AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2006

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2006


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2006] [Q 2006]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2006-01-01T16 Lu v +302.42
2006-01-01T23 Lu p 0.002418
2006-01-06T05 Lu xa +8.32
2006-01-09T05 Me d −24.25
2006-01-12T13 Lu +d +28.40
2006-01-13T06 Ve p 0.2665
2006-01-13T20 Ve V +293.75
2006-01-13T23 Ve c +293.67
2006-01-14T09 Lu o +114.09
2006-01-14T17
** 
S +181.58
2006-01-17T18 Lu a 0.002713
2006-01-18T11 Lu V +162.78
2006-01-19T18 Me a 1.426
2006-01-20T12 Lu xd +186.59
2006-01-25T00 Pl d −15.90
2006-01-26T11 Me o +306.13
2006-01-26T19 Ve +d −15.32
2006-01-26T23 Lu d −28.49
2006-01-27T19 Sa p 8.127
2006-01-27T22 Sa o +127.86
2006-01-28T00 Sa V +127.85
2006-01-28T22
** 
B +135.92
2006-01-29T14 Lu c +309.55
2006-01-30T02 Lu v +317.38
2006-01-30T07 Lu p 0.002392
2006-02-02T08 Lu xa +5.64
2006-02-03T09 Ve Pg +286.02
2006-02-05T20 Ne v +317.28
2006-02-06T05 Ne c +317.29
2006-02-06T16 Ne a 31.04
2006-02-07T21 Me v +327.96
2006-02-08T18 Lu +d +28.55
2006-02-12T08
** 
S +190.11
2006-02-13T04 Lu o +144.35
2006-02-14T00 Lu a 0.002716
2006-02-14T17 Lu V +162.41
2006-02-16T14 Lu xd +184.69
2006-02-18T07 Me xd +345.89
2006-02-21T19
** 
s +233.76
2006-02-23T09 Lu d −28.63
2006-02-24T01 Me e +18.07
2006-02-26T03 Ve d −16.31
2006-02-26T10
** 
B +145.69
2006-02-27T16 Lu v +334.42
2006-02-27T20 Lu p 0.002386
2006-02-28T00 Lu c +339.30
2006-03-01T05 Ur v +340.71
2006-03-01T11 Ur c +340.73
2006-03-01T12 Ju d −16.23
2006-03-01T16 Lu xa +4.40
2006-03-02T10 Ur a 21.07
2006-03-02T20 Me Rg +356.92
2006-03-04T17 Ju Rg +228.86
2006-03-05T01 Me +d +1.66
2006-03-08T00 Lu +d +28.69
2006-03-12T02
** 
S +197.95
2006-03-12T02 Me c +351.38
2006-03-12T04
** 
b +228.73
2006-03-12T22 Me V +350.59
2006-03-13T02 Lu a 0.002716
2006-03-13T03 Lu V +152.50
2006-03-14T23 Lu o +174.26
2006-03-15T06 Me p 0.6123
2006-03-15T19 Lu xd +184.31
2006-03-21T15
** 
s +229.39
2006-03-22T16 Lu d −28.72
2006-03-25T13 Me Pg +343.18
2006-03-25T17 Ve e −46.51
2006-03-26T02
** 
B +146.94
2006-03-28T06 Lu v +351.43
2006-03-28T07 Lu p 0.002401
2006-03-28T15 Me xa +343.63
2006-03-29T03 Lu xa +4.40
2006-03-29T10 Pl Rg +266.77
2006-03-29T10 Lu c +8.60
2006-03-31T05 Me d −6.57
2006-04-04T07 Lu +d +28.72
2006-04-05T11 Sa Pg +124.38
2006-04-06T01 Sa +d +19.89
2006-04-08T14 Me e −27.70
2006-04-09T10
** 
S +206.99
2006-04-09T11 Lu V +153.13
2006-04-09T13 Lu a 0.002711
2006-04-12T02 Lu xd +184.37
2006-04-12T09 Ma +d +25.10
2006-04-12T17 Ve xa +337.09
2006-04-13T16 Lu o +203.64
2006-04-18T22 Lu d −28.67
