AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2008

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2008


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2008] [Q 2008]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2008-01-02T20 Lu V +219.42
2008-01-03T08 Lu a 0.002709
2008-01-04T17 Me v +294.33
2008-01-06T15 Lu d −27.94
2008-01-07T04 Ma +d +26.98
2008-01-08T11 Lu c +287.58
2008-01-08T20
** 
B +135.08
2008-01-11T15 Lu xa +328.07
2008-01-19T08 Lu p 0.002450
2008-01-19T10 Lu v +76.71
2008-01-19T23 Lu +d +27.98
2008-01-20T08 Pl d −17.16
2008-01-22T05 Me e +18.63
2008-01-22T08
** 
S +180.56
2008-01-22T13 Lu o +121.92
2008-01-23T01 Me xd +321.03
2008-01-24T10 Lu xd +147.76
2008-01-27T23
** 
s +192.33
2008-01-28T16 Ve d −22.43
2008-01-28T20 Me Rg +323.88
2008-01-30T22 Ma Pg +84.08
2008-01-31T00 Lu V +229.09
2008-01-31T04 Lu a 0.002704
2008-02-01T21 Me +d −11.47
2008-02-02T23 Lu d −28.02
2008-02-06T11
** 
B +129.58
2008-02-06T18 Me c +317.33
2008-02-07T03 Lu c +317.75
2008-02-07T07 Me V +316.69
2008-02-07T21 Lu xa +327.70
2008-02-08T16 Me p 0.6495
2008-02-10T18 Ne v +321.71
2008-02-11T02 Ne c +321.72
2008-02-11T14 Ne a 31.03
2008-02-13T22
** 
b +186.36
2008-02-14T01 Lu p 0.002475
2008-02-14T02 Lu v +54.42
2008-02-15T19 Ve xa +297.70
2008-02-16T06 Lu +d +28.04
2008-02-19T03 Me Pg +308.32
2008-02-19T09
** 
S +174.68
2008-02-20T20 Lu xd +147.74
2008-02-21T03 Lu o +151.88
2008-02-24T06 Sa p 8.291
2008-02-24T09 Sa o +155.15
2008-02-24T12 Sa V +155.14
2008-02-26T17 Me d −16.76
2008-02-28T01 Lu a 0.002704
2008-02-28T04 Lu V +238.98
2008-03-01T07 Lu d −28.02
2008-03-01T09 Me xa +314.12
2008-03-03T10 Me e −27.14
2008-03-05T05
** 
B +129.34
2008-03-06T06 Lu xa +327.74
2008-03-06T13 Ve v +322.13
2008-03-07T17 Lu c +347.49
2008-03-08T15 Ur v +348.64
2008-03-08T20 Ur c +348.65
2008-03-09T19 Ur a 21.09
2008-03-10T21 Lu v +33.06
2008-03-10T22 Lu p 0.002449
2008-03-14T04
** 
s +193.75
2008-03-14T11 Lu +d +27.98
2008-03-19T02 Lu xd +147.54
2008-03-19T03
** 
S +179.86
2008-03-21T18 Lu o +181.55
2008-03-26T19 Lu a 0.002708
2008-03-27T05 Lu V +247.77
2008-03-28T15 Lu d −27.90
2008-04-02T05 Pl Rg +271.15
2008-04-02T15 Lu xa +326.84
2008-04-02T17
** 
B +138.47
2008-04-06T03 Lu c +16.75
2008-04-07T19 Lu v +41.16
2008-04-07T19 Lu p 0.002414
2008-04-10T17 Lu +d +27.80
2008-04-12T14 Me a 1.339
2008-04-15T05 Lu xd +146.10
2008-04-16T12 Me o +27.10
2008-04-17T15 Ju xa +291.62
2008-04-17T16
** 
S +202.67
2008-04-19T20 Me v +34.20
2008-04-20T01 Me xd +34.62
2008-04-20T10 Lu o +210.74
2008-04-23T09 Lu a 0.002714
2008-04-24T01 Lu V +254.03
2008-04-24T22 Lu d −27.69
2008-04-29T20 Lu xa +324.52
2008-04-30T05 Sa +d +12.56
2008-05-01T10
** 
B +163.45
