AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2026

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2026


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2026] [Q 2026]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2026-01-01T21 Lu p 0.002409
2026-01-01T22 Lu v +80.93
2026-01-02T08 Lu +d +28.26
2026-01-03T10 Lu o +103.05
2026-01-05T23
** 
S +170.69
2026-01-06T11 Ve o +286.14
2026-01-06T21 Me d −24.38
2026-01-07T11 Lu xd +160.31
2026-01-08T05 Ve a 1.711
2026-01-09T08 Ju p 4.232
2026-01-09T12 Ma c +289.24
2026-01-10T08 Ju o +110.10
2026-01-10T08 Ju V +110.10
2026-01-13T09 Lu V +233.00
2026-01-13T21 Lu a 0.002710
2026-01-14T22 Me a 1.430
2026-01-16T05 Lu d −28.30
2026-01-18T19 Lu c +298.75
2026-01-21T11 Me o +301.36
2026-01-22T00 Lu xa +339.32
2026-01-23T00
** 
B +109.97
2026-01-23T00 Pl v +303.41
2026-01-23T12 Pl o +303.43
2026-01-26T02 Pl a 36.42
2026-01-29T16 Lu +d +28.36
2026-01-29T21 Lu p 0.002446
2026-01-29T22 Lu v +90.27
2026-02-01T22 Lu o +133.09
2026-02-02T10 Ur d +19.41
2026-02-03T11 Me v +323.90
2026-02-03T19 Lu xd +159.00
2026-02-03T23 Ur Pg +57.46
2026-02-04T00
** 
S +142.62
2026-02-10T12 Lu V +242.61
2026-02-10T17 Lu a 0.002704
2026-02-12T12 Lu d −28.41
2026-02-14T18 Me xd +342.93
2026-02-17T11 Lu c +328.85
2026-02-18T06 Lu xa +338.94
2026-02-19T14 Me e +18.07
2026-02-20T02
** 
B +91.47
2026-02-24T22 Lu p 0.002474
2026-02-25T00 Lu v +72.73
2026-02-25T23 Lu +d +28.43
2026-02-26T06 Me Rg +352.56
2026-02-28T16 Me +d −0.15
2026-02-28T23 Ma v +328.72
2026-03-03T04 Lu xd +159.02
2026-03-03T11 Lu o +162.91
2026-03-04T23
** 
S +130.36
2026-03-07T10 Me c +346.88
2026-03-08T05 Me V +346.09
2026-03-10T11 Me p 0.6181
2026-03-10T13 Lu a 0.002703
2026-03-10T16 Lu V +252.28
2026-03-11T02 Ju Pg +105.09
2026-03-11T20 Lu d −28.41
2026-03-13T12 Ju +d +22.94
2026-03-17T15 Lu xa +338.96
2026-03-19T01 Lu c +337.37
2026-03-19T16
** 
B +87.45
2026-03-20T19 Me Pg +338.49
2026-03-22T03 Ne v +1.84
2026-03-22T10 Lu v +47.12
2026-03-22T11 Ne c +1.85
2026-03-22T11 Lu p 0.002452
2026-03-23T08 Ne a 30.88
2026-03-24T21 Sa v +4.67
2026-03-25T01 Me xa +339.33
2026-03-25T04 Lu +d +28.37
2026-03-25T05 Sa a 10.49
2026-03-25T08 Sa c +4.73
2026-03-26T14 Me d −8.12
2026-03-30T11 Lu xd +158.80
2026-04-02T01
** 
S +129.13
2026-04-02T02 Lu o +192.37
2026-04-03T18 Me e −27.77
2026-04-07T08 Lu a 0.002707
2026-04-07T18 Lu V +261.06
2026-04-08T04 Lu d −28.29
2026-04-09T17 Pl +d −22.78
2026-04-11T05 Ve xd +44.21
2026-04-13T23 Lu xa +338.13
2026-04-17T00
** 
B +85.93
2026-04-17T11 Lu c +27.48
2026-04-19T06 Lu v +53.88
2026-04-19T07 Lu p 0.002417
2026-04-21T11 Lu +d +28.21
2026-04-26T14 Lu xd +157.35
