AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2017

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2017


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2017] [Q 2017]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2017-01-02T18 Lu xd +334.48
2017-01-04T03 Me +d −20.21
2017-01-06T18 Pl v +287.16
2017-01-07T12 Pl o +287.19
2017-01-08T09 Me Pg +268.85
2017-01-09T11 Pl a 34.23
2017-01-10T05 Lu p 0.002428
2017-01-10T07 Lu v +80.26
2017-01-11T09 Lu +d +18.94
2017-01-12T11 Lu o +112.45
2017-01-12T15 Ve e +47.14
2017-01-13T18
** 
S +148.10
2017-01-15T10 Lu xa +153.86
2017-01-17T17 Ve xd +344.86
2017-01-19T13 Me e −24.09
2017-01-21T16 Lu V +230.93
2017-01-22T00 Lu a 0.002707
2017-01-25T11 Lu d −18.90
2017-01-27T12 Me d −22.51
2017-01-28T00 Lu c +308.24
2017-01-28T05 Me xa +285.79
2017-01-28T10
** 
B +107.28
2017-01-29T22 Lu xd +333.39
2017-02-02T22 Ju d −7.67
2017-02-06T06 Ju Rg +203.14
2017-02-06T13 Lu p 0.002465
2017-02-06T15 Lu v +80.93
2017-02-07T18 Lu +d +18.87
2017-02-11T00 Lu o +142.47
2017-02-11T04
** 
S +152.66
2017-02-11T19 Lu xa +153.30
2017-02-18T20 Lu V +240.82
2017-02-18T21 Lu a 0.002703
2017-02-21T20 Lu d −18.85
2017-02-25T18
** 
B +112.70
2017-02-26T06 Lu xd +333.43
2017-02-26T14 Lu c +338.20
2017-02-27T05 Ma xd +22.16
2017-02-27T21 Me a 1.381
2017-03-01T19 Ne v +341.71
2017-03-02T02 Ne c +341.72
2017-03-02T21 Ne a 30.94
2017-03-03T07 Lu v +43.89
2017-03-03T08 Lu p 0.002467
2017-03-04T09 Ve Rg +13.15
2017-03-07T00 Lu +d +18.86
2017-03-07T12 Me o +347.56
2017-03-07T15 Sa d −22.09
2017-03-10T23 Ve +d +12.09
2017-03-11T04 Lu xa +153.40
2017-03-11T20
** 
S +161.20
2017-03-12T14 Lu o +172.25
2017-03-14T01 Me v +0.42
2017-03-18T17 Lu a 0.002705
2017-03-18T21 Me xd +9.86
2017-03-18T23 Lu V +250.35
2017-03-21T05 Lu d −18.91
2017-03-25T01 Ve p 0.2811
2017-03-25T04 Ve V +5.09
2017-03-25T10 Ve c +4.96
2017-03-25T15 Lu xd +333.10
2017-03-25T21
** 
B +123.77
2017-03-28T02 Lu c +7.61
2017-03-30T12 Lu v +42.58
2017-03-30T12 Lu p 0.002432
2017-04-01T05 Me e +18.82
2017-04-03T06 Lu +d +18.99
2017-04-04T11 Pl +d −21.16
2017-04-06T03 Sa Rg +267.80
2017-04-07T09 Lu xa +152.66
2017-04-07T21 Ju o +198.25
2017-04-07T22 Ju V +198.25
2017-04-08T16
** 
S +176.25
2017-04-08T21 Ju p 4.455
2017-04-09T14 Me +d +16.11
2017-04-09T23 Me Rg +34.85
2017-04-11T06 Lu o +201.56
2017-04-14T05 Ur c +24.47
2017-04-14T08 Ur v +24.48
2017-04-14T21 Ur a 20.93
2017-04-15T09 Lu a 0.002710
2017-04-15T10 Ve Pg +356.91
2017-04-15T23 Lu V +258.27
2017-04-17T13 Lu d −19.10
2017-04-20T05 Me c +30.35
2017-04-20T08 Pl Rg +289.41
2017-04-20T23 Me V +29.82
