 Lu o +171.00
2028-03-12T03
** 
S +154.44
2028-03-12T15 Ju o +172.58
2028-03-12T20 Ju V +172.56
2028-03-13T01 Ju p 4.440
2028-03-17T10 Lu d −26.40
2028-03-20T16 Lu xa +300.65
2028-03-21T03 Ma c +1.03
2028-03-21T21 Ve e +46.04
2028-03-22T07 Lu V +320.02
2028-03-23T00 Lu a 0.002715
2028-03-26T04 Lu c +6.04
2028-03-26T09 Ne v +6.32
2028-03-26T11 Ne c +6.33
2028-03-27T09 Ne a 30.86
2028-03-27T14
** 
B +107.86
2028-04-01T02 Lu +d +26.25
2028-04-03T22 Lu xd +119.12
2028-04-07T15 Lu p 0.002416
2028-04-07T20 Me a 1.343
2028-04-07T23 Lu v +178.37
2028-04-09T10 Lu o +200.10
2028-04-10T02
** 
S +148.62
2028-04-11T11 Pl +d −22.87
2028-04-11T11 Me o +21.64
2028-04-13T19 Lu d −26.15
2028-04-15T20 Me v +30.76
2028-04-16T11 Me xd +32.12
2028-04-16T17 Lu xa +297.83
2028-04-19T03 Lu V +326.14
2028-04-19T15 Lu a 0.002708
2028-04-20T12 Sa c +30.94
2028-04-20T13 Sa a 10.27
2028-04-20T19 Sa v +30.98
2028-04-24T19 Lu c +35.16
2028-04-25T03
** 
B +106.37
2028-04-28T07 Lu +d +26.03
2028-04-30T22 Lu xd +116.20
2028-05-03T01 Ve +d +27.78
2028-05-05T10 Lu p 0.002450
2028-05-05T21 Lu v +186.76
2028-05-08T19 Lu o +228.74
2028-05-08T21
** 
S +150.96
2028-05-09T03 Pl Rg +308.83
2028-05-09T07 Me e +21.24
2028-05-10T22 Ve Rg +79.68
2028-05-11T01 Ju +d +6.21
2028-05-11T03 Lu d −25.98
2028-05-11T21 Ma a 2.412
2028-05-12T14 Me +d +24.69
2028-05-13T19 Ju Pg +167.54
2028-05-13T20 Lu xa +295.02
2028-05-17T02 Lu V +333.70
2028-05-17T09 Lu a 0.002702
2028-05-21T08 Me Rg +76.31
2028-05-23T14
** 
B +107.69
2028-05-24T08 Lu c +63.70
2028-05-24T18 Me xa +75.87
2028-05-25T13 Lu +d +25.93
2028-05-28T00 Lu xd +114.02
2028-05-30T12 Ur v +70.01
2028-05-30T19 Ur a 20.34
2028-05-30T22 Ur c +70.03
2028-05-31T06 Lu p 0.002472
2028-06-01T02 Lu v +171.62
2028-06-01T09 Ve p 0.2884
2028-06-01T09 Ve c +71.44
2028-06-01T11 Ve V +71.40
2028-06-02T02 Me c +72.11
2028-06-02T04 Me V +72.06
2028-06-02T06 Me p 0.5491
2028-06-04T20 Ve xa +69.29
2028-06-05T09
** 
S +148.74
2028-06-07T06 Lu o +257.02
2028-06-07T11 Lu d −25.92
2028-06-10T02 Lu xa +293.49
2028-06-10T22 Ma xd +62.28
2028-06-14T01 Lu V +341.23
2028-06-14T04 Lu a 0.002702
2028-06-14T05 Me Pg +67.75
2028-06-15T04 Me d +17.36
2028-06-19T18
** 
B +106.59
2028-06-21T21 Lu +d +25.93
2028-06-22T18 Lu c +91.87
2028-06-22T22 Ve Pg +63.18
2028-06-24T06 Lu xd +113.26
2028-06-26T04 Lu p 0.002450
2028-06-26T05 Lu v +141.14
2028-06-27T03 Me e −22.00
2028-07-01T21 Ve d +17.01
2028-07-03T09
** 
S +152.64
2028-07-04T19 Lu d −25.94
2028-07-06T18 Lu o +285.21
2028-07-07T06
** 
b +88.75
2028-07-07T09 Lu xa +293.20
2028-07-07T10 Ne +d +2.19
2028-07-11T09 Ne Rg +8.90
2028-07-11T22 Lu a 0.002707
2028-07-11T23 Lu V +348.09
2028-07-13T11 Me xd +98.03
2028-07-15T10 Me +d +23.27
2028-07-17T13
** 
B +117.08
2028-07-19T07 Lu +d +25.94
2028-07-21T16 Lu xd +113.25
2028-07-22T03 Lu c +119.83
2028-07-22T11 Me v +116.57
2028-07-23T22 Lu p 0.002417
2028-07-24T00 Lu v +147.91
2028-07-24T00 Ma +d +23.90
2028-07-25T11 Me o +123.03
2028-07-27T09 Pl p 35.07
2028-07-28T20 Me a 1.344
2028-07-29T19 Pl V +307.62
2028-07-30T12 Pl c +307.60
2028-08-01T00 Lu d −25.94
