AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1999

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1999


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1999] [Q 1999]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1999-01-01T22 Lu +d +19.57
1999-01-02T02 Lu o +101.27
1999-01-02T21
** 
S +147.98
1999-01-05T02 Lu xa +142.59
1999-01-05T13 Me xa +267.77
1999-01-11T03 Lu V +217.48
1999-01-11T11 Lu a 0.002706
1999-01-13T02 Me d −24.00
1999-01-16T05 Lu d −19.56
1999-01-17T15 Lu c +297.09
1999-01-18T09
** 
B +100.78
1999-01-19T13 Lu xd +322.17
1999-01-22T01 Ne v +301.85
1999-01-22T08 Ne c +301.87
1999-01-22T12 Ne a 31.12
1999-01-23T04 Pl d −10.59
1999-01-26T20 Lu p 0.002468
1999-01-27T00 Lu v +66.17
1999-01-27T14 Me a 1.418
1999-01-29T08 Lu +d +19.54
1999-01-31T16 Lu o +131.36
1999-01-31T18
** 
S +142.62
1999-02-01T11 Lu xa +142.08
1999-02-02T01 Ur v +312.77
1999-02-02T02 Ur c +312.77
1999-02-02T23 Ur a 20.88
1999-02-04T12 Me o +315.43
1999-02-08T08 Lu V +227.43
1999-02-08T08 Lu a 0.002703
1999-02-12T14 Lu d −19.52
1999-02-15T02 Me v +334.50
1999-02-15T09
** 
B +103.24
1999-02-15T21 Lu xd +322.15
1999-02-16T06 Lu c +327.17
1999-02-20T14 Lu v +28.35
1999-02-20T15 Lu p 0.002464
1999-02-24T05 Me xd +350.70
1999-02-25T15 Lu +d +19.53
1999-02-26T22
** 
b +112.38
1999-02-28T19 Lu xa +142.15
1999-03-01T17
** 
S +153.03
1999-03-02T07 Lu o +161.25
1999-03-03T08 Me e +18.09
1999-03-08T04 Lu a 0.002706
1999-03-08T11 Lu V +236.87
1999-03-10T09 Me Rg +4.06
1999-03-11T23 Lu d −19.58
1999-03-12T05 Me +d +4.60
1999-03-13T17 Pl Rg +250.49
1999-03-15T07 Lu xd +321.90
1999-03-15T18
** 
B +115.63
1999-03-17T11 Ve xd +28.87
1999-03-17T18 Lu c +356.72
1999-03-18T13 Ma Rg +222.21
1999-03-19T19 Me c +358.74
1999-03-20T00 Lu v +29.41
1999-03-20T00 Lu p 0.002428
1999-03-20T12 Ma d −13.46
1999-03-20T15 Me V +357.95
1999-03-23T03 Me p 0.6032
1999-03-24T20 Lu +d +19.65
1999-03-28T00 Lu xa +141.42
1999-03-29T07
** 
S +165.27
1999-03-31T02 Ju v +10.81
1999-03-31T22 Lu o +190.80
1999-04-01T06 Ju c +11.09
1999-04-02T09 Me Pg +350.87
1999-04-02T13 Ju a 5.950
1999-04-03T12 Me xa +350.95
1999-04-04T20 Lu a 0.002711
1999-04-05T10 Lu V +244.54
1999-04-07T20 Me d −3.97
1999-04-08T07 Lu d −19.77
1999-04-11T13 Lu xd +320.23
1999-04-11T23
** 
B +129.32
1999-04-16T04 Lu c +25.78
1999-04-16T12 Me e −27.49
1999-04-17T05 Lu v +41.39
1999-04-17T05 Lu p 0.002399
1999-04-21T03 Lu +d +19.87
1999-04-24T01 Lu xa +139.22
1999-04-24T17 Ma o +214.10
1999-04-26T13
** 
S +190.56
1999-04-26T22 Ma V +213.28
1999-04-27T03 Sa v +36.72
1999-04-27T11 Sa c +36.76
1999-04-27T12 Sa a 10.25
1999-04-30T14 Lu o +219.82
1999-05-01T17 Ma p 0.5785
1999-05-01T23
** 
s +130.79
1999-05-02T05 Lu a 0.002716
1999-05-02T22 Lu V +247.28
1999-05-05T14 Lu d −20.01
1999-05-06T15 Ne +d −18.89
1999-05-06T20 Ne Rg +304.37
1999-05-08T16 Lu xd +317.40
1999-05-09T22
** 
B +154.60
1999-05-11T00 Ve +d +25.96
1999-05-15T12 Lu c +54.23
1999-05-15T13 Lu v +55.31
1999-05-15T15 Lu p 0.002387
1999-05-18T12 Lu +d +20.08
1999-05-19T08 Ur +d −16.45
1999-05-21T03 Lu xa +136.28
1999-05-21T13
