AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2025

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2025


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2025] [Q 2025]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2025-01-05T19 Lu xa +0.40
2025-01-06T16
** 
B +130.33
2025-01-07T23 Lu p 0.002474
2025-01-09T02 Lu v +46.97
2025-01-09T05 Me xa +271.11
2025-01-10T08 Ve e +47.16
2025-01-12T04 Lu +d +28.47
2025-01-12T13 Ma p 0.6423
2025-01-13T22 Lu o +114.01
2025-01-14T22 Ma V +116.68
2025-01-15T02 Me d −23.78
2025-01-16T02 Ma o +116.21
2025-01-16T19 Ve xd +343.95
2025-01-18T18
** 
S +163.81
2025-01-19T01 Lu xd +179.11
2025-01-21T02 Lu V +203.26
2025-01-21T04 Lu a 0.002703
2025-01-21T11 Pl o +301.72
2025-01-21T15 Pl v +301.72
2025-01-24T04 Pl a 36.17
2025-01-26T13 Lu d −28.55
2025-01-27T17 Ju d +21.64
2025-01-29T00 Ur d +18.35
2025-01-29T12 Lu c +309.87
2025-01-30T13 Ur Pg +53.26
2025-02-01T17 Me a 1.412
2025-02-01T18 Lu v +356.05
2025-02-01T22 Lu xa +358.13
2025-02-02T03 Lu p 0.002456
2025-02-03T09
** 
B +107.54
2025-02-04T09 Ju Pg +71.28
2025-02-08T10 Lu +d +28.61
2025-02-09T12 Me o +321.00
2025-02-10T16 Ma +d +26.23
2025-02-12T13 Lu o +144.11
2025-02-15T06 Lu xd +177.56
2025-02-16T05
** 
S +141.65
2025-02-18T00 Lu a 0.002706
2025-02-18T02 Lu V +210.86
2025-02-19T14 Me v +339.43
2025-02-22T22 Lu d −28.68
2025-02-24T01 Ma Pg +107.01
2025-02-27T21 Me xd +354.45
2025-02-28T00 Lu c +339.68
2025-03-01T05 Lu xa +357.39
2025-03-01T19 Lu v +6.06
2025-03-01T21 Lu p 0.002420
2025-03-02T00 Ve Rg +10.84
2025-03-02T21
** 
B +93.89
2025-03-07T15 Lu +d +28.71
2025-03-08T01 Me e +18.15
2025-03-08T22 Ve +d +11.16
2025-03-10T17
** 
b +93.21
2025-03-12T06 Sa a 10.60
2025-03-12T07 Sa v +352.09
2025-03-12T10 Sa c +352.10
2025-03-14T06 Lu o +173.94
2025-03-14T13 Lu xd +177.38
2025-03-15T06 Me Rg +9.59
2025-03-16T18
** 
S +136.47
2025-03-16T20 Me +d +6.84
2025-03-17T16 Lu a 0.002712
2025-03-17T18 Lu V +215.16
2025-03-19T23 Ne c +359.61
2025-03-20T04 Ne v +359.62
2025-03-20T21 Ne a 30.89
2025-03-22T06 Lu d −28.72
2025-03-22T15 Ve p 0.2806
2025-03-22T19 Ve V +2.81
2025-03-23T01 Ve c +2.65
2025-03-24T19 Me c +4.42
2025-03-25T16 Me V +3.66
2025-03-28T05 Me p 0.5968
2025-03-28T16 Lu xa +357.41
2025-03-29T10 Lu c +9.02
2025-03-29T21
** 
B +97.42
2025-03-30T05 Lu p 0.002394
2025-03-30T07 Lu v +22.12
2025-04-03T22 Lu +d +28.70
2025-04-07T04 Me xa +356.84
2025-04-07T11 Me Pg +356.83
2025-04-08T07 Pl +d −22.71
2025-04-10T19 Lu xd +177.39
2025-04-12T17
** 
S +142.99
2025-04-12T18 Me d −1.91
2025-04-13T00 Lu o +203.33
2025-04-13T01 Ve Pg +354.62
2025-04-13T14 Lu V +210.22
2025-04-13T22 Lu a 0.002716
2025-04-16T21
** 
s +108.64
