AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2012

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2012


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2012] [Q 2012]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2012-01-02T20 Lu a 0.002704
2012-01-02T21 Lu V +29.88
2012-01-06T14 Lu xd +74.09
2012-01-06T21 Lu +d +22.54
2012-01-07T21 Me xa +269.44
2012-01-09T07 Lu o +108.45
2012-01-10T07
** 
S +185.35
2012-01-14T14 Me d −23.90
2012-01-17T14 Lu v +222.88
2012-01-17T20 Lu p 0.002473
2012-01-18T10 Ma d +5.98
2012-01-19T18 Lu xa +253.50
2012-01-20T02 Lu d −22.49
2012-01-23T07 Lu c +302.68
2012-01-24T00
** 
B +135.90
2012-01-24T00 Ma Rg +173.09
2012-01-30T16 Me a 1.415
2012-01-30T17 Lu a 0.002703
2012-01-30T23 Lu V +38.49
2012-01-31T18 Sa d −8.89
2012-02-02T19 Lu xd +72.43
2012-02-03T06 Lu +d +22.40
2012-02-07T12 Me o +318.21
2012-02-07T12 Sa Rg +209.50
2012-02-07T21 Lu o +138.50
2012-02-08T14
** 
S +188.10
2012-02-11T04 Lu v +184.98
2012-02-11T19 Lu p 0.002459
2012-02-12T10
** 
s +216.30
2012-02-15T20 Lu xa +251.18
2012-02-16T03 Ve xd +9.24
2012-02-16T08 Lu d −22.30
2012-02-17T20 Me v +336.99
2012-02-19T20 Ne c +330.61
2012-02-19T22 Ne v +330.61
2012-02-20T11 Ne a 30.99
2012-02-21T21
** 
B +143.21
2012-02-21T22 Lu c +332.70
2012-02-26T13 Me xd +352.58
2012-02-27T13 Lu a 0.002706
2012-02-28T00 Lu V +46.72
2012-02-29T22 Lu xd +69.48
2012-03-01T16 Lu +d +22.15
2012-03-03T20 Ma o +163.65
2012-03-04T07 Ma V +163.46
2012-03-05T04 Me e +18.12
2012-03-05T17 Ma p 0.6737
2012-03-08T09 Lu o +168.24
2012-03-08T23
** 
S +204.08
2012-03-10T01 Lu v +192.82
2012-03-10T10 Lu p 0.002422
2012-03-12T07 Me Rg +6.82
2012-03-13T20 Lu xa +248.16
2012-03-14T00 Me +d +5.72
2012-03-14T14 Lu d −22.03
2012-03-20T08
** 
b +178.16
2012-03-21T19 Me c +1.57
2012-03-21T22
** 
B +153.40
2012-03-22T14 Lu c +141.62
2012-03-22T15 Me V +0.80
2012-03-24T12 Ur v +4.50
2012-03-24T18 Ur c +4.51
2012-03-25T04 Me p 0.6000
2012-03-25T14 Ur a 21.07
2012-03-26T05 Lu a 0.002712
2012-03-26T17 Ve e +45.96
2012-03-26T19 Lu V +52.71
2012-03-28T00 Lu xd +66.66
2012-03-28T23
** 
s +178.89
2012-03-28T23 Lu +d +21.89
2012-04-04T10 Me Pg +353.84
2012-04-04T20 Me xa +353.86
2012-04-05T13 Ma +d +12.89
2012-04-05T22
** 
S +219.23
2012-04-06T19 Lu o +197.39
2012-04-07T11 Lu v +207.56
2012-04-07T17 Lu p 0.002395
2012-04-09T19 Me d −2.95
2012-04-10T00 Lu xa +245.91
2012-04-10T11 Pl Rg +279.56
2012-04-10T21 Lu d −21.81
2012-04-14T03 Ma Pg +153.68
2012-04-15T18 Sa o +206.17
2012-04-15T18 Sa p 8.720
2012-04-15T23 Sa V +206.16
2012-04-18T13 Me e −27.39
2012-04-18T14 Pl +d −19.21
2012-04-19T01
** 
B +163.37
2012-04-21T07 Lu c +31.58
2012-04-22T13 Lu a 0.002717
