AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2002

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2002


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2002] [Q 2002]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2002-01-01T22
** 
S +173.24
2002-01-02T07 Lu p 0.002443
2002-01-02T08 Lu v +140.97
2002-01-03T14 Ve V +280.47
2002-01-04T11 Ve v +281.57
2002-01-11T11 Lu xd +267.15
2002-01-12T00 Me e +19.00
2002-01-12T15 Lu d −24.23
2002-01-13T13 Lu c +293.18
2002-01-14T12 Ve o +294.16
2002-01-14T20 Me xd +313.05
2002-01-16T08 Ve a 1.711
2002-01-16T21
** 
B +122.00
2002-01-18T08 Lu a 0.002711
2002-01-18T16 Lu V +355.16
2002-01-18T20 Me Rg +314.49
2002-01-23T20 Me +d −14.65
2002-01-24T23 Sa d +19.98
2002-01-25T23 Pl d −13.03
2002-01-26T00 Lu xa +86.66
2002-01-27T01 Lu +d +24.26
2002-01-27T18 Me c +307.67
2002-01-28T05 Me V +307.11
2002-01-28T12 Ne v +308.47
2002-01-28T13 Ne c +308.47
2002-01-28T21 Ne a 31.08
2002-01-28T22 Lu o +128.87
2002-01-29T08 Me p 0.6574
2002-01-30T09 Lu p 0.002406
2002-01-30T10 Lu v +151.09
2002-01-30T16
** 
S +166.36
2002-02-07T15 Lu xd +265.98
2002-02-08T00 Sa Pg +68.04
2002-02-08T17 Me Pg +298.64
2002-02-08T21 Lu d −24.30
2002-02-10T12 Ma xd +16.37
2002-02-12T07 Lu c +323.41
2002-02-13T12 Ur v +324.82
2002-02-13T17 Ur c +324.83
2002-02-13T18
** 
B +122.63
2002-02-14T15 Ur a 20.98
2002-02-14T21 Lu a 0.002716
2002-02-15T11 Lu V +0.90
2002-02-17T17 Me d −18.80
2002-02-21T16 Me e −26.58
2002-02-22T03 Me xa +306.76
2002-02-22T06 Lu xa +84.53
2002-02-23T11 Lu +d +24.40
2002-02-27T09 Lu o +158.61
2002-02-27T19 Lu p 0.002386
2002-02-27T20 Lu v +165.50
2002-02-28T00
** 
S +165.98
2002-03-01T14 Ju Pg +95.63
2002-03-06T16 Lu xd +263.37
2002-03-08T02 Lu d −24.51
2002-03-12T10 Ju +d +23.46
2002-03-14T00 Lu V +352.72
2002-03-14T01 Lu a 0.002719
2002-03-14T02 Lu c +322.39
2002-03-14T15
** 
B +120.47
2002-03-20T11 Pl Rg +257.64
2002-03-21T08 Lu xa +81.43
2002-03-22T19 Lu +d +24.67
2002-03-28T06 Lu v +180.56
2002-03-28T07 Lu p 0.002387
2002-03-28T18 Lu o +187.92
2002-03-29T03
** 
S +166.18
2002-04-02T18 Lu xd +260.29
2002-04-02T20 Me a 1.347
2002-04-04T08 Lu d −24.78
2002-04-07T12 Me o +17.65
2002-04-09T17 Lu V +346.28
2002-04-10T06 Lu a 0.002717
2002-04-11T15 Me v +26.26
2002-04-12T12
** 
B +125.23
2002-04-12T19 Lu c +22.69
2002-04-12T19 Me xd +28.76
2002-04-13T23 Ve xd +45.62
2002-04-17T09 Lu xa +78.94
2002-04-19T01 Lu +d +24.91
2002-04-25T14 Lu v +194.07
2002-04-25T16 Lu p 0.002407
2002-04-27T03 Lu o +216.67
2002-04-27T16
** 
S +179.20
2002-04-30T00 Lu xd +258.39
2002-05-01T17 Lu d −24.97
2002-05-04T03 Me e +20.80
