AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2027

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2027


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2027] [Q 2027]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2027-01-03T14 Ma d +10.88
2027-01-03T18 Ve e −46.86
2027-01-05T20 Lu d −27.64
2027-01-07T08 Lu a 0.002718
2027-01-07T20 Lu V +287.18
2027-01-07T20 Lu c +287.32
2027-01-10T12 Ma Rg +160.43
2027-01-10T15 Lu xa +320.68
2027-01-13T05
** 
B +184.33
2027-01-17T15 Me v +307.42
2027-01-19T22 Lu +d +27.69
2027-01-21T18 Lu v +111.18
2027-01-21T21 Lu p 0.002388
2027-01-22T12 Lu o +122.21
2027-01-23T17 Lu xd +140.51
2027-01-25T06
** 
S +244.39
2027-01-25T09 Pl v +305.11
2027-01-25T12 Pl o +305.12
2027-01-28T02 Pl a 36.68
2027-02-01T15 Me xd +330.70
2027-02-02T02 Lu d −27.71
2027-02-03T04 Me e +18.30
2027-02-03T12 Lu V +280.24
2027-02-03T13 Lu a 0.002715
2027-02-04T07
** 
s +266.62
2027-02-06T15 Lu c +317.64
2027-02-06T21 Ur d +20.37
2027-02-06T21 Lu xa +320.49
2027-02-08T09 Ur Pg +61.68
2027-02-09T16 Ve d −21.25
2027-02-09T17 Me Rg +335.98
2027-02-10T15 Ju p 4.361
2027-02-10T16
** 
B +160.03
2027-02-10T18 Ju V +142.06
2027-02-11T00 Ju o +142.03
2027-02-12T23 Me +d −6.90
2027-02-16T07 Lu +d +27.71
2027-02-18T16 Me c +329.79
2027-02-19T07 Lu p 0.002413
2027-02-19T08 Lu v +127.78
2027-02-19T08 Me V +329.05
2027-02-19T15 Ma o +150.77
2027-02-19T17 Ma V +150.74
2027-02-20T00 Ma p 0.6779
2027-02-20T04 Lu xd +140.55
2027-02-20T23 Lu o +152.11
2027-02-21T02 Me p 0.6375
2027-02-22T17
** 
S +212.75
2027-03-01T09 Lu d −27.69
2027-03-03T04 Lu V +284.77
2027-03-03T06 Lu a 0.002709
2027-03-03T12 Me Pg +320.92
2027-03-06T04 Lu xa +320.52
2027-03-08T09 Lu c +347.59
2027-03-10T02 Me d −13.50
2027-03-10T13
** 
B +147.58
2027-03-11T22 Me xa +324.20
2027-03-13T11 Ve xa +314.56
2027-03-15T14 Lu +d +27.62
2027-03-17T04 Me e −27.61
2027-03-19T03 Lu p 0.002450
2027-03-19T10 Lu v +138.45
2027-03-19T13 Lu xd +140.08
2027-03-22T10 Lu o +181.58
2027-03-22T20
** 
S +188.45
2027-03-23T08 Ma +d +17.74
2027-03-24T23 Ne c +4.09
2027-03-25T02 Ne v +4.09
2027-03-25T21 Ne a 30.87
2027-03-28T17 Lu d −27.53
2027-03-31T01 Lu a 0.002703
2027-03-31T03 Lu V +292.19
2027-04-01T14 Ma Pg +140.92
2027-04-02T10 Lu xa +319.32
2027-04-06T23 Lu c +16.98
2027-04-07T15 Sa v +17.66
2027-04-07T16 Sa a 10.38
2027-04-07T17 Sa c +17.67
2027-04-08T01
** 
B +129.32
2027-04-11T00 Pl +d −22.84
2027-04-11T10 Ju +d +16.73
2027-04-11T19 Lu +d +27.42
2027-04-13T01 Ju Pg +136.99
2027-04-13T01 Lu v +101.33
2027-04-14T00 Lu p 0.002473
2027-04-15T16 Lu xd +138.20
2027-04-20T21
** 
S +168.82
2027-04-20T22 Lu o +210.63
