AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 2000

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 2000


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[2000] [Q 2000]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
2000-01-02T05 Ma v +328.92
2000-01-03T18 Sa d +12.61
2000-01-04T00 Lu a 0.002717
2000-01-04T01 Lu V +259.66
2000-01-04T08 Me d −24.55
2000-01-05T21 Lu d −20.96
2000-01-06T06 Lu c +285.76
2000-01-07T18 Lu xd +303.67
2000-01-09T10 Me a 1.435
2000-01-10T07
** 
B +93.89
2000-01-11T15 Sa Pg +40.29
2000-01-16T00 Me o +295.96
2000-01-19T09 Lu v +100.81
2000-01-19T10 Lu +d +20.94
2000-01-19T10 Lu p 0.002402
2000-01-20T16 Lu o +120.42
2000-01-20T21 Lu xa +123.67
2000-01-22T09
** 
S +132.32
2000-01-24T06 Ne c +304.07
2000-01-24T12 Ne v +304.08
2000-01-24T12 Ne a 31.10
2000-01-28T16 Ve d −22.40
2000-01-29T08 Me v +318.78
2000-01-31T11 Lu V +261.32
2000-01-31T13 Lu a 0.002711
2000-02-02T04 Lu d −20.94
2000-02-04T00 Lu xd +303.76
2000-02-05T01 Lu c +316.04
2000-02-05T15 Ur v +316.80
2000-02-05T19 Ur c +316.81
2000-02-06T16 Ur a 20.91
2000-02-07T08
** 
B +75.70
2000-02-10T14 Me xd +339.00
2000-02-14T10 Me e +18.12
2000-02-15T19 Lu +d +20.96
2000-02-16T05 Ve xa +298.20
2000-02-16T14 Lu p 0.002437
2000-02-16T17 Lu v +114.61
2000-02-17T08 Lu xa +123.62
2000-02-19T04 Lu o +150.33
2000-02-20T05
** 
S +121.10
2000-02-21T00 Me Rg +347.18
2000-02-23T16 Me +d −2.37
2000-02-28T09 Lu a 0.002705
2000-02-28T09 Lu V +268.56
2000-02-29T11 Lu d −21.02
2000-03-01T03 Me c +341.34
2000-03-01T21 Me V +340.56
2000-03-02T07 Lu xd +303.26
2000-03-03T23 Me p 0.6242
2000-03-05T17 Lu c +345.94
2000-03-05T22 Ve v +321.30
2000-03-05T23
** 
B +70.42
2000-03-14T02 Lu +d +21.11
2000-03-14T08 Me Pg +332.78
2000-03-14T10 Lu p 0.002470
2000-03-14T13 Lu v +108.29
2000-03-15T13 Lu xa +122.44
2000-03-19T07
** 
S +120.53
2000-03-19T16 Lu o +179.88
2000-03-19T21 Me xa +334.23
2000-03-20T08 Me d −9.97
2000-03-25T02 Ma xd +31.87
2000-03-27T05 Lu a 0.002702
2000-03-27T10 Lu V +276.53
2000-03-27T19 Lu d −21.22
2000-03-28T05 Me e −27.79
2000-03-29T12 Lu xd +301.26
2000-04-03T05
** 
B +71.67
2000-04-04T06 Lu c +15.29
2000-04-07T17 Lu v +64.29
2000-04-08T10 Lu p 0.002462
2000-04-10T07 Lu +d +21.35
2000-04-11T15 Lu xa +119.94
2000-04-17T00
** 
S +122.73
2000-04-18T05 Lu o +209.02
2000-04-24T00 Lu a 0.002704
2000-04-24T03 Lu d −21.48
2000-04-24T08 Lu V +283.84
2000-04-25T14 Lu xd +298.30
2000-05-01T16
** 
B +79.58
2000-05-03T16 Lu c +44.02
2000-05-05T11 Lu v +70.54
2000-05-05T12 Ju v +47.38
