AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2020

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2020


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2020] [Q 2020]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2020-01-02T01 Lu a 0.002704
2020-01-02T02 Lu V +359.41
2020-01-02T12 Me d −24.66
2020-01-05T04 Me a 1.439
2020-01-09T07 Ur d +11.93
2020-01-09T23 Lu xa +98.48
2020-01-10T05 Lu +d +23.22
2020-01-10T11 Me o +289.63
2020-01-10T19 Lu o +110.01
2020-01-11T00 Ur Pg +32.65
2020-01-11T17
** 
S +123.15
2020-01-13T10 Sa a 11.02
2020-01-13T11 Pl o +292.82
2020-01-13T14 Pl v +292.82
2020-01-13T15 Sa c +292.90
2020-01-13T20 Lu p 0.002446
2020-01-13T21 Lu v +154.35
2020-01-14T00 Sa v +292.94
2020-01-15T23 Pl a 34.93
2020-01-22T20 Lu xd +278.37
2020-01-23T03 Lu d −23.23
2020-01-24T21 Lu c +304.38
2020-01-25T06 Me v +314.53
2020-01-25T16
** 
B +77.97
2020-01-29T21 Lu a 0.002710
2020-01-30T05 Lu V +8.74
2020-02-01T18 Ma xa +259.92
2020-02-06T08 Lu xa +97.89
2020-02-06T15 Lu +d +23.27
2020-02-07T12 Me xd +335.91
2020-02-09T07 Lu o +140.00
2020-02-09T11
** 
S +122.38
2020-02-10T11 Me e +18.17
2020-02-10T20 Lu p 0.002410
2020-02-10T21 Lu v +163.60
2020-02-13T04 Sa xa +296.43
2020-02-15T05 Ve xd +8.64
2020-02-17T00 Me Rg +342.89
2020-02-19T00 Lu xd +277.25
2020-02-19T08 Lu d −23.32
2020-02-19T21 Me +d −4.13
2020-02-20T16 Ma d −23.67
2020-02-22T20
** 
B +80.30
2020-02-23T15 Lu c +334.48
2020-02-26T01 Me c +336.93
2020-02-26T01 Ju xa +288.82
2020-02-26T11 Lu a 0.002716
2020-02-26T18 Me V +336.15
2020-02-27T01 Lu V +15.27
2020-02-28T18 Me p 0.6296
2020-03-04T14 Lu xa +95.80
2020-03-05T01 Lu +d +23.44
2020-03-08T06
** 
S +124.42
2020-03-08T07 Ne v +348.40
2020-03-08T12 Ne c +348.41
2020-03-09T08 Ne a 30.92
2020-03-09T17 Lu o +169.65
2020-03-10T03 Me Pg +328.22
2020-03-10T06 Lu p 0.002387
2020-03-10T06 Lu v +177.89
2020-03-16T08 Me d −11.37
2020-03-16T19 Me xa +330.30
2020-03-17T01 Lu xd +274.65
2020-03-17T14 Lu d −23.53
2020-03-21T05
** 
B +84.10
2020-03-23T23 Me e −27.76
2020-03-24T07 Ve e +46.00
2020-03-24T09 Lu c +222.17
2020-03-24T15 Lu a 0.002719
2020-03-24T20 Lu V +9.54
2020-03-30T17 Ma v +299.96
2020-03-31T16 Lu xa +92.73
2020-04-01T08 Lu +d +23.70
2020-04-02T08 Ma V +301.76
2020-04-04T02 Pl +d −21.95
2020-04-05T10
** 
S +130.60
2020-04-07T17 Lu v +192.65
2020-04-07T18 Lu p 0.002386
2020-04-08T02 Lu o +198.75
2020-04-09T09 Ma v +306.68
2020-04-13T03 Lu xd +271.66
2020-04-13T21 Lu d −23.80
2020-04-18T00
** 
B +93.39
2020-04-20T08 Lu V +0.94
2020-04-20T19 Lu a 0.002717
2020-04-23T02 Lu c +33.41
2020-04-25T13 Pl Rg +295.00
2020-04-26T02 Ur v +36.59
2020-04-26T09 Ur c +36.60
2020-04-26T20 Ur a 20.81
2020-04-27T17 Lu xa +90.21