2008-05-03T01 Sa Pg +151.68
2008-05-05T06 Ju +d −21.62
2008-05-05T12 Lu c +45.37
2008-05-06T02 Lu v +54.30
2008-05-06T03 Lu p 0.002392
2008-05-08T02 Lu +d +27.62
2008-05-09T11 Ju Rg +292.37
2008-05-12T06 Lu xd +143.39
2008-05-14T05 Me e +21.66
2008-05-15T20 Me +d +25.07
2008-05-16T15
** 
S +260.10
2008-05-20T02 Lu o +239.47
2008-05-20T14 Lu a 0.002717
2008-05-21T02 Lu V +251.44
2008-05-21T03 Pl +d −17.01
2008-05-22T03 Lu d −27.54
2008-05-24T14 Ne +d −13.74
2008-05-26T12 Ne Rg +324.25
2008-05-26T15 Me Rg +81.54
2008-05-26T21 Lu xa +321.55
2008-05-28T08 Me xa +81.42
2008-05-29T00 Ve V +64.99
2008-05-30T17
** 
B +190.19
2008-05-31T01 Ve v +67.50
2008-06-03T11 Lu v +68.38
2008-06-03T13 Lu p 0.002388
2008-06-03T19 Lu c +73.58
2008-06-04T11 Lu +d +27.52
2008-06-07T07 Me p 0.5498
2008-06-07T14 Me V +77.26
2008-06-07T15 Me c +77.24
2008-06-07T22 Ve xd +77.22
2008-06-08T09 Lu xd +140.58
2008-06-09T04 Ve a 1.736
2008-06-09T12 Ve o +79.12
2008-06-13T09
** 
S +348.29
2008-06-16T12 Lu V +241.74
2008-06-16T17 Lu a 0.002715
2008-06-17T08 Ve V +88.75
2008-06-18T09 Lu d −27.51
2008-06-18T17 Lu o +267.85
2008-06-19T08 Pl p 30.46
2008-06-19T12 Me d +17.97
2008-06-19T14 Me Pg +72.98
2008-06-20T11 Pl c +269.83
2008-06-20T20 Pl V +269.82
2008-06-21T14 Ve +d +23.91
2008-06-22T23 Lu xa +319.37
2008-06-25T02 Ur +d −3.63
2008-06-26T07
** 
B +216.19
2008-06-26T21 Ur Rg +352.65
2008-07-01T18 Lu v +81.80
2008-07-01T21 Lu p 0.002403
2008-07-01T21 Lu +d +27.54
2008-07-02T02 Me e −21.57
2008-07-03T02 Lu c +101.54
2008-07-05T15 Lu xd +138.88
2008-07-06T11 Ve v +112.24
2008-07-06T14
** 
S +237.29
2008-07-09T07 Ju V +287.47
2008-07-09T07 Ju o +287.47
2008-07-10T11 Ju p 4.161
2008-07-13T22 Lu V +243.48
2008-07-14T04 Lu a 0.002710
2008-07-14T05
** 
B +228.55
2008-07-15T15 Lu d −27.56
2008-07-17T00 Me xd +100.67
2008-07-17T16 Ve V +126.04
2008-07-18T04 Me +d +23.04
2008-07-18T07 Lu o +296.07
2008-07-20T03 Lu xa +318.57
2008-07-24T21
** 
S +303.01
2008-07-26T10 Me v +119.91
2008-07-29T06 Lu +d +27.59
2008-07-29T11 Me o +126.36
2008-07-29T21 Lu v +92.39
2008-07-29T22 Lu p 0.002432
2008-07-31T02 Ve v +142.53
2008-08-01T10 Lu c +129.55
2008-08-02T01 Lu xd +138.54
2008-08-02T13 Me a 1.348
2008-08-10T08
** 
B +167.95
2008-08-10T19 Lu V +250.20
2008-08-10T20 Lu a 0.002704
2008-08-11T22 Lu d −27.61
2008-08-14T18 Ne p 29.02
2008-08-15T04 Ne V +322.85
2008-08-15T07 Ne o +322.85
2008-08-16T10 Lu xa +318.59
2008-08-16T21 Lu o +324.37
2008-08-22T08
** 
S +203.23
2008-08-24T07 Me xa +173.08
2008-08-25T13 Lu +d +27.59
2008-08-25T23 Lu v +89.42
2008-08-26T03 Lu p 0.002465
2008-08-29T10 Lu xd +138.58
2008-08-30T20 Lu c +157.78
2008-09-03T16 Sa v +161.87
2008-09-04T02 Sa c +161.92