2002-05-07T12 Lu V +351.96
2002-05-07T19 Lu a 0.002710
2002-05-08T23 Me +d +24.02
2002-05-11T21
** 
B +138.99
2002-05-12T10 Ne +d −17.39
2002-05-12T10 Lu c +51.53
2002-05-13T07 Ne Rg +310.99
2002-05-14T01
** 
b +22.82
2002-05-14T12 Lu xa +77.88
2002-05-15T18 Me Rg +69.99
2002-05-16T07 Lu +d +25.03
2002-05-21T02 Me xa +68.93
2002-05-23T06 Ve +d +25.01
2002-05-23T13 Lu v +202.72
2002-05-23T15 Lu p 0.002440
2002-05-26T08
** 
S +197.07
2002-05-26T11 Lu o +245.06
2002-05-27T07 Me c +65.84
2002-05-27T09 Lu xd +257.84
2002-05-27T11 Me V +65.73
2002-05-27T23 Me p 0.5492
2002-05-29T03 Lu d −25.06
2002-05-29T19 Ma +d +24.42
2002-05-31T17 Ur +d −12.57
2002-06-02T21 Ur Rg +328.84
2002-06-04T11 Lu V +359.89
2002-06-04T13 Lu a 0.002704
2002-06-06T09 Pl p 29.52
2002-06-07T07 Pl V +256.28
2002-06-07T12 Pl c +256.27
2002-06-08T15 Me Pg +61.36
2002-06-09T04
** 
B +152.55
2002-06-09T11 Sa c +78.47
2002-06-09T13 Sa v +78.48
2002-06-09T15 Sa a 10.06
2002-06-10T10 Me d +16.40
2002-06-10T19 Lu xa +77.86
2002-06-10T23 Lu c +79.93
2002-06-12T14 Lu +d +25.06
2002-06-16T23 Pl +d −12.64
2002-06-19T01 Lu v +191.48
2002-06-19T07 Lu p 0.002469
2002-06-21T21 Me e −22.48
2002-06-23T18 Lu xd +257.86
2002-06-24T03
** 
S +221.72
2002-06-24T21 Lu o +273.21
2002-06-25T11 Lu d −25.05
2002-07-02T07 Lu a 0.002702
2002-07-02T12 Lu V +8.15
2002-07-08T04 Lu xa +77.73
2002-07-09T13
** 
B +167.05
2002-07-09T19 Me xd +94.52
2002-07-09T21 Lu +d +25.04
2002-07-10T10 Lu c +108.02
2002-07-12T21 Me +d +23.56
2002-07-14T07 Lu v +163.10
2002-07-14T13 Lu p 0.002459
2002-07-18T03 Ju v +116.76
2002-07-18T07 Me v +112.27
2002-07-20T01 Ju c +117.19
2002-07-21T00 Lu xd +257.32
2002-07-21T11 Ju a 6.261
2002-07-21T12 Me o +119.08
2002-07-22T19 Lu d −25.05
2002-07-24T00 Me a 1.340
2002-07-24T09 Lu o +301.32
2002-07-25T07
** 
S +241.56
2002-07-30T01 Lu a 0.002706
2002-07-30T12 Lu V +16.20
2002-08-01T17 Ne p 29.07
2002-08-02T00 Ne o +309.58
2002-08-02T07 Ne V +309.58
2002-08-03T12 Ve xa +175.95
2002-08-04T10 Lu xa +76.43
2002-08-06T06 Lu +d +25.10
2002-08-08T19 Lu c +136.07
2002-08-10T19
** 
B +170.04
2002-08-10T19 Lu v +165.89
2002-08-10T22 Ma c +138.12
2002-08-10T23 Lu p 0.002426
2002-08-14T12 Ma a 2.671
2002-08-17T02 Me xa +167.07
2002-08-17T02 Lu xd +255.52
2002-08-19T00 Lu d −25.16
2002-08-19T02 Ur p 18.99
2002-08-19T18 Ur V +326.87
2002-08-20T00 Ur o +326.86
2002-08-22T02 Ve e +45.98
2002-08-22T22 Lu o +329.65
2002-08-25T19
** 
S +233.53
2002-08-26T04 Pl Pg +254.91
2002-08-26T17 Lu a 0.002712
2002-08-27T10 Lu V +23.35
2002-08-31T14 Lu xa +73.83
2002-09-01T03 Me e +27.12
2002-09-01T16 Ma V +151.97
2002-09-02T15 Lu +d +25.29
