AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2010

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2010


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2010] [Q 2010]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2010-01-01T12 Lu xd +111.07
2010-01-01T13
** 
S +173.03
2010-01-01T19 Lu v +115.48
2010-01-01T20 Lu p 0.002398
2010-01-04T18 Me c +284.32
2010-01-05T00 Me V +284.02
2010-01-05T12 Me p 0.6715
2010-01-07T12 Sa d +0.30
2010-01-08T07 Me +d −19.84
2010-01-09T01 Pl d −18.30
2010-01-11T11 Ve o +291.07
2010-01-12T08 Lu d −25.80
2010-01-13T14 Sa Rg +184.65
2010-01-13T16 Ve a 1.711
2010-01-14T23 Lu xa +291.09
2010-01-15T02
** 
B +128.37
2010-01-15T07 Lu c +295.03
2010-01-15T16 Me Pg +275.55
2010-01-17T01 Lu a 0.002717
2010-01-17T01 Lu V +315.84
2010-01-26T20 Lu +d +25.79
2010-01-27T08 Me e −24.73
2010-01-27T19 Ma p 0.6640
2010-01-29T00 Lu xd +111.05
2010-01-29T01 Ma V +130.10
2010-01-29T19 Ma o +129.79
2010-01-29T21
** 
S +176.10
2010-01-30T06 Lu o +130.23
2010-01-30T09 Lu p 0.002384
2010-01-30T11 Lu v +133.81
2010-01-31T18 Me d −21.95
2010-02-03T03 Me xa +290.32
2010-02-08T14 Lu d −25.75
2010-02-11T04 Lu xa +290.93
2010-02-12T11 Lu V +306.00
2010-02-13T02 Lu a 0.002718
2010-02-13T07
** 
B +129.68
2010-02-14T02 Lu c +325.32
2010-02-14T21 Ne v +326.16
2010-02-14T23 Ne c +326.16
2010-02-15T13 Ne a 31.01
2010-02-18T13
** 
s +192.62
2010-02-23T05 Lu +d +25.65
2010-02-25T09 Lu xd +110.17
2010-02-27T14 Ma +d +23.83
2010-02-27T21 Lu p 0.002392
2010-02-28T02
** 
S +178.30
2010-02-28T03 Lu v +151.40
2010-02-28T06 Ju v +339.69
2010-02-28T10 Ju c +339.74
2010-02-28T14 Ju a 5.981
2010-02-28T16 Lu o +160.00
2010-03-07T21 Lu d −25.57
2010-03-07T22 Me a 1.372
2010-03-10T08 Lu xa +289.39
2010-03-10T17 Ma Pg +120.29
2010-03-11T19 Lu V +306.57
2010-03-12T10 Lu a 0.002714
2010-03-14T08
** 
B +134.61
2010-03-14T11 Me o +353.76
2010-03-15T21 Lu c +355.16
2010-03-17T02 Ur v +356.56
2010-03-17T06 Ur c +356.57
2010-03-18T04 Ur a 21.09
2010-03-20T20 Me v +6.40
2010-03-21T18 Sa V +181.30
2010-03-21T22 Sa p 8.504
2010-03-22T00 Sa o +181.28
2010-03-22T12 Lu +d +25.42
2010-03-24T13 Lu xd +107.83
2010-03-24T19 Me xd +14.25
2010-03-28T04 Lu p 0.002419
2010-03-28T12 Lu v +165.81
2010-03-29T15
** 
S +192.51
2010-03-30T02 Lu o +189.27
2010-04-04T05 Lu d −25.32
2010-04-06T09 Lu xa +286.52
2010-04-06T21 Pl Rg +275.41
2010-04-08T15 Lu V +313.14
2010-04-08T19 Me e +19.16
2010-04-09T03 Lu a 0.002707
2010-04-12T15
** 
B +149.56
2010-04-13T01 Ve xd +45.15
2010-04-14T12 Lu c +24.47
2010-04-16T20 Me +d +18.46
2010-04-18T04 Me Rg +42.63
2010-04-18T17 Lu +d +25.19
2010-04-20T13 Lu xd +104.87
2010-04-24T02
** 
b +144.60
2010-04-24T20 Lu p 0.002454
2010-04-25T09 Lu v +173.42
