AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2016

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2016


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2016] [Q 2016]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2016-01-02T08 Lu V +192.58
2016-01-02T11 Lu a 0.002702
2016-01-04T01 Me xd +300.84
2016-01-04T19 Ju d +3.85
2016-01-05T11
** 
s +87.73
2016-01-05T12 Me Rg +301.04
2016-01-06T05 Pl v +285.25
2016-01-06T12 Pl o +285.26
2016-01-08T03 Ju Rg +173.24
2016-01-08T07 Pl a 34.00
2016-01-08T17 Lu d −18.43
2016-01-09T07
** 
B +118.85
2016-01-10T01 Lu c +289.22
2016-01-13T10 Me +d −18.33
2016-01-14T13 Me c +293.83
2016-01-14T15 Lu xd +353.48
2016-01-14T16 Lu v +353.87
2016-01-14T21 Me V +293.42
2016-01-15T03 Lu p 0.002471
2016-01-15T15 Me p 0.6669
2016-01-21T16 Lu +d +18.38
2016-01-21T17
** 
S +157.64
2016-01-22T01
** 
b +81.39
2016-01-24T01 Lu o +123.49
2016-01-25T21 Me Pg +284.91
2016-01-27T23 Lu xa +172.52
2016-01-28T03 Ve d −22.46
2016-01-30T08 Lu V +200.64
2016-01-30T08 Lu a 0.002704
2016-02-05T04 Lu d −18.30
2016-02-05T20
** 
B +112.42
2016-02-07T03 Me e −25.54
2016-02-07T08 Me d −20.93
2016-02-08T14 Lu c +319.27
2016-02-10T20 Lu xd +351.97
2016-02-10T21 Lu v +352.66
2016-02-11T03 Lu p 0.002436
2016-02-11T08 Me xa +296.87
2016-02-14T21 Ve xa +297.19
2016-02-17T23 Lu +d +18.26
2016-02-19T10
** 
S +157.26
2016-02-22T18 Lu o +153.56
2016-02-24T06 Lu xa +171.78
2016-02-27T02 Lu a 0.002710
2016-02-27T05 Lu V +207.00
2016-02-28T15 Ne c +339.49
2016-02-28T21 Ne v +339.50
2016-02-29T10 Ne a 30.95
2016-03-03T14 Lu d −18.22
2016-03-05T03
** 
B +118.05
2016-03-07T01 Ve v +323.35
2016-03-08T10 Ju o +168.30
2016-03-08T13 Ju V +168.29
2016-03-08T18 Ju p 4.435
2016-03-09T01 Lu c +320.78
2016-03-09T06 Lu xd +351.77
2016-03-10T07 Lu p 0.002403
2016-03-10T07 Lu v +7.58
2016-03-13T20 Sa d −21.01
2016-03-16T05 Lu +d +18.21
2016-03-18T00 Me a 1.361
2016-03-19T14
** 
S +171.48
2016-03-22T13 Lu xa +171.84
2016-03-23T11 Me o +2.96
2016-03-23T12 Lu o +183.32
2016-03-25T09 Sa Rg +256.41
2016-03-25T12 Lu V +207.16
2016-03-25T14 Lu a 0.002715
2016-03-29T06 Me v +14.66
2016-03-30T21 Lu d −18.24
2016-04-01T00 Me xd +20.29
2016-04-02T07
** 
B +137.93
2016-04-05T04 Pl +d −20.83
2016-04-05T17 Lu xd +351.67
2016-04-07T11 Lu c +18.11
2016-04-07T17 Lu p 0.002388
2016-04-07T21 Lu v +24.23
2016-04-09T14 Ur v +20.44
2016-04-09T21 Ur c +20.46
2016-04-10T13 Ur a 20.97
2016-04-12T12 Lu +d +18.28
2016-04-17T03
** 
S +206.70
2016-04-17T12 Ma Rg +248.90
2016-04-18T04 Pl Rg +287.50
2016-04-18T11 Me e +19.73
2016-04-18T18 Lu xa +171.42
2016-04-20T23 Lu V +197.95
2016-04-21T16 Lu a 0.002716
2016-04-22T05 Lu o +212.54
2016-04-25T18 Me +d +21.23
2016-04-27T04 Lu d −18.38
2016-04-28T17 Me Rg +53.60
