AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2003

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2003


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2003] [Q 2003]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2003-01-01T17 Me xd +298.35
2003-01-02T03
** 
B +144.16
2003-01-02T07 Ma v +230.44
2003-01-02T17 Lu d −25.78
2003-01-02T18 Me Rg +298.47
2003-01-02T20 Lu c +282.04
2003-01-06T17
** 
s +175.66
2003-01-11T00 Lu a 0.002703
2003-01-11T04 Lu V +27.58
2003-01-11T05 Ve e −46.86
2003-01-11T16 Me +d −18.86
2003-01-11T19 Me c +291.19
2003-01-12T02 Me V +290.81
2003-01-12T19 Me p 0.6682
2003-01-14T13 Lu xa +67.90
2003-01-16T03 Ma V +239.35
2003-01-16T04
** 
S +187.57
2003-01-16T18
** 
b +173.07
2003-01-17T01 Lu +d +25.79
2003-01-18T07 Sa d +22.03
2003-01-18T10 Lu o +117.95
2003-01-22T15 Ma v +243.54
2003-01-23T00 Lu v +181.66
2003-01-23T01 Me Pg +282.30
2003-01-23T23 Lu p 0.002473
2003-01-26T17 Pl d −13.79
2003-01-27T15 Lu xd +246.92
2003-01-30T00 Lu d −25.83
2003-01-30T02
** 
B +135.42
2003-01-30T23 Ne c +310.67
2003-01-31T01 Ne v +310.68
2003-01-31T08 Ne a 31.07
2003-02-01T10 Lu c +312.16
2003-02-01T19 Ju p 4.327
2003-02-02T05 Ju V +133.12
2003-02-02T09 Ju o +133.10
2003-02-04T03 Me e −25.34
2003-02-05T10 Me d −21.25
2003-02-07T21 Lu a 0.002704
2003-02-08T06 Lu V +36.14
2003-02-09T00 Me xa +294.98
2003-02-10T17 Lu xa +65.47
2003-02-11T01 Ve d −21.08
2003-02-13T10 Lu +d +25.91
2003-02-14T06
** 
S +181.13
2003-02-16T23 Lu o +147.93
2003-02-17T20 Ur v +328.82
2003-02-17T21 Ur c +328.82
2003-02-18T21 Ur a 21.01
2003-02-19T06 Lu v +180.96
2003-02-19T16 Lu p 0.002439
2003-02-22T06 Sa Pg +82.14
2003-02-23T12
** 
s +206.01
2003-02-23T15 Lu xd +244.09
2003-02-26T05 Lu d −26.01
2003-02-28T03
** 
B +132.73
2003-02-28T04 Ma xa +267.00
2003-03-03T02 Lu c +342.11
2003-03-07T16 Lu a 0.002710
2003-03-08T05 Lu V +43.59
2003-03-09T19 Lu xa +62.33
2003-03-10T23 Ma d −23.57
2003-03-12T19 Lu +d +26.16
2003-03-15T21
** 
S +181.67
2003-03-15T23 Me a 1.364
2003-03-16T05 Ve xa +316.23
2003-03-18T10 Lu o +177.45
2003-03-19T12 Lu v +193.57
2003-03-19T19 Lu p 0.002405
2003-03-21T11 Me o +180.00
2003-03-22T17 Lu xd +241.22
2003-03-23T00 Pl Rg +259.96
2003-03-25T11 Lu d −26.26
2003-03-27T15 Me v +12.36
2003-03-29T01
** 
B +137.61
2003-03-30T16 Me xd +18.57
2003-04-01T19 Lu c +11.64
2003-04-02T22 Ju +d +19.09
2003-04-04T02 Ju Pg +128.07
2003-04-04T03 Lu a 0.002715
2003-04-04T19 Lu V +47.28
2003-04-05T21 Lu xa +60.13
2003-04-09T03 Lu +d +26.38
2003-04-14T05
** 
S +194.72
2003-04-16T11 Me e +19.57
2003-04-16T19 Lu o +206.40
2003-04-17T00 Lu v +209.55
2003-04-17T04 Lu p 0.002387
2003-04-19T00 Lu xd +239.76
2003-04-21T18 Lu d −26.44
2003-04-24T00 Me +d +20.53