2020-04-28T15 Lu +d +23.94
2020-05-02T15 Me a 1.328
2020-05-03T19
** 
S +144.93
2020-05-03T23 Ve +d +27.82
2020-05-04T11 Me o +44.02
2020-05-05T12 Me xd +46.21
2020-05-06T01 Lu v +206.38
2020-05-06T02 Lu p 0.002404
2020-05-06T22 Sa +d −19.83
2020-05-07T03 Me v +49.78
2020-05-07T10 Lu o +227.33
2020-05-10T09 Lu xd +269.69
2020-05-10T11 Ju +d −20.87
2020-05-11T02 Sa Rg +301.96
2020-05-11T06 Lu d −24.01
2020-05-13T06 Ve Rg +81.85
2020-05-14T13 Ju Rg +297.25
2020-05-15T22
** 
B +111.09
2020-05-18T00 Lu V +5.28
2020-05-18T08 Lu a 0.002711
2020-05-22T17 Lu c +62.09
2020-05-24T21 Lu xa +89.17
2020-05-25T21 Lu +d +24.06
2020-05-27T04 Me +d +25.66
2020-05-31T05
** 
S +161.31
2020-06-03T01 Lu v +215.98
2020-06-03T03 Lu p 0.002436
2020-06-03T16 Ve p 0.2886
2020-06-03T17 Ve c +73.60
2020-06-03T18 Ve V +73.59
2020-06-04T16 Me e +23.55
2020-06-05T18 Ve xa +72.31
2020-06-05T19 Lu o +255.56
2020-06-06T18 Lu xd +269.07
2020-06-07T16 Lu d −24.06
2020-06-11T10
** 
s +152.08
2020-06-12T18 Me xa +103.65
2020-06-13T08
** 
B +118.48
2020-06-14T23 Lu V +13.03
2020-06-15T01 Lu a 0.002705
2020-06-18T04 Me Rg +104.77
2020-06-19T18 Ne +d −4.57
2020-06-21T04 Lu xa +89.15
2020-06-21T06 Lu c +90.37
2020-06-22T03 Lu +d +24.07
2020-06-22T22 Ne Rg +350.97
2020-06-25T06 Ve Pg +65.34
2020-06-27T11
** 
S +162.03
2020-06-28T23 Me p 0.5599
2020-06-29T20 Lu v +208.94
2020-06-30T01 Lu p 0.002466
2020-06-30T15 Me V +100.04
2020-07-01T02 Me c +99.75
2020-07-03T23 Ve d +17.21
2020-07-04T03 Lu xd +269.17
2020-07-05T01 Lu d −24.07
2020-07-05T04 Lu o +283.63
2020-07-05T09 Me d +18.44
2020-07-05T13
** 
b +148.04
2020-07-10T17
** 
B +118.20
2020-07-12T08 Me Pg +95.50
2020-07-12T19 Lu a 0.002702
2020-07-12T23 Lu V +21.26
2020-07-13T08 Pl p 33.05
2020-07-14T07 Ju o +292.34
2020-07-14T18 Ju V +292.29
2020-07-15T10 Ju p 4.139
2020-07-15T11 Pl c +293.75
2020-07-15T22 Pl V +293.74
2020-07-18T12 Lu xa +89.00
2020-07-19T11 Lu +d +24.06
2020-07-20T17 Lu c +118.47
2020-07-20T22 Sa o +298.64
2020-07-20T22 Sa V +298.64
2020-07-21T02 Sa p 8.995
2020-07-22T22 Me e −20.01
2020-07-24T21 Lu v +177.30
2020-07-25T05 Lu p 0.002462
2020-07-25T12
** 
S +171.98
2020-07-30T06 Me +d +21.49
2020-07-31T09 Lu xd +268.63
2020-08-01T08 Lu d −24.09
2020-08-01T11 Me xd +113.43
2020-08-03T16 Lu o +311.77
2020-08-06T01
** 
B +138.39
2020-08-09T13 Lu a 0.002705
2020-08-10T00 Lu V +29.46
2020-08-12T19 Me v +135.32
2020-08-13T13 Ve e −45.70
2020-08-14T11 Ur +d +14.59
2020-08-14T19 Lu xa +87.75
2020-08-15T10 Ur Rg +40.70
2020-08-15T20 Lu +d +24.15
2020-08-17T11 Me o +144.92
2020-08-17T22 Ve +d +20.11
2020-08-19T02 Lu c +146.62
2020-08-21T02
** 
S +208.22
2020-08-21T06 Lu v +178.45
2020-08-21T11 Lu p 0.002430