2016-04-28T20 Ma xa +248.10
2016-05-01T01
** 
B +160.99
2016-05-03T01 Lu xd +350.51
2016-05-06T04 Lu p 0.002392
2016-05-06T09 Lu v +40.21
2016-05-06T19 Lu c +46.69
2016-05-06T21 Ju +d +7.84
2016-05-08T03
** 
s +274.62
2016-05-09T07 Me xa +49.61
2016-05-09T11 Ju Pg +163.26
2016-05-09T15 Me c +49.42
2016-05-09T22 Lu +d +18.45
2016-05-10T03 Me V +49.10
2016-05-10T15 Ma d −21.77
2016-05-11T17 Me p 0.5544
2016-05-14T15
** 
S +233.71
2016-05-15T20 Lu xa +169.65
2016-05-18T04 Lu V +197.40
2016-05-18T22 Lu a 0.002713
2016-05-21T21 Lu o +241.25
2016-05-22T11 Ma o +241.79
2016-05-22T13 Me Pg +44.34
2016-05-24T11 Lu d −18.54
2016-05-25T07 Ma V +240.79
2016-05-26T02 Me d +12.85
2016-05-28T00
** 
B +177.06
2016-05-30T04 Lu xd +348.05
2016-05-30T20 Ve V +67.95
2016-05-30T21 Ma p 0.5032
2016-05-31T05 Ve v +68.40
2016-06-03T06 Sa o +253.12
2016-06-03T09 Sa p 9.015
2016-06-03T09 Sa V +253.10
2016-06-03T10 Lu p 0.002414
2016-06-03T17 Lu v +53.79
2016-06-05T03 Lu c +74.88
2016-06-05T12 Me e −23.92
2016-06-06T09 Lu +d +18.58
2016-06-06T11 Ve o +76.11
2016-06-07T00 Ve xd +76.77
2016-06-07T02 Ve a 1.735
2016-06-10T21 Ne +d −7.82
2016-06-10T22
** 
S +322.04
2016-06-11T22 Lu xa +166.80
2016-06-13T17 Ne Rg +342.04
2016-06-14T22 Lu V +202.76
2016-06-15T12 Lu a 0.002707
2016-06-19T19 Ve V +92.44
2016-06-20T11 Lu o +269.53
2016-06-20T18 Lu d −18.61
2016-06-21T00 Ve +d +23.92
2016-06-22T07
** 
B +214.28
2016-06-22T19 Ma +d −20.99
2016-06-26T05 Lu xd +345.25
2016-06-28T00 Me xd +85.92
2016-06-29T23 Ma Pg +233.06
2016-07-01T06 Lu p 0.002446
2016-07-01T15 Lu v +62.21
2016-07-02T13
** 
S +271.99
2016-07-03T20 Lu +d +18.60
2016-07-03T23 Me +d +24.15
2016-07-04T11 Lu c +102.88
2016-07-05T07 Me v +101.48
2016-07-05T18 Pl p 32.11
2016-07-07T00 Ve v +113.60
2016-07-07T11 Pl c +286.23
2016-07-07T12 Me o +106.24
2016-07-07T15 Pl V +286.23
2016-07-09T00 Me a 1.332
2016-07-09T01 Lu xa +164.21
2016-07-12T20 Lu V +210.06
2016-07-13T05 Lu a 0.002702
2016-07-16T03
** 
B +194.69
2016-07-18T03 Lu d −18.57
2016-07-19T22 Lu o +297.69
2016-07-21T19 Ve V +131.79
2016-07-23T07 Lu xd +343.33
2016-07-27T04
** 
S +251.21
2016-07-27T11 Lu p 0.002471
2016-07-28T05 Lu v +52.28
2016-07-28T10 Ur +d +8.92
2016-07-29T07 Sa +d −20.30
2016-07-29T17 Ur Rg +24.51
2016-07-30T22 Ve v +143.01
2016-07-31T04 Lu +d +18.53
2016-08-02T20 Lu c +130.98
2016-08-05T06 Me xa +158.10
2016-08-05T07 Lu xa +162.88
2016-08-09T20 Lu V +217.79
2016-08-09T23 Lu a 0.002702
2016-08-12T09
** 
B +157.08
2016-08-13T08 Sa Pg +249.78
2016-08-14T12 Lu d −18.49
2016-08-16T15 Me e +27.37
2016-08-18T09 Lu o +325.85
2016-08-19T14 Lu xd +342.69
2016-08-22T01 Lu p 0.002454
2016-08-22T03 Lu v +19.23
2016-08-24T12
** 
S +199.04
2016-08-27T11 Lu +d +18.46
2016-08-30T12 Me Rg +179.08
2016-09-01T07 Me d −3.45