2008-09-04T04 Sa a 10.34
2008-09-07T09
** 
B +133.91
2008-09-07T15 Lu a 0.002702
2008-09-07T19 Lu V +258.13
2008-09-08T03 Ju Pg +282.53
2008-09-08T06 Lu d −27.55
2008-09-09T00 Pl Pg +268.49
2008-09-10T21 Me e +26.76
2008-09-11T20 Ju d −23.15
2008-09-12T04 Ur p 19.09
2008-09-12T18 Lu xa +318.29
2008-09-12T20 Ur V +350.68
2008-09-13T02 Ur o +350.67
2008-09-15T09 Lu o +215.10
2008-09-19T16 Lu v +53.56
2008-09-20T01
** 
S +168.82
2008-09-20T04 Lu p 0.002466
2008-09-21T18 Lu +d +27.47
2008-09-24T07 Me Rg +202.83
2008-09-24T14 Me d −12.42
2008-09-25T16 Lu xd +137.84
2008-09-27T05
** 
b +77.42
2008-09-27T12 Ve xa +214.14
2008-09-29T08 Lu c +186.55
2008-10-04T11
** 
B +118.59
2008-10-04T23 Me p 0.6566
2008-10-05T10 Lu a 0.002705
2008-10-05T14 Lu d −27.37
2008-10-05T20 Lu V +266.59
2008-10-06T08 Me V +194.59
2008-10-06T20 Me c +193.97
2008-10-10T00 Lu xa +316.73
2008-10-12T23 Me xd +188.31
2008-10-14T20 Lu o +21.87
2008-10-15T20 Me Pg +187.56
2008-10-17T00 Lu v +53.64
2008-10-17T06 Lu p 0.002432
2008-10-18T02
** 
S +160.56
2008-10-18T08 Me +d −1.96
2008-10-19T00 Lu +d +27.27
2008-10-20T00 Ma xa +220.81
2008-10-22T07 Me e −18.21
2008-10-22T18 Lu xd +135.62
2008-10-22T18
** 
s +84.43
2008-10-28T23 Lu c +215.91
2008-10-31T04 Ma a 2.503
2008-11-01T20 Lu d −27.15
2008-11-02T01 Ne d −14.68
2008-11-02T03 Ne Pg +321.47
2008-11-02T04 Lu a 0.002712
2008-11-02T18
** 
B +107.41
2008-11-02T20 Lu V +274.76
2008-11-05T05
** 
b +83.79
2008-11-06T03 Lu xa +313.88
2008-11-08T17 Me v +216.62
2008-11-13T06 Lu o +51.24
2008-11-14T05 Lu v +65.77
2008-11-14T10 Lu p 0.002400
2008-11-15T01 Ve d −25.56
2008-11-15T08 Lu +d +27.08
2008-11-15T12
** 
S +141.81
2008-11-18T18 Lu xd +132.58
2008-11-20T06 Me xa +235.22
2008-11-25T11 Me o +243.49
2008-11-25T17 Ur d −5.17
2008-11-27T14 Ur Pg +348.74
2008-11-27T15 Me a 1.451
2008-11-27T16 Lu c +245.84
2008-11-29T02 Lu d −27.02
2008-11-29T16 Lu a 0.002717
2008-11-30T12 Lu V +279.41
2008-11-30T23
** 
B +93.13
2008-12-03T04 Lu xa +310.96
2008-12-05T22 Ma c +254.18
2008-12-06T08 Me V +260.49
2008-12-12T16 Lu o +81.01
2008-12-12T17 Lu v +81.55
2008-12-12T18 Lu +d +27.02
2008-12-12T21 Lu p 0.002384
2008-12-13T00 Me v +270.96
2008-12-14T09
** 
S +132.60
2008-12-14T14 Me d −25.49
2008-12-15T23 Lu xd +130.17
2008-12-22T12 Pl o +270.91
2008-12-22T12 Pl v +270.91
2008-12-23T22 Pl a 32.54
2008-12-25T21 Sa d +5.14
2008-12-26T07 Lu d −27.02
2008-12-26T17 Lu a 0.002718
2008-12-27T04 Lu V +272.06
2008-12-27T12 Lu c +276.13
2008-12-29T04
** 
B +89.68
2008-12-29T08 Ma d −24.11
2008-12-30T07 Lu xa +309.41
2008-12-31T16 Sa Rg +171.76[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2008.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07