AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2014

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2014


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2014] [Q 2014]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2014-01-01T15 Pl v +281.29
2014-01-01T21 Lu p 0.002386
2014-01-01T22 Lu v +288.21
2014-01-01T22
** 
B +139.73
2014-01-03T18 Pl a 33.56
2014-01-04T17 Ju p 4.210
2014-01-05T11 Ju V +105.51
2014-01-05T21 Ju o +105.45
2014-01-09T11 Lu xd +34.78
2014-01-10T19 Ve p 0.2661
2014-01-11T10 Ve V +291.24
2014-01-11T12 Ve c +291.20
2014-01-13T08 Lu +d +19.50
2014-01-14T16 Me v +304.69
2014-01-15T17 Lu V +110.40
2014-01-15T18
** 
S +187.76
2014-01-16T01 Lu a 0.002718
2014-01-16T04 Lu o +115.97
2014-01-24T02 Lu xa +212.83
2014-01-26T18 Ve +d −15.77
2014-01-27T16 Lu d −19.40
2014-01-29T19
** 
B +139.71
2014-01-30T07 Me xd +328.61
2014-01-30T09 Lu p 0.002387
2014-01-30T10 Lu v +303.74
2014-01-30T21 Lu c +310.92
2014-01-31T08 Me e +18.35
2014-01-31T20 Ve Pg +283.55
2014-02-05T12 Lu xd +31.56
2014-02-06T14
** 
s +165.62
2014-02-06T21 Me Rg +333.33
2014-02-09T15 Lu +d +19.30
2014-02-10T06 Me +d −7.93
2014-02-11T13 Lu V +105.29
2014-02-12T05 Lu a 0.002716
2014-02-12T09
** 
S +188.38
2014-02-14T23 Lu o +146.22
2014-02-15T20 Me c +327.07
2014-02-16T11 Me V +326.35
2014-02-18T03 Me p 0.6401
2014-02-20T03 Lu xa +209.97
2014-02-22T20 Sa d −16.33
2014-02-23T18 Ne c +335.05
2014-02-24T01 Lu d −19.17
2014-02-24T01 Ne v +335.06
2014-02-24T11 Ne a 30.97
2014-02-24T14
** 
b +157.84
2014-02-24T18 Ve d −16.65
2014-02-26T12
** 
B +135.69
2014-02-27T19 Lu v +317.75
2014-02-27T19 Lu p 0.002409
2014-02-28T04 Ma d −7.96
2014-02-28T13 Me Pg +318.16
2014-03-01T08 Lu c +340.66
2014-03-01T16 Ma Rg +207.53
2014-03-02T15 Sa Rg +233.32
2014-03-04T17 Lu xd +29.17
2014-03-06T09 Ju Pg +100.44
2014-03-07T08 Me d −14.28
2014-03-08T23 Lu +d +19.08
2014-03-09T14 Me xa +321.93
2014-03-11T04 Ju +d +23.27
2014-03-11T10 Lu V +112.27
2014-03-11T20 Lu a 0.002710
2014-03-12T12
** 
S +186.30
2014-03-14T04 Me e −27.54
2014-03-16T17 Lu o +176.05
2014-03-19T06 Lu xa +208.53
2014-03-23T06 Ve e −46.53
2014-03-23T07 Lu d −18.99
2014-03-26T06
** 
B +142.15
2014-03-27T18 Lu v +326.25
2014-03-27T18 Lu p 0.002445
2014-03-30T18 Lu c +87.36
2014-04-01T02 Lu xd +28.38
2014-04-02T00 Ur v +12.46
2014-04-02T07 Ur c +12.47
2014-04-03T01 Ur a 21.03
2014-04-05T07 Lu +d +18.96
2014-04-08T12 Lu V +121.21
2014-04-08T15 Lu a 0.002704
2014-04-08T20 Ma o +198.95
2014-04-09T22 Pl +d −20.09
2014-04-10T15 Ma V +198.27
2014-04-11T00
** 
S +206.97
2014-04-11T19 Ve xa +336.38
2014-04-14T12 Ma p 0.6176
2014-04-14T21 Pl Rg +283.59
2014-04-15T07 Lu o +205.28
