AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2005

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2005


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2005] [Q 2005]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2005-01-04T09 Lu xd +208.81
2005-01-08T04 Sa xd +114.31
2005-01-08T12
** 
B +123.20
2005-01-08T23 Lu d −27.92
2005-01-09T22 Lu p 0.002384
2005-01-09T23 Lu v +289.89
2005-01-10T00 Lu c +290.37
2005-01-12T06 Me xa +273.64
2005-01-12T20 Ve d −23.15
2005-01-13T05 Sa V +113.89
2005-01-13T06 Sa p 8.076
2005-01-13T10 Sa o +113.88
2005-01-13T11 Ve v +275.36
2005-01-14T14 Ma xa +254.13
2005-01-16T19 Lu xa +27.56
2005-01-16T23 Me d −23.61
2005-01-17T19 Ve xa +280.80
2005-01-22T07 Lu +d +27.97
2005-01-22T13 Lu V +97.26
2005-01-22T23
** 
S +174.81
2005-01-23T07 Lu a 0.002717
2005-01-24T22 Lu o +125.59
2005-01-29T06 Ju d −6.07
2005-01-31T10 Lu xd +205.63
2005-02-01T13 Ju Rg +198.86
2005-02-03T07 Ne c +315.08
2005-02-03T14 Ne v +315.09
2005-02-03T18 Ne a 31.05
2005-02-05T08 Lu d −28.07
2005-02-06T03 Me a 1.406
2005-02-06T18
** 
B +124.59
2005-02-07T10 Lu p 0.002397
2005-02-07T10 Lu v +305.04
2005-02-08T10 Lu c +320.28
2005-02-09T20 Ma d −23.75
2005-02-12T22 Lu xa +24.61
2005-02-14T00 Me o +325.95
2005-02-18T13 Lu +d +28.15
2005-02-19T04 Lu V +101.36
2005-02-19T17 Lu a 0.002713
2005-02-22T04
** 
S +181.41
2005-02-23T08 Me v +343.30
2005-02-23T16 Lu o +155.67
2005-02-24T17 Ur v +336.76
2005-02-24T18 Ur c +336.76
2005-02-25T18 Ur a 21.05
2005-02-27T12 Lu xd +203.43
2005-03-02T22 Me xd +357.24
2005-03-04T16 Lu d −28.25
2005-03-07T15 Lu p 0.002428
2005-03-07T15 Lu v +316.95
2005-03-08T05
** 
B +133.11
2005-03-09T21 Lu c +349.92
2005-03-12T01 Me e +18.22
2005-03-12T02
** 
s +199.29
2005-03-12T05 Lu xa +23.00
2005-03-17T20 Lu +d +28.32
2005-03-19T04 Lu V +109.94
2005-03-19T11 Lu a 0.002706
2005-03-19T12 Me Rg +14.10
2005-03-20T18 Me +d +8.64
2005-03-21T13 Sa Pg +110.40
2005-03-23T09
** 
S +190.25
2005-03-25T08 Lu o +185.32
2005-03-26T15 Sa +d +22.01
2005-03-26T17 Lu xd +202.75
2005-03-29T04 Me c +9.07
2005-03-30T00 Me V +8.34
2005-03-31T00 Ve o +10.97
2005-03-31T22 Lu d −28.36
2005-04-01T14 Me p 0.5908
2005-04-03T03 Ju o +193.97
2005-04-03T13 Ju V +193.92
2005-04-03T13 Ve a 1.725
2005-04-03T22 Lu v +316.70
2005-04-03T22 Lu p 0.002463
2005-04-04T01 Ju p 4.457
2005-04-05T23
** 
B +133.90
2005-04-08T08 Lu c +19.13
2005-04-08T15 Lu xa +22.75
2005-04-10T05 Me xa +1.87
2005-04-11T19 Me Pg +1.75
2005-04-14T04 Lu +d +28.37
2005-04-14T19 Ma v +318.54
2005-04-16T06 Lu a 0.002703
