AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2015

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2015


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2015] [Q 2015]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2015-01-03T11 Pl o +283.27
2015-01-03T17 Pl v +283.28
2015-01-03T18 Lu +d +18.65
2015-01-04T23 Ma v +324.19
2015-01-05T04 Lu o +104.54
2015-01-06T01 Pl a 33.77
2015-01-07T02
** 
S +155.19
2015-01-09T17 Lu a 0.002710
2015-01-10T08 Lu V +166.42
2015-01-12T15 Lu xa +193.67
2015-01-14T21 Me e +18.90
2015-01-17T04 Me xd +315.32
2015-01-18T05 Lu d −18.57
2015-01-20T13 Lu c +300.16
2015-01-21T14 Lu v +315.73
2015-01-21T14
** 
B +112.76
2015-01-21T15 Me Rg +317.09
2015-01-21T20 Lu p 0.002404
2015-01-25T10 Lu xd +12.47
2015-01-26T08 Me +d −13.82
2015-01-30T13 Me c +310.34
2015-01-31T00 Me V +309.76
2015-01-31T01 Lu +d +18.51
2015-02-01T05 Me p 0.6555
2015-02-03T23 Lu o +134.79
2015-02-04T20
** 
S +160.10
2015-02-06T05 Lu a 0.002715
2015-02-06T07 Ju p 4.346
2015-02-06T18 Ju o +137.63
2015-02-06T18 Ju V +137.63
2015-02-07T00 Lu V +171.12
2015-02-08T17 Lu xa +191.07
2015-02-11T14 Me Pg +301.30
2015-02-14T17 Lu d −18.41
2015-02-18T15
** 
B +120.36
2015-02-18T23 Lu c +330.01
2015-02-19T02 Lu v +331.98
2015-02-19T07 Lu p 0.002386
2015-02-20T04 Me d −18.27
2015-02-21T16 Lu xd +10.44
2015-02-24T11 Me xa +308.79
2015-02-24T16 Me e −26.74
2015-02-25T19 Ne v +337.26
2015-02-26T04 Ne c +337.27
2015-02-26T21 Ne a 30.96
2015-02-27T07 Lu +d +18.34
2015-03-05T07 Lu a 0.002717
2015-03-05T10
** 
S +169.29
2015-03-05T15 Sa d −19.07
2015-03-05T17 Lu V +164.52
2015-03-05T18 Lu o +164.84
2015-03-07T21 Lu xa +190.00
2015-03-10T21
** 
s +172.17
2015-03-14T01 Lu d −18.26
2015-03-14T13 Sa Rg +244.93
2015-03-15T15 Ve xd +27.84
2015-03-19T10
** 
B +127.96
2015-03-19T17 Lu v +349.23
2015-03-19T19 Lu p 0.002390
2015-03-20T09 Lu c +214.63
2015-03-21T02 Lu xd +9.98
2015-03-26T14 Lu +d +18.24
2015-04-01T11 Lu V +158.61
2015-04-01T13 Lu a 0.002714
2015-04-04T00
** 
S +182.61
2015-04-04T03 Lu xa +190.01
2015-04-04T12 Lu o +194.42
2015-04-05T20 Me a 1.345
2015-04-06T14 Ur c +16.46
2015-04-06T15 Ur v +16.46
2015-04-07T06 Ju +d +17.94
2015-04-07T08 Ur a 21.00
2015-04-07T15 Pl +d −20.48
2015-04-08T16 Ju Pg +132.59
2015-04-10T07 Lu d −18.25
2015-04-10T12 Me o +20.68
2015-04-12T05 Ma xd +38.51
2015-04-14T05 Me v +28.53
2015-04-15T03 Me xd +30.44
2015-04-17T01 Pl Rg +285.56
2015-04-17T03 Lu p 0.002413
2015-04-17T05 Lu v +5.40
2015-04-17T09
** 
B +142.84
2015-04-17T13 Lu xd +9.99
2015-04-18T18 Lu c +28.46
2015-04-22T23 Lu +d +18.28
2015-04-29T02 Lu V +162.27
