AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2009

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2009


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2009] [Q 2009]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2009-01-04T15 Me e +19.31
2009-01-08T22 Me xd +307.07
2009-01-09T05 Lu +d +27.05
2009-01-10T08 Lu v +98.76
2009-01-10T10 Lu p 0.002390
2009-01-11T03 Lu o +111.04
2009-01-11T16 Me Rg +307.75
2009-01-12T01
** 
S +133.69
2009-01-12T08 Lu xd +129.28
2009-01-14T23 Ve e +47.12
2009-01-15T01 Pl d −17.75
2009-01-17T18 Me +d −16.66
2009-01-18T15 Ve xd +345.76
2009-01-20T15 Me c +300.73
2009-01-21T00 Me V +300.26
2009-01-21T23 Me p 0.6625
2009-01-22T13 Lu d −27.08
2009-01-22T22 Lu V +266.11
2009-01-23T00 Lu a 0.002715
2009-01-23T02 Ju a 6.091
2009-01-24T05 Ju c +304.38
2009-01-25T05 Ju v +304.61
2009-01-25T23
** 
B +93.99
2009-01-26T07 Lu c +306.48
2009-01-26T13 Lu xa +309.26
2009-02-01T07 Me Pg +291.74
2009-02-05T14 Lu +d +27.08
2009-02-07T19 Lu p 0.002416
2009-02-07T20 Lu v +114.99
2009-02-08T19 Lu xd +129.29
2009-02-08T23
** 
S +139.35
2009-02-09T14 Lu o +141.02
2009-02-11T18 Me d −19.98
2009-02-12T12 Ne c +323.94
2009-02-12T17 Ne v +323.95
2009-02-13T02 Ne a 31.02
2009-02-13T22 Me e −26.09
2009-02-16T06 Me xa +301.72
2009-02-18T21 Lu d −27.06
2009-02-19T16 Lu V +271.46
2009-02-19T17 Lu a 0.002708
2009-02-22T20 Lu xa +309.22
2009-02-23T10
** 
B +98.25
2009-02-25T01 Lu c +336.59
2009-02-28T17
** 
s +127.39
2009-03-04T21 Lu +d +26.99
2009-03-06T17 Ve Rg +15.45
2009-03-07T14 Lu p 0.002453
2009-03-07T21 Lu v +124.66
2009-03-08T04 Lu xd +128.81
2009-03-08T15 Sa V +168.39
2009-03-08T17 Sa p 8.394
2009-03-08T19 Sa o +168.37
2009-03-09T07
** 
S +141.52
2009-03-11T02 Lu o +170.64
2009-03-13T00 Ve +d +13.00
2009-03-13T01 Ur c +352.61
2009-03-13T02 Ur v +352.61
2009-03-14T00 Ur a 21.09
2009-03-18T05 Lu d −26.90
2009-03-19T10 Ma v +333.37
2009-03-19T13 Lu a 0.002703
2009-03-19T15 Lu V +279.12
2009-03-22T02 Lu xa +308.03
2009-03-23T19
** 
B +100.22
2009-03-25T05
** 
b +124.88
2009-03-25T23 Me a 1.354
2009-03-26T16 Lu c +125.65
2009-03-27T12 Ve p 0.2815
2009-03-27T15 Ve V +7.35
2009-03-27T19 Ve c +7.26
2009-03-31T12 Me o +11.29
2009-04-01T00 Lu v +80.26
2009-04-01T02 Lu +d +26.78
2009-04-02T02 Lu p 0.002473
2009-04-04T07 Lu xd +126.93
2009-04-04T13 Pl Rg +273.30
2009-04-04T23 Me v +20.47
2009-04-06T21
** 
S +147.75
2009-04-06T22 Me xd +24.55
2009-04-09T15 Lu o +199.89
2009-04-14T13 Lu d −26.66
2009-04-16T09 Lu a 0.002702
2009-04-16T15 Lu V +286.67
2009-04-17T19 Ve Pg +359.20
2009-04-18T05 Lu xa +305.42
2009-04-20T15
** 
B +113.08
2009-04-25T03 Lu c +35.07
2009-04-26T06 Me e +20.23