2000-05-05T21 Lu p 0.002428
2000-05-06T17 Me a 1.326
2000-05-07T08 Ne +d −18.42
2000-05-07T14 Lu +d +21.58
2000-05-07T16 Ju c +47.89
2000-05-07T18 Ne Rg +306.58
2000-05-08T13 Me xd +48.66
2000-05-08T16 Lu xa +117.07
2000-05-09T00 Me o +49.59
2000-05-09T17 Sa v +50.38
2000-05-09T19 Ju a 5.996
2000-05-10T07 Sa c +50.45
2000-05-10T10 Sa a 10.17
2000-05-10T14 Me v +53.10
2000-05-10T21
** 
b +15.11
2000-05-16T12
** 
S +137.51
2000-05-17T19 Lu o +237.70
2000-05-21T11 Lu d −21.68
2000-05-21T15 Lu a 0.002710
2000-05-22T03 Lu V +289.23
2000-05-22T08 Ur +d −15.22
2000-05-22T16 Lu xd +295.82
2000-05-24T17 Ur Rg +320.83
2000-05-29T02 Me +d +25.65
2000-05-30T09
** 
B +102.32
2000-06-02T00 Lu c +72.24
2000-06-02T19 Lu v +84.46
2000-06-03T01 Lu p 0.002400
2000-06-03T23 Lu +d +21.72
2000-06-04T20 Lu xa +115.20
2000-06-08T08 Ve xd +77.66
2000-06-09T04 Me e +24.01
2000-06-10T19 Ve a 1.736
2000-06-11T00 Ve o +80.89
2000-06-14T06
** 
S +162.61
2000-06-14T17 Ve V +85.47
2000-06-15T20 Me xa +108.11
2000-06-16T10 Lu o +266.07
2000-06-17T18 Lu d −21.75
2000-06-18T00 Ma +d +24.22
2000-06-18T00 Lu a 0.002715
2000-06-18T11 Lu V +290.31
2000-06-18T20 Lu xd +294.69
2000-06-21T15 Ve +d +23.90
2000-06-22T20 Me Rg +109.97
2000-06-28T08
** 
B +120.50
2000-07-01T04 Ma c +100.12
2000-07-01T07 Lu c +100.22
2000-07-01T07 Lu v +100.63
2000-07-01T10 Lu +d +21.75
2000-07-01T10 Lu p 0.002389
2000-07-02T06 Lu xa +114.61
2000-07-03T12 Me p 0.5639
2000-07-05T09 Me V +105.05
2000-07-05T16 Ve v +111.25
2000-07-05T23 Me c +104.70
2000-07-07T18 Me d +17.96
2000-07-11T16 Ve V +118.59
2000-07-12T09
** 
S +178.80
2000-07-15T01 Lu d −21.74
2000-07-15T03 Lu V +283.37
2000-07-15T03 Lu a 0.002715
2000-07-16T01 Lu o +294.35
2000-07-16T02 Lu xd +294.62
2000-07-17T01 Me Pg +100.39
2000-07-20T17 Ma a 2.621
2000-07-26T03
** 
B +135.89
2000-07-27T03 Me e −19.69
2000-07-27T04 Ne p 29.10
2000-07-27T10 Ne o +305.18
2000-07-27T15 Ne V +305.17
2000-07-28T20 Lu +d +21.74
2000-07-29T16 Lu xa +114.63
2000-07-29T19 Lu p 0.002396
2000-07-29T21 Lu v +117.46
2000-07-30T12 Ve v +141.76
2000-07-30T14 Lu c +128.19
2000-08-01T20 Me +d +21.03
2000-08-04T12 Me xd +116.25
2000-08-09T19 Ur p 18.93
2000-08-10T10 Ur V +318.86
2000-08-10T17 Ur o +318.85
2000-08-10T20
** 
S +216.73
2000-08-11T04 Lu V +280.79
2000-08-11T07 Lu d −21.76
2000-08-11T10 Lu a 0.002712
2000-08-12T08 Lu xd +294.57
2000-08-14T17 Lu o +322.71
2000-08-16T07 Me v +138.73
2000-08-22T00 Me o +150.17
2000-08-24T02
** 
B +171.33
2000-08-25T05 Lu +d +21.81
2000-08-26T01 Lu xa +114.11