2010-04-26T23
** 
S +212.67
2010-04-28T12 Lu o +218.10
2010-04-28T16 Me c +38.29
2010-04-29T08 Me V +37.84
2010-05-01T10 Me p 0.5614
2010-05-01T14 Lu d −25.10
2010-05-02T02 Me xa +36.08
2010-05-03T12 Lu xa +283.74
2010-05-04T06 Pl +d −18.19
2010-05-06T14 Lu V +320.75
2010-05-06T21 Lu a 0.002702
2010-05-10T10
** 
B +161.40
2010-05-11T22 Me Pg +32.66
2010-05-14T01 Lu c +53.13
2010-05-14T05
** 
s +147.62
2010-05-15T22 Lu +d +25.05
2010-05-16T04 Me d +9.73
2010-05-17T15 Lu xd +102.69
2010-05-20T08 Lu p 0.002471
2010-05-21T02 Lu v +151.28
2010-05-22T17 Ve +d +25.03
2010-05-24T22
** 
S +242.58
2010-05-25T22 Sa +d +3.10
2010-05-26T03 Me e −24.90
2010-05-27T23 Lu o +246.56
2010-05-28T22 Lu d −25.03
2010-05-29T09 Ne +d −12.36
2010-05-30T17 Sa Pg +177.83
2010-05-30T18 Lu xa +282.19
2010-05-31T13 Ne Rg +328.70
2010-06-03T13 Lu V +328.18
2010-06-03T16 Lu a 0.002702
2010-06-07T07
** 
B +184.52
2010-06-12T06 Lu +d +25.02
2010-06-12T11 Lu c +81.37
2010-06-13T21 Lu xd +101.92
2010-06-15T15 Lu p 0.002446
2010-06-15T15 Lu v +126.92
2010-06-20T18 Me xd +80.02
2010-06-23T06
** 
S +312.25
2010-06-24T02 Pl p 30.84
2010-06-25T05 Lu d −25.04
2010-06-25T11 Pl c +274.11
2010-06-25T14 Pl V +274.10
2010-06-26T11 Lu o +274.75
2010-06-27T01 Lu xa +281.90
2010-06-27T06 Me v +94.01
2010-06-28T12 Me o +96.70
2010-06-28T18 Me +d +24.49
2010-06-29T18 Me a 1.327
2010-07-01T10 Lu a 0.002707
2010-07-01T10 Lu V +334.65
2010-07-03T21 Ur +d −0.46
2010-07-05T14 Ur Rg +0.59
2010-07-09T16 Lu +d +25.05
2010-07-11T07 Lu xd +101.99
2010-07-11T19 Lu c +109.42
2010-07-13T11 Lu p 0.002414
2010-07-13T13 Lu v +135.43
2010-07-19T21 Ju +d +0.08
2010-07-20T15
** 
B +204.99
2010-07-22T11 Lu d −25.04
2010-07-23T11 Ju Rg +3.40
2010-07-24T08 Lu xa +282.00
2010-07-26T01 Lu o +302.98
2010-07-28T23 Lu a 0.002714
2010-07-29T00 Lu V +338.36
2010-07-29T01 Me xa +151.55
2010-08-02T14 Ve xa +175.25
2010-08-03T09
** 
S +272.80
2010-08-06T02 Lu +d +24.98
2010-08-06T19 Me e +27.32
2010-08-07T05
** 
b +117.43
2010-08-07T17 Lu xd +101.64
2010-08-10T03 Lu c +137.38
2010-08-10T18 Lu p 0.002392
2010-08-10T21 Lu v +149.02
2010-08-18T01
** 
B +169.46
2010-08-18T17 Lu d −24.93
2010-08-19T17 Ve e +45.94
2010-08-19T19 Ne p 29.01
2010-08-20T03 Ne V +327.30
2010-08-20T09 Ne o +327.29
2010-08-20T12 Lu xa +281.21
2010-08-20T19 Me Rg +169.05
2010-08-23T07 Me d +0.47
2010-08-24T17 Lu o +331.42
2010-08-24T18 Lu V +332.25
2010-08-25T05 Lu a 0.002717
2010-08-31T14 Me p 0.6251
2010-09-01T10
** 
S +226.59
2010-09-02T11 Lu +d +24.80
2010-09-02T17 Me V +161.67
2010-09-03T12 Me c +160.91
2010-09-04T00 Lu xd +100.05
2010-09-06T22 Ma xa +204.71
2010-09-08T03 Lu p 0.002388
2010-09-08T07 Lu v +163.82
2010-09-08T10 Lu c +165.67
