AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2026

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2026


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2026] [Q 2026]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2026-01-01T09 Lu p 0.002409
2026-01-01T10 Lu v +80.92
2026-01-01T20 Lu +d +28.26
2026-01-02T22 Lu o +103.04
2026-01-05T23 Ve o +286.14
2026-01-06T01
** 
S +186.25
2026-01-06T09 Me d −24.38
2026-01-06T23 Lu xd +160.30
2026-01-07T17 Ve a 1.711
2026-01-08T20 Ju p 4.232
2026-01-09T00 Ma c +289.24
2026-01-09T20 Ju o +110.10
2026-01-09T20 Ju V +110.10
2026-01-12T21 Lu V +233.03
2026-01-13T09 Lu a 0.002710
2026-01-14T10 Me a 1.430
2026-01-15T17 Lu d −28.30
2026-01-18T07 Lu c +298.74
2026-01-20T23 Me o +301.36
2026-01-21T12 Lu xa +339.36
2026-01-23T09
** 
B +112.06
2026-01-29T04 Lu +d +28.36
2026-01-29T09 Lu p 0.002446
2026-01-29T10 Lu v +90.20
2026-02-01T10 Lu o +133.08
2026-02-01T22 Ur d +19.41
2026-02-02T23 Me v +323.90
2026-02-03T07 Lu xd +158.99
2026-02-03T11 Ur Pg +57.46
2026-02-04T02
** 
S +146.73
2026-02-10T00 Lu V +242.61
2026-02-10T05 Lu a 0.002704
2026-02-12T00 Lu d −28.41
2026-02-14T06 Me xd +342.93
2026-02-16T23 Lu c +328.84
2026-02-17T18 Lu xa +338.93
2026-02-19T02 Me e +18.07
2026-02-20T11
** 
B +85.63
2026-02-24T10 Lu p 0.002474
2026-02-24T12 Lu v +72.89
2026-02-25T11 Lu +d +28.43
2026-02-25T18 Me Rg +352.56
2026-02-28T04 Me +d −0.15
2026-02-28T11 Ma v +328.72
2026-03-02T16 Lu xd +159.01
2026-03-02T23 Lu o +162.90
2026-03-05T04
** 
S +128.31
2026-03-06T22 Me c +346.88
2026-03-07T17 Me V +346.09
2026-03-09T23 Me p 0.6181
2026-03-10T01 Lu a 0.002703
2026-03-10T04 Lu V +252.32
2026-03-10T14 Ju Pg +105.09
2026-03-11T08 Lu d −28.41
2026-03-13T00 Ju +d +22.94
2026-03-17T03 Lu xa +338.96
2026-03-18T13 Lu c +337.36
2026-03-19T23
** 
B +78.14
2026-03-20T07 Me Pg +338.49
2026-03-21T15 Ne v +1.84
2026-03-21T23 Lu v +47.16
2026-03-21T23 Ne c +1.85
2026-03-21T23 Lu p 0.002452
2026-03-22T20 Ne a 30.88
2026-03-24T09 Sa v +4.67
2026-03-24T13 Me xa +339.33
2026-03-24T16 Lu +d +28.37
2026-03-24T17 Sa a 10.49
2026-03-24T20 Sa c +4.73
2026-03-26T02 Me d −8.12
2026-03-29T23 Lu xd +158.79
2026-04-01T14 Lu o +192.36
2026-04-02T05
** 
S +123.36
2026-04-03T06 Me e −27.77
2026-04-06T20 Lu a 0.002707
2026-04-07T06 Lu V +261.14
2026-04-07T16 Lu d −28.29
2026-04-10T17 Ve xd +44.21
2026-04-13T11 Lu xa +338.13
2026-04-16T23 Lu c +27.47
2026-04-17T10
** 
B +69.92
2026-04-18T18 Lu v +53.87
2026-04-18T19 Lu p 0.002417
2026-04-20T23 Lu +d +28.21
2026-04-26T02 Lu xd +157.34
2026-05-01T02
