AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2013

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2013


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2013] [Q 2013]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2013-01-05T08 Me d −24.46
2013-01-07T23 Lu xa +234.73
2013-01-09T15 Lu d −20.88
2013-01-10T10 Lu p 0.002407
2013-01-10T17 Lu v +275.16
2013-01-11T19 Lu c +291.78
2013-01-11T22 Me a 1.433
2013-01-12T19 Ve d −23.16
2013-01-13T05
** 
B +109.97
2013-01-14T04 Ve v +276.29
2013-01-17T09 Ve xa +280.32
2013-01-18T12 Me o +298.66
2013-01-21T01 Lu xd +53.73
2013-01-21T23 Lu V +64.68
2013-01-22T11 Lu a 0.002709
2013-01-23T05 Lu +d +20.82
2013-01-23T19 Ju d +20.77
2013-01-25T16 Ma v +324.16
2013-01-27T04 Lu o +127.39
2013-01-27T20
** 
S +148.10
2013-01-30T10 Ju Pg +66.32
2013-01-31T00
** 
s +135.22
2013-01-31T16 Me v +321.35
2013-02-04T02 Lu xa +232.07
2013-02-06T00 Lu d −20.70
2013-02-07T12 Lu p 0.002442
2013-02-07T23 Lu v +288.16
2013-02-10T07 Lu c +321.72
2013-02-10T18
** 
B +104.20
2013-02-11T11 Sa d −12.90
2013-02-12T10 Me xd +340.96
2013-02-16T18 Me e +18.09
2013-02-17T02 Lu xd +50.61
2013-02-18T15 Sa Rg +221.52
2013-02-18T23 Lu V +72.46
2013-02-19T06 Lu a 0.002704
2013-02-19T13 Lu +d +20.58
2013-02-20T23 Ne v +332.82
2013-02-21T07 Ne c +332.83
2013-02-21T22 Ne a 30.98
2013-02-23T09 Me Rg +349.87
2013-02-25T19
** 
S +147.40
2013-02-25T20 Lu o +157.41
2013-02-25T22 Me +d −1.26
2013-03-03T02 Lu xa +229.12
2013-03-03T20
** 
b +132.91
2013-03-04T12 Me c +344.11
2013-03-05T06 Lu d −20.45
2013-03-05T07 Me V +343.32
2013-03-05T22 Lu p 0.002473
2013-03-07T00 Lu v +284.42
2013-03-07T11 Me p 0.6212
2013-03-10T19
** 
B +105.82
2013-03-11T19 Lu c +351.39
2013-03-16T06 Lu xd +48.01
2013-03-17T20 Me Pg +335.63
2013-03-18T21 Lu +d +20.34
2013-03-18T23 Lu V +80.58
2013-03-19T03 Lu a 0.002702
2013-03-22T17 Me xa +336.75
2013-03-23T17 Me d −9.05
2013-03-24T22
** 
s +135.50
2013-03-26T03
** 
S +152.97
2013-03-27T09 Lu o +186.85
2013-03-28T11 Ve o +7.92
2013-03-29T00 Ur c +8.49
2013-03-29T01 Ur v +8.49
2013-03-29T20 Ur a 21.05
2013-03-30T05 Lu xa +227.26
2013-03-30T23 Lu v +237.68
2013-03-31T04 Lu p 0.002457
2013-03-31T18 Me e −27.78
2013-04-01T12 Lu d −20.25
2013-04-01T16 Ve a 1.724
2013-04-08T00
** 
B +114.14
2013-04-10T09 Lu c +20.68
2013-04-12T12 Lu xd +46.90
2013-04-12T16 Pl Rg +281.59
2013-04-13T12 Pl +d −19.66
2013-04-15T05 Lu +d +20.19
2013-04-15T21 Lu a 0.002706
2013-04-15T22 Lu V +87.77
2013-04-18T00 Ma c +28.16
2013-04-24T06
** 
S +166.01
2013-04-25T19 Lu o +215.78
2013-04-26T14 Lu xa +226.82
2013-04-27T19 Lu v +245.14
