AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2008

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2008


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2008] [Q 2008]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2008-01-02T08 Lu V +219.41
2008-01-02T20 Lu a 0.002710
2008-01-04T05 Me v +294.33
2008-01-06T03 Lu d −27.94
2008-01-06T16 Ma +d +26.98
2008-01-07T23 Lu c +287.57
2008-01-09T05
** 
B +145.18
2008-01-11T03 Lu xa +328.06
2008-01-18T20 Lu p 0.002449
2008-01-18T22 Lu v +76.70
2008-01-19T11 Lu +d +27.98
2008-01-21T17 Me e +18.63
2008-01-22T01 Lu o +121.92
2008-01-22T13
** 
S +198.44
2008-01-22T13 Me xd +321.03
2008-01-23T22 Lu xd +147.75
2008-01-27T11
** 
s +192.33
2008-01-28T04 Ve d −22.43
2008-01-28T08 Me Rg +323.88
2008-01-30T10 Ma Pg +84.08
2008-01-30T12 Lu V +229.13
2008-01-30T16 Lu a 0.002704
2008-02-01T09 Me +d −11.47
2008-02-02T11 Lu d −28.02
2008-02-06T06 Me c +317.33
2008-02-06T15 Lu c +317.74
2008-02-06T19 Me V +316.69
2008-02-06T19
** 
B +135.11
2008-02-07T09 Lu xa +327.69
2008-02-08T04 Me p 0.6495
2008-02-10T06 Ne v +321.71
2008-02-10T14 Ne c +321.72
2008-02-11T02 Ne a 31.03
2008-02-13T10
** 
b +186.36
2008-02-13T13 Lu p 0.002475
2008-02-13T15 Lu v +54.53
2008-02-15T07 Ve xa +297.70
2008-02-15T18 Lu +d +28.04
2008-02-18T15 Me Pg +308.32
2008-02-19T15
** 
S +188.25
2008-02-20T08 Lu xd +147.73
2008-02-20T15 Lu o +151.88
2008-02-23T18 Sa p 8.291
2008-02-23T21 Sa o +155.15
2008-02-24T00 Sa V +155.14
2008-02-26T05 Me d −16.76
2008-02-27T13 Lu a 0.002704
2008-02-27T16 Lu V +239.02
2008-02-29T19 Lu d −28.02
2008-02-29T21 Me xa +314.12
2008-03-02T22 Me e −27.14
2008-03-05T18 Lu xa +327.74
2008-03-05T23
** 
B +131.71
2008-03-06T01 Ve v +322.13
2008-03-07T05 Lu c +347.54
2008-03-08T03 Ur v +348.64
2008-03-08T08 Ur c +348.65
2008-03-09T07 Ur a 21.09
2008-03-10T09 Lu v +33.05
2008-03-10T10 Lu p 0.002449
2008-03-13T16
** 
s +193.75
2008-03-13T23 Lu +d +27.98
2008-03-18T14 Lu xd +147.53
2008-03-19T16
** 
S +186.07
2008-03-21T06 Lu o +181.54
2008-03-26T07 Lu a 0.002708
2008-03-26T18 Lu V +247.81
2008-03-28T03 Lu d −27.90
2008-04-02T03 Lu xa +326.83
2008-04-03T22
** 
B +133.81
2008-04-05T15 Lu c +16.74
2008-04-07T07 Lu v +41.16
2008-04-07T07 Lu p 0.002414
2008-04-10T05 Lu +d +27.80
2008-04-12T02 Me a 1.339
2008-04-14T17 Lu xd +146.09
2008-04-16T00 Me o +27.10
2008-04-17T03 Ju xa +291.62
2008-04-18T16
** 
S +197.30
2008-04-19T08 Me v +34.21
2008-04-19T13 Me xd +34.63
2008-04-19T22 Lu o +210.73
2008-04-22T21 Lu a 0.002714
2008-04-23T13 Lu V +254.02
2008-04-24T10 Lu d −27.69
2008-04-29T08 Lu xa +324.51