2026-04-30T23
** 
S +129.74
2026-05-01T17 Lu o +221.36
2026-05-04T21 Lu a 0.002713
2026-05-05T11 Lu d −28.11
2026-05-05T13 Lu V +267.41
2026-05-06T09 Pl Rg +305.51
2026-05-11T04 Lu xa +335.88
2026-05-11T16
** 
b +75.36
2026-05-12T23 Me a 1.324
2026-05-13T17 Me xd +51.95
2026-05-14T11 Me o +53.60
2026-05-15T06
** 
B +92.75
2026-05-16T06 Me v +57.44
2026-05-16T20 Lu c +55.94
2026-05-17T12 Lu v +66.46
2026-05-17T13 Lu p 0.002394
2026-05-18T19 Lu +d +28.05
2026-05-21T17 Ve +d +25.08
2026-05-22T04 Ur v +61.50
2026-05-22T14 Ur c +61.52
2026-05-22T14 Ur a 20.48
2026-05-23T15 Lu xd +154.67
2026-05-30T09
** 
S +144.79
2026-05-31T08 Lu o +249.95
2026-06-01T04 Lu a 0.002716
2026-06-01T16 Lu d −27.99
2026-06-01T19 Lu V +266.98
2026-06-01T19 Me +d +25.60
2026-06-07T06 Lu xa +332.93
2026-06-12T17
** 
B +112.54
2026-06-14T21 Lu v +80.34
2026-06-14T23 Lu p 0.002388
2026-06-15T02 Lu c +84.04
2026-06-15T05 Lu +d +27.99
2026-06-15T22 Me e +24.49
2026-06-19T17 Lu xd +151.89
2026-06-21T00 Me xa +113.40
2026-06-27T12
** 
S +165.68
2026-06-28T04 Lu V +256.87
2026-06-28T07 Lu a 0.002716
2026-06-28T21 Lu d −27.99
2026-06-29T17 Me Rg +116.26
2026-06-29T23 Lu o +278.27
2026-07-03T12 Ne +d +0.50
2026-07-04T07 Lu xa +330.68
2026-07-07T07 Ne Rg +4.42
2026-07-10T06 Me p 0.5687
2026-07-11T02
** 
B +126.42
2026-07-12T00 Me d +17.05
2026-07-12T09 Me V +111.13
2026-07-12T15 Lu +d +28.03
2026-07-13T01 Me c +110.70
2026-07-13T05 Lu v +94.08
2026-07-13T07 Lu p 0.002401
2026-07-14T09 Lu c +111.97
2026-07-17T00 Lu xd +150.20
2026-07-20T04 Sa +d +3.52
2026-07-23T22 Me Pg +106.31
2026-07-24T12 Pl p 34.55
2026-07-24T23 Ma xd +78.32
2026-07-25T05
** 
S +178.93
2026-07-25T12 Lu V +257.36
2026-07-25T17 Lu a 0.002711
2026-07-26T03 Lu d −28.07
2026-07-26T18 Sa Rg +14.75
2026-07-27T00 Pl V +304.28
2026-07-27T12 Pl c +304.27
2026-07-28T12 Ju v +126.20
2026-07-29T12 Ju c +126.42
2026-07-29T14 Lu o +306.48
2026-07-30T15 Ju a 6.301
2026-07-31T11 Lu xa +329.80
2026-07-31T18 Ve xa +173.83
2026-08-02T13 Me e −19.38
2026-08-06T12 Me +d +20.33
2026-08-07T07
** 
B +141.74
2026-08-08T23 Lu +d +28.11
2026-08-09T17 Me xd +120.06
2026-08-10T08 Lu v +105.43
2026-08-10T11 Lu p 0.002428
2026-08-12T17 Lu c +140.01
2026-08-13T10 Lu xd +149.80
2026-08-14T21 Ve e +45.87
2026-08-15T15 Ma +d +23.70
2026-08-22T00 Me v +143.13
2026-08-22T07 Lu V +263.42
2026-08-22T08 Lu a 0.002705
2026-08-22T10 Lu d −28.12
2026-08-23T00
** 
S +216.86
2026-08-27T11 Me o +154.05
2026-08-27T18 Lu xa +329.85
2026-08-28T04 Lu o +334.92
2026-09-02T21 Me a 1.378
2026-09-04T02
** 
B +175.43
2026-09-05T06 Lu +d +28.10
2026-09-06T16 Lu v +105.77
2026-09-06T20 Lu p 0.002462
