AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2005

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2005


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2005] [Q 2005]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2005-01-04T21 Lu xd +208.82
2005-01-08T16 Sa xd +114.31
2005-01-08T22
** 
B +114.22
2005-01-09T11 Lu d −27.92
2005-01-10T10 Lu p 0.002384
2005-01-10T11 Lu v +289.90
2005-01-10T12 Lu c +290.38
2005-01-12T18 Me xa +273.64
2005-01-13T08 Ve d −23.15
2005-01-13T17 Sa V +113.89
2005-01-13T18 Sa p 8.076
2005-01-13T22 Sa o +113.88
2005-01-13T23 Ve v +275.36
2005-01-15T02 Ma xa +254.12
2005-01-17T07 Lu xa +27.57
2005-01-17T11 Me d −23.61
2005-01-18T07 Ve xa +280.80
2005-01-22T19 Lu +d +27.97
2005-01-23T01 Lu V +97.13
2005-01-23T04
** 
S +158.54
2005-01-23T19 Lu a 0.002717
2005-01-25T10 Lu o +125.55
2005-01-25T20 Pl d −15.23
2005-01-29T18 Ju d −6.07
2005-01-31T22 Lu xd +205.64
2005-02-02T01 Ju Rg +198.86
2005-02-03T19 Ne c +315.08
2005-02-04T02 Ne v +315.10
2005-02-04T06 Ne a 31.05
2005-02-05T20 Lu d −28.07
2005-02-06T15
** 
B +117.99
2005-02-06T15 Me a 1.406
2005-02-07T22 Lu p 0.002397
2005-02-07T22 Lu v +304.93
2005-02-08T22 Lu c +320.29
2005-02-10T08 Ma d −23.75
2005-02-13T10 Lu xa +24.57
2005-02-14T12 Me o +325.95
2005-02-19T01 Lu +d +28.15
2005-02-19T16 Lu V +101.32
2005-02-20T05 Lu a 0.002713
2005-02-21T22
** 
S +169.27
2005-02-23T20 Me v +343.29
2005-02-24T04 Lu o +155.68
2005-02-25T05 Ur v +336.76
2005-02-25T06 Ur c +336.76
2005-02-26T06 Ur a 21.05
2005-02-28T00 Lu xd +203.44
2005-03-03T10 Me xd +357.25
2005-03-05T04 Lu d −28.25
2005-03-07T09
** 
B +132.07
2005-03-08T03 Lu p 0.002428
2005-03-08T03 Lu v +316.96
2005-03-10T09 Lu c +349.93
2005-03-12T13 Me e +18.22
2005-03-12T14
** 
s +199.29
2005-03-12T17 Lu xa +22.95
2005-03-18T08 Lu +d +28.32
2005-03-19T16 Lu V +109.95
2005-03-19T23 Lu a 0.002706
2005-03-20T00 Me Rg +14.10
2005-03-21T06 Me +d +8.64
2005-03-22T01 Sa Pg +110.40
2005-03-22T16
** 
S +186.20
2005-03-25T20 Lu o +185.33
2005-03-26T23 Pl Rg +264.53
2005-03-27T03 Sa +d +22.01
2005-03-27T05 Lu xd +202.75
2005-03-29T16 Me c +9.07
2005-03-30T12 Me V +8.34
2005-03-31T12 Ve o +10.97
2005-04-01T10 Lu d −28.36
2005-04-02T02 Me p 0.5908
2005-04-03T15 Ju o +193.97
2005-04-04T01 Ju V +193.92
2005-04-04T01 Ve a 1.725
2005-04-04T10 Lu v +316.71
2005-04-04T10 Lu p 0.002463
2005-04-04T13 Ju p 4.457
2005-04-05T03
** 
B +138.48
2005-04-08T20 Lu c +19.13
2005-04-09T03 Lu xa +22.76
2005-04-10T17 Me xa +1.87
2005-04-12T07 Me Pg +1.75
2005-04-14T16 Lu +d +28.37
2005-04-15T07 Ma v +318.54
2005-04-16T18 Lu a 0.002703
2005-04-16T19 Lu V +119.07
2005-04-17T12 Me d −0.23