2000-08-27T01 Lu p 0.002419
2000-08-27T07 Me a 1.372
2000-08-27T08 Lu v +132.99
2000-08-28T22 Lu c +156.40
2000-09-03T13 Sa +d +18.20
2000-09-07T13 Lu d −21.88
2000-09-07T19 Lu V +284.76
2000-09-08T00 Lu a 0.002706
2000-09-08T13 Lu xd +293.42
2000-09-10T16
** 
S +323.21
2000-09-11T19 Me xa +187.09
2000-09-11T22 Sa Rg +60.98
2000-09-13T07 Lu o +351.31
2000-09-21T12 Lu +d +22.00
2000-09-22T05 Lu xa +112.21
2000-09-23T19 Lu p 0.002453
2000-09-24T10 Lu v +143.61
2000-09-26T12 Ju +d +21.21
2000-09-27T07 Lu c +185.03
2000-09-27T22 Ve xa +214.64
2000-09-29T00 Ju Rg +71.24
2000-10-02T16
** 
B +202.18
2000-10-04T21 Lu d −22.12
2000-10-05T16 Lu xd +290.89
2000-10-05T16 Lu V +291.30
2000-10-05T16 Me e +25.36
2000-10-05T19 Lu a 0.002702
2000-10-12T20 Lu o +20.31
2000-10-14T21 Ne Pg +303.80
2000-10-16T21 Me d −19.65
2000-10-17T01 Ne d −19.12
2000-10-17T13
** 
S +315.29
2000-10-18T01 Me Rg +225.80
2000-10-18T17 Lu +d +22.25
2000-10-19T05 Lu v +108.85
2000-10-19T06 Lu xa +109.34
2000-10-19T10 Lu p 0.002474
2000-10-23T23 Ur d −16.45
2000-10-25T23 Ur Pg +316.90
2000-10-26T20 Lu c +214.22
2000-10-28T09 Me p 0.6705
2000-10-29T06 Me V +217.40
2000-10-29T14 Me c +216.97
2000-10-31T12 Me xd +214.56
2000-10-31T15
** 
B +183.30
2000-11-01T05 Lu d −22.37
2000-11-01T18 Lu xd +287.90
2000-11-02T15 Lu a 0.002703
2000-11-02T16 Lu V +298.93
2000-11-07T14 Me Pg +209.95
2000-11-09T06 Me +d −9.58
2000-11-11T09 Lu o +49.82
2000-11-14T00 Lu v +87.82
2000-11-14T11 Lu p 0.002447
2000-11-14T18 Me e −19.20
2000-11-14T23 Ve d −25.53
2000-11-15T00 Lu +d +22.47
2000-11-15T04
** 
S +269.96
2000-11-15T08 Lu xa +106.73
2000-11-18T22 Sa p 8.133
2000-11-19T00 Sa o +57.49
2000-11-19T06 Sa V +57.47
2000-11-25T11 Lu c +244.02
2000-11-26T03 Ju p 4.049
2000-11-27T05 Ju V +66.20
2000-11-27T14 Ju o +66.15
2000-11-28T14 Lu d −22.54
2000-11-28T21 Lu xd +285.94
2000-11-30T11 Lu a 0.002709
2000-11-30T15 Lu V +306.30
2000-12-01T20
** 
B +156.98
2000-12-02T01
** 
s +264.12
2000-12-08T19 Me xa +248.46
2000-12-10T21 Lu o +79.62
2000-12-12T06 Lu v +100.58
2000-12-12T09 Lu +d +22.57
2000-12-12T10 Lu p 0.002410
2000-12-12T14 Lu xa +105.59
2000-12-14T01
** 
S +203.52
2000-12-22T00 Me a 1.447
2000-12-24T23 Me o +273.85
2000-12-25T05 Lu c +274.26
2000-12-25T21 Lu d −22.58
2000-12-26T02 Me d −24.99
2000-12-26T03 Lu xd +285.44
2000-12-28T02 Lu a 0.002715
2000-12-28T06 Lu V +310.42
2000-12-30T09
** 
B +130.47[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/2000.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19