2006-04-23T04
** 
B +159.68
2006-04-25T10 Lu p 0.002431
2006-04-25T12 Lu xa +4.11
2006-04-25T15 Lu v +5.37
2006-04-27T19 Lu c +37.42
2006-05-01T16 Lu +d +28.61
2006-05-04T14 Ju o +223.99
2006-05-04T15 Ju V +223.99
2006-05-05T23 Ju p 4.413
2006-05-07T06 Lu V +158.88
2006-05-07T06 Lu a 0.002704
2006-05-09T07
** 
S +245.46
2006-05-09T08 Lu xd +183.64
2006-05-13T06 Lu o +232.41
2006-05-16T03 Lu d −28.54
2006-05-17T07 Me xd +54.41
2006-05-17T12 Me a 1.323
2006-05-18T11 Me o +57.02
2006-05-20T05 Me v +60.77
2006-05-20T19 Ne +d −15.05
2006-05-22T10 Ne Rg +319.82
2006-05-22T15 Lu p 0.002464
2006-05-22T15
** 
B +188.67
2006-05-22T17 Lu xa +2.73
2006-05-23T02 Lu v +7.51
2006-05-27T05 Lu c +65.84
2006-05-29T01 Lu +d +28.49
2006-06-04T01 Lu a 0.002701
2006-06-04T04 Lu V +165.74
2006-06-04T06 Me +d +25.54
2006-06-04T06 Pl +d −15.69
2006-06-05T12 Lu xd +181.52
2006-06-11T08
** 
S +308.09
2006-06-11T18 Lu o +260.67
2006-06-12T10 Lu d −28.44
2006-06-15T11 Pl p 30.12
2006-06-15T20 Lu v +318.44
2006-06-16T11 Pl c +265.44
2006-06-16T17 Lu p 0.002466
2006-06-16T23 Pl V +265.42
2006-06-17T07 Ur +d −6.73
2006-06-18T19 Lu xa +0.12
2006-06-19T05 Ur Rg +344.73
2006-06-20T21 Me e +24.92
2006-06-24T14 Me xa +117.46
2006-06-25T08 Lu +d +28.44
2006-06-25T16 Lu c +93.95
2006-06-29T12
** 
B +201.11
2006-07-01T19 Lu a 0.002704
2006-07-01T21 Ju +d −13.41
2006-07-02T01 Lu V +172.56
2006-07-02T14 Lu xd +178.65
2006-07-04T19 Me Rg +121.37
2006-07-06T06 Ju Pg +218.98
2006-07-09T18 Lu d −28.48
2006-07-11T03 Lu o +288.69
2006-07-13T07 Lu v +320.37
2006-07-13T17
** 
S +315.29
2006-07-13T17 Lu p 0.002435
2006-07-15T02 Me d +16.05
2006-07-15T07 Me p 0.5736
2006-07-15T20 Lu xa +357.47
2006-07-17T13 Me V +116.03
2006-07-18T07 Me c +115.54
2006-07-22T14 Lu +d +28.51
2006-07-23T05 Ve +d +22.82
2006-07-25T04 Lu c +122.14
2006-07-29T00 Me Pg +111.06
2006-07-29T00
** 
B +186.41
2006-07-29T12 Lu a 0.002710
2006-07-29T16 Lu xd +176.33
2006-07-29T21 Lu V +178.40
2006-08-03T20 Ve xd +109.06
2006-08-06T03 Lu d −28.59
2006-08-07T03 Sa v +134.81
2006-08-07T05 Me e −19.12
2006-08-07T11 Sa c +134.86
2006-08-07T16 Sa a 10.16
2006-08-09T10 Lu o +316.73
2006-08-09T22 Me +d +19.70
2006-08-10T13 Lu v +333.04
2006-08-10T17 Ne p 29.04
2006-08-10T18 Lu p 0.002405
2006-08-11T04 Ne o +318.41
2006-08-11T08 Ne V +318.41
2006-08-11T16
** 
S +250.07
2006-08-12T01 Lu xa +355.75
2006-08-13T06 Me xd +123.00
2006-08-18T19 Lu +d +28.64
2006-08-23T19 Lu c +150.53
2006-08-25T21 Lu xd +175.36
2006-08-26T00 Lu a 0.002716
2006-08-26T02 Me v +146.62
2006-08-26T08 Lu V +180.92
2006-08-29T07
** 
B +155.22
2006-09-01T12 Me o +159.22