2015-04-29T04 Lu a 0.002708
2015-05-01T09 Lu xa +189.80
2015-05-03T22
** 
S +211.80
2015-05-04T03 Lu o +223.37
2015-05-07T05 Me e +21.02
2015-05-07T13 Lu d −18.35
2015-05-10T06 Ve +d +26.04
2015-05-11T08 Me +d +24.38
2015-05-14T20 Lu xd +9.27
2015-05-14T23 Lu p 0.002447
2015-05-15T08 Lu v +16.10
2015-05-16T22
** 
B +163.05
2015-05-18T04 Lu c +56.96
2015-05-19T01 Me Rg +73.15
2015-05-20T09 Lu +d +18.40
2015-05-22T20 Sa V +241.65
2015-05-23T01 Sa o +241.63
2015-05-23T03 Sa p 8.967
2015-05-23T10 Me xa +72.43
2015-05-26T22 Lu a 0.002702
2015-05-26T22 Lu V +168.71
2015-05-28T14 Lu xa +188.39
2015-05-29T03
** 
b +123.81
2015-05-30T16 Me c +68.97
2015-05-30T20 Me V +68.90
2015-05-31T03 Me p 0.5490
2015-06-01T13
** 
S +240.60
2015-06-02T16 Lu o +251.85
2015-06-03T21 Lu d −18.44
2015-06-06T11
** 
s +124.05
2015-06-06T23 Ve e +45.34
2015-06-09T12 Ne +d −8.61
2015-06-09T22 Lu v +352.39
2015-06-10T04 Lu p 0.002471
2015-06-10T23 Lu xd +7.18
2015-06-11T22 Me Pg +64.56
2015-06-12T05 Ne Rg +339.82
2015-06-13T08 Me d +16.91
2015-06-14T05
** 
B +177.73
2015-06-14T16 Ma c +83.31
2015-06-16T14 Lu c +85.13
2015-06-16T19 Lu +d +18.46
2015-06-23T16 Lu a 0.002701
2015-06-23T20 Lu V +175.59
2015-06-24T17 Lu xa +185.75
2015-06-25T00 Me e −22.24
2015-06-26T19 Ma +d +24.15
2015-06-30T21
** 
S +282.54
2015-07-01T06 Lu d −18.44
2015-07-02T02 Lu o +279.94
2015-07-04T13 Pl p 31.89
2015-07-05T03 Lu v +323.72
2015-07-05T04 Ve xa +144.09
2015-07-05T19 Lu p 0.002454
2015-07-06T11 Pl c +284.27
2015-07-06T20 Pl V +284.26
2015-07-08T00 Lu xd +4.41
2015-07-11T12 Ma a 2.587
2015-07-12T03 Me xd +96.27
2015-07-14T04 Lu +d +18.42
2015-07-14T16 Me +d +23.42
2015-07-16T01 Lu c +113.23
2015-07-16T13
** 
B +188.22
2015-07-20T21 Me v +114.40
2015-07-21T10 Lu a 0.002706
2015-07-21T17 Lu V +182.08
2015-07-21T19 Lu xa +183.00
2015-07-22T03 Sa +d −17.83
2015-07-23T11 Me o +119.99
2015-07-24T22 Ur +d +7.40
2015-07-25T09 Ve Rg +150.77
2015-07-26T07 Ur Rg +20.50
2015-07-26T22 Me a 1.342
2015-07-28T17 Lu d −18.35
2015-07-31T10 Lu o +307.93
2015-08-01T21
** 
S +273.54
2015-08-02T02 Lu v +332.13
2015-08-02T04 Sa Pg +238.28
2015-08-02T10 Lu p 0.002421
2015-08-04T02 Lu xd +2.12
2015-08-08T15 Ve d +6.16
2015-08-10T11 Lu +d +18.29
2015-08-14T14 Lu c +141.50
2015-08-15T19 Ve c +142.65
2015-08-15T23 Ve V +142.55
2015-08-16T00 Ve p 0.2884
2015-08-17T02
** 
B +179.08
2015-08-17T23 Lu xa +181.32
2015-08-18T01 Lu a 0.002713
2015-08-18T10 Lu V +186.93
2015-08-18T15
** 
b +78.77
2015-08-19T09 Me xa +168.80
2015-08-25T03 Lu d −18.21
2015-08-26T06 Ju v +153.22
2015-08-26T22 Ju c +153.36
2015-08-27T00 Ju a 6.399
