AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2017

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2017


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2017] [Q 2017]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2017-01-02T06 Lu xd +334.48
2017-01-03T15 Me +d −20.21
2017-01-07T21 Me Pg +268.85
2017-01-09T17 Lu p 0.002428
2017-01-09T19 Lu v +80.26
2017-01-10T21 Lu +d +18.94
2017-01-11T23 Lu o +112.45
2017-01-12T03 Ve e +47.14
2017-01-13T14
** 
S +160.88
2017-01-14T22 Lu xa +153.85
2017-01-17T05 Ve xd +344.86
2017-01-19T01 Me e −24.09
2017-01-21T04 Lu V +230.97
2017-01-21T12 Lu a 0.002707
2017-01-24T23 Lu d −18.90
2017-01-27T00 Me d −22.51
2017-01-27T12 Lu c +308.28
2017-01-27T17 Me xa +285.79
2017-01-28T14
** 
B +112.31
2017-01-29T10 Lu xd +333.38
2017-02-02T10 Ju d −7.67
2017-02-05T18 Ju Rg +203.14
2017-02-06T01 Lu p 0.002465
2017-02-06T03 Lu v +80.98
2017-02-07T06 Lu +d +18.87
2017-02-10T12 Lu o +142.46
2017-02-11T05
** 
S +162.63
2017-02-11T07 Lu xa +153.34
2017-02-18T08 Lu V +240.81
2017-02-18T09 Lu a 0.002703
2017-02-21T08 Lu d −18.85
2017-02-25T18 Lu xd +333.42
2017-02-26T02 Lu c +338.19
2017-02-26T05
** 
B +114.29
2017-02-26T17 Ma xd +22.16
2017-02-27T09 Me a 1.381
2017-03-01T07 Ne v +341.70
2017-03-01T14 Ne c +341.72
2017-03-02T09 Ne a 30.94
2017-03-02T19 Lu v +43.88
2017-03-02T20 Lu p 0.002467
2017-03-03T21 Ve Rg +13.15
2017-03-06T12 Lu +d +18.86
2017-03-07T00 Me o +347.56
2017-03-07T03 Sa d −22.09
2017-03-10T11 Ve +d +12.09
2017-03-10T16 Lu xa +153.39
2017-03-12T02 Lu o +172.24
2017-03-12T03
** 
S +166.94
2017-03-13T13 Me v +0.41
2017-03-18T05 Lu a 0.002705
2017-03-18T09 Me xd +9.86
2017-03-18T11 Lu V +250.39
2017-03-20T17 Lu d −18.91
2017-03-24T13 Ve p 0.2811
2017-03-24T16 Ve V +5.09
2017-03-24T22 Ve c +4.96
2017-03-25T03 Lu xd +333.15
2017-03-26T12
** 
B +122.18
2017-03-27T14 Lu c +7.66
2017-03-30T00 Lu v +42.63
2017-03-30T00 Lu p 0.002432
2017-03-31T17 Me e +18.82
2017-04-02T18 Lu +d +18.99
2017-04-05T15 Sa Rg +267.80
2017-04-06T21 Lu xa +152.65
2017-04-07T09 Ju o +198.25
2017-04-07T10 Ju V +198.25
2017-04-08T09 Ju p 4.455
2017-04-09T02 Me +d +16.11
2017-04-09T07
** 
S +180.12
2017-04-09T11 Me Rg +34.85
2017-04-10T18 Lu o +201.55
2017-04-13T17 Ur c +24.47
2017-04-13T20 Ur v +24.48
2017-04-14T09 Ur a 20.93
2017-04-14T21 Lu a 0.002710
2017-04-14T22 Ve Pg +356.91
2017-04-15T11 Lu V +258.30
2017-04-17T01 Lu d −19.10
2017-04-19T17 Me c +30.35
2017-04-20T11 Me V +29.81
2017-04-21T10 Lu xd +331.53