2009-04-27T17 Lu v +72.57
2009-04-28T06 Lu p 0.002447
2009-04-28T08 Lu +d +26.57
2009-04-30T06 Ve d +2.26
2009-05-01T07 Lu xd +124.06
2009-05-01T09
** 
s +137.51
2009-05-02T14 Me +d +22.82
2009-05-04T17
** 
S +162.86
2009-05-07T05 Me Rg +61.74
2009-05-09T04 Lu o +228.66
2009-05-10T05 Ve xa +7.38
2009-05-11T20 Lu d −26.49
2009-05-12T20 Pl +d −17.62
2009-05-13T03 Sa +d +7.95
2009-05-14T02 Lu a 0.002707
2009-05-14T12 Lu V +293.24
2009-05-15T05 Me xa +59.38
2009-05-15T07 Lu xa +302.56
2009-05-17T00 Sa Pg +164.91
2009-05-18T09 Me c +57.60
2009-05-18T18 Me V +57.40
2009-05-19T09
** 
B +119.62
2009-05-19T20 Me p 0.5510
2009-05-24T12 Lu c +63.48
2009-05-25T16 Lu +d +26.45
2009-05-25T20 Lu v +83.28
2009-05-26T03 Lu p 0.002414
2009-05-26T23 Ne +d −13.06
2009-05-28T10 Lu xd +121.58
2009-05-28T23 Ne Rg +326.47
2009-05-31T01 Me Pg +52.86
2009-06-01T16
** 
S +166.85
2009-06-02T20 Me d +14.80
2009-06-05T14 Ve e −45.81
2009-06-06T00
** 
b +128.51
2009-06-07T18 Lu o +257.15
2009-06-08T02 Lu d −26.43
2009-06-10T15 Lu a 0.002713
2009-06-11T03 Lu V +297.30
2009-06-11T10 Lu xa +300.66
2009-06-11T12 Ju +d −13.31
2009-06-13T17 Me e −23.20
2009-06-15T07 Ju Rg +327.01
2009-06-15T15
** 
B +129.93
2009-06-21T17 Pl p 30.65
2009-06-22T02 Lu +d +26.44
2009-06-22T19 Lu c +91.51
2009-06-23T04 Pl V +271.98
2009-06-23T06 Lu v +98.54
2009-06-23T10 Lu p 0.002393
2009-06-23T12 Pl c +271.97
2009-06-24T17 Lu xd +120.35
2009-06-29T10 Ur +d −2.05
2009-06-30T14
** 
S +194.66
2009-07-01T04 Ur Rg +356.62
2009-07-03T21 Me xd +90.20
2009-07-05T07 Lu d −26.46
2009-07-07T09 Lu o +285.40
2009-07-07T21 Lu a 0.002715
2009-07-08T03 Lu V +294.53
2009-07-08T10 Me +d +23.88
2009-07-08T15 Lu xa +300.15
2009-07-11T19 Me v +106.89
2009-07-13T03
** 
B +162.67
2009-07-14T12 Me o +112.68
2009-07-16T11 Me a 1.336
2009-07-19T12 Lu +d +26.48
2009-07-21T19 Lu v +115.14
2009-07-21T20 Lu p 0.002390
2009-07-22T02 Lu c +119.46
2009-07-22T03 Lu xd +120.23
2009-07-28T07
** 
S +281.96
2009-08-01T13 Lu d −26.47
2009-08-03T20 Lu V +287.90
2009-08-04T01 Lu a 0.002714
2009-08-04T21 Lu xa +300.25
2009-08-06T00 Lu o +313.73
2009-08-06T08 Ve +d +21.94
2009-08-09T03
** 
B +208.15
2009-08-11T04 Me xa +162.65
2009-08-14T17 Ju o +322.06
2009-08-15T01 Ju V +322.02
2009-08-15T03 Ju p 4.028
2009-08-15T21 Lu +d +26.44
2009-08-16T14
** 
s +148.24
2009-08-17T07 Ne p 29.02
2009-08-17T20 Ne o +325.07
2009-08-18T00 Ne V +325.06
2009-08-18T14 Lu xd +120.08
2009-08-19T04 Lu p 0.002404
2009-08-19T08 Lu v +131.72
2009-08-20T08 Ma xd +86.57
2009-08-20T10 Lu c +147.50
2009-08-20T18
** 
S +259.74
2009-08-24T09 Me e +27.28
2009-08-28T20 Lu d −26.39
2009-08-31T00
** 
B +220.81
2009-08-31T04 Lu V +288.82