2015-08-29T18 Lu o +336.10
2015-08-30T11 Lu v +347.07
2015-08-30T15 Lu p 0.002395
2015-08-31T10 Lu xd +1.09
2015-08-31T10 Ne p 28.95
2015-08-31T11
** 
S +256.86
2015-09-01T03 Ne o +338.40
2015-09-01T07 Ne V +338.40
2015-09-04T03 Me e +27.04
2015-09-05T19
** 
s +80.06
2015-09-06T08 Ve Pg +134.39
2015-09-06T17 Lu +d +18.16
2015-09-13T06 Lu c +170.20
2015-09-14T04 Lu xa +180.98
2015-09-14T11 Lu a 0.002717
2015-09-14T15 Lu V +186.41
2015-09-15T22
** 
B +172.90
2015-09-17T17 Me Rg +195.92
2015-09-18T11 Me d −9.90
2015-09-21T11 Lu d −18.13
2015-09-21T19 Ve +d +10.89
2015-09-25T01 Pl Pg +282.99
2015-09-27T21 Lu xd +1.03
2015-09-28T01 Lu p 0.002386
2015-09-28T02 Lu v +4.41
2015-09-28T02 Lu o +4.71
2015-09-28T12 Me p 0.6510
2015-09-28T21
** 
S +234.58
2015-09-30T00 Me V +187.78
2015-09-30T14 Me c +187.12
2015-10-04T00 Lu +d +18.14
2015-10-08T02 Me xd +181.12
2015-10-09T14 Me Pg +180.90
2015-10-11T06 Lu V +178.69
2015-10-11T10 Lu xa +181.04
2015-10-11T12 Ur p 18.98
2015-10-11T13 Lu a 0.002717
2015-10-12T03 Ur V +18.50
2015-10-12T03 Ur o +18.50
2015-10-12T09 Me +d +0.40
2015-10-13T00 Lu c +199.34
2015-10-14T05
** 
B +160.66
2015-10-16T01 Me e −18.04
2015-10-18T18 Lu d −18.19
2015-10-25T07 Lu xd +0.79
2015-10-26T07 Ve e −46.44
2015-10-26T08 Ve xd +166.16
2015-10-26T13 Lu p 0.002396
2015-10-26T17 Lu v +22.07
2015-10-27T09
** 
S +206.65
2015-10-27T12 Lu o +33.74
2015-10-31T09 Lu +d +18.25
2015-11-01T19 Me v +209.19
2015-11-03T12
** 
b +59.68
2015-11-07T12 Lu V +178.60
2015-11-07T15 Lu xa +180.34
2015-11-07T22 Lu a 0.002712
2015-11-11T17 Lu c +229.04
2015-11-11T18 Pl d −21.07
2015-11-12T20
** 
B +140.62
2015-11-15T00 Lu d −18.33
2015-11-15T09 Me xa +231.38
2015-11-17T05 Ne d −9.68
2015-11-17T11 Me o +234.75
2015-11-18T12 Ne Pg +337.02
2015-11-21T00 Me a 1.450
2015-11-21T13 Lu xd +359.23
2015-11-23T19 Lu p 0.002425
2015-11-24T05 Lu v +37.89
2015-11-25T17
** 
S +181.18
2015-11-25T22 Lu o +63.36
2015-11-27T20 Lu +d +18.38
2015-11-29T21 Sa a 10.99
2015-11-30T00 Sa c +247.46
2015-11-30T09 Sa v +247.51
2015-12-04T18 Lu xa +178.03
2015-12-05T07 Lu V +184.62
2015-12-05T15 Lu a 0.002706
2015-12-11T10 Lu c +259.03
2015-12-11T14
** 
B +126.94
2015-12-11T18 Me d −25.62
2015-12-12T08 Lu d −18.44
2015-12-18T15 Lu xd +356.36
2015-12-21T08 Lu p 0.002463
2015-12-22T03 Lu v +46.03
2015-12-24T07 Ur d +5.92
2015-12-24T18
** 
S +168.65
2015-12-25T07 Lu +d +18.45
2015-12-25T11 Lu o +93.32
2015-12-26T02 Ur Pg +16.56
2015-12-29T05 Me e +19.67
2015-12-31T20 Lu xa +174.88[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2015.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07