2008-04-29T17 Sa +d +12.56
2008-05-02T13 Sa Pg +151.68
2008-05-03T05
** 
B +149.12
2008-05-04T18 Ju +d −21.62
2008-05-05T00 Lu c +45.36
2008-05-05T14 Lu v +54.29
2008-05-05T15 Lu p 0.002392
2008-05-07T14 Lu +d +27.62
2008-05-08T23 Ju Rg +292.37
2008-05-11T18 Lu xd +143.38
2008-05-13T17 Me e +21.66
2008-05-15T08 Me +d +25.07
2008-05-18T11
** 
S +229.04
2008-05-19T14 Lu o +239.46
2008-05-20T02 Lu a 0.002717
2008-05-20T14 Lu V +251.43
2008-05-21T15 Lu d −27.54
2008-05-24T02 Ne +d −13.74
2008-05-26T00 Ne Rg +324.25
2008-05-26T03 Me Rg +81.54
2008-05-26T09 Lu xa +321.59
2008-05-27T20 Me xa +81.42
2008-05-28T12 Ve V +64.98
2008-05-30T13 Ve v +67.50
2008-06-01T14
** 
B +164.81
2008-06-02T23 Lu v +68.37
2008-06-03T01 Lu p 0.002388
2008-06-03T07 Lu c +73.57
2008-06-03T23 Lu +d +27.52
2008-06-06T19 Me p 0.5498
2008-06-07T02 Me V +77.26
2008-06-07T03 Me c +77.24
2008-06-07T10 Ve xd +77.21
2008-06-07T21 Lu xd +140.57
2008-06-08T16 Ve a 1.736
2008-06-09T00 Ve o +79.12
2008-06-16T00 Lu V +241.78
2008-06-16T02
** 
S +259.70
2008-06-16T05 Lu a 0.002715
2008-06-16T20 Ve V +88.75
2008-06-17T21 Lu d −27.51
2008-06-18T05 Lu o +267.84
2008-06-19T00 Me d +17.97
2008-06-19T02 Me Pg +72.98
2008-06-21T02 Ve +d +23.91
2008-06-22T11 Lu xa +319.36
2008-06-24T14 Ur +d −3.63
2008-06-26T09 Ur Rg +352.65
2008-06-30T04
** 
B +182.80
2008-07-01T06 Lu v +81.79
2008-07-01T09 Lu p 0.002403
2008-07-01T09 Lu +d +27.54
2008-07-01T14 Me e −21.57
2008-07-02T14 Lu c +101.53
2008-07-05T03 Lu xd +138.87
2008-07-05T23 Ve v +112.25
2008-07-08T19 Ju V +287.47
2008-07-08T19 Ju o +287.47
2008-07-09T23 Ju p 4.161
2008-07-13T10 Lu V +243.52
2008-07-13T16 Lu a 0.002710
2008-07-15T03 Lu d −27.56
2008-07-16T12 Me xd +100.67
2008-07-17T04 Ve V +126.04
2008-07-17T16 Me +d +23.04
2008-07-17T19 Lu o +296.06
2008-07-18T19
** 
S +347.20
2008-07-19T15 Lu xa +318.56
2008-07-25T22 Me v +119.91
2008-07-28T18 Lu +d +27.59
2008-07-28T23 Me o +126.36
2008-07-29T09 Lu v +92.38
2008-07-29T10 Lu p 0.002432
2008-07-30T14 Ve v +142.52
2008-07-31T22 Lu c +129.54
2008-08-01T13 Lu xd +138.54
2008-08-02T01 Me a 1.348
2008-08-06T13
** 
B +173.83
2008-08-10T07 Lu V +250.19
2008-08-10T08 Lu a 0.002704
2008-08-11T10 Lu d −27.61
2008-08-14T06 Ne p 29.02
2008-08-14T16 Ne V +322.85
2008-08-14T19 Ne o +322.84
2008-08-15T22 Lu xa +318.58
2008-08-16T09 Lu o +324.36
2008-08-20T16
** 
S +225.15
2008-08-23T19 Me xa +173.08
2008-08-25T01 Lu +d +27.59
2008-08-25T11 Lu v +89.36
2008-08-25T15 Lu p 0.002465
2008-08-28T22 Lu xd +138.57
2008-08-30T08 Lu c +157.82
2008-09-03T04 Sa v +161.87
2008-09-03T14 Sa c +161.92