2009-08-31T08 Ve xd +125.59
2009-08-31T10 Ma +d +23.57
2009-08-31T11 Lu a 0.002709
2009-09-01T03 Lu xa +299.79
2009-09-04T16 Lu o +342.27
2009-09-07T04 Me Rg +186.22
2009-09-08T12 Me d −6.22
2009-09-11T00
** 
S +303.52
2009-09-11T14 Pl Pg +270.65
2009-09-12T04 Lu +d +26.29
2009-09-14T20 Lu xd +118.95
2009-09-16T07 Lu p 0.002434
2009-09-16T12 Ur p 19.09
2009-09-16T17 Lu v +145.80
2009-09-17T09 Ur o +354.63
2009-09-17T10 Ur V +354.63
2009-09-17T18 Sa c +175.00
2009-09-17T20 Sa v +175.01
2009-09-17T21 Sa a 10.45
2009-09-18T00 Me p 0.6426
2009-09-18T18 Lu c +175.97
2009-09-19T17 Me V +178.30
2009-09-20T09 Me c +177.58
2009-09-23T15
** 
B +198.93
2009-09-25T04 Lu d −26.19
2009-09-27T23 Lu V +294.26
2009-09-28T03 Lu a 0.002703
2009-09-28T06 Lu xa +297.95
2009-09-29T13 Me Pg +171.61
2009-09-29T20 Me xd +171.62
2009-10-02T18 Me +d +3.69
2009-10-04T06 Lu o +11.14
2009-10-05T23 Me e −17.89
2009-10-07T04
** 
S +272.61
2009-10-09T09 Lu +d +26.05
2009-10-11T13 Ju d −16.70
2009-10-11T23 Lu xd +116.42
2009-10-13T03 Ju Pg +317.16
2009-10-13T12 Lu p 0.002467
2009-10-14T07 Lu v +150.07
2009-10-18T05 Lu c +204.99
2009-10-21T11
** 
b +125.14
2009-10-22T02 Me v +199.34
2009-10-22T12 Lu d −25.94
2009-10-23T00
** 
B +164.56
2009-10-25T08 Lu xa +294.96
2009-10-25T22 Lu V +301.56
2009-10-25T23 Lu a 0.002702
2009-11-02T19 Lu o +40.51
2009-11-04T08 Ne d −14.02
2009-11-04T15 Ne Pg +323.69
2009-11-04T21
** 
S +204.38
2009-11-05T12 Me o +223.32
2009-11-05T15 Lu +d +25.85
2009-11-06T15 Lu v +94.65
2009-11-07T03 Me xa +225.99
2009-11-07T07 Lu p 0.002466
2009-11-07T23 Lu xd +113.53
2009-11-10T10 Me a 1.445
2009-11-16T19 Lu c +234.59
2009-11-18T20 Lu d −25.79
2009-11-20T05
** 
B +139.11
2009-11-21T11 Lu xa +292.26
2009-11-22T19 Lu a 0.002705
2009-11-22T22 Lu V +309.35
2009-11-29T22 Ur d −3.60
2009-12-01T18 Ur Pg +352.70
2009-12-02T07 Lu o +70.26
2009-12-02T23 Lu +d +25.77
2009-12-03T21
** 
S +179.69
2009-12-04T07 Lu v +99.64
2009-12-04T14 Lu p 0.002430
2009-12-05T03 Lu xd +111.56
2009-12-06T12 Me d −25.77
2009-12-10T15 Ma d +17.82
2009-12-16T02 Lu d −25.77
2009-12-16T12 Lu c +264.67
2009-12-18T12
** 
B +128.36
2009-12-18T16 Lu xa +291.10
2009-12-18T20 Me e +20.22
2009-12-19T06 Ve v +261.83
2009-12-20T13 Ma Rg +139.69
2009-12-20T14 Lu a 0.002712
2009-12-20T18 Lu V +315.77
2009-12-20T21 Ve xa +263.90
2009-12-24T06 Pl v +273.03
2009-12-24T11 Pl o +273.04
2009-12-26T08 Pl a 32.73
2009-12-26T14 Me Rg +291.79
2009-12-26T19 Me xd +291.77
2009-12-29T00 Ve d −23.70
2009-12-30T09 Lu +d +25.78
2009-12-31T19 Lu o +100.26[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2009.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07