2020-08-23T00 Me a 1.367
2020-08-27T11 Lu xd +266.79
2020-08-28T14 Lu d −24.22
2020-08-28T23
** 
s +258.36
2020-09-02T00
** 
B +158.07
2020-09-02T05 Lu o +340.23
2020-09-06T06 Lu a 0.002711
2020-09-06T22 Lu V +36.98
2020-09-08T18 Me xa +184.67
2020-09-09T22 Ma Rg +28.15
2020-09-10T23 Lu xa +85.16
2020-09-11T00 Ne p 28.92
2020-09-11T18 Ma +d +6.86
2020-09-11T20 Ne o +349.55
2020-09-12T01 Ne V +349.54
2020-09-12T05 Lu +d +24.35
2020-09-13T00 Ju Pg +287.41
2020-09-14T19 Ju d −22.72
2020-09-15T11
** 
S +216.01
2020-09-17T10 Lu c +175.01
2020-09-18T10 Lu v +189.59
2020-09-18T13 Lu p 0.002400
2020-09-23T12 Lu xd +263.95
2020-09-24T19 Lu d −24.45
2020-09-26T22 Ve xd +143.14
2020-09-28T10
** 
B +150.93
2020-09-29T03 Sa Pg +295.34
2020-10-01T10 Me e +25.67
2020-10-01T20 Sa d −21.38
2020-10-01T21 Lu o +52.73
2020-10-03T17 Lu a 0.002716
2020-10-04T08 Pl Pg +292.49
2020-10-04T13 Lu V +40.99
2020-10-06T14 Ma p 0.4149
2020-10-08T00 Lu xa +82.21
2020-10-09T12 Lu +d +24.62
2020-10-11T17
** 
S +194.68
2020-10-12T01 Ma V +21.69
2020-10-13T04 Me d −18.51
2020-10-13T23 Ma o +21.08
2020-10-14T00 Me Rg +221.67
2020-10-15T21 Pl d −22.65
2020-10-16T19 Lu c +203.88
2020-10-16T19 Lu v +204.12
2020-10-16T23 Lu p 0.002386
2020-10-20T15 Lu xd +261.28
2020-10-22T02 Lu d −24.71
2020-10-24T05
** 
B +140.49
2020-10-24T11 Me p 0.6684
2020-10-25T09 Me V +213.27
2020-10-25T18 Me c +212.80
2020-10-28T10 Me xd +209.58
2020-10-30T18 Lu a 0.002717
2020-10-31T04 Lu V +33.74
2020-10-31T05 Ur p 18.79
2020-10-31T14 Lu o +38.64
2020-10-31T14 Ur V +38.69
2020-10-31T15 Ur o +38.68
2020-11-01T09 Ma d +4.82
2020-11-03T17 Me Pg +205.90
2020-11-04T02 Lu xa +80.32
2020-11-05T13 Me +d −8.28
2020-11-05T19 Lu +d +24.82
2020-11-07T08
** 
S +185.26
2020-11-10T17 Me e −18.96
2020-11-14T00 Ma Pg +15.24
2020-11-14T08 Lu v +220.27
2020-11-14T11 Lu p 0.002392
2020-11-15T05 Lu c +233.30
2020-11-17T00 Lu xd +260.03
2020-11-18T11 Lu d −24.86
2020-11-21T13
** 
B +124.11
2020-11-26T21 Ne d −5.69
2020-11-26T22 Lu V +27.34
2020-11-27T01 Lu a 0.002713
2020-11-28T20 Ne Pg +348.17
2020-11-30T09 Lu o +68.64
2020-12-01T07 Lu xa +79.92
2020-12-02T03 Ma xd +17.30
2020-12-03T01 Lu +d +24.88
2020-12-04T12
** 
S +153.81
2020-12-05T17 Me xa +246.12
2020-12-12T19 Lu v +235.70
2020-12-12T20 Lu p 0.002418
2020-12-14T11 Lu xd +259.93
2020-12-14T16 Lu c +263.14
2020-12-15T22 Lu d −24.88
2020-12-17T19 Me a 1.449
2020-12-19T04
** 
B +98.70
2020-12-20T12 Me o +269.28
2020-12-24T06 Me d −25.08
2020-12-24T16 Lu V +32.61
2020-12-24T16 Lu a 0.002707
2020-12-28T14 Lu xa +79.98
2020-12-30T03 Lu o +98.91
2020-12-30T07 Lu +d +24.86[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2020.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07