2027-04-25T01 Lu d −27.32
2027-04-26T03 Me a 1.331
2027-04-27T21 Lu a 0.002702
2027-04-28T02 Lu V +299.66
2027-04-28T11 Me o +37.54
2027-04-29T13 Lu xa +316.79
2027-04-30T14 Me xd +42.09
2027-05-01T14 Me v +44.24
2027-05-06T08
** 
B +121.71
2027-05-06T10 Lu c +45.73
2027-05-08T06 Pl Rg +307.18
2027-05-09T01 Lu +d +27.23
2027-05-09T06 Lu v +86.06
2027-05-09T20 Lu p 0.002451
2027-05-12T17 Lu xd +135.38
2027-05-20T08
** 
S +169.27
2027-05-20T11 Lu o +239.24
2027-05-22T08 Lu d −27.17
2027-05-24T02 Me +d +25.60
2027-05-25T14 Lu a 0.002706
2027-05-26T00 Lu V +306.34
2027-05-26T15 Lu xa +313.86
2027-05-27T05 Ur a 20.41
2027-05-27T06 Ur c +65.76
2027-05-27T15 Ur v +65.79
2027-05-28T13 Me e +22.83
2027-06-03T21
** 
B +127.57
2027-06-04T19 Lu c +73.99
2027-06-05T09 Lu +d +27.14
2027-06-06T07 Lu v +95.86
2027-06-06T15 Lu p 0.002418
2027-06-07T21 Me xa +96.04
2027-06-08T19 Lu xd +132.88
2027-06-10T18 Me Rg +96.36
2027-06-17T15
** 
S +176.64
2027-06-18T14 Lu d −27.14
2027-06-19T00 Lu o +267.56
2027-06-19T15
** 
b +104.67
2027-06-21T18 Me p 0.5548
2027-06-22T04 Lu a 0.002712
2027-06-22T15 Lu V +310.49
2027-06-22T18 Lu xa +311.96
2027-06-22T23 Me V +91.87
2027-06-23T07 Me c +91.66
2027-07-01T01 Me d +18.73
2027-07-01T18
** 
B +133.69
2027-07-02T19 Lu +d +27.17
2027-07-04T03 Lu c +101.93
2027-07-04T14 Ve xd +91.89
2027-07-04T16 Lu v +110.62
2027-07-04T19 Me Pg +87.47
2027-07-04T21 Lu p 0.002395
2027-07-05T22 Ne +d +1.34
2027-07-06T02 Lu xd +131.63
2027-07-06T15 Ve +d +23.45
2027-07-09T19 Ne Rg +6.66
2027-07-15T20 Lu d −27.19
2027-07-15T23
** 
S +190.02
2027-07-16T03 Me e −20.54
2027-07-18T15 Lu o +295.80
2027-07-19T11 Lu a 0.002715
2027-07-19T18 Lu V +308.85
2027-07-19T23 Lu xa +311.43
2027-07-26T10 Me +d +22.14
2027-07-26T12 Pl p 34.81
2027-07-27T14 Me xd +108.79
2027-07-29T10 Pl V +305.95
2027-07-29T12 Pl c +305.95
2027-07-29T20
** 
B +150.80
2027-07-30T05 Lu +d +27.21
2027-08-02T06 Lu v +127.32
2027-08-02T06 Lu p 0.002389
2027-08-02T10 Lu c +129.93
2027-08-02T12 Lu xd +131.47
2027-08-02T19 Sa +d +8.31
2027-08-07T03 Me v +129.70
2027-08-08T21 Ve a 1.732
2027-08-09T16 Sa Rg +27.88
2027-08-11T11 Ve o +138.48
2027-08-11T12 Me o +138.67
2027-08-11T13 Ma xa +196.31
2027-08-12T02 Lu d −27.22
2027-08-14T23
** 
S +233.73
2027-08-15T10 Lu V +301.91
2027-08-15T14 Lu a 0.002714
2027-08-16T05 Me a 1.360
2027-08-16T05 Lu xa +311.54
2027-08-17T07 Lu o +324.21
2027-08-26T14 Lu +d +27.19
2027-08-28T14
** 
B +185.04
2027-08-29T23 Lu xd +131.36
2027-08-30T15 Lu p 0.002401
2027-08-30T19 Lu v +144.10
2027-08-31T05 Ju a 6.409
2027-08-31T07 Ju c +157.70
2027-08-31T10 Ju v +157.72
2027-08-31T17 Lu c +158.11
