AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2007

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2007


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2007] [Q 2007]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2007-01-02T04 Me a 1.441
2007-01-02T12 Lu +d +28.38
2007-01-03T11
** 
S +140.16
2007-01-03T14 Lu o +102.82
2007-01-07T12 Me o +286.96
2007-01-08T17 Lu xd +167.83
2007-01-10T14 Lu V +190.11
2007-01-10T16 Lu a 0.002703
2007-01-16T21 Lu d −28.45
2007-01-18T09
** 
B +100.02
2007-01-19T03 Lu c +298.71
2007-01-19T12 Ma d −23.93
2007-01-22T03 Lu v +341.47
2007-01-22T08 Me v +311.82
2007-01-22T12 Lu p 0.002453
2007-01-22T12 Lu xa +346.86
2007-01-23T04 Pl d −16.55
2007-01-29T18 Lu +d +28.49
2007-02-01T16
** 
S +147.34
2007-02-02T05 Lu o +133.00
2007-02-04T22 Lu xd +166.31
2007-02-05T04 Me xd +333.88
2007-02-07T12 Lu a 0.002707
2007-02-07T13 Lu V +197.55
2007-02-07T15 Me e +18.21
2007-02-08T15 Ne c +319.50
2007-02-08T22 Ne v +319.51
2007-02-09T04 Ne a 31.04
2007-02-10T15 Sa p 8.200
2007-02-10T18 Sa o +141.64
2007-02-10T23 Sa V +141.62
2007-02-13T07 Lu d −28.56
2007-02-14T04 Me Rg +340.23
2007-02-16T05
** 
B +109.24
2007-02-17T04 Me +d −5.20
2007-02-17T16 Lu c +328.62
2007-02-18T20 Lu xa +346.10
2007-02-19T08 Lu v +353.11
2007-02-19T09 Lu p 0.002416
2007-02-23T04 Me c +334.18
2007-02-23T21 Me V +333.42
2007-02-25T18 Me p 0.6324
2007-02-25T23 Lu +d +28.60
2007-03-01T16
** 
S +154.29
2007-03-03T23 Lu o +163.02
2007-03-04T05 Lu xd +166.16
2007-03-05T15 Ur v +344.69
2007-03-05T15 Ur c +344.69
2007-03-06T15 Ur a 21.08
2007-03-07T03 Lu a 0.002713
2007-03-07T05 Lu V +201.57
2007-03-08T04 Me Pg +325.41
2007-03-12T15 Lu d −28.61
2007-03-14T12 Me d −12.22
2007-03-15T12 Me xa +327.91
2007-03-15T21
** 
B +116.24
2007-03-16T13 Ve xd +28.36
2007-03-18T07 Lu xa +346.20
2007-03-19T02 Lu c +317.34
2007-03-19T18 Lu p 0.002392
2007-03-19T20 Lu v +9.61
2007-03-21T22 Me e −27.72
2007-03-25T05 Lu +d +28.58
2007-03-30T04
** 
S +168.57
2007-03-31T11 Lu xd +166.12
2007-03-31T19 Pl Rg +268.97
2007-04-02T17 Lu o +192.58
2007-04-02T22 Lu V +195.31
2007-04-03T08 Lu a 0.002716
2007-04-03T22 Ju d −22.32
2007-04-06T00 Ju Rg +259.78
2007-04-08T22 Lu d −28.51
2007-04-12T06 Ma v +334.53
2007-04-13T01
** 
B +133.12
2007-04-14T17 Lu xa +345.64
2007-04-17T05 Lu p 0.002387
2007-04-17T10 Lu v +26.32
2007-04-17T11 Lu c +27.10
2007-04-18T08 Sa +d +16.64
2007-04-19T20 Sa Pg +138.16
2007-04-21T13 Lu +d +28.43
2007-04-23T00
** 
s +180.87
2007-04-27T15 Lu xd +165.03
2007-04-28T07
** 
S +199.59
2007-04-29T17 Lu V +189.59
2007-04-30T11 Lu a 0.002715
2007-04-30T17 Me a 1.329
2007-05-02T10 Lu o +221.63
2007-05-03T12 Me o +43.09
2007-05-04T04 Me xd +44.55