2005-04-16T07 Lu V +119.11
2005-04-17T00 Me d −0.23
2005-04-21T03
** 
S +193.16
2005-04-23T01 Lu xd +202.83
2005-04-23T22 Lu o +214.31
2005-04-26T00 Me e −27.03
2005-04-28T03 Lu d −28.35
2005-04-28T18 Lu v +282.63
2005-04-28T22 Lu p 0.002467
2005-05-04T13
** 
B +140.52
2005-05-05T22 Lu xa +22.73
2005-05-07T20 Lu c +47.85
2005-05-10T23 Ve xd +61.59
2005-05-11T12 Lu +d +28.31
2005-05-14T01 Lu a 0.002705
2005-05-14T09 Lu V +127.86
2005-05-17T21 Ne +d −15.67
2005-05-19T08 Ne Rg +317.61
2005-05-20T10 Lu xd +202.34
2005-05-21T00
** 
S +208.84
2005-05-23T08 Lu o +242.76
2005-05-25T11 Lu d −28.27
2005-05-25T20 Lu v +279.69
2005-05-25T22 Lu p 0.002435
2005-05-29T22 Me xd +64.25
2005-06-01T11 Ju +d −2.23
2005-06-02T03 Lu xa +21.76
2005-06-02T13 Me a 1.322
2005-06-03T00 Me o +73.17
2005-06-03T04
** 
B +154.65
2005-06-03T05 Me v +73.70
2005-06-04T18 Ju Pg +188.93
2005-06-06T02 Ve +d +24.40
2005-06-06T09 Lu c +76.27
2005-06-07T19 Lu +d +28.22
2005-06-10T17 Lu a 0.002711
2005-06-11T07 Lu V +135.42
2005-06-12T08 Ur +d −8.25
2005-06-12T18 Me +d +25.22
2005-06-14T08 Ur Rg +340.77
2005-06-16T15 Lu xd +200.56
2005-06-20T13
** 
S +245.81
2005-06-21T16 Lu o +270.85
2005-06-21T19 Lu d −28.20
2005-06-22T21 Lu v +289.50
2005-06-22T23 Lu p 0.002404
2005-06-29T04 Lu xa +19.44
2005-07-04T07
** 
B +174.31
2005-07-05T01 Lu +d +28.20
2005-07-06T00 Lu c +104.52
2005-07-07T05 Me xa +131.87
2005-07-08T05 Lu a 0.002716
2005-07-08T14 Me e +26.25
2005-07-08T23 Lu V +139.97
2005-07-13T18 Lu xd +197.70
2005-07-19T05 Lu d −28.26
2005-07-20T14
** 
S +282.67
2005-07-20T23 Lu o +298.81
2005-07-21T05 Lu v +302.64
2005-07-21T07 Lu p 0.002387
2005-07-22T14 Me Rg +140.47
2005-07-23T05 Sa c +120.94
2005-07-23T10 Sa a 10.10
2005-07-23T11 Sa v +120.97
2005-07-26T06 Lu xa +16.56
2005-07-28T07 Me d +10.83
2005-07-30T23
** 
b +109.11
2005-08-01T06 Lu +d +28.31
2005-08-02T03 Me p 0.5934
2005-08-03T13
** 
B +181.19
2005-08-04T09 Lu a 0.002718
2005-08-04T15 Lu c +132.80
2005-08-04T15 Me V +134.27
2005-08-04T20 Lu V +135.58
2005-08-05T11 Me c +133.62
2005-08-07T16 Ne p 29.05
2005-08-07T23 Ne V +316.21
2005-08-08T03 Ne o +316.20
2005-08-09T19 Lu xd +195.12
2005-08-15T14 Lu d −28.40
2005-08-15T15 Me Pg +128.75
2005-08-18T05
** 
S +303.36
2005-08-18T14 Lu v +317.06
2005-08-18T17 Lu p 0.002389
2005-08-19T05 Lu o +326.83
2005-08-22T11 Lu xa +14.40
2005-08-23T04 Me +d +16.46
2005-08-23T13 Me e −18.39
2005-08-25T21 Me xd +135.18
2005-08-28T11 Lu +d +28.47
2005-08-30T12 Ve xa +196.40
2005-08-30T16 Ur p 19.06
2005-08-31T11 Lu V +128.04
2005-08-31T14 Ur o +338.78