2017-04-21T22 Lu xd +331.54
2017-04-22T23
** 
B +131.92
2017-04-23T08 Me p 0.5683
2017-04-26T04 Me xa +26.43
2017-04-26T12 Lu c +36.48
2017-04-27T15 Lu v +53.64
2017-04-27T16 Lu p 0.002402
2017-04-27T23 Ve d +1.57
2017-04-30T13 Lu +d +19.18
2017-05-03T16 Me Pg +24.27
2017-05-04T10 Lu xa +150.51
2017-05-06T05
** 
S +183.98
2017-05-08T06 Me d +7.22
2017-05-09T07 Ve xa +6.10
2017-05-10T21 Lu o +230.43
2017-05-12T19 Lu a 0.002715
2017-05-13T12 Lu V +261.43
2017-05-14T20 Lu d −19.31
2017-05-17T23 Me e −25.58
2017-05-19T01 Lu xd +328.76
2017-05-20T08
** 
B +143.30
2017-05-25T19 Lu c +64.81
2017-05-25T20
** 
s +201.10
2017-05-25T23 Lu v +67.32
2017-05-26T01 Lu p 0.002388
2017-05-27T23 Lu +d +19.36
2017-05-31T12 Lu xa +147.57
2017-06-03T06 Ve e −45.82
2017-06-04T03
** 
S +212.30
2017-06-06T02 Ju +d −3.92
2017-06-06T06 Ma +d +24.33
2017-06-08T22 Lu a 0.002717
2017-06-09T02 Lu V +253.45
2017-06-09T13 Lu o +258.92
2017-06-09T13 Ju Pg +193.22
2017-06-11T03 Lu d −19.43
2017-06-13T09 Ne +d −7.02
2017-06-14T21 Me xd +75.84
2017-06-15T02 Lu xd +326.01
2017-06-15T10 Sa o +264.51
2017-06-15T14 Sa p 9.043
2017-06-15T16 Sa V +264.49
2017-06-16T07 Ne Rg +344.27
2017-06-17T13
** 
B +172.23
2017-06-20T19 Me v +88.66
2017-06-21T11 Me o +90.21
2017-06-22T09 Me a 1.325
2017-06-23T08 Lu v +81.32
2017-06-23T10 Lu p 0.002393
2017-06-24T02 Lu c +92.79
2017-06-24T08 Me +d +24.71
2017-06-24T11 Lu +d +19.44
2017-06-27T16 Lu xa +145.23
2017-07-03T18
** 
S +323.32
2017-07-05T22 Lu V +248.59
2017-07-06T04 Lu a 0.002714
2017-07-07T22 Pl p 32.34
2017-07-08T10 Lu d −19.44
2017-07-09T04 Lu o +287.17
2017-07-10T03 Pl V +288.14
2017-07-10T12 Pl c +288.13
2017-07-12T05 Lu xd +324.48
2017-07-19T13
** 
B +220.30
2017-07-21T14 Lu v +93.97
2017-07-21T17 Lu p 0.002415
2017-07-21T22 Lu +d +19.42
2017-07-23T03 Me xa +146.63
2017-07-23T09 Lu c +120.76
2017-07-25T00 Lu xa +144.29
2017-07-26T05 Sa +d −21.92
2017-07-27T01 Ma c +124.23
2017-07-30T00 Me e +27.17
2017-08-01T20 Ur +d +10.40
2017-08-02T15 Lu V +253.35
2017-08-02T18 Lu a 0.002707
2017-08-03T02 Ur Rg +28.53
2017-08-04T18 Lu d −19.39
2017-08-05T10 Ma a 2.658
2017-08-05T20 Ve +d +21.98
2017-08-07T18 Lu o +315.44
2017-08-08T10 Lu xd +324.18
2017-08-11T15
** 
S +315.86
2017-08-13T00 Me Rg +161.64
2017-08-16T04 Me d +3.31
2017-08-18T06 Lu +d +19.38
2017-08-18T10 Lu v +101.33
2017-08-18T13 Lu p 0.002447
2017-08-21T10 Lu xa +144.21
2017-08-21T18 Lu c +148.90
2017-08-23T18 Me p 0.6169
2017-08-25T10 Sa Pg +261.19
2017-08-25T13
** 
B +193.61
2017-08-26T01 Me V +154.53
2017-08-26T20 Me c +153.80
2017-08-30T10 Ve xd +125.08