2007-05-05T14 Me v +47.61
2007-05-06T04 Lu d −28.34
2007-05-10T15 Ve +d +26.00
2007-05-11T02
** 
B +164.23
2007-05-11T23 Lu xa +343.75
2007-05-15T15 Lu p 0.002402
2007-05-15T20 Lu v +41.32
2007-05-16T19 Lu c +55.57
2007-05-18T23 Lu +d +28.28
2007-05-23T03 Ne +d −14.41
2007-05-24T17 Lu xd +162.61
2007-05-24T21 Ne Rg +322.03
2007-05-26T10
** 
S +275.59
2007-05-26T14 Me +d +25.65
2007-05-27T07 Lu V +193.22
2007-05-27T22 Lu a 0.002710
2007-05-29T09 Pl +d −16.37
2007-06-01T01 Lu o +250.18
2007-06-02T09 Lu d −28.21
2007-06-02T13 Me e +23.30
2007-06-05T23 Ju o +254.91
2007-06-06T11 Ju V +254.84
2007-06-07T12 Ju p 4.304
2007-06-08T00 Lu xa +340.90
2007-06-08T08
** 
B +200.75
2007-06-09T08 Ve e +45.34
2007-06-11T11 Me xa +100.81
2007-06-12T16 Lu p 0.002432
2007-06-13T00 Lu v +52.89
2007-06-15T03 Lu c +83.69
2007-06-15T08 Lu +d +28.21
2007-06-15T23 Me Rg +101.60
2007-06-17T21 Pl p 30.29
2007-06-18T22 Pl V +267.65
2007-06-19T12 Pl c +267.64
2007-06-20T19 Lu xd +159.68
2007-06-21T15 Ur +d −5.19
2007-06-22T13
** 
S +290.24
2007-06-23T12 Ur Rg +348.69
2007-06-24T03 Lu V +199.88
2007-06-24T14 Lu a 0.002704
2007-06-26T19 Me p 0.5579
2007-06-28T08 Me V +96.96
2007-06-28T18 Me c +96.70
2007-06-29T15 Lu d −28.22
2007-06-30T13 Lu o +278.42
2007-07-04T09 Me d +18.62
2007-07-05T01 Lu xa +338.47
2007-07-06T02 Ve xa +145.39
2007-07-06T05
** 
B +216.65
2007-07-09T21 Lu p 0.002463
2007-07-10T02 Me Pg +92.47
2007-07-10T10 Lu v +54.44
2007-07-12T16 Lu +d +28.24
2007-07-14T12 Lu c +111.72
2007-07-18T00 Lu xd +157.68
2007-07-18T17
** 
S +255.32
2007-07-20T22 Me e −20.19
2007-07-22T03 Lu V +207.43
2007-07-22T08 Lu a 0.002702
2007-07-26T23 Lu d −28.30
2007-07-27T07
** 
B +241.40
2007-07-27T17 Ve Rg +152.95
2007-07-29T08 Me +d +21.77
2007-07-30T00 Lu o +306.55
2007-07-30T12 Ju +d −21.42
2007-07-31T03 Me xd +111.56
2007-08-01T06 Lu xa +337.20
2007-08-04T00 Lu p 0.002466
2007-08-04T06 Lu v +19.97
2007-08-04T10
** 
S +258.56
2007-08-07T01 Ju Pg +249.93
2007-08-08T23 Lu +d +28.34
2007-08-10T09 Ve d +5.24
2007-08-11T04 Me v +133.11
2007-08-12T23 Lu c +139.86
2007-08-13T05 Ne p 29.03
2007-08-13T16 Ne V +320.63
2007-08-13T18 Ne o +320.63
2007-08-14T07 Lu xd +157.05
2007-08-15T11 Me o +141.96
2007-08-18T03 Ve c +144.85
2007-08-18T08 Ve V +144.71
2007-08-18T09 Ve p 0.2882
2007-08-19T01
** 
B +205.73
2007-08-19T02 Lu V +215.14
2007-08-19T03 Lu a 0.002705
2007-08-20T23 Me a 1.364
2007-08-21T10 Sa v +148.47
2007-08-21T23 Sa c +148.53
2007-08-22T03 Sa a 10.24
2007-08-23T07 Lu d −28.36
2007-08-28T06
** 
b +116.66
2007-08-28T10 Lu o +334.74
2007-08-28T14 Lu xa +337.09
2007-08-31T00 Lu p 0.002434
2007-08-31T02 Lu v +13.21
2007-09-01T01
** 
S +329.63