2003-04-26T11 Me Rg +50.56
2003-04-27T15
** 
B +145.27
2003-05-01T07 Lu a 0.002717
2003-05-01T12 Lu c +40.74
2003-05-01T15 Lu V +42.30
2003-05-03T02 Lu xa +59.46
2003-05-06T09 Lu +d +26.49
2003-05-07T07 Me c +46.34
2003-05-07T20 Me V +45.99
2003-05-07T23 Me xa +45.91
2003-05-09T14 Me p 0.5560
2003-05-12T11
** 
S +195.47
2003-05-14T17 Ne +d −16.84
2003-05-15T14 Lu v +226.50
2003-05-15T15 Lu p 0.002389
2003-05-15T19 Ne Rg +313.19
2003-05-16T03 Lu o +234.91
2003-05-16T10 Lu xd +239.46
2003-05-19T03 Lu d −26.51
2003-05-20T07 Me Pg +41.13
2003-05-24T01 Me d +12.04
2003-05-25T07
** 
B +146.00
2003-05-28T10 Lu V +37.04
2003-05-28T13 Lu a 0.002715
2003-05-30T08 Lu xa +59.52
2003-05-31T04 Lu c +69.33
2003-06-02T15 Lu +d +26.49
2003-06-03T09 Me e −24.18
2003-06-05T01 Ur +d −11.17
2003-06-07T04 Ur Rg +332.82
2003-06-08T22 Pl p 29.66
2003-06-09T11 Pl V +258.62
2003-06-09T11 Pl c +258.62
2003-06-10T05
** 
S +210.51
2003-06-12T21 Lu xd +239.43
2003-06-12T23 Lu p 0.002409
2003-06-13T02 Lu v +242.57
2003-06-14T11 Lu o +263.03
2003-06-15T11 Pl +d −13.45
2003-06-15T13 Lu d −26.46
2003-06-16T03 Sa +d +22.62
2003-06-22T09
** 
B +164.91
2003-06-24T13 Sa c +92.65
2003-06-24T18 Sa a 10.05
2003-06-24T21 Sa v +92.70
2003-06-24T22 Lu V +39.60
2003-06-25T02 Lu a 0.002709
2003-06-26T14 Lu xa +59.18
2003-06-26T16 Me xd +84.23
2003-06-29T18 Lu c +97.64
2003-06-29T21 Lu +d +26.45
2003-06-30T12
** 
b +106.44
2003-07-03T04 Me +d +24.26
2003-07-03T17 Me v +99.36
2003-07-05T12 Me o +103.17
2003-07-07T03 Me a 1.330
2003-07-07T08 Ve xd +93.23
2003-07-08T07 Ve +d +23.40
2003-07-09T17
** 
S +283.38
2003-07-10T04 Lu xd +238.50
2003-07-10T21 Lu p 0.002441
2003-07-11T06 Lu v +254.56
2003-07-12T23 Lu d −26.46
2003-07-13T19 Lu o +291.00
2003-07-17T23 Ma +d −13.03
2003-07-21T16
** 
B +208.66
2003-07-22T18 Lu V +45.51
2003-07-22T19 Lu a 0.002703
2003-07-23T18 Lu xa +57.56
2003-07-27T03 Lu +d +26.49
2003-07-29T06 Lu c +125.78
2003-07-29T07 Ma Rg +340.14
2003-08-03T23 Me xa +156.28
2003-08-04T03 Ne p 29.06
2003-08-04T05 Ne V +311.80
2003-08-04T13 Ne o +311.79
2003-08-06T06 Lu xd +236.27
2003-08-06T13 Lu p 0.002469
2003-08-07T04 Lu v +249.04
2003-08-09T06 Lu d −26.55
2003-08-11T00 Ne xa +311.61
2003-08-12T04 Lu o +319.11
2003-08-14T14 Me e +27.37
2003-08-15T15 Ve a 1.730
2003-08-18T07
** 
S +293.53
2003-08-18T11 Ve o +145.09
2003-08-19T14 Lu a 0.002701
2003-08-19T15 Lu V +52.26
2003-08-19T21 Lu xa +54.79
2003-08-22T10 Ju c +148.93
2003-08-22T17 Ju a 6.384
2003-08-22T19 Ju v +149.01
2003-08-23T11 Lu +d +26.64
2003-08-23T11 Ur p 19.02
2003-08-24T09 Ur o +330.84
2003-08-24T12 Ur V +330.83
2003-08-27T09 Ma p 0.3727
2003-08-27T17 Lu c +154.06
2003-08-28T07 Ma V +335.14
2003-08-28T13 Me Rg +176.33