2016-09-01T09 Lu c +159.35
2016-09-01T15 Lu xa +162.69
2016-09-01T22 Ne p 28.95
2016-09-02T13 Ne V +340.63
2016-09-02T16 Ne o +340.62
2016-09-02T18
** 
b +73.06
2016-09-06T18 Lu a 0.002708
2016-09-06T19 Lu V +225.49
2016-09-08T13
** 
B +140.66
2016-09-10T08 Me p 0.6355
2016-09-10T21 Lu d −18.45
2016-09-12T06 Me V +171.36
2016-09-12T23 Me c +170.63
2016-09-15T23 Lu xd +342.75
2016-09-16T19 Lu o +354.32
2016-09-18T17 Lu p 0.002419
2016-09-18T19 Lu v +24.08
2016-09-21T18
** 
S +189.11
2016-09-22T05 Me Pg +164.82
2016-09-23T12 Ma d −25.91
2016-09-23T16 Lu +d +18.47
2016-09-23T23 Me xd +165.08
2016-09-25T00
** 
s +80.79
2016-09-25T07 Ju a 6.454
2016-09-25T20 Me +d +6.02
2016-09-26T07 Ju c +183.63
2016-09-26T10 Pl Pg +284.94
2016-09-26T14 Ve xa +213.64
2016-09-27T10 Ju v +183.87
2016-09-28T17 Me e −17.83
2016-09-28T22 Lu xa +162.71
2016-10-01T00 Lu c +188.25
2016-10-04T10 Lu a 0.002715
2016-10-04T15 Lu V +231.63
2016-10-08T03
** 
B +128.88
2016-10-08T05 Lu d −18.55
2016-10-13T09 Lu xd +342.22
2016-10-14T17 Me v +192.67
2016-10-14T19 Ur p 18.95
2016-10-15T07 Ur V +22.51
2016-10-15T10 Ur o +22.50
2016-10-16T04 Lu o +23.26
2016-10-16T23 Lu p 0.002392
2016-10-17T02 Lu v +37.33
2016-10-19T22
** 
S +162.77
2016-10-20T23 Lu +d +18.62
2016-10-26T01 Lu xa +161.66
2016-10-27T11 Me o +214.39
2016-10-29T17
** 
b +70.73
2016-10-30T17 Lu c +217.72
2016-10-31T16 Lu V +229.26
2016-10-31T19 Lu a 0.002718
2016-11-01T06 Me xa +222.16
2016-11-02T18 Me a 1.441
2016-11-03T03 Pl d −21.44
2016-11-04T13 Lu d −18.74
2016-11-05T10
** 
B +108.01
2016-11-09T15 Lu xd +340.24
2016-11-14T11 Lu p 0.002383
2016-11-14T13 Lu v +52.51
2016-11-14T13 Lu o +52.63
2016-11-14T14 Ve d −25.59
2016-11-17T09 Lu +d +18.82
2016-11-17T19
** 
S +144.42
2016-11-18T14 Ne d −8.91
2016-11-20T00 Ne Pg +339.24
2016-11-22T02 Lu xa +159.11
2016-11-26T23 Lu V +217.74
2016-11-27T20 Lu a 0.002718
2016-11-29T12 Lu c +247.71
2016-12-01T19 Lu d −18.91
2016-12-02T17 Me d −25.84
2016-12-03T14
** 
B +97.44
2016-12-06T17 Lu xd +337.13
2016-12-10T03 Sa v +258.83
2016-12-10T07 Sa a 11.03
2016-12-10T11 Sa c +258.87
2016-12-11T07 Me e +20.67
2016-12-12T23 Lu p 0.002396
2016-12-13T01 Lu v +67.82
2016-12-14T00 Lu o +82.42
2016-12-14T21 Lu +d +18.94
2016-12-16T17
** 
S +138.93
2016-12-19T04 Lu xa +155.95
2016-12-19T10 Me Rg +285.13
2016-12-20T22 Me xd +284.92
2016-12-24T15 Lu V +222.07
2016-12-25T06 Lu a 0.002713
2016-12-27T14 Ur d +7.47
2016-12-27T19 Ma v +336.38
2016-12-28T18 Me c +277.48
2016-12-28T22 Me V +277.26
2016-12-29T03 Lu d −18.96
2016-12-29T06 Lu c +277.98
2016-12-29T07 Me p 0.6742
2016-12-29T07 Ur Pg +20.56
2016-12-30T21
** 
B +100.62[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2016.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07