2026-09-09T19 Lu xd +149.82
2026-09-10T16 Ur Rg +65.69
2026-09-10T19 Ur +d +21.10
2026-09-11T03 Lu c +168.42
2026-09-16T23 Me xa +190.31
2026-09-18T18 Lu d −28.06
2026-09-19T03 Lu a 0.002702
2026-09-19T07 Lu V +271.23
2026-09-19T08
** 
S +293.96
2026-09-24T02 Lu xa +329.60
2026-09-25T04 Ne p 28.88
2026-09-25T23 Ne V +3.00
2026-09-26T01 Ne o +2.99
2026-09-26T16 Lu o +111.91
2026-10-01T07 Lu v +68.48
2026-10-01T15
** 
B +210.33
2026-10-01T21 Lu p 0.002469
2026-10-02T11 Lu +d +27.99
2026-10-03T07 Ve Rg +218.49
2026-10-04T12 Sa o +11.30
2026-10-04T14 Sa p 8.434
2026-10-04T18 Sa V +11.27
2026-10-06T17 Ve d −21.30
2026-10-07T01 Lu xd +149.10
2026-10-10T07 Pl d −23.64
2026-10-10T15 Lu c +197.39
2026-10-12T05 Me e +25.00
2026-10-14T04
** 
s +156.73
2026-10-15T20
** 
S +256.39
2026-10-15T22 Pl Pg +303.07
2026-10-16T02 Lu d −27.89
2026-10-16T22 Lu a 0.002705
2026-10-17T08 Lu V +279.70
2026-10-21T08 Lu xa +328.07
2026-10-22T17 Me d −20.96
2026-10-24T03 Ve c +210.75
2026-10-24T06 Me Rg +230.98
2026-10-24T09 Ve V +210.61
2026-10-25T01 Ve p 0.2728
2026-10-26T04 Lu o +32.79
2026-10-28T11 Lu v +66.49
2026-10-28T18 Lu p 0.002436
2026-10-29T17 Lu +d +27.79
2026-11-03T00
** 
B +220.01
2026-11-03T03 Lu xd +146.95
2026-11-03T13 Me p 0.6725
2026-11-04T07 Me V +222.57
2026-11-04T14 Me c +222.18
2026-11-05T16 Me xd +220.78
2026-11-09T07 Lu c +226.91
2026-11-12T09 Lu d −27.70
2026-11-13T15 Me Pg +215.03
2026-11-13T17 Lu a 0.002711
2026-11-14T00 Ve Pg +202.86
2026-11-14T08 Lu V +287.95
2026-11-15T04 Me +d −11.17
2026-11-15T09
** 
b +138.08
2026-11-16T16
** 
S +281.18
2026-11-17T11 Lu xa +325.13
2026-11-21T00 Me e −19.48
2026-11-21T22 Ve xd +204.06
2026-11-24T14 Lu o +62.36
2026-11-25T15 Lu v +78.09
2026-11-25T19 Ve +d −9.21
2026-11-25T21 Lu p 0.002402
2026-11-25T22 Ur o +63.67
2026-11-25T22 Ur p 18.44
2026-11-26T01 Ur V +63.66
2026-11-26T01 Lu +d +27.65
2026-11-29T06
** 
B +228.99
2026-11-30T03 Lu xd +143.83
2026-12-04T14
** 
S +230.95
2026-12-05T16 Sa d +0.80
2026-12-09T00 Lu c +256.93
2026-12-09T12 Ju d +13.30
2026-12-09T15 Lu d −27.60
2026-12-10T02 Ne d −0.64
2026-12-10T22 Sa Pg +7.93
2026-12-11T06 Lu a 0.002717
2026-12-12T02 Lu V +293.43
2026-12-12T19 Ne Pg +1.61
2026-12-13T00 Ju Rg +147.02
2026-12-13T23 Me xa +251.64
2026-12-14T12 Lu xa +322.22
2026-12-15T04
** 
B +221.98
2026-12-23T12 Lu +d +27.62
2026-12-24T01 Lu o +92.25
2026-12-24T04 Lu v +93.98
2026-12-24T08 Lu p 0.002384
2026-12-26T23
** 
S +331.28
2026-12-27T08 Lu xd +141.46
2026-12-28T11 Me a 1.444
2026-12-29T15 Me d −24.85
2027-01-01T11 Me o +280.72[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2026.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07