2017-04-22T20 Me p 0.5683
2017-04-23T13
** 
B +129.57
2017-04-25T16 Me xa +26.43
2017-04-26T00 Lu c +36.48
2017-04-27T03 Lu v +53.63
2017-04-27T04 Lu p 0.002402
2017-04-27T11 Ve d +1.57
2017-04-30T01 Lu +d +19.18
2017-05-03T04 Me Pg +24.27
2017-05-03T22 Lu xa +150.50
2017-05-06T23
** 
S +187.62
2017-05-07T18 Me d +7.22
2017-05-08T19 Ve xa +6.10
2017-05-10T09 Lu o +230.42
2017-05-12T07 Lu a 0.002715
2017-05-13T00 Lu V +261.42
2017-05-14T08 Lu d −19.30
2017-05-17T11 Me e −25.58
2017-05-18T13 Lu xd +328.75
2017-05-21T14
** 
B +138.58
2017-05-25T07 Lu c +64.80
2017-05-25T08
** 
s +201.10
2017-05-25T11 Lu v +67.31
2017-05-25T13 Lu p 0.002388
2017-05-27T11 Lu +d +19.36
2017-05-31T00 Lu xa +147.61
2017-06-02T18 Ve e −45.82
2017-06-05T09
** 
S +207.76
2017-06-05T14 Ju +d −3.92
2017-06-05T18 Ma +d +24.33
2017-06-08T10 Lu a 0.002717
2017-06-08T14 Lu V +253.39
2017-06-09T01 Lu o +258.91
2017-06-09T01 Ju Pg +193.22
2017-06-10T15 Lu d −19.43
2017-06-12T21 Ne +d −7.02
2017-06-14T09 Me xd +75.84
2017-06-14T14 Lu xd +326.01
2017-06-14T22 Sa o +264.51
2017-06-15T02 Sa p 9.043
2017-06-15T04 Sa V +264.49
2017-06-15T19 Ne Rg +344.27
2017-06-20T01
** 
B +157.61
2017-06-20T07 Me v +88.67
2017-06-20T23 Me o +90.20
2017-06-21T21 Me a 1.325
2017-06-22T20 Lu v +81.37
2017-06-22T22 Lu p 0.002393
2017-06-23T14 Lu c +92.78
2017-06-23T20 Me +d +24.71
2017-06-23T23 Lu +d +19.44
2017-06-27T04 Lu xa +145.22
2017-07-05T10 Lu V +248.63
2017-07-05T16 Lu a 0.002714
2017-07-06T13
** 
S +255.04
2017-07-07T22 Lu d −19.44
2017-07-08T16 Lu o +287.16
2017-07-11T17 Lu xd +324.47
2017-07-21T02 Lu v +93.96
2017-07-21T05 Lu p 0.002415
2017-07-21T10 Lu +d +19.41
2017-07-21T18
** 
B +177.74
2017-07-22T15 Me xa +146.63
2017-07-22T21 Lu c +120.75
2017-07-24T12 Lu xa +144.29
2017-07-25T17 Sa +d −21.92
2017-07-26T13 Ma c +124.23
2017-07-29T12 Me e +27.17
2017-08-01T08 Ur +d +10.40
2017-08-02T03 Lu V +253.39
2017-08-02T06 Lu a 0.002707
2017-08-02T14 Ur Rg +28.53
2017-08-04T06 Lu d −19.40
2017-08-04T22 Ma a 2.658
2017-08-05T08 Ve +d +21.98
2017-08-07T06 Lu o +315.44
2017-08-07T06
** 
S +280.16
2017-08-07T22 Lu xd +324.18
2017-08-12T12 Me Rg +161.64
2017-08-15T16 Me d +3.31
2017-08-17T18 Lu +d +19.38
2017-08-17T22 Lu v +101.26
2017-08-18T01 Lu p 0.002447
2017-08-20T22 Lu xa +144.26
2017-08-21T06 Lu c +148.89
2017-08-21T19
** 
B +172.51
2017-08-23T06 Me p 0.6169
2017-08-24T22 Sa Pg +261.18
2017-08-25T13 Me V +154.53
2017-08-26T08 Me c +153.80
2017-08-29T22 Ve xd +125.09
2017-08-29T23 Lu a 0.002703