2012-04-23T03 Lu V +53.08
2012-04-24T03 Lu xd +65.24
2012-04-25T05 Lu +d +21.74
2012-05-04T17
** 
S +235.49
2012-05-04T18 Ve +d +27.82
2012-05-06T00 Lu v +224.09
2012-05-06T03 Lu p 0.002386
2012-05-06T03 Lu o +225.99
2012-05-07T09 Lu xa +245.07
2012-05-08T06 Lu d −21.72
2012-05-12T11 Ju v +52.93
2012-05-13T13 Ju c +53.18
2012-05-15T14 Ve Rg +83.99
2012-05-15T20 Ju a 6.010
2012-05-18T14
** 
B +171.12
2012-05-19T16 Lu a 0.002717
2012-05-19T17 Lu V +45.65
2012-05-20T23 Lu c +60.35
2012-05-21T09 Lu xd +65.02
2012-05-22T11 Lu +d +21.71
2012-05-24T12 Me xd +60.15
2012-05-26T17 Me a 1.322
2012-05-27T12 Me o +66.65
2012-05-28T05 Me v +68.28
2012-06-02T05 Ne +d −10.90
2012-06-03T03
** 
S +256.46
2012-06-03T13 Lu p 0.002396
2012-06-03T13 Lu v +240.84
2012-06-03T20 Lu xa +245.08
2012-06-04T11 Lu o +254.25
2012-06-04T14 Ne Rg +333.15
2012-06-04T17 Lu d −21.71
2012-06-05T23 Ve V +75.78
2012-06-05T23 Ve p 0.2887
2012-06-06T01 Ve c +75.74
2012-06-06T16 Ve xa +75.33
2012-06-09T00 Me +d +25.37
2012-06-11T15
** 
b +120.17
2012-06-15T21 Lu V +44.30
2012-06-16T01 Lu a 0.002713
2012-06-16T04
** 
B +186.34
2012-06-17T15 Lu xd +65.07
2012-06-18T17 Lu +d +21.72
2012-06-18T18 Sa +d −6.44
2012-06-19T15 Lu c +88.72
2012-06-25T06 Sa Pg +202.76
2012-06-27T15 Ve Pg +67.48
2012-06-27T17 Pl p 31.24
2012-06-29T04 Pl V +278.27
2012-06-29T11 Pl c +278.26
2012-07-01T02 Me e +25.74
2012-07-01T05 Lu xa +244.76
2012-07-01T17 Lu p 0.002422
2012-07-01T19 Me xa +126.07
2012-07-01T20
** 
S +353.75
2012-07-01T23 Lu v +255.77
2012-07-02T03 Lu d −21.70
2012-07-03T18 Lu o +282.25
2012-07-06T00 Ve d +17.39
2012-07-06T03
** 
s +122.35
2012-07-11T16 Ur +d +2.72
2012-07-13T06 Ur Rg +8.54
2012-07-13T13 Lu V +48.90
2012-07-13T17 Lu a 0.002706
2012-07-14T20 Lu xd +64.17
2012-07-15T02 Me Rg +132.54
2012-07-16T01 Lu +d +21.67
2012-07-16T02
** 
B +205.22
2012-07-19T04 Lu c +116.93
2012-07-22T07 Me d +13.24
2012-07-24T21 Ma xa +191.85
2012-07-25T14 Me p 0.5847
2012-07-28T00 Me V +126.70
2012-07-28T10 Lu xa +243.16
2012-07-28T19 Me c +126.12
2012-07-29T08 Lu p 0.002455
2012-07-29T12 Lu d −21.59
2012-07-29T21 Lu v +264.00
2012-07-30T04
** 
S +310.20
2012-08-02T03 Lu o +310.23
2012-08-08T05 Me Pg +121.42
2012-08-10T10 Lu V +55.28
2012-08-10T10 Lu a 0.002701
2012-08-11T00 Lu xd +61.92
2012-08-12T09 Lu +d +21.49
2012-08-13T16
** 
B +210.67
2012-08-15T22 Ve e −45.71
2012-08-16T15 Me e −18.65
2012-08-17T07 Me +d +17.97
2012-08-17T15 Lu c +145.13
2012-08-18T08 Ve +d +20.01
2012-08-20T12 Me xd +129.99
2012-08-23T01 Lu v +220.20
2012-08-23T19 Lu p 0.002471
2012-08-23T20 Ne p 28.98
2012-08-24T03 Ne V +331.75
2012-08-24T11 Lu xa +240.45
2012-08-24T12 Ne o +331.74