2013-04-27T20 Lu p 0.002422
2013-04-28T08 Sa o +218.21
2013-04-28T09 Sa p 8.816
2013-04-28T12 Sa V +218.19
2013-04-28T19 Lu d −20.17
2013-05-06T17
** 
B +129.20
2013-05-09T19 Lu xd +46.85
2013-05-10T00 Lu c +49.52
2013-05-10T02 Me a 1.325
2013-05-10T13 Ve xd +61.14
2013-05-11T09 Me xd +50.30
2013-05-11T11 Me o +50.51
2013-05-12T12 Lu +d +20.17
2013-05-13T13 Lu a 0.002713
2013-05-13T14 Lu V +92.11
2013-05-13T16 Me v +55.27
2013-05-23T22
** 
S +194.28
2013-05-24T00 Lu xa +226.85
2013-05-25T04 Lu o +244.13
2013-05-25T07 Ma xd +55.61
2013-05-26T01 Lu p 0.002396
2013-05-26T04 Lu v +259.47
2013-05-26T04 Lu d −20.18
2013-05-31T05 Me +d +25.63
2013-06-04T15 Ne +d −10.15
2013-06-04T23 Ma a 2.467
2013-06-05T07
** 
B +154.31
2013-06-06T00 Lu xd +46.77
2013-06-06T01 Ve +d +24.42
2013-06-07T03 Ne Rg +335.37
2013-06-08T15 Lu c +78.00
2013-06-08T19 Lu +d +20.20
2013-06-09T14 Lu V +89.14
2013-06-09T21 Lu a 0.002717
2013-06-12T19 Me e +24.25
2013-06-17T04 Ju v +87.96
2013-06-18T16 Me xa +110.78
2013-06-19T16 Ju c +88.54
2013-06-20T09 Lu xa +226.12
2013-06-21T19 Ju a 6.137
2013-06-22T04
** 
S +230.52
2013-06-22T16 Lu d −20.19
2013-06-23T11 Lu p 0.002386
2013-06-23T11 Lu o +272.16
2013-06-23T15 Lu v +274.55
2013-06-26T13 Me Rg +113.11
2013-06-29T21 Ju +d +23.22
2013-06-30T01 Pl p 31.45
2013-06-30T14 Sa +d −10.78
2013-07-01T11 Pl c +280.30
2013-07-02T04 Pl V +280.28
2013-07-03T04 Lu xd +45.51
2013-07-05T15
** 
B +170.80
2013-07-06T02 Lu +d +20.17
2013-07-06T05 Lu V +81.92
2013-07-07T00 Lu a 0.002717
2013-07-07T03 Me p 0.5662
2013-07-08T04 Sa Pg +214.81
2013-07-08T07 Lu c +106.29
2013-07-09T03 Me V +108.10
2013-07-09T18 Me c +107.71
2013-07-10T02 Me d +17.54
2013-07-11T03
** 
b +93.18
2013-07-16T01 Ur +d +4.30
2013-07-16T11 Ma +d +23.97
2013-07-17T14 Ur Rg +12.52
2013-07-17T14 Lu xa +224.08
2013-07-20T03 Lu d −20.10
2013-07-20T18 Me Pg +103.36
2013-07-20T22
** 
S +256.38
2013-07-21T13
** 
s +93.49
2013-07-21T20 Lu p 0.002396
2013-07-22T00 Lu v +289.18
2013-07-22T18 Lu o +300.09
2013-07-30T05 Lu xd +42.97
2013-07-30T14 Me e −19.53
2013-08-02T09 Lu +d +20.03
2013-08-02T15 Lu V +83.77
2013-08-03T09 Lu a 0.002713
2013-08-04T04
** 
B +185.08
2013-08-04T09 Me +d +20.69
2013-08-06T21 Lu c +134.58
2013-08-07T09 Me xd +118.16
2013-08-13T16 Lu xa +221.24
2013-08-16T12 Lu d −19.91
2013-08-19T01 Lu p 0.002422
2013-08-19T06 Lu v +301.46
2013-08-19T10 Me v +140.94
2013-08-21T01 Lu o +328.19
2013-08-21T16
** 
S +285.70
2013-08-22T08
** 
b +88.60
2013-08-24T11 Me o +151.12
2013-08-26T08 Lu xd +40.07
2013-08-26T10 Ne p 28.97
2013-08-27T01 Ne o +333.96
2013-08-27T07 Ne V +333.95