** 
S +117.47
2026-05-01T05 Lu o +221.35
2026-05-04T09 Lu a 0.002713
2026-05-04T23 Lu d −28.11
2026-05-05T01 Lu V +267.45
2026-05-10T16 Lu xa +335.87
2026-05-11T04
** 
b +75.36
2026-05-12T11 Me a 1.324
2026-05-13T05 Me xd +51.95
2026-05-13T23 Me o +53.60
2026-05-15T17
** 
B +69.88
2026-05-15T18 Me v +57.44
2026-05-16T08 Lu c +55.99
2026-05-17T00 Lu v +66.39
2026-05-17T01 Lu p 0.002394
2026-05-18T07 Lu +d +28.05
2026-05-21T05 Ve +d +25.08
2026-05-21T16 Ur v +61.50
2026-05-22T02 Ur c +61.52
2026-05-22T02 Ur a 20.48
2026-05-23T03 Lu xd +154.71
2026-05-30T14
** 
S +126.13
2026-05-30T20 Lu o +249.94
2026-05-31T16 Lu a 0.002716
2026-06-01T04 Lu d −27.99
2026-06-01T07 Lu V +267.02
2026-06-01T07 Me +d +25.60
2026-06-06T18 Lu xa +332.92
2026-06-13T03
** 
B +86.87
2026-06-14T09 Lu v +80.33
2026-06-14T11 Lu p 0.002388
2026-06-14T14 Lu c +84.03
2026-06-14T17 Lu +d +27.99
2026-06-15T10 Me e +24.49
2026-06-19T06 Lu xd +151.88
2026-06-20T12 Me xa +113.40
2026-06-27T16 Lu V +256.82
2026-06-27T19 Lu a 0.002716
2026-06-27T20
** 
S +142.24
2026-06-28T09 Lu d −27.99
2026-06-29T05 Me Rg +116.26
2026-06-29T11 Lu o +278.26
2026-07-03T00 Ne +d +0.50
2026-07-03T19 Lu xa +330.67
2026-07-06T19 Ne Rg +4.42
2026-07-09T18 Me p 0.5687
2026-07-11T09
** 
B +99.28
2026-07-11T12 Me d +17.05
2026-07-11T21 Me V +111.13
2026-07-12T03 Lu +d +28.03
2026-07-12T13 Me c +110.70
2026-07-12T17 Lu v +94.12
2026-07-12T19 Lu p 0.002401
2026-07-13T21 Lu c +111.96
2026-07-16T12 Lu xd +150.19
2026-07-19T16 Sa +d +3.52
2026-07-23T10 Me Pg +106.31
2026-07-24T11 Ma xd +78.31
2026-07-25T00 Lu V +257.40
2026-07-25T05 Lu a 0.002711
2026-07-25T15 Lu d −28.07
2026-07-25T16
** 
S +153.22
2026-07-26T06 Sa Rg +14.75
2026-07-28T00 Ju v +126.20
2026-07-29T00 Ju c +126.42
2026-07-29T02 Lu o +306.52
2026-07-30T03 Ju a 6.301
2026-07-30T23 Lu xa +329.79
2026-07-31T06 Ve xa +173.83
2026-08-02T01 Me e −19.38
2026-08-06T00 Me +d +20.33
2026-08-07T18
** 
B +114.21
2026-08-08T11 Lu +d +28.11
2026-08-09T05 Me xd +120.06
2026-08-09T20 Lu v +105.42
2026-08-09T23 Lu p 0.002428
2026-08-12T05 Lu c +140.06
2026-08-12T22 Lu xd +149.79
2026-08-14T09 Ve e +45.87
2026-08-15T03 Ma +d +23.70
2026-08-21T12 Me v +143.13
2026-08-21T19 Lu V +263.41
2026-08-21T20 Lu a 0.002705
2026-08-21T22 Lu d −28.12
2026-08-23T13
** 
S +182.61
2026-08-26T23 Me o +154.04
2026-08-27T06 Lu xa +329.84
2026-08-27T16 Lu o +334.91
2026-09-02T09 Me a 1.378
2026-09-04T18 Lu +d +28.10
2026-09-04T18
** 
B +144.51
2026-09-06T04 Lu v +105.76
2026-09-06T08 Lu p 0.002462
2026-09-09T07 Lu xd +149.81