2005-08-31T15 Lu a 0.002715
2005-08-31T16 Ur V +338.78
2005-09-03T06 Lu c +161.35
2005-09-03T07
** 
B +188.76
2005-09-05T22 Lu xd +193.78
2005-09-09T19 Me v +160.54
2005-09-11T22 Lu d −28.54
2005-09-15T23 Lu v +331.02
2005-09-16T01 Lu p 0.002409
2005-09-17T14 Lu o +324.34
2005-09-18T00 Me o +176.02
2005-09-18T20 Lu xa +13.64
2005-09-19T14
** 
S +316.86
2005-09-24T18 Lu +d +28.59
2005-09-25T02 Me a 1.404
2005-09-28T01 Lu V +131.53
2005-09-28T03 Lu a 0.002709
2005-10-01T10 Ma Rg +53.37
2005-10-02T22 Lu c +190.30
2005-10-03T04 Me xa +202.10
2005-10-03T04 Lu xd +193.60
2005-10-07T17
** 
B +175.59
2005-10-09T04 Lu d −28.60
2005-10-12T08 Ma +d +16.65
2005-10-14T00 Lu v +341.18
2005-10-14T01 Lu p 0.002443
2005-10-16T06 Lu xa +13.67
2005-10-17T00 Lu o +24.21
2005-10-20T08 Ju a 6.443
2005-10-21T06
** 
S +246.91
2005-10-22T00 Ju c +209.23
2005-10-22T03 Lu +d +28.57
2005-10-23T19 Ju v +209.61
2005-10-25T21 Lu a 0.002704
2005-10-25T23 Lu V +138.75
2005-10-26T06 Ne Pg +314.82
2005-10-26T20 Ne d −16.53
2005-10-29T15 Ma p 0.4641
2005-10-30T12 Lu xd +193.60
2005-11-01T13 Lu c +219.72
2005-11-03T02 Me e +23.35
2005-11-03T03 Ve e +46.99
2005-11-04T03 Ma V +45.96
2005-11-05T10 Lu d −28.53
2005-11-06T07 Ve d −27.09
2005-11-06T17
** 
B +156.32
2005-11-06T19 Ma o +45.01
2005-11-08T21 Lu v +320.97
2005-11-09T11 Lu p 0.002473
2005-11-09T16 Me d −24.54
2005-11-12T14 Lu xa +13.23
2005-11-13T11 Ur d −9.72
2005-11-13T17 Me Rg +250.94
2005-11-14T23 Ma xd +42.29
2005-11-15T09 Ur Pg +336.84
2005-11-15T12 Lu o +53.79
2005-11-17T01 Sa d +17.88
2005-11-18T11 Lu +d +28.47
2005-11-19T22
** 
S +218.17
2005-11-21T19 Sa Rg +131.31
2005-11-21T20 Me xd +245.52
2005-11-22T18 Lu a 0.002703
2005-11-23T01 Lu V +147.34
2005-11-23T16 Me p 0.6777
2005-11-24T00 Me V +242.64
2005-11-24T03 Me c +242.46
2005-11-26T19 Lu xd +192.44
2005-12-01T02 Lu c +249.54
2005-12-01T05 Ma d +15.14
2005-12-02T16 Lu d −28.41
2005-12-03T14 Me Pg +234.74
2005-12-04T04
** 
B +154.73
2005-12-04T04 Me +d −16.37
2005-12-04T05 Lu v +294.04
2005-12-04T17 Lu p 0.002456
2005-12-09T16 Ma Pg +38.24
2005-12-09T16 Lu xa +11.36
2005-12-12T04 Me e −20.95
2005-12-15T04 Lu o +83.79
2005-12-15T19 Lu +d +28.38
2005-12-17T15
** 
S +213.10
2005-12-20T14 Lu a 0.002707
2005-12-21T02 Lu V +155.97
2005-12-21T15 Ve xd +301.36
2005-12-23T21 Ve Rg +301.47
2005-12-23T22 Lu xd +189.69
2005-12-30T01 Lu d −28.39
2005-12-30T03 Me xa +263.67
2005-12-30T15 Lu c +279.53[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2005.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19