2003-08-28T17 Ma o +335.02
2003-08-28T21 Pl Pg +257.25
2003-08-30T12 Me d −2.37
2003-08-31T02 Lu v +201.96
2003-08-31T19 Lu p 0.002459
2003-09-02T07 Lu xd +233.42
2003-09-02T10
** 
B +193.96
2003-09-05T11 Lu d −26.75
2003-09-08T09 Me p 0.6329
2003-09-10T08 Me V +168.69
2003-09-10T16 Lu o +347.58
2003-09-11T01 Me c +167.94
2003-09-13T16 Ma d −16.48
2003-09-15T14
** 
S +291.61
2003-09-15T23 Lu xa +52.10
2003-09-16T09 Lu a 0.002705
2003-09-16T13 Lu V +59.10
2003-09-19T19 Lu +d +26.88
2003-09-20T08 Me Pg +162.21
2003-09-22T15 Me xd +162.65
2003-09-24T03 Me +d +6.91
2003-09-26T03 Lu c +182.66
2003-09-26T21 Me e −17.83
2003-09-27T07 Ma Pg +330.12
2003-09-27T22 Lu v +208.93
2003-09-28T06 Lu p 0.002425
2003-09-29T10 Lu xd +231.26
2003-10-01T00
** 
B +176.23
2003-10-01T14 Ve v +199.82
2003-10-02T17 Lu d −26.96
2003-10-09T22 Ve V +210.18
2003-10-10T07 Lu o +16.59
2003-10-12T21 Me v +190.14
2003-10-13T03 Lu xa +50.62
2003-10-14T01 Lu a 0.002712
2003-10-14T05
** 
S +223.49
2003-10-14T08 Lu V +64.71
2003-10-17T03 Lu +d +27.05
2003-10-22T20 Ne Pg +310.40
2003-10-23T23 Ne d −17.64
2003-10-24T10 Sa d +22.05
2003-10-24T15 Ve v +228.49
2003-10-25T12 Me o +211.73
2003-10-25T12 Lu c +211.71
2003-10-25T22 Sa Rg +103.24
2003-10-26T09 Lu v +224.47
2003-10-26T11 Lu p 0.002397
2003-10-26T18 Lu xd +230.49
2003-10-26T22 Ve xa +231.33
2003-10-29T14
** 
B +150.04
2003-10-30T00 Lu d −27.09
2003-10-30T22 Me xa +220.61
2003-10-31T18 Me a 1.439
2003-11-06T10 Ur d −12.57
2003-11-08T09 Ur Pg +328.90
2003-11-09T01 Lu o +46.21
2003-11-09T09 Lu xa +50.46
2003-11-10T12 Lu a 0.002716
2003-11-10T14 Lu V +64.34
2003-11-12T20
** 
S +193.47
2003-11-13T10 Lu +d +27.10
2003-11-23T06 Lu xd +230.53
2003-11-23T22 Lu c +241.22
2003-11-23T23 Lu p 0.002385
2003-11-24T01 Lu v +242.59
2003-11-26T09 Lu d −27.10
2003-11-27T05
** 
B +138.04
2003-11-29T17 Ve d −24.75
2003-12-02T04 Me d −25.86
2003-12-06T15 Lu xa +50.47
2003-12-07T00 Lu V +54.75
2003-12-07T12 Lu a 0.002716
2003-12-08T20 Lu o +76.35
2003-12-09T08 Me e +20.84
2003-12-10T15 Lu +d +27.06
2003-12-12T07 Pl v +259.78
2003-12-12T08
** 
S +184.54
2003-12-12T12 Pl o +259.79
2003-12-13T06 Pl a 31.70
2003-12-17T15 Me Rg +282.57
2003-12-19T14 Me xd +282.20
2003-12-20T16 Lu xd +229.94
2003-12-22T11 Lu p 0.002395
2003-12-22T17 Lu v +260.63
2003-12-23T09 Lu c +271.14
2003-12-23T20 Lu d −27.04
2003-12-25T06
** 
B +138.21
2003-12-27T01 Me c +274.85
2003-12-27T04 Me V +274.66
2003-12-27T11 Me p 0.6750
2003-12-29T11 Ma xd +7.64
2003-12-31T13 Ju d +5.51
2003-12-31T14 Sa V +99.78
2003-12-31T16 Sa p 8.050
2003-12-31T20 Sa o +99.76[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2003.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07