2014-04-15T13 Lu xa +208.37
2014-04-18T23
** 
s +322.37
2014-04-19T12 Lu d −18.95
2014-04-22T20 Lu v +309.79
2014-04-22T23 Lu p 0.002472
2014-04-23T05 Me a 1.333
2014-04-23T21
** 
B +163.24
2014-04-26T12 Me o +36.61
2014-04-28T06 Me xd +40.43
2014-04-28T11 Lu xd +28.41
2014-04-29T00 Me v +42.05
2014-04-29T06 Lu c +38.86
2014-05-02T16 Lu +d +18.96
2014-05-06T10 Lu a 0.002703
2014-05-06T14 Lu V +130.06
2014-05-10T13 Sa V +230.03
2014-05-10T18 Sa o +230.01
2014-05-10T19 Sa p 8.900
2014-05-11T00
** 
S +266.27
2014-05-12T10 Ma +d −2.71
2014-05-12T22 Lu xa +208.30
2014-05-14T19 Lu o +233.91
2014-05-16T20 Lu d −18.99
2014-05-18T09 Lu v +285.06
2014-05-18T12 Lu p 0.002454
2014-05-20T01 Ma Pg +189.02
2014-05-22T10 Me +d +25.54
2014-05-24T00
** 
B +192.74
2014-05-25T10 Me e +22.59
2014-05-25T17 Lu xd +28.01
2014-05-28T18 Lu c +67.38
2014-05-30T00 Lu +d +19.02
2014-06-03T04 Lu a 0.002707
2014-06-03T14 Lu V +138.32
2014-06-05T13 Me xa +93.01
2014-06-07T00 Ne +d −9.39
2014-06-07T11 Me Rg +93.17
2014-06-09T05 Lu xa +207.24
2014-06-09T15 Ne Rg +337.59
2014-06-10T00
** 
S +365.15
2014-06-11T21 Ma xa +192.08
2014-06-13T04 Lu o +262.13
2014-06-13T05 Lu d −19.03
2014-06-15T01 Lu v +290.09
2014-06-15T03 Lu p 0.002420
2014-06-18T15 Me p 0.5533
2014-06-19T15 Me V +88.74
2014-06-19T22 Me c +88.57
2014-06-21T20 Lu xd +26.41
2014-06-23T08
** 
B +201.74
2014-06-26T08 Lu +d +19.04
2014-06-27T08 Lu c +95.61
2014-06-28T17 Me d +18.70
2014-06-30T18 Lu a 0.002714
2014-07-01T11 Lu V +144.99
2014-07-01T12 Me Pg +84.38
2014-07-02T07 Pl p 31.67
2014-07-03T22 Pl V +282.30
2014-07-04T12 Pl c +282.29
2014-07-06T09 Lu xa +204.82
2014-07-09T16
** 
S +300.99
2014-07-10T17 Lu d −18.99
2014-07-11T19 Sa +d −14.61
2014-07-12T11 Lu o +290.08
2014-07-13T02 Me e −20.74
2014-07-13T06 Lu v +301.94
2014-07-13T08 Lu p 0.002395
2014-07-18T21 Lu xd +23.68
2014-07-20T12 Ur +d +5.86
2014-07-20T19 Sa Pg +226.64
2014-07-21T23 Ur Rg +16.51
2014-07-22T16 Ve +d +22.84
2014-07-23T15 Lu +d +18.93
2014-07-24T05 Ju v +121.74
2014-07-24T14 Me +d +22.37
2014-07-24T20 Ju c +121.88
2014-07-25T06 Me xd +106.97
2014-07-26T03 Ju a 6.283
2014-07-26T22 Lu c +123.85
2014-07-28T03 Lu a 0.002718
2014-07-28T21 Lu V +147.20
2014-08-01T09
** 
B +206.04
2014-08-02T11 Lu xa +201.93
2014-08-02T22 Ve xd +108.60
2014-08-04T13 Me v +127.53
2014-08-07T04 Lu d −18.82
2014-08-08T11 Me o +135.69
2014-08-10T14 Lu v +315.84
2014-08-10T17 Lu p 0.002386
2014-08-10T18 Lu o +318.05
2014-08-13T05 Me a 1.357
2014-08-14T04
** 
S +288.22
2014-08-15T00 Lu xd +20.99
2014-08-19T22 Lu +d +18.75
2014-08-24T06 Lu a 0.002717
2014-08-24T09 Lu V +138.25
2014-08-25T14 Lu c +152.33
2014-08-28T21 Ne p 28.96
2014-08-29T08 Ne V +336.19