2008-09-03T16 Sa a 10.34
2008-09-05T18
** 
B +141.98
2008-09-07T02 Lu a 0.002702
2008-09-07T07 Lu V +258.08
2008-09-07T15 Ju Pg +282.53
2008-09-07T18 Lu d −27.55
2008-09-10T09 Me e +26.76
2008-09-11T08 Ju d −23.15
2008-09-11T16 Ur p 19.09
2008-09-12T06 Lu xa +318.34
2008-09-12T08 Ur V +350.68
2008-09-12T14 Ur o +350.67
2008-09-14T21 Lu o +215.09
2008-09-19T02
** 
S +185.89
2008-09-19T04 Lu v +53.50
2008-09-19T16 Lu p 0.002466
2008-09-21T06 Lu +d +27.47
2008-09-23T19 Me Rg +202.83
2008-09-24T02 Me d −12.42
2008-09-25T04 Lu xd +137.83
2008-09-26T17
** 
b +77.42
2008-09-27T00 Ve xa +214.14
2008-09-28T20 Lu c +186.54
2008-10-03T11
** 
B +126.48
2008-10-04T11 Me p 0.6566
2008-10-04T22 Lu a 0.002705
2008-10-05T02 Lu d −27.37
2008-10-05T08 Lu V +266.58
2008-10-05T20 Me V +194.59
2008-10-06T08 Me c +193.97
2008-10-09T12 Lu xa +316.78
2008-10-12T11 Me xd +188.31
2008-10-14T08 Lu o +21.86
2008-10-15T08 Me Pg +187.56
2008-10-16T12 Lu v +53.57
2008-10-16T18 Lu p 0.002432
2008-10-17T08
** 
S +177.35
2008-10-17T20 Me +d −1.96
2008-10-18T12 Lu +d +27.27
2008-10-19T12 Ma xa +220.81
2008-10-21T19 Me e −18.21
2008-10-22T06 Lu xd +135.61
2008-10-22T06
** 
s +84.43
2008-10-28T11 Lu c +215.90
2008-10-30T16 Ma a 2.503
2008-11-01T08 Lu d −27.15
2008-11-01T13 Ne d −14.68
2008-11-01T15 Ne Pg +321.47
2008-11-01T16 Lu a 0.002712
2008-11-02T02
** 
B +115.56
2008-11-02T08 Lu V +274.75
2008-11-04T17
** 
b +83.79
2008-11-05T15 Lu xa +313.87
2008-11-08T05 Me v +216.62
2008-11-12T18 Lu o +51.24
2008-11-13T17 Lu v +65.65
2008-11-13T22 Lu p 0.002400
2008-11-14T13 Ve d −25.56
2008-11-14T20 Lu +d +27.08
2008-11-15T01
** 
S +155.43
2008-11-18T06 Lu xd +132.57
2008-11-19T18 Me xa +235.22
2008-11-24T23 Me o +243.49
2008-11-25T05 Ur d −5.17
2008-11-27T02 Ur Pg +348.74
2008-11-27T03 Me a 1.451
2008-11-27T04 Lu c +245.83
2008-11-28T14 Lu d −27.02
2008-11-29T04 Lu a 0.002717
2008-11-30T00 Lu V +279.35
2008-11-30T17
** 
B +99.36
2008-12-02T16 Lu xa +310.95
2008-12-05T10 Ma c +254.18
2008-12-05T20 Me V +260.50
2008-12-12T04 Lu o +81.07
2008-12-12T05 Lu v +81.43
2008-12-12T06 Lu +d +27.02
2008-12-12T09 Lu p 0.002383
2008-12-12T12 Me v +270.97
2008-12-14T02
** 
S +143.10
2008-12-14T02 Me d −25.49
2008-12-15T11 Lu xd +130.16
2008-12-25T09 Sa d +5.14
2008-12-25T19 Lu d −27.02
2008-12-26T05 Lu a 0.002718
2008-12-26T15 Lu V +271.87
2008-12-27T00 Lu c +276.12
2008-12-28T20 Ma d −24.11
2008-12-29T07
** 
B +93.10
2008-12-29T19 Lu xa +309.44
2008-12-31T04 Sa Rg +171.76[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2008.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19