2027-09-03T20 Me xa +180.59
2027-09-08T09 Lu d −27.13
2027-09-11T16 Lu V +301.93
2027-09-12T00 Lu a 0.002710
2027-09-12T11 Lu xa +311.11
2027-09-15T07 Ur Rg +69.95
2027-09-15T21 Ur +d +21.84
2027-09-15T23 Lu o +352.88
2027-09-16T15
** 
S +323.72
2027-09-22T20 Lu +d +27.03
2027-09-24T15 Me e +26.12
2027-09-26T06 Lu xd +130.30
2027-09-27T17 Ne p 28.87
2027-09-27T19 Lu p 0.002429
2027-09-28T05 Lu v +158.99
2027-09-28T14 Ne o +5.23
2027-09-28T15 Ne V +5.23
2027-09-30T02 Lu c +186.72
2027-10-02T15 Ve v +203.15
2027-10-05T02
** 
B +197.75
2027-10-05T17 Lu d −26.93
2027-10-07T04 Me d −16.49
2027-10-07T14 Me Rg +214.92
2027-10-09T10 Lu V +307.27
2027-10-09T14 Lu xa +309.25
2027-10-09T16 Lu a 0.002704
2027-10-10T14 Pl d −23.71
2027-10-15T13 Lu o +22.01
2027-10-17T23 Pl Pg +304.75
2027-10-18T00 Sa o +24.41
2027-10-18T00 Sa p 8.326
2027-10-18T03 Me p 0.6645
2027-10-18T03 Sa V +24.39
2027-10-19T04 Me V +206.56
2027-10-19T15 Me c +206.02
2027-10-19T21
** 
S +305.68
2027-10-20T01 Lu +d +26.80
2027-10-21T02 Ve V +226.07
2027-10-23T08 Lu xd +127.76
2027-10-23T13 Me xd +201.68
2027-10-24T04 Ve xa +229.90
2027-10-25T04 Lu p 0.002464
2027-10-25T15 Ve v +231.75
2027-10-26T00 Lu v +165.90
2027-10-28T14 Me Pg +199.31
2027-10-29T13 Lu c +215.91
2027-10-30T15 Me +d −6.07
2027-11-02T01 Lu d −26.71
2027-11-04T08 Me e −18.63
2027-11-05T03
** 
B +182.77
2027-11-05T16 Lu xa +306.23
2027-11-06T09 Lu V +314.58
2027-11-06T11 Lu a 0.002702
2027-11-10T13
** 
s +138.97
2027-11-14T03 Lu o +51.50
2027-11-16T07 Lu +d +26.62
2027-11-18T02
** 
S +231.30
2027-11-18T08 Lu v +110.58
2027-11-19T00 Lu p 0.002469
2027-11-19T08 Lu xd +124.76
2027-11-24T13 Me v +232.29
2027-11-26T20 Ma d −24.44
2027-11-28T03 Lu c +245.66
2027-11-28T04 Ve d −24.81
2027-11-29T09 Lu d −26.59
2027-11-30T06 Ur V +67.93
2027-11-30T09 Ur o +67.92
2027-11-30T10 Ur p 18.38
2027-11-30T20 Me xa +242.22
2027-12-02T19 Lu xa +303.54
2027-12-04T08 Lu a 0.002705
2027-12-04T09 Lu V +322.43
2027-12-04T17
** 
B +148.40
2027-12-08T02 Me V +253.67
2027-12-11T04 Me a 1.451
2027-12-11T11 Me o +258.98
2027-12-12T10 Ne d +0.21
2027-12-13T15 Lu +d +26.58
2027-12-13T16 Lu o +81.42
2027-12-15T07 Ne Pg +3.85
2027-12-15T19 Lu v +112.62
2027-12-16T02 Lu p 0.002433
2027-12-16T12 Lu xd +122.85
2027-12-17T03
** 
S +184.71
2027-12-17T21 Sa d +5.79
2027-12-21T10 Me d −25.24
2027-12-24T01 Sa Pg +21.02
2027-12-26T15 Lu d −26.58
2027-12-27T20 Lu c +275.84
2027-12-30T00 Lu xa +302.37
2027-12-30T11 Me v +289.17
2028-01-01T03 Lu a 0.002711
2028-01-01T07 Lu V +329.13[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2027.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07