2014-08-29T13 Lu xa +199.90
2014-08-29T14 Ne o +336.18
2014-09-01T03
** 
B +167.91
2014-09-01T12 Me xa +178.94
2014-09-03T13 Lu d −18.64
2014-09-08T00 Lu v +330.43
2014-09-08T03 Lu p 0.002396
2014-09-09T01 Lu o +321.03
2014-09-11T07 Lu xd +19.48
2014-09-13T00
** 
S +215.19
2014-09-16T05 Lu +d +18.58
2014-09-20T11 Lu V +135.94
2014-09-20T14 Lu a 0.002713
2014-09-21T15 Me e +26.26
2014-09-22T18 Pl Pg +281.00
2014-09-24T06 Lu c +181.12
2014-09-25T17 Lu xa +199.20
2014-09-29T16
** 
B +145.14
2014-09-30T19 Lu d −18.53
2014-10-04T11 Me d −15.65
2014-10-04T16 Me Rg +212.31
2014-10-06T07 Lu v +343.72
2014-10-06T08
** 
b +82.65
2014-10-06T09 Lu p 0.002423
2014-10-07T04 Ur p 19.01
2014-10-07T18 Ur V +14.51
2014-10-07T20 Ur o +14.51
2014-10-08T10 Lu o +15.07
2014-10-08T17 Lu xd +19.21
2014-10-12T00
** 
S +190.17
2014-10-13T13 Lu +d +18.51
2014-10-15T06 Me p 0.6631
2014-10-16T09 Me V +203.96
2014-10-16T20 Me c +203.40
2014-10-18T05 Lu V +141.45
2014-10-18T06 Lu a 0.002707
2014-10-21T05 Me xd +198.72
2014-10-22T17 Ve a 1.717
2014-10-23T00 Lu xa +199.29
2014-10-23T21 Lu c +210.42
2014-10-25T12 Ve o +212.05
2014-10-25T19 Me Pg +196.76
2014-10-26T03 Ma d −24.95
2014-10-27T11
** 
B +138.20
2014-10-27T23 Me +d −5.19
2014-10-28T00 Lu d −18.54
2014-11-01T11 Me e −18.53
2014-11-02T23 Lu v +348.55
2014-11-02T23 Lu p 0.002459
2014-11-05T03 Lu xd +19.24
2014-11-06T22 Lu o +44.43
2014-11-09T04
** 
S +178.25
2014-11-09T23 Lu +d +18.58
2014-11-14T22 Ne d −10.44
2014-11-15T01 Lu a 0.002703
2014-11-15T06 Lu V +149.58
2014-11-16T02 Ne Pg +334.80
2014-11-18T06 Sa a 10.93
2014-11-18T08 Sa c +235.93
2014-11-18T16 Sa v +235.97
2014-11-19T08 Lu xa +198.84
2014-11-20T19 Me v +228.44
2014-11-20T21 Pl d −20.67
2014-11-22T12 Ve xa +247.18
2014-11-22T12 Lu c +240.12
2014-11-24T08 Lu d −18.62
2014-11-24T18 Ve v +250.02
2014-11-25T10
** 
B +122.17
2014-11-27T04 Lu v +305.40
2014-11-27T23 Lu p 0.002472
2014-11-28T12 Me xa +240.65
2014-12-02T08 Lu xd +18.16
2014-12-05T07 Ju d +14.69
2014-12-06T12 Lu o +74.33
2014-12-07T04 Me V +254.33
2014-12-07T09 Lu +d +18.66
2014-12-08T05 Me a 1.451
2014-12-08T12 Me o +256.37
2014-12-08T13
** 
S +160.67
2014-12-08T19 Ju Rg +142.63
2014-12-12T22 Lu a 0.002704
2014-12-13T08 Lu V +158.34
2014-12-13T15 Ve d −24.21
2014-12-16T13 Lu xa +196.84
2014-12-19T22 Me d −25.30
2014-12-20T02 Ur d +4.35
2014-12-21T18 Lu d −18.67
2014-12-21T21 Ur Pg +12.57
2014-12-22T01 Lu c +270.11
2014-12-24T00
** 
B +112.95
2014-12-24T08 Lu v +303.34
2014-12-24T17 Lu p 0.002439
2014-12-27T02 Me v +285.85
2014-12-29T09 Lu xd +15.51[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2014.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07