2025-04-18T13 Lu d −28.64
2025-04-21T15 Me e −27.28
2025-04-25T02 Lu xa +356.91
2025-04-25T15 Ve d +0.87
2025-04-26T17
** 
B +101.41
2025-04-27T16 Lu p 0.002387
2025-04-27T19 Lu c +37.77
2025-04-27T20 Lu v +38.49
2025-05-01T06 Lu +d +28.58
2025-05-04T10 Pl Rg +303.81
2025-05-07T23 Lu xd +176.33
2025-05-08T09 Ve xa +4.85
2025-05-10T06 Lu V +203.50
2025-05-10T19
** 
S +145.16
2025-05-11T01 Lu a 0.002716
2025-05-12T16 Lu o +232.24
2025-05-15T18 Lu d −28.49
2025-05-17T23 Ur c +57.30
2025-05-18T03 Ur a 20.54
2025-05-18T07 Ur v +57.32
2025-05-22T08 Lu xa +355.09
2025-05-24T18
** 
B +106.48
2025-05-25T02
** 
b +102.04
2025-05-26T01 Lu p 0.002400
2025-05-26T07 Lu v +53.48
2025-05-26T20 Me xd +61.80
2025-05-27T03 Lu c +66.12
2025-05-28T16 Lu +d +28.44
2025-05-29T13 Me a 1.322
2025-05-30T12 Me o +69.75
2025-05-30T19 Me v +70.41
2025-05-31T20 Ve e −45.85
2025-06-04T01 Lu xd +173.96
2025-06-06T18 Lu V +206.34
2025-06-07T10 Lu a 0.002711
2025-06-09T00
** 
S +158.64
2025-06-10T16 Me +d +25.31
2025-06-11T07 Lu o +260.65
2025-06-11T23 Lu d −28.40
2025-06-14T02 Ju +d +23.28
2025-06-18T09 Lu xa +352.28
2025-06-21T22
** 
B +124.48
2025-06-23T04 Lu p 0.002428
2025-06-23T10 Ju v +93.10
2025-06-23T11 Lu v +65.23
2025-06-24T15 Ju c +93.37
2025-06-25T01 Lu +d +28.41
2025-06-25T10 Lu c +94.13
2025-06-26T16 Ju a 6.160
2025-07-01T00 Ne +d −0.35
2025-07-01T03 Lu xd +171.09
2025-07-04T03 Me xa +128.36
2025-07-04T04 Me e +25.93
2025-07-04T15 Lu V +212.87
2025-07-04T17 Ne Rg +2.18
2025-07-05T02 Lu a 0.002705
2025-07-06T19 Sa +d −1.32
2025-07-07T07
** 
S +181.76
2025-07-09T05 Lu d −28.42
2025-07-10T20 Lu o +288.85
2025-07-13T02 Sa Rg +1.93
2025-07-15T10 Lu xa +349.78
2025-07-18T04 Me Rg +135.57
2025-07-19T16
** 
s +117.45
2025-07-20T10
** 
B +140.20
2025-07-20T13 Lu p 0.002460
2025-07-21T01 Lu v +69.13
2025-07-22T09 Lu +d +28.47
2025-07-22T13 Pl p 34.30
2025-07-24T19 Lu c +122.13
2025-07-24T19 Me d +12.36
2025-07-25T02 Pl V +302.58
2025-07-25T12 Pl c +302.58
2025-07-28T08 Lu xd +169.03
2025-07-28T16 Me p 0.5876
2025-07-31T04 Me V +129.61
2025-07-31T23 Me c +129.01
2025-08-01T01
** 
b +116.86
2025-08-01T14 Lu V +220.39
2025-08-01T20 Lu a 0.002702
2025-08-04T04
** 
S +194.41
2025-08-05T07 Ve +d +22.01
2025-08-05T13 Lu d −28.54
2025-08-09T07 Lu o +317.00
2025-08-11T07 Me Pg +124.25
2025-08-11T14 Lu xa +348.48
2025-08-14T18 Lu p 0.002469
2025-08-15T03 Lu v +38.36
2025-08-16T18
** 
B +150.52
2025-08-18T15 Lu +d +28.58
2025-08-19T12 Me e −18.55
2025-08-19T18 Me +d +17.40
2025-08-22T20 Me xd +132.01
2025-08-23T06 Lu c +150.40
2025-08-24T15 Lu xd +168.31
2025-08-29T12 Ve xd +124.60
2025-08-29T14 Lu V +228.26
2025-08-29T15 Lu a 0.002704
2025-09-01T21 Lu d −28.62
2025-09-02T05