2017-08-30T11 Lu a 0.002703
2017-08-30T13 Lu V +260.65
2017-09-01T01 Lu d −19.39
2017-09-04T10 Ne p 28.94
2017-09-04T18 Lu xd +324.20
2017-09-05T02 Ne V +342.85
2017-09-05T05 Ne o +342.85
2017-09-05T11 Me Pg +148.43
2017-09-06T07 Lu o +343.91
2017-09-08T17
** 
S +275.73
2017-09-10T09 Me +d +11.29
2017-09-10T20 Me xd +150.55
2017-09-12T09 Me e −17.91
2017-09-13T01 Lu v +77.86
2017-09-13T15 Lu p 0.002472
2017-09-14T13 Lu +d +19.44
2017-09-17T18 Lu xa +144.01
2017-09-20T05 Lu c +177.45
2017-09-25T05
** 
B +165.04
2017-09-27T06 Lu a 0.002703
2017-09-27T14 Lu V +268.85
2017-09-28T10 Lu d −19.52
2017-09-28T14 Me v +177.39
2017-09-28T15 Pl Pg +286.87
2017-10-02T02 Lu xd +323.44
2017-10-05T18 Lu o +12.73
2017-10-07T21
** 
S +202.27
2017-10-08T11 Me o +195.13
2017-10-08T21 Lu v +57.48
2017-10-09T06 Lu p 0.002452
2017-10-11T18 Lu +d +19.61
2017-10-14T22 Lu xa +142.62
2017-10-16T07 Me a 1.426
2017-10-19T03 Me xa +212.95
2017-10-19T03 Ur p 18.91
2017-10-19T16 Ur V +26.52
2017-10-19T17 Ur o +26.52
2017-10-19T19 Lu c +206.59
2017-10-24T04
** 
B +133.57
2017-10-24T22 Ju a 6.435
2017-10-25T02 Lu a 0.002708
2017-10-25T15 Lu V +277.33
2017-10-25T18 Lu d −19.74
2017-10-26T18 Ju c +213.53
2017-10-27T09 Ju v +213.67
2017-10-27T23 Pl d −21.79
2017-10-29T06 Lu xd +321.12
2017-11-04T05 Lu o +41.98
2017-11-05T18 Lu v +65.19
2017-11-05T23
** 
S +167.84
2017-11-06T00 Lu p 0.002416
2017-11-08T01 Lu +d +19.84
2017-11-10T22 Lu xa +139.82
2017-11-18T11 Lu c +236.32
2017-11-20T21 Ne d −8.12
2017-11-21T15
** 
B +113.03
2017-11-21T18 Lu a 0.002715
2017-11-22T02 Lu d −19.96
2017-11-22T11 Ne Pg +341.47
2017-11-22T12 Lu V +284.56
2017-11-24T00 Me d −25.77
2017-11-24T01 Me e +21.86
2017-11-25T08 Lu xd +317.98
2017-12-03T07 Me Rg +269.31
2017-12-03T15 Lu o +71.66
2017-12-04T04 Lu v +79.57
2017-12-04T08 Lu p 0.002390
2017-12-04T15
** 
S +148.82
2017-12-05T11 Lu +d +20.01
2017-12-07T19 Me xd +267.46
2017-12-08T00 Lu xa +136.88
2017-12-13T01 Me c +261.24
2017-12-13T02 Me V +261.21
2017-12-13T02 Me p 0.6779
2017-12-18T06 Lu c +266.55
2017-12-19T01 Lu a 0.002718
2017-12-19T03
** 
B +101.17
2017-12-19T09 Lu d −20.06
2017-12-19T20 Lu V +285.35
2017-12-19T23 Ve v +263.40
2017-12-19T23 Ve xa +263.43
2017-12-20T07
** 
b +42.86
2017-12-21T16 Sa v +270.19
2017-12-21T16 Sa a 11.05
2017-12-21T21 Sa c +270.21
2017-12-22T04 Me +d −19.42
2017-12-22T10 Lu xd +315.64
2017-12-23T02 Me Pg +253.01
2017-12-28T10 Ve d −23.71
2017-12-29T01 Sa d −22.53
2017-12-31T19 Ur d +8.99[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2017.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07