2010-09-12T22 Me Pg +155.36
2010-09-14T00 Pl Pg +272.78
2010-09-15T00 Lu d −24.71
2010-09-15T07
** 
B +159.02
2010-09-15T23
** 
s +127.05
2010-09-16T13 Lu xa +278.98
2010-09-16T17 Me xd +156.48
2010-09-17T06 Me +d +9.15
2010-09-19T15 Me e −17.84
2010-09-20T12 Lu V +326.07
2010-09-20T20 Ur p 19.09
2010-09-20T21 Ju p 3.954
2010-09-21T06 Ju V +358.41
2010-09-21T08 Lu a 0.002715
2010-09-21T11 Ju o +358.38
2010-09-21T13 Ur V +358.60
2010-09-21T16 Ur o +358.60
2010-09-23T09 Lu o +221.03
2010-09-29T00
** 
S +198.96
2010-09-29T17 Lu +d +24.56
2010-10-01T00 Sa c +187.75
2010-10-01T02 Lu xd +97.24
2010-10-01T02 Sa a 10.56
2010-10-01T12 Sa v +187.81
2010-10-05T16 Me v +183.71
2010-10-06T13 Lu p 0.002403
2010-10-06T16 Lu v +178.06
2010-10-07T18 Lu c +194.38
2010-10-08T07 Ve Rg +223.23
2010-10-10T21 Ve d −22.67
2010-10-12T08 Lu d −24.46
2010-10-13T14
** 
B +133.27
2010-10-13T15 Lu xa +275.97
2010-10-17T12 Me o +204.34
2010-10-18T02 Lu V +329.93
2010-10-18T18 Lu a 0.002710
2010-10-23T01 Lu o +29.54
2010-10-24T01 Me a 1.433
2010-10-25T00 Me xa +216.78
2010-10-26T22 Lu +d +24.33
2010-10-27T06
** 
S +169.90
2010-10-28T03 Lu xd +94.45
2010-10-29T01 Ve c +215.51
2010-10-29T03 Ve V +215.45
2010-10-29T21 Ve p 0.2715
2010-10-30T08
** 
b +109.87
2010-11-03T17 Lu p 0.002434
2010-11-03T20 Lu v +189.57
2010-11-06T04 Lu c +223.70
2010-11-06T15 Ne d −13.34
2010-11-07T02 Ne Pg +325.91
2010-11-08T17 Lu d −24.27
2010-11-09T20 Lu xa +273.57
2010-11-10T04
** 
B +119.15
2010-11-15T02 Lu V +338.11
2010-11-15T11 Lu a 0.002705
2010-11-15T18 Ju d −3.92
2010-11-18T16 Ju Pg +353.49
2010-11-18T21 Ve Pg +207.65
2010-11-21T17 Lu o +59.30
2010-11-23T04 Lu +d +24.23
2010-11-23T18 Ve xd +208.12
2010-11-24T06 Lu xd +92.95
2010-11-24T12
** 
S +158.12
2010-11-28T06 Me d −25.86
2010-11-30T10 Ve +d −10.43
2010-11-30T18 Lu p 0.002469
2010-12-01T02 Lu v +188.32
2010-12-01T17 Me e +21.33
2010-12-04T04 Ur d −2.02
2010-12-05T17
** 
s +115.83
2010-12-05T17 Lu c +253.46
2010-12-06T00 Ur Pg +356.67
2010-12-06T02 Lu d −24.23
2010-12-07T04 Lu xa +272.73
2010-12-08T11
** 
B +109.74
2010-12-09T10 Ma d −24.30
2010-12-10T11 Me Rg +275.93
2010-12-13T06 Lu V +347.73
2010-12-13T08 Lu a 0.002703
2010-12-13T16 Me xd +274.96
2010-12-20T01 Me c +268.03
2010-12-20T03 Me V +267.92
2010-12-20T07 Me p 0.6767
2010-12-20T12 Lu +d +24.24
2010-12-21T08 Lu o +89.33
2010-12-21T14 Lu xd +92.72
2010-12-22T11
** 
S +149.66
2010-12-25T12 Lu p 0.002463
2010-12-25T14 Lu v +149.46
2010-12-27T05 Pl v +275.16
2010-12-27T12 Pl o +275.17
2010-12-28T09 Me +d −19.99
2010-12-28T18 Pl a 32.93
2010-12-30T07 Me Pg +259.62
2011-01-01T07 Pl d −18.83[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2010.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07