2012-08-25T18 Lu d −21.38
2012-08-31T14 Lu o +338.57
2012-09-02T22
** 
S +305.72
2012-09-03T12 Me v +154.71
2012-09-07T02 Lu xd +59.01
2012-09-07T05 Lu a 0.002703
2012-09-07T08 Lu V +62.19
2012-09-08T18 Lu +d +21.25
2012-09-09T08
** 
b +113.77
2012-09-10T11 Me o +168.16
2012-09-16T02 Lu c +173.61
2012-09-17T16 Me a 1.396
2012-09-17T22 Pl Pg +276.95
2012-09-18T15 Lu v +210.42
2012-09-19T03 Lu p 0.002445
2012-09-20T12 Lu xa +237.81
2012-09-20T20
** 
B +185.62
2012-09-22T00 Lu d −21.14
2012-09-27T18 Me xa +198.20
2012-09-27T20 Ve xd +143.71
2012-09-28T12 Ur p 19.06
2012-09-29T04 Ur V +6.55
2012-09-29T07 Ur o +6.54
2012-09-30T03 Lu o +7.39
2012-10-02T08 Ju +d +21.92
2012-10-04T03
** 
S +241.71
2012-10-04T05 Lu xd +56.78
2012-10-04T12 Ju Rg +76.38
2012-10-05T00 Lu a 0.002708
2012-10-05T05 Lu V +68.85
2012-10-06T01 Lu +d +21.03
2012-10-15T12 Lu c +202.53
2012-10-16T20 Lu v +222.34
2012-10-17T01 Lu p 0.002411
2012-10-17T18 Lu xa +236.30
2012-10-19T06 Lu d −20.97
2012-10-19T21
** 
B +157.17
2012-10-24T23 Sa v +212.30
2012-10-25T07 Sa a 10.77
2012-10-25T08 Sa c +212.34
2012-10-26T19 Me e +23.92
2012-10-29T19 Lu o +36.81
2012-10-31T10 Lu xd +56.01
2012-11-01T15 Lu a 0.002714
2012-11-01T20 Lu V +72.79
2012-11-02T08 Lu +d +20.92
2012-11-02T11
** 
S +199.82
2012-11-03T23 Me d −23.62
2012-11-06T22 Me Rg +244.30
2012-11-07T01
** 
s +127.29
2012-11-10T07 Ne d −11.92
2012-11-11T02 Ne Pg +330.36
2012-11-13T22 Lu c +231.93
2012-11-14T04 Lu xa +236.08
2012-11-14T10 Lu v +239.58
2012-11-14T10 Lu p 0.002389
2012-11-15T16 Lu d −20.91
2012-11-16T11 Me xd +237.30
2012-11-16T15
** 
B +140.45
2012-11-16T23 Me p 0.6766
2012-11-17T11 Me V +235.95
2012-11-17T15 Me c +235.71
2012-11-17T21 Ma d −24.55
2012-11-18T21
** 
b +126.13
2012-11-26T22 Me Pg +228.17
2012-11-27T17 Lu xd +56.10
2012-11-27T21 Me +d −14.82
2012-11-28T14 Lu o +66.80
2012-11-28T14 Lu V +66.80
2012-11-28T19 Lu a 0.002716
2012-11-29T14 Lu +d +20.93
2012-11-30T12
** 
S +184.69
2012-12-01T14 Ju p 4.069
2012-12-02T22 Ju V +71.31
2012-12-03T01 Ju o +71.29
2012-12-05T02 Me e −20.42
2012-12-11T15 Ur d +1.17
2012-12-11T15 Lu xa +235.98
2012-12-11T17 Pl d −19.80
2012-12-12T23 Lu p 0.002387
2012-12-13T02 Lu v +258.07
2012-12-13T03 Lu d −20.93
2012-12-13T08 Lu c +261.75
2012-12-13T10 Ur Pg +4.61
2012-12-15T13
** 
B +126.25
2012-12-24T18 Me xa +259.62
2012-12-24T22 Lu xd +55.67
2012-12-25T08 Lu V +60.55
2012-12-25T21 Lu a 0.002715
2012-12-26T21 Lu +d +20.93
2012-12-28T10 Lu o +97.08
2012-12-29T10
** 
S +161.15
2012-12-30T11 Pl o +279.27
2012-12-30T12 Pl v +279.28
2013-01-01T11 Pl a 33.34[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2012.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07