2007-09-05T04 Lu +d +28.38
2007-09-07T10 Me xa +183.04
2007-09-07T11 Pl Pg +266.31
2007-09-08T16 Ve Pg +136.59
2007-09-08T20 Ur p 19.09
2007-09-09T18 Ur o +346.70
2007-09-09T19 Ur V +346.70
2007-09-10T14 Lu xd +157.09
2007-09-11T12 Lu c +168.44
2007-09-15T20 Lu a 0.002712
2007-09-16T00 Lu V +222.27
2007-09-16T21
** 
B +184.52
2007-09-19T16 Lu d −28.34
2007-09-23T22 Ve +d +10.33
2007-09-25T00 Lu xa +336.98
2007-09-26T19 Lu o +66.65
2007-09-28T02 Lu p 0.002403
2007-09-28T04 Lu v +24.08
2007-09-29T10 Me e +25.84
2007-09-29T17
** 
S +253.29
2007-10-01T18
** 
s +120.39
2007-10-02T10 Lu +d +28.30
2007-10-03T10 Ma xd +91.97
2007-10-07T20 Lu xd +156.69
2007-10-11T05 Lu c +197.52
2007-10-11T11 Me d −17.75
2007-10-12T03 Me Rg +219.08
2007-10-13T09 Lu a 0.002717
2007-10-13T12 Lu V +224.98
2007-10-14T18
** 
B +167.84
2007-10-16T23 Lu d −28.19
2007-10-22T08 Lu xa +335.77
2007-10-22T14 Me p 0.6671
2007-10-23T14 Me V +210.69
2007-10-23T23 Me c +210.19
2007-10-26T04 Lu o +32.40
2007-10-26T11 Lu p 0.002385
2007-10-26T14 Lu v +38.69
2007-10-27T02 Me xd +206.54
2007-10-27T04
** 
S +225.92
2007-10-27T06 Ve xd +166.98
2007-10-28T14 Ve e −46.47
2007-10-29T18 Lu +d +28.11
2007-10-31T16 Ne Pg +319.25
2007-10-31T19 Ne d −15.32
2007-11-01T23 Me Pg +203.36
2007-11-02T21
** 
b +108.14
2007-11-03T20 Me +d −7.43
2007-11-03T22 Lu xd +154.84
2007-11-08T20 Lu V +213.92
2007-11-08T20 Me e −18.84
2007-11-09T12 Lu a 0.002718
2007-11-09T23 Lu c +227.16
2007-11-11T10
** 
B +156.69
2007-11-13T04 Lu d −28.00
2007-11-15T08 Ma Rg +102.45
2007-11-18T12 Lu xa +333.07
2007-11-22T11 Ur d −6.72
2007-11-24T00 Lu p 0.002388
2007-11-24T02 Lu v +54.16
2007-11-24T08 Ur Pg +344.77
2007-11-24T14 Lu o +61.93
2007-11-24T16
** 
S +202.85
2007-11-26T04 Lu +d +27.96
2007-11-30T23 Lu xd +151.80
2007-12-02T05 Me v +241.13
2007-12-04T09 Me xa +244.54
2007-12-05T22 Lu V +211.87
2007-12-06T17 Lu a 0.002715
2007-12-07T02 Me V +248.78
2007-12-09T17 Lu c +257.25
2007-12-10T09 Lu d −27.90
2007-12-10T13
** 
B +143.14
2007-12-14T00 Sa d +9.86
2007-12-15T13 Lu xa +330.01
2007-12-15T20 Me a 1.450
2007-12-17T11 Me o +265.09
2007-12-18T23 Ma p 0.5893
2007-12-19T12 Sa Rg +158.57
2007-12-20T14 Pl v +268.73
2007-12-21T07 Ju a 6.235
2007-12-21T12 Pl o +268.76
2007-12-22T10 Lu p 0.002412
2007-12-22T10 Pl a 32.36
2007-12-22T11 Lu v +68.25
2007-12-22T16 Ju d −23.25
2007-12-22T19 Ma V +93.41
2007-12-23T06 Ju c +271.02
2007-12-23T14 Lu +d +27.90
2007-12-23T18 Me d −25.15
2007-12-24T01 Lu o +91.85
2007-12-24T02
** 
S +188.15
2007-12-24T17 Ju v +271.36
2007-12-24T19 Ma o +92.61
2007-12-28T03 Lu xd +149.02[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2007.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07