2028-08-01T10
** 
S +174.14
2028-08-03T16 Lu xa +293.22
2028-08-05T08 Lu o +313.46
2028-08-08T12 Lu a 0.002713
2028-08-08T14 Lu V +352.34
2028-08-11T04 Ve e −45.69
2028-08-15T03
** 
B +140.24
2028-08-15T14 Sa +d +12.82
2028-08-15T16 Lu +d +25.90
2028-08-17T11 Ve +d +20.21
2028-08-18T02 Lu xd +112.93
2028-08-20T10 Lu c +147.92
2028-08-20T17 Me xa +170.52
2028-08-21T04 Lu p 0.002394
2028-08-21T07 Lu v +161.19
2028-08-22T21 Sa Rg +41.31
2028-08-28T06 Lu d −25.84
2028-08-29T23
** 
S +207.52
2028-08-30T20 Lu xa +292.48
2028-09-03T23 Lu o +341.99
2028-09-04T11 Lu V +347.97
2028-09-04T19 Lu a 0.002717
2028-09-06T03 Me e +26.95
2028-09-12T00 Lu +d +25.71
2028-09-13T02
** 
B +163.24
2028-09-14T08 Lu xd +111.35
2028-09-16T20
** 
s +113.94
2028-09-18T14 Lu p 0.002387
2028-09-18T17 Lu v +175.86
2028-09-18T18 Lu c +176.34
2028-09-18T22 Ur Rg +74.24
2028-09-19T16 Me Rg +198.59
2028-09-20T03 Ur +d +22.47
2028-09-20T06 Me d −10.89
2028-09-24T13 Lu d −25.60
2028-09-26T00 Ve xd +142.57
2028-09-26T22 Lu xa +290.29
2028-09-27T08
** 
S +237.33
2028-09-29T04 Ne p 28.86
2028-09-29T08 Ju a 6.453
2028-09-29T21 Ne V +7.48
2028-09-30T02 Ne o +7.47
2028-09-30T10 Me p 0.6530
2028-09-30T12 Ju c +187.89
2028-10-01T00 Ju v +188.00
2028-10-01T01 Lu V +339.61
2028-10-01T20 Me V +190.41
2028-10-01T22 Lu a 0.002716
2028-10-02T10 Me c +189.77
2028-10-03T16 Lu o +10.99
2028-10-09T06 Lu +d +25.45
2028-10-09T10 Me xd +183.86
2028-10-09T21
** 
b +106.87
2028-10-10T02 Pl d −23.76
2028-10-11T10 Me Pg +183.48
2028-10-11T11 Lu xd +108.50
2028-10-12T00
** 
B +171.64
2028-10-14T02 Me +d −0.52
2028-10-17T00 Lu p 0.002400
2028-10-17T03 Lu v +190.50
2028-10-17T21 Me e −18.09
2028-10-18T02 Lu c +205.28
2028-10-18T22 Pl Pg +306.41
2028-10-21T22 Lu d −25.37
2028-10-23T23 Lu xa +287.27
2028-10-27T10
** 
S +286.25
2028-10-28T15 Lu V +343.36
2028-10-29T07 Lu a 0.002711
2028-10-30T14 Sa V +37.83
2028-10-30T16 Sa p 8.228
2028-10-30T17 Sa o +37.82
2028-11-02T09 Lu o +40.49
2028-11-03T19 Me v +211.98
2028-11-05T12 Lu +d +25.26
2028-11-07T12 Lu xd +105.69
2028-11-12T21
** 
B +203.47
2028-11-14T05 Lu p 0.002431
2028-11-14T08 Lu v +202.49
2028-11-16T13 Lu c +234.74
2028-11-16T17 Me xa +232.93
2028-11-18T07 Lu d −25.22
2028-11-20T04 Lu xa +284.84
2028-11-20T12 Me o +238.95
2028-11-22T23 Me a 1.450
2028-11-25T15 Lu V +351.48
2028-11-26T00 Lu a 0.002705
2028-12-02T01 Lu o +70.42
2028-12-02T17 Lu +d +25.19
2028-12-02T23
** 
S +345.60
2028-12-03T20 Ur o +72.20
2028-12-03T23 Ur V +72.20
2028-12-03T23 Ur p 18.31
2028-12-04T15 Lu xd +104.16
2028-12-11T12 Lu p 0.002467
2028-12-11T17 Lu v +203.41
2028-12-12T06 Me d −25.57
2028-12-13T19 Ne d +1.06
2028-12-15T16 Lu d −25.19
2028-12-16T02 Lu c +264.66
2028-12-16T18 Ne Pg +6.09
2028-12-17T12 Lu xa +283.96
2028-12-19T10
** 
B +182.04
2028-12-23T18 Lu V +1.07
2028-12-23T21 Lu a 0.002703
2028-12-29T03 Sa d +10.63
2028-12-30T02 Lu +d +25.21
2028-12-31T02 Me e +19.54
2028-12-31T16 Lu o +100.56
2028-12-31T22 Lu xd +103.95[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2028.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07