AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2001

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2001


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2001] [Q 2001]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2001-01-09T08 Lu +d +22.57
2001-01-09T13 Lu xa +105.54
2001-01-09T20 Lu o +109.68
2001-01-10T09 Lu p 0.002387
2001-01-10T10 Lu v +118.35
2001-01-11T12
** 
S +173.79
2001-01-11T16 Me v +301.92
2001-01-15T02 Sa d +16.74
2001-01-17T07 Ve e +47.09
2001-01-19T11 Ju d +19.69
2001-01-19T13 Ve xd +346.63
2001-01-22T15 Lu d −22.57
2001-01-22T22 Lu xd +285.58
2001-01-24T10 Lu V +303.38
2001-01-24T13 Lu c +304.62
2001-01-24T18 Lu a 0.002718
2001-01-24T23 Pl d −12.24
2001-01-24T23 Sa Pg +54.06
2001-01-25T08 Ju Pg +61.19
2001-01-26T01 Ne v +306.27
2001-01-26T03 Ne c +306.27
2001-01-26T10 Ne a 31.09
2001-01-26T12
** 
B +124.94
2001-01-27T23 Me xd +326.52
2001-01-28T12 Me e +18.42
2001-02-04T01 Me Rg +330.70
2001-02-05T19 Lu +d +22.61
2001-02-06T00 Lu xa +105.26
2001-02-07T15 Me +d −8.94
2001-02-07T15
** 
b +138.81
2001-02-07T22 Lu p 0.002385
2001-02-08T02 Lu v +136.62
2001-02-08T07 Lu o +139.60
2001-02-08T23
** 
S +169.57
2001-02-09T12 Ur v +320.83
2001-02-09T12 Ur c +320.83
2001-02-10T10 Ur a 20.95
2001-02-13T00 Me c +324.36
2001-02-13T14 Me V +323.66
2001-02-15T05 Me p 0.6427
2001-02-18T21 Lu d −22.65
2001-02-19T02 Lu xd +284.79
2001-02-20T06 Lu V +298.14
2001-02-20T22 Lu a 0.002716
2001-02-22T20
** 
B +124.79
2001-02-22T23
** 
s +142.27
2001-02-23T08 Lu c +334.80
2001-02-25T15 Me Pg +315.42
2001-03-04T14 Me d −15.01
2001-03-05T04 Lu +d +22.75
2001-03-05T07 Lu xa +103.63
2001-03-07T06 Me xa +319.69
2001-03-08T08 Lu p 0.002405
2001-03-08T10
** 
S +168.74
2001-03-08T15 Lu v +152.92
2001-03-09T01 Ve Rg +17.73
2001-03-09T17 Lu o +169.22
2001-03-11T04 Me e −27.45
2001-03-15T01 Ve +d +13.89
2001-03-17T22 Pl Rg +255.28
2001-03-18T03 Lu d −22.86
2001-03-18T05 Lu xd +282.44
2001-03-19T22 Lu V +302.85
2001-03-20T11 Lu a 0.002710
2001-03-22T21
** 
B +121.15
2001-03-25T01 Lu c +4.45
2001-03-29T22 Ve p 0.2819
2001-03-30T02 Ve V +9.58
2001-03-30T04 Ve c +9.53
2001-04-01T08 Lu xa +100.75
2001-04-01T10 Lu +d +23.00
2001-04-05T09 Lu p 0.002439
2001-04-05T12
** 
S +164.75
2001-04-05T19 Lu v +164.76
2001-04-08T03 Lu o +198.35
2001-04-12T04 Ma xa +264.37
2001-04-14T06 Lu xd +279.44
2001-04-14T11 Lu d −23.13
2001-04-16T21 Lu V +310.35
2001-04-17T06 Lu a 0.002704
2001-04-19T00
** 
B +124.52
2001-04-19T16
** 
b +117.80
2001-04-20T04 Ve Pg +1.46
2001-04-20T06 Me a 1.334
2001-04-23T12 Me o +33.54
2001-04-23T15 Lu c +33.53
2001-04-25T22 Me xd +38.76
2001-04-26T10 Me v +39.82
2001-04-28T09 Lu xa +98.01
2001-04-28T16 Lu +d +23.25
2001-05-02T03 Lu p 0.002469
2001-05-02T13 Ve d +2.94