2026-09-10T04 Ur Rg +65.69
2026-09-10T07 Ur +d +21.10
2026-09-10T15 Lu c +168.41
2026-09-16T11 Me xa +190.31
2026-09-18T06 Lu d −28.06
2026-09-18T15 Lu a 0.002702
2026-09-18T19 Lu V +271.22
2026-09-20T13
** 
S +233.73
2026-09-23T14 Lu xa +329.60
2026-09-24T16 Ne p 28.88
2026-09-25T11 Ne V +2.99
2026-09-25T13 Ne o +2.99
2026-09-26T04 Lu o +111.90
2026-09-30T19 Lu v +68.41
2026-10-01T09 Lu p 0.002469
2026-10-01T23 Lu +d +27.99
2026-10-02T19 Ve Rg +218.49
2026-10-03T00
** 
B +173.49
2026-10-04T00 Sa o +11.30
2026-10-04T02 Sa p 8.434
2026-10-04T06 Sa V +11.27
2026-10-06T05 Ve d −21.30
2026-10-06T13 Lu xd +149.14
2026-10-10T03 Lu c +197.38
2026-10-11T17 Me e +25.00
2026-10-13T16
** 
s +156.73
2026-10-15T14 Lu d −27.89
2026-10-16T10 Lu a 0.002705
2026-10-16T20 Lu V +279.69
2026-10-18T05
** 
S +280.98
2026-10-20T20 Lu xa +328.06
2026-10-22T05 Me d −20.96
2026-10-23T15 Ve c +210.75
2026-10-23T18 Me Rg +230.98
2026-10-23T21 Ve V +210.61
2026-10-24T13 Ve p 0.2728
2026-10-25T16 Lu o +32.78
2026-10-27T23 Lu v +66.48
2026-10-28T06 Lu p 0.002436
2026-10-29T05 Lu +d +27.79
2026-11-01T14
** 
B +177.72
2026-11-02T15 Lu xd +146.94
2026-11-03T01 Me p 0.6725
2026-11-03T19 Me V +222.57
2026-11-04T02 Me c +222.18
2026-11-05T04 Me xd +220.78
2026-11-08T19 Lu c +226.91
2026-11-11T21 Lu d −27.70
2026-11-13T03 Me Pg +215.03
2026-11-13T05 Lu a 0.002711
2026-11-13T12 Ve Pg +202.86
2026-11-13T20 Lu V +287.94
2026-11-14T16 Me +d −11.17
2026-11-14T21
** 
b +138.08
2026-11-15T16
** 
S +263.95
2026-11-16T23 Lu xa +325.12
2026-11-20T12 Me e −19.48
2026-11-21T10 Ve xd +204.06
2026-11-24T02 Lu o +62.35
2026-11-25T03 Lu v +77.96
2026-11-25T07 Ve +d −9.21
2026-11-25T09 Lu p 0.002402
2026-11-25T10 Ur o +63.67
2026-11-25T10 Ur p 18.44
2026-11-25T13 Ur V +63.66
2026-11-25T13 Lu +d +27.65
2026-11-27T19
** 
B +183.66
2026-11-29T15 Lu xd +143.88
2026-12-05T04 Sa d +0.80
2026-12-08T12 Lu c +256.97
2026-12-09T00 Ju d +13.30
2026-12-09T03 Lu d −27.60
2026-12-09T14 Ne d −0.64
2026-12-10T10 Sa Pg +7.93
2026-12-10T18 Lu a 0.002717
2026-12-11T14 Lu V +293.42
2026-12-12T07 Ne Pg +1.61
2026-12-12T12 Ju Rg +147.02
2026-12-12T18
** 
S +284.83
2026-12-13T11 Me xa +251.63
2026-12-14T01 Lu xa +322.21
2026-12-23T00 Lu +d +27.62
2026-12-23T07
** 
B +220.36
2026-12-23T13 Lu o +92.24
2026-12-23T16 Lu v +93.91
2026-12-23T20 Lu p 0.002384
2026-12-26T20 Lu xd +141.45
2026-12-27T23 Me a 1.444
2026-12-29T03 Me d −24.85
2026-12-31T23 Me o +280.71[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2026.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19