2002-09-03T13 Ma v +153.17
2002-09-07T03 Sa +d +22.14
2002-09-07T03 Lu c +164.36
2002-09-07T23 Lu v +177.32
2002-09-08T03 Lu p 0.002398
2002-09-09T20
** 
B +162.36
2002-09-13T03 Lu xd +252.65
2002-09-14T19 Me Rg +193.25
2002-09-15T05 Lu d −25.38
2002-09-15T16 Me d −8.90
2002-09-16T20 Ma V +161.62
2002-09-21T14 Lu o +147.51
2002-09-22T07
** 
s +94.65
2002-09-23T03 Lu a 0.002716
2002-09-23T23
** 
S +220.06
2002-09-24T00 Lu V +27.18
2002-09-25T14 Me p 0.6489
2002-09-27T03 Me V +185.16
2002-09-27T16 Lu xa +70.92
2002-09-27T18 Me c +184.48
2002-09-29T23 Lu +d +25.53
2002-09-30T21
** 
b +94.27
2002-10-05T18 Me xd +178.44
2002-10-06T09 Lu v +192.05
2002-10-06T11 Lu c +193.06
2002-10-06T13 Lu p 0.002386
2002-10-06T19 Me Pg +178.32
2002-10-07T16
** 
B +158.35
2002-10-09T16 Me +d +1.32
2002-10-10T07 Lu xd +250.03
2002-10-10T18 Ve Rg +225.61
2002-10-11T11 Sa Rg +89.09
2002-10-12T11 Lu d −25.63
2002-10-12T23 Ve d −23.31
2002-10-13T05 Me e −17.99
2002-10-20T04 Lu a 0.002716
2002-10-20T08 Ne Pg +308.20
2002-10-20T12 Lu V +18.32
2002-10-21T07 Lu o +27.72
2002-10-21T16
** 
S +208.89
2002-10-21T18 Ne d −18.16
2002-10-24T18 Lu xa +69.08
2002-10-27T06 Lu +d +25.73
2002-10-29T18 Me v +206.42
2002-10-31T11 Ve c +217.90
2002-10-31T14 Ve V +217.84
2002-11-01T08 Ve p 0.2709
2002-11-02T04 Ur d −13.93
2002-11-03T21 Lu v +207.72
2002-11-04T00 Lu p 0.002394
2002-11-04T03 Ur Pg +324.91
2002-11-04T20 Lu c +222.28
2002-11-05T04
** 
B +147.83
2002-11-06T15 Lu xd +248.76
2002-11-08T21 Lu d −25.78
2002-11-13T01 Me xa +229.83
2002-11-14T12 Me o +232.14
2002-11-16T09 Lu V +13.70
2002-11-16T11 Lu a 0.002713
2002-11-18T01 Me a 1.449
2002-11-19T16
** 
S +199.32
2002-11-20T01 Lu o +57.57
2002-11-20T23 Lu xa +68.65
2002-11-21T07 Ve Pg +210.06
2002-11-23T12 Lu +d +25.81
2002-11-24T15 Ve xd +210.29
2002-11-30T22 Ju d +16.03
2002-12-02T07 Lu v +222.65
2002-12-02T08 Lu p 0.002422
2002-12-02T18 Ve +d −11.02
2002-12-03T19
** 
B +146.06
2002-12-04T02 Lu xd +248.72
2002-12-04T07 Lu c +251.96
2002-12-04T11 Ju Rg +138.11
2002-12-06T07 Lu d −25.81
2002-12-09T07 Pl v +257.45
2002-12-09T11 Pl o +257.45
2002-12-10T07 Me d −25.67
2002-12-10T14 Pl a 31.56
2002-12-14T03 Lu V +19.21
2002-12-14T04 Lu a 0.002707
2002-12-17T13 Sa p 8.052
2002-12-17T14 Sa V +85.61
2002-12-17T17 Sa o +85.60
2002-12-18T06 Lu xa +68.73
2002-12-18T22
** 
S +198.43
2002-12-19T19 Lu o +87.70
2002-12-20T18 Lu +d +25.79
2002-12-26T08 Me e +19.80
2002-12-30T00 Lu p 0.002459
2002-12-30T03 Lu v +229.42
2002-12-31T11 Lu xd +248.52[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2002.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07