2005-04-20T07
** 
S +195.23
2005-04-23T13 Lu xd +202.79
2005-04-24T10 Lu o +214.32
2005-04-26T12 Me e −27.03
2005-04-28T15 Lu d −28.35
2005-04-29T06 Lu v +282.64
2005-04-29T10 Lu p 0.002467
2005-05-03T01
** 
B +151.63
2005-05-06T10 Lu xa +22.74
2005-05-08T08 Lu c +47.86
2005-05-11T11 Ve xd +61.59
2005-05-12T00 Lu +d +28.31
2005-05-14T13 Lu a 0.002705
2005-05-14T21 Lu V +127.82
2005-05-18T09 Ne +d −15.67
2005-05-19T20 Ne Rg +317.61
2005-05-19T21
** 
S +229.51
2005-05-20T22 Lu xd +202.35
2005-05-23T20 Lu o +242.77
2005-05-25T23 Lu d −28.27
2005-05-26T08 Lu v +279.65
2005-05-26T10 Lu p 0.002435
2005-05-30T10 Me xd +64.25
2005-06-01T01
** 
B +179.11
2005-06-01T23 Ju +d −2.23
2005-06-02T15 Lu xa +21.76
2005-06-03T01 Me a 1.322
2005-06-03T12 Me o +73.17
2005-06-03T17 Me v +73.70
2005-06-05T06 Ju Pg +188.93
2005-06-06T14 Ve +d +24.40
2005-06-06T21 Lu c +76.27
2005-06-08T07 Lu +d +28.22
2005-06-08T19 Pl +d −14.98
2005-06-11T05 Lu a 0.002711
2005-06-11T19 Lu V +135.47
2005-06-12T20 Ur +d −8.25
2005-06-12T23 Pl p 29.95
2005-06-13T05 Me +d +25.22
2005-06-13T18 Pl V +263.20
2005-06-14T12 Pl c +263.18
2005-06-14T20 Ur Rg +340.77
2005-06-17T03 Lu xd +200.52
2005-06-19T19
** 
S +323.11
2005-06-22T04 Lu o +270.86
2005-06-22T07 Lu d −28.20
2005-06-23T09 Lu v +289.57
2005-06-23T11 Lu p 0.002404
2005-06-29T16 Lu xa +19.45
2005-07-05T13 Lu +d +28.20
2005-07-06T12 Lu c +104.53
2005-07-07T17 Me xa +131.87
2005-07-08T09
** 
B +213.59
2005-07-08T17 Lu a 0.002716
2005-07-09T02 Me e +26.25
2005-07-09T11 Lu V +140.02
2005-07-14T06 Lu xd +197.71
2005-07-19T17 Lu d −28.27
2005-07-21T11 Lu o +298.76
2005-07-21T17 Lu v +302.71
2005-07-21T19 Lu p 0.002387
2005-07-23T02 Me Rg +140.47
2005-07-23T17 Sa c +120.94
2005-07-23T22 Sa a 10.10
2005-07-23T23 Sa v +120.97
2005-07-24T11
** 
S +306.42
2005-07-26T17 Lu xa +16.57
2005-07-28T19 Me d +10.83
2005-07-31T11
** 
b +109.11
2005-08-01T18 Lu +d +28.31
2005-08-02T15 Me p 0.5934
2005-08-04T21 Lu a 0.002718
2005-08-05T03 Lu c +132.81
2005-08-05T03 Me V +134.27
2005-08-05T08 Lu V +135.73
2005-08-05T23 Me c +133.62
2005-08-08T04 Ne p 29.05
2005-08-08T11 Ne V +316.21
2005-08-08T15 Ne o +316.20
2005-08-08T16
** 
B +204.22
2005-08-10T07 Lu xd +195.12
2005-08-16T02 Lu d −28.40
2005-08-16T03 Me Pg +128.75
2005-08-19T02 Lu v +317.13
2005-08-19T05 Lu p 0.002389
2005-08-19T17 Lu o +326.84
2005-08-22T19
** 
S +338.76
2005-08-22T23 Lu xa +14.41
2005-08-23T16 Me +d +16.46
2005-08-24T01 Me e −18.39
2005-08-26T09 Me xd +135.18
2005-08-28T23 Lu +d +28.47
2005-08-31T00 Ve xa +196.40
2005-08-31T04 Ur p 19.06
2005-08-31T23 Lu V +128.09
2005-09-01T02 Ur o +338.78
2005-09-01T03 Lu a 0.002715