2001-05-02T23 Lu v +162.84
2001-05-04T00
** 
S +182.37
2001-05-07T13 Lu o +227.08
2001-05-10T03 Ne +d −17.92
2001-05-10T19 Ne Rg +308.78
2001-05-11T02 Ve xa +8.70
2001-05-11T11 Lu xd +277.15
2001-05-11T15 Ma Rg +269.05
2001-05-11T20 Lu d −23.33
2001-05-14T20 Lu V +318.05
2001-05-15T01 Lu a 0.002702
2001-05-16T21
** 
B +145.61
2001-05-20T16 Me +d +25.45
2001-05-22T07 Me e +22.34
2001-05-23T02 Lu c +62.03
2001-05-25T05 Sa v +64.33
2001-05-25T12 Sa c +64.37
2001-05-25T13 Lu xa +96.57
2001-05-25T15 Sa a 10.10
2001-05-25T22 Lu +d +23.39
2001-05-27T06 Ur +d −13.92
2001-05-27T07 Lu p 0.002460
2001-05-27T07 Lu v +121.49
2001-05-28T06
** 
s +126.27
2001-05-29T12 Ur Rg +324.84
2001-05-31T17
** 
S +211.78
2001-06-03T05 Me xa +89.93
2001-06-03T19 Pl p 29.39
2001-06-04T05 Me Rg +89.97
2001-06-04T07 Pl V +253.93
2001-06-04T12 Pl c +253.92
2001-06-06T01 Lu o +255.44
2001-06-07T17 Lu xd +276.36
2001-06-07T22 Ve e −45.79
2001-06-08T05 Lu d −23.42
2001-06-11T18 Lu V +325.09
2001-06-11T19 Lu a 0.002705
2001-06-13T11 Ju v +83.28
2001-06-13T17 Ma o +262.77
2001-06-14T12 Ju c +83.53
2001-06-14T18
** 
B +160.20
2001-06-15T11 Me p 0.5521
2001-06-16T07 Me V +85.60
2001-06-16T11 Ma V +261.88
2001-06-16T13 Me c +85.46
2001-06-16T18 Ju a 6.115
2001-06-17T23 Pl +d −11.80
2001-06-21T11 Lu c +90.17
2001-06-21T22 Lu xa +96.32
2001-06-21T22 Ma p 0.4502
2001-06-22T07 Lu +d +23.41
2001-06-23T17 Lu p 0.002427
2001-06-23T18 Lu v +123.47
2001-06-26T06 Me d +18.59
2001-06-28T05 Me Pg +81.27
2001-06-28T17
** 
S +231.33
2001-07-05T00 Lu xd +276.41
2001-07-05T12 Lu d −23.41
2001-07-05T15 Lu o +283.65
2001-07-05T23 Ma d −26.86
2001-07-09T11 Lu a 0.002711
2001-07-09T12 Lu V +330.24
2001-07-10T01 Me e −20.94
2001-07-12T02
** 
B +177.81
2001-07-15T17
** 
b +117.90
2001-07-16T13 Ju +d +23.16
2001-07-19T08 Lu xa +96.33
2001-07-19T17 Lu +d +23.42
2001-07-19T22 Ma Pg +255.11
2001-07-20T19 Lu c +118.12
2001-07-20T20 Ma +d −26.84
2001-07-21T20 Lu p 0.002400
2001-07-21T23 Lu v +135.82
2001-07-22T18 Me +d +22.58
2001-07-22T21 Me xd +105.15
2001-07-27T09
** 
S +328.73
2001-07-30T04 Ne p 29.09
2001-07-30T05 Ne V +307.39
2001-07-30T11 Ne o +307.38
2001-08-01T06 Lu xd +276.15
2001-08-01T18 Lu d −23.43
2001-08-01T23 Me v +125.35
2001-08-04T05 Lu o +311.92
2001-08-05T11 Me o +132.69
2001-08-05T17 Lu V +329.29
2001-08-05T20 Lu a 0.002716
2001-08-06T20 Ve +d +21.91
2001-08-08T04
** 
B +228.09
2001-08-10T05 Me a 1.355
2001-08-14T18 Ur p 18.96
2001-08-15T15 Ur o +322.86
2001-08-15T16 Lu xa +95.40
2001-08-15T19 Ur V +322.85
2001-08-16T03 Lu +d +23.48
2001-08-16T05
** 
S +237.35
2001-08-19T02 Lu c +146.20
2001-08-19T05 Lu p 0.002387
2001-08-19T09 Lu v +150.38
2001-08-23T10 Pl Pg +252.55
2001-08-25T07 Ma d −27.03
2001-08-27T01
** 
B +217.07