2006-09-02T13 Lu d −28.71
2006-09-04T11 Ur p 19.08
2006-09-04T20 Pl Pg +264.09
2006-09-05T04 Ur V +342.75
2006-09-05T10 Ur o +342.74
2006-09-07T17 Me a 1.384
2006-09-07T18 Lu o +345.04
2006-09-08T01 Lu v +349.42
2006-09-08T03 Lu p 0.002388
2006-09-08T11 Lu xa +355.36
2006-09-10T04
** 
S +192.56
2006-09-15T01 Lu +d +28.72
2006-09-18T20
** 
b +57.63
2006-09-20T13 Me xa +192.68
2006-09-22T03 Lu V +175.36
2006-09-22T03 Lu xd +175.41
2006-09-22T05 Lu a 0.002717
2006-09-22T11 Lu c +179.32
2006-09-27T03
** 
B +128.83
2006-09-29T20 Lu d −28.71
2006-09-30T09 Ma a 2.609
2006-10-05T22 Lu xa +355.32
2006-10-06T14 Lu p 0.002389
2006-10-06T16 Lu v +7.12
2006-10-07T03 Lu o +13.75
2006-10-09T09
** 
S +165.03
2006-10-12T09 Lu +d +28.68
2006-10-17T00 Me e +24.66
2006-10-19T00 Lu V +170.52
2006-10-19T09 Lu xd +175.21
2006-10-19T09 Lu a 0.002714
2006-10-22T05 Lu c +208.68
2006-10-23T07 Ma c +209.74
2006-10-25T03 Ve a 1.716
2006-10-25T12
** 
B +112.51
2006-10-26T20 Me d −21.88
2006-10-27T01 Lu d −28.59
2006-10-27T11 Ve o +213.88
2006-10-28T18 Me Rg +235.08
2006-10-29T04 Ne Pg +317.03
2006-10-29T12 Ne d −15.94
2006-11-02T05
** 
s +67.28
2006-11-02T06 Lu xa +354.59
2006-11-03T23 Lu p 0.002410
2006-11-04T06 Lu v +24.12
2006-11-05T13 Lu o +42.98
2006-11-05T14
** 
b +67.25
2006-11-07T01
** 
S +151.20
2006-11-07T23 Me p 0.6741
2006-11-08T15 Me V +226.68
2006-11-08T18 Lu +d +28.52
2006-11-08T21 Me c +226.34
2006-11-09T05 Me xd +225.88
2006-11-15T13 Lu xd +173.70
2006-11-15T15 Lu V +174.62
2006-11-15T23 Lu a 0.002709
2006-11-18T00 Me Pg +219.06
2006-11-18T06 Ur d −8.24
2006-11-19T08 Me +d −12.35
2006-11-19T20 Ju a 6.365
2006-11-20T03 Ur Pg +340.81
2006-11-20T22 Lu c +238.47
2006-11-21T23 Ju c +239.51
2006-11-22T07
** 
B +106.17
2006-11-23T03 Ju v +239.77
2006-11-23T07 Lu d −28.44
2006-11-23T09 Ve xa +247.64
2006-11-24T00 Ve v +248.39
2006-11-25T14 Me e −19.76
2006-11-29T10 Lu xa +352.26
2006-11-30T20 Sa d +14.21
2006-12-01T23 Lu p 0.002446
2006-12-02T12 Lu v +36.79
2006-12-03T01 Ma xa +237.79
2006-12-05T00 Lu o +72.74
2006-12-05T08
** 
S +144.26
2006-12-06T02 Sa Rg +145.07
2006-12-06T03 Lu +d +28.40
2006-12-12T15 Lu xd +170.83
2006-12-13T13 Lu V +181.94
2006-12-13T19 Lu a 0.002703
2006-12-14T04 Ve d −24.19
2006-12-17T12 Me xa +254.00
2006-12-18T11 Pl o +266.54
2006-12-18T14 Pl v +266.55
2006-12-19T22 Pl a 32.19
2006-12-20T13 Lu d −28.38
2006-12-20T13 Lu c +268.55
2006-12-20T21
** 
B +98.48
2006-12-26T10 Lu xa +349.19
2006-12-28T01 Lu p 0.002475
2006-12-29T05 Lu v +28.35
2006-12-31T23 Me d −24.74[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2006.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07