2005-09-01T04 Ur V +338.78
2005-09-02T06 Pl Pg +261.84
2005-09-03T18 Lu c +161.36
2005-09-06T10 Lu xd +193.79
2005-09-09T15
** 
B +183.13
2005-09-10T07 Me v +160.54
2005-09-12T10 Lu d −28.54
2005-09-16T11 Lu v +331.09
2005-09-16T13 Lu p 0.002409
2005-09-18T02 Lu o +324.34
2005-09-18T12 Me o +176.02
2005-09-19T08 Lu xa +13.65
2005-09-21T20
** 
S +241.23
2005-09-25T06 Lu +d +28.59
2005-09-25T14 Me a 1.404
2005-09-28T13 Lu V +131.54
2005-09-28T15 Lu a 0.002709
2005-10-01T22 Ma Rg +53.37
2005-10-03T10 Lu c +190.30
2005-10-03T16 Me xa +202.10
2005-10-03T16 Lu xd +193.60
2005-10-08T20
** 
B +158.93
2005-10-09T16 Lu d −28.60
2005-10-12T20 Ma +d +16.65
2005-10-14T12 Lu v +341.25
2005-10-14T13 Lu p 0.002443
2005-10-16T18 Lu xa +13.62
2005-10-17T12 Lu o +24.22
2005-10-20T20 Ju a 6.443
2005-10-21T14
** 
S +206.43
2005-10-22T12 Ju c +209.23
2005-10-22T15 Lu +d +28.57
2005-10-24T07 Ju v +209.61
2005-10-26T09 Lu a 0.002704
2005-10-26T11 Lu V +138.76
2005-10-26T18 Ne Pg +314.82
2005-10-27T08 Ne d −16.53
2005-10-30T03 Ma p 0.4641
2005-10-31T00 Lu xd +193.61
2005-11-02T01 Lu c +219.73
2005-11-03T14 Me e +23.35
2005-11-03T15 Ve e +46.99
2005-11-04T15 Ma V +45.96
2005-11-05T21 Lu d −28.53
2005-11-06T14
** 
B +143.91
2005-11-06T19 Ve d −27.09
2005-11-07T07 Ma o +45.01
2005-11-09T08 Lu v +320.87
2005-11-09T23 Lu p 0.002473
2005-11-10T04 Me d −24.54
2005-11-13T02 Lu xa +13.24
2005-11-13T23 Ur d −9.72
2005-11-14T05 Me Rg +250.94
2005-11-15T11 Ma xd +42.29
2005-11-15T21 Ur Pg +336.84
2005-11-16T00 Lu o +53.75
2005-11-17T13 Sa d +17.88
2005-11-18T23 Lu +d +28.47
2005-11-19T18
** 
S +191.35
2005-11-22T07 Sa Rg +131.31
2005-11-22T08 Me xd +245.52
2005-11-23T06 Lu a 0.002703
2005-11-23T13 Lu V +147.30
2005-11-24T04 Me p 0.6777
2005-11-24T12 Me V +242.65
2005-11-24T15 Me c +242.47
2005-11-27T07 Lu xd +192.45
2005-12-01T14 Lu c +249.55
2005-12-01T17 Ma d +15.14
2005-12-03T04 Lu d −28.41
2005-12-04T00
** 
B +143.11
2005-12-04T02 Me Pg +234.74
2005-12-04T16 Me +d −16.37
2005-12-04T17 Lu v +294.05
2005-12-05T05 Lu p 0.002456
2005-12-10T03 Ma Pg +38.24
2005-12-10T04 Lu xa +11.37
2005-12-12T16 Me e −20.95
2005-12-15T16 Lu o +83.80
2005-12-16T02 Pl v +264.32
2005-12-16T07 Lu +d +28.38
2005-12-16T12 Pl o +264.33
2005-12-17T08
** 
S +189.55
2005-12-17T10 Pl a 32.02
2005-12-21T02 Lu a 0.002707
2005-12-21T14 Lu V +155.98
2005-12-22T03 Ve xd +301.36
2005-12-24T09 Ve Rg +301.47
2005-12-24T10 Lu xd +189.70
2005-12-30T13 Lu d −28.39
2005-12-30T15 Me xa +263.67
2005-12-31T03 Lu c +279.54
2006-01-01T06
** 
B +135.67[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2005.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07