2017-08-30T01 Lu V +260.64
2017-08-31T13 Lu d −19.39
2017-09-03T22 Ne p 28.94
2017-09-04T06 Lu xd +324.24
2017-09-04T14 Ne V +342.85
2017-09-04T17 Ne o +342.85
2017-09-04T23 Me Pg +148.43
2017-09-05T12
** 
S +250.95
2017-09-05T19 Lu o +343.90
2017-09-09T21 Me +d +11.29
2017-09-10T08 Me xd +150.55
2017-09-11T21 Me e −17.91
2017-09-12T13 Lu v +77.63
2017-09-13T03 Lu p 0.002472
2017-09-14T01 Lu +d +19.44
2017-09-17T06 Lu xa +144.00
2017-09-19T17 Lu c +177.44
2017-09-21T05
** 
B +160.72
2017-09-26T18 Lu a 0.002703
2017-09-27T02 Lu V +268.84
2017-09-27T22 Lu d −19.52
2017-09-28T02 Me v +177.39
2017-10-01T14 Lu xd +323.43
2017-10-05T06 Lu o +12.72
2017-10-06T03
** 
S +212.58
2017-10-07T23 Me o +195.13
2017-10-08T09 Lu v +57.52
2017-10-08T18 Lu p 0.002452
2017-10-11T06 Lu +d +19.61
2017-10-14T10 Lu xa +142.61
2017-10-15T19 Me a 1.426
2017-10-18T15 Me xa +212.94
2017-10-18T15 Ur p 18.91
2017-10-19T04 Ur V +26.52
2017-10-19T05 Ur o +26.52
2017-10-19T07 Lu c +206.58
2017-10-22T02
** 
B +138.08
2017-10-24T10 Ju a 6.435
2017-10-24T14 Lu a 0.002708
2017-10-25T03 Lu V +277.32
2017-10-25T06 Lu d −19.74
2017-10-26T06 Ju c +213.53
2017-10-26T21 Ju v +213.67
2017-10-28T18 Lu xd +321.12
2017-11-03T17 Lu o +41.97
2017-11-04T21
** 
S +181.83
2017-11-05T06 Lu v +65.12
2017-11-05T12 Lu p 0.002416
2017-11-07T13 Lu +d +19.84
2017-11-10T10 Lu xa +139.81
2017-11-17T23 Lu c +236.36
2017-11-20T09 Ne d −8.12
2017-11-20T11
** 
B +119.99
2017-11-21T06 Lu a 0.002715
2017-11-21T14 Lu d −19.96
2017-11-21T23 Ne Pg +341.47
2017-11-22T00 Lu V +284.55
2017-11-23T12 Me d −25.77
2017-11-23T13 Me e +21.86
2017-11-24T20 Lu xd +317.98
2017-12-02T19 Me Rg +269.31
2017-12-03T03 Lu o +71.65
2017-12-03T16 Lu v +79.45
2017-12-03T20 Lu p 0.002390
2017-12-03T21
** 
S +162.56
2017-12-04T23 Lu +d +20.01
2017-12-07T07 Me xd +267.46
2017-12-07T12 Lu xa +136.87
2017-12-12T13 Me c +261.24
2017-12-12T14 Me V +261.21
2017-12-12T14 Me p 0.6779
2017-12-17T18 Lu c +266.54
2017-12-18T07
** 
B +107.85
2017-12-18T13 Lu a 0.002718
2017-12-18T21 Lu d −20.06
2017-12-19T08 Lu V +285.20
2017-12-19T11 Ve v +263.40
2017-12-19T11 Ve xa +263.43
2017-12-19T19
** 
b +42.86
2017-12-21T04 Sa v +270.19
2017-12-21T04 Sa a 11.05
2017-12-21T09 Sa c +270.21
2017-12-21T16 Me +d −19.42
2017-12-21T22 Lu xd +315.63
2017-12-22T14 Me Pg +253.01
2017-12-27T22 Ve d −23.71
2017-12-28T13 Sa d −22.53
2017-12-31T07 Ur d +8.99[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2017.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19