** 
S +237.02
2025-09-05T22 Ur +d +20.24
2025-09-06T02 Ur Rg +61.46
2025-09-06T03 Me v +156.97
2025-09-07T18 Lu o +345.37
2025-09-07T23 Lu xa +348.35
2025-09-10T12 Lu p 0.002438
2025-09-10T14 Lu v +26.41
2025-09-13T06
** 
B +190.03
2025-09-13T12 Me o +171.01
2025-09-14T21 Lu +d +28.63
2025-09-19T19 Ju xd +110.96
2025-09-20T17 Me a 1.399
2025-09-20T23 Lu xd +168.39
2025-09-21T05 Sa o +358.51
2025-09-21T06 Sa V +358.50
2025-09-21T08 Sa p 8.547
2025-09-21T19 Lu c +179.11
2025-09-22T16 Ne p 28.88
2025-09-23T09 Ne V +0.76
2025-09-23T12 Ne o +0.75
2025-09-23T15 Ma xa +210.88
2025-09-26T09 Lu a 0.002711
2025-09-26T12 Lu V +235.71
2025-09-28T16
** 
S +260.06
2025-09-29T05 Lu d −28.60
2025-09-30T02 Me xa +199.78
2025-10-05T09 Lu xa +348.28
2025-10-06T06
** 
B +241.02
2025-10-07T03 Lu o +14.13
2025-10-08T12 Lu p 0.002405
2025-10-08T15 Lu v +36.37
2025-10-10T05 Pl d −23.54
2025-10-12T03 Lu +d +28.55
2025-10-13T22 Pl Pg +301.36
2025-10-14T07
** 
S +273.88
2025-10-18T04 Lu xd +167.99
2025-10-21T12 Lu c +208.38
2025-10-23T22 Lu a 0.002717
2025-10-24T04 Lu V +240.00
2025-10-26T12 Lu d −28.46
2025-10-29T19 Me e +23.72
2025-10-30T12
** 
s +161.18
2025-10-30T14
** 
B +188.27
2025-11-01T17 Lu xa +347.03
2025-11-05T13 Lu o +43.39
2025-11-05T22 Lu p 0.002385
2025-11-06T01 Lu v +50.98
2025-11-06T10 Me d −24.01
2025-11-07T18 Ju d +21.21
2025-11-08T11 Lu +d +28.39
2025-11-09T18 Me Rg +246.86
2025-11-10T13
** 
S +250.12
2025-11-11T15 Ju Rg +115.15
2025-11-14T06 Lu xd +166.18
2025-11-18T19 Me xd +240.43
2025-11-19T13 Lu V +229.70
2025-11-19T19 Me p 0.6772
2025-11-20T02 Lu a 0.002719
2025-11-20T05 Me V +238.53
2025-11-20T06 Lu c +238.23
2025-11-20T09 Me c +238.31
2025-11-21T10 Ur p 18.51
2025-11-21T10 Ur V +59.44
2025-11-21T12 Ur o +59.44
2025-11-21T18
** 
b +157.01
2025-11-22T17 Lu d −28.29
2025-11-23T14 Sa d −4.11
2025-11-26T09
** 
B +167.46
2025-11-28T02 Sa Pg +355.16
2025-11-28T21 Lu xa +344.32
2025-11-29T17 Me Pg +230.71
2025-11-30T08
** 
s +157.56
2025-11-30T10 Ma a 2.424
2025-11-30T13 Me +d −15.45
2025-12-04T11 Lu p 0.002386
2025-12-04T12 Lu v +66.42
2025-12-04T23 Lu o +73.07
2025-12-05T21 Lu +d +28.26
2025-12-07T18 Ne d −1.49
2025-12-08T00 Me e −20.60
2025-12-08T08
** 
S +215.15
2025-12-10T08 Ne Pg +359.37
2025-12-11T07 Lu xd +163.09
2025-12-16T12 Lu V +225.91
2025-12-16T23 Ma d −24.22
2025-12-17T06 Lu a 0.002716
2025-12-19T01 Ve xa +262.95
2025-12-19T23 Lu d −28.23
2025-12-20T01 Lu c +268.40
2025-12-20T22 Ve v +265.31
2025-12-25T17
** 
B +137.81
2025-12-25T22 Lu xa +341.25
2025-12-27T02 Me xa +261.23
2025-12-27T21 Ve d −23.72[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2025.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07