2013-08-29T17 Lu +d +19.80
2013-08-30T02 Ve xa +195.84
2013-08-30T11 Lu V +90.22
2013-08-30T20 Me a 1.375
2013-08-31T00 Lu a 0.002706
2013-09-05T11 Lu c +163.05
2013-09-09T00
** 
B +180.46
2013-09-09T17 Lu xa +218.83
2013-09-12T18 Lu d −19.69
2013-09-14T15 Me xa +188.70
2013-09-15T16 Lu p 0.002456
2013-09-16T00 Lu v +307.45
2013-09-19T11 Lu o +186.55
2013-09-20T08 Pl Pg +278.99
2013-09-22T13 Lu xd +38.20
2013-09-22T14
** 
S +245.25
2013-09-26T01 Lu +d +19.60
2013-09-27T12 Lu V +98.24
2013-09-27T18 Lu a 0.002703
2013-10-02T20 Ur p 19.04
2013-10-03T13 Ur o +10.52
2013-10-03T14 Ur V +10.52
2013-10-05T00 Lu c +191.93
2013-10-06T22 Lu xa +217.79
2013-10-08T23
** 
B +163.85
2013-10-09T05 Me e +25.18
2013-10-09T23 Lu d −19.54
2013-10-10T23 Lu p 0.002472
2013-10-11T10 Lu v +281.09
2013-10-18T23 Lu o +25.75
2013-10-19T21 Lu xd +37.68
2013-10-20T01 Me d −20.32
2013-10-21T10 Me Rg +228.39
2013-10-22T07
** 
S +219.21
2013-10-23T09 Lu +d +19.51
2013-10-25T14 Lu V +107.02
2013-10-25T14 Lu a 0.002704
2013-10-31T17 Me p 0.6716
2013-11-01T02 Ve e +46.96
2013-11-01T12 Me V +219.99
2013-11-01T20 Me c +219.57
2013-11-03T02 Ju d +21.86
2013-11-03T06 Lu xa +217.76
2013-11-03T08 Me xd +217.67
2013-11-03T12 Lu c +221.25
2013-11-05T12
** 
B +158.78
2013-11-06T05 Sa v +224.21
2013-11-06T06 Lu d −19.51
2013-11-06T09 Lu p 0.002442
2013-11-06T10 Sa a 10.86
2013-11-06T11 Lu v +263.69
2013-11-06T12 Sa c +224.24
2013-11-06T16 Ve d −27.16
2013-11-07T04 Ju Rg +110.51
2013-11-09T05 Ju xd +110.50
2013-11-10T21 Me Pg +212.49
2013-11-12T11 Me +d −10.38
2013-11-12T14 Ne d −11.19
2013-11-13T13 Ne Pg +332.58
2013-11-16T05 Lu xd +37.79
2013-11-17T15 Lu o +55.42
2013-11-18T03 Me e −19.34
2013-11-19T04
** 
S +215.17
2013-11-19T17 Lu +d +19.53
2013-11-22T09 Lu a 0.002710
2013-11-22T15 Lu V +115.72
2013-11-30T16 Lu xa +217.49
2013-12-01T02 Pl d −20.25
2013-12-03T00 Lu c +250.99
2013-12-03T16 Lu d −19.56
2013-12-04T10 Lu p 0.002407
2013-12-04T12 Lu v +273.53
2013-12-04T14
** 
B +149.90
2013-12-11T15 Me xa +250.04
2013-12-13T10 Lu xd +37.08
2013-12-15T20 Ur d +2.77
2013-12-17T01 Lu +d +19.57
2013-12-17T09 Lu o +85.59
2013-12-17T15 Ur Pg +8.59
2013-12-18T03
** 
S +196.27
2013-12-19T23 Lu a 0.002716
2013-12-20T09 Lu V +121.22
2013-12-21T05 Ve xd +298.97
2013-12-21T21 Ve Rg +298.98
2013-12-25T12 Me a 1.445
2013-12-28T00 Lu xa +215.86
2013-12-28T03 Me d −24.92
2013-12-29T12 Me o +278.08
2013-12-31T04 Lu d −19.54
2014-01-01T11 Lu c +280.97
2014-01-01T11 Pl o +281.28[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2013.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07