2001-08-28T09 Lu xd +274.69
2001-08-28T23 Lu d −23.55
2001-08-30T04 Me xa +177.28
2001-09-01T04 Lu V +320.12
2001-09-01T06 Ve xd +126.08
2001-09-01T23 Lu a 0.002716
2001-09-02T21 Lu o +340.50
2001-09-09T04
** 
S +346.15
2001-09-11T21 Lu xa +93.10
2001-09-12T12 Lu +d +23.68
2001-09-16T11 Sa +d +20.79
2001-09-16T15 Lu p 0.002394
2001-09-16T19 Lu v +165.00
2001-09-17T10 Lu c +174.61
2001-09-18T15 Me e +26.40
2001-09-23T14
** 
B +183.52
2001-09-24T10 Lu xd +271.93
2001-09-25T05 Lu d −23.78
2001-09-26T22 Sa Rg +74.97
2001-09-28T11 Lu V +320.62
2001-09-29T06 Lu a 0.002713
2001-10-01T17 Me d −14.78
2001-10-01T19 Me Rg +209.69
2001-10-02T13 Lu o +9.44
2001-10-07T15
** 
S +254.22
2001-10-08T22 Lu xa +90.11
2001-10-09T18 Lu +d +23.94
2001-10-12T09 Me p 0.6615
2001-10-13T14 Me V +201.37
2001-10-14T01 Me c +200.79
2001-10-14T22 Lu p 0.002419
2001-10-15T02 Lu v +178.25
2001-10-16T19 Lu c +203.49
2001-10-17T21 Ne Pg +306.00
2001-10-18T21 Me xd +195.80
2001-10-19T15 Ne d −18.65
2001-10-20T17
** 
B +175.48
2001-10-21T13 Lu xd +269.01
2001-10-22T13 Lu d −24.03
2001-10-23T00 Me Pg +194.21
2001-10-25T06 Me +d −4.30
2001-10-26T08 Lu V +327.25
2001-10-26T20 Lu a 0.002707
2001-10-28T19 Ur d −15.22
2001-10-29T06 Ju d +22.39
2001-10-29T15 Me e −18.44
2001-10-30T19 Ur Pg +320.91
2001-11-01T05 Lu o +38.86
2001-11-02T14 Ju Rg +105.70
2001-11-04T12
** 
S +232.72
2001-11-04T23 Lu xa +87.92
2001-11-06T00 Lu +d +24.15
2001-11-11T16 Lu p 0.002455
2001-11-11T22 Lu v +185.26
2001-11-15T06 Lu c +232.98
2001-11-17T06 Me v +224.91
2001-11-17T19 Lu xd +267.38
2001-11-18T22 Lu d −24.21
2001-11-19T21
** 
B +154.25
2001-11-23T10 Lu V +336.20
2001-11-23T15 Lu a 0.002703
2001-11-26T04 Me xa +239.09
2001-11-29T19
** 
s +253.12
2001-11-30T20 Lu o +68.73
2001-12-02T05 Lu xa +87.18
2001-12-03T06 Lu +d +24.24
2001-12-03T11 Sa p 8.081
2001-12-03T14 Sa o +71.48
2001-12-03T17
** 
S +195.31
2001-12-03T17 Sa V +71.47
2001-12-04T11 Me o +252.20
2001-12-05T07 Me a 1.451
2001-12-06T06 Me V +254.96
2001-12-06T23 Lu p 0.002474
2001-12-07T06 Lu v +158.02
2001-12-07T10 Pl v +255.13
2001-12-07T12 Pl o +255.13
2001-12-07T23 Pl a 31.43
2001-12-14T20 Lu c +262.93
2001-12-15T04 Lu xd +267.16
2001-12-16T07 Lu d −24.25
2001-12-18T09 Me d −25.36
2001-12-18T11 Ve v +260.14
2001-12-19T03
** 
B +134.56
2001-12-21T12 Lu a 0.002705
2001-12-21T14 Lu V +345.89
2001-12-21T19 Ve xa +264.37
2001-12-23T14 Me v +282.38
2001-12-25T22 Ma v +342.47
2001-12-29T13 Ve d −23.68
2001-12-29T14 Lu xa +87.22
2001-12-30T10 Lu o +98.79
2001-12-30T15 Lu +d +24.24
2001-12-30T22 Ju xd +100.81
2001-12-31T01 Ju p 4.187
2002-01-01T02 Ju V +100.66
2002-01-01T05 Ju o +100.64[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2001.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07