** 
b +129.86
1999-05-21T19 Ur Rg +316.80
1999-05-23T04 Me xd +58.50
1999-05-24T20 Me a 1.322
1999-05-25T05
** 
S +244.60
1999-05-25T11 Me o +63.54
1999-05-26T05 Ma xa +205.00
1999-05-26T16 Me v +66.16
1999-05-27T19 Ma +d −9.67
1999-05-29T07 Lu V +237.21
1999-05-29T08 Lu a 0.002717
1999-05-30T06 Lu o +248.44
1999-05-30T11 Pl c +249.13
1999-05-30T13 Pl p 29.17
1999-05-30T23 Pl V +249.12
1999-06-01T21 Lu d −20.18
1999-06-04T06 Ma Pg +204.45
1999-06-04T18 Lu xd +314.68
1999-06-06T18
** 
B +194.70
1999-06-08T08 Me +d +25.42
1999-06-11T17 Ve e +45.34
1999-06-12T22 Lu v +69.20
1999-06-13T00 Lu p 0.002394
1999-06-13T19 Lu c +82.37
1999-06-14T23 Lu +d +20.20
1999-06-17T07 Lu xa +133.96
1999-06-19T07 Pl +d −10.05
1999-06-19T23
** 
S +276.79
1999-06-25T09 Lu V +234.68
1999-06-25T15 Lu a 0.002713
1999-06-28T21 Lu o +276.77
1999-06-28T23 Me e +25.54
1999-06-29T04 Lu d −20.22
1999-06-30T11 Me xa +123.74
1999-07-01T15
** 
B +221.69
1999-07-01T20 Lu xd +313.18
1999-07-07T00 Ve xa +146.65
1999-07-11T03 Lu v +81.50
1999-07-11T05 Lu p 0.002418
1999-07-12T10 Lu +d +20.21
1999-07-12T18
** 
S +274.02
1999-07-12T23 Me Rg +129.49
1999-07-13T02 Lu c +110.30
1999-07-14T16 Lu xa +132.99
1999-07-20T20 Me d +14.09
1999-07-23T02 Lu V +239.92
1999-07-23T06 Lu a 0.002707
1999-07-23T11 Me p 0.5817
1999-07-25T20 Me V +123.79
1999-07-26T03 Ne p 29.11
1999-07-26T06 Ne V +302.98
1999-07-26T09 Ne o +302.97
1999-07-26T11 Lu d −20.19
1999-07-26T15 Me c +123.23
1999-07-27T13
** 
B +213.88
1999-07-28T11 Lu o +304.95
1999-07-29T02 Lu xd +312.93
1999-07-30T01 Ve Rg +155.13
1999-08-06T03 Me Pg +118.59
1999-08-06T22 Ur p 18.90
1999-08-07T18 Ur o +314.82
1999-08-07T21 Lu v +87.18
1999-08-07T22 Ur V +314.81
1999-08-07T22 Lu p 0.002451
1999-08-08T19 Lu +d +20.19
1999-08-10T03
** 
S +289.53
1999-08-11T01 Lu xa +132.99
1999-08-11T11 Lu c +138.38
1999-08-12T05 Ve d +4.31
1999-08-14T17 Me e −18.77
1999-08-15T21 Me +d +18.50
1999-08-18T20 Pl Pg +247.73
1999-08-19T03 Me xd +127.98
1999-08-19T23 Lu a 0.002702
1999-08-20T01 Lu V +247.51
1999-08-20T11 Ve c +147.04
1999-08-20T17 Ve V +146.90
1999-08-20T19 Ve p 0.2878
1999-08-21T18 Ju +d +11.85
1999-08-22T11 Sa +d +14.61
1999-08-22T19 Lu d −20.20
1999-08-24T07
** 
B +207.56
1999-08-25T02 Ju Rg +34.99
1999-08-25T10 Lu xd +312.96
1999-08-26T23 Lu o +333.30
1999-08-30T00 Sa Rg +47.18
1999-09-01T20 Me v +152.43
1999-09-02T04 Lu v +59.24
1999-09-02T18 Lu p 0.002472
1999-09-05T00
** 
S +347.04
1999-09-05T02 Lu +d +20.24
1999-09-07T09 Lu xa +132.76
1999-09-08T11 Me o +165.30
1999-09-09T22 Lu c +166.76
1999-09-11T00 Ve Pg +138.79
1999-09-15T15 Me a 1.393
1999-09-16T18 Lu a 0.002703
1999-09-17T02 Lu V +255.81
1999-09-19T03 Lu d −20.32
1999-09-20T13
** 
B +179.66
1999-09-21T17 Lu xd +312.12
1999-09-25T10 Lu o +200.21
1999-09-26T00 Ve +d +9.76
1999-09-26T10 Me xa +196.62
1999-09-28T09 Lu v +44.60
1999-09-28T17 Lu p 0.002448
1999-10-02T01
** 
S +232.66
1999-10-02T07 Lu +d +20.41
1999-10-04T13 Lu xa +131.32
1999-10-09T11 Lu c +195.74
1999-10-13T21 Ne Pg +301.59
1999-10-14T13 Lu a 0.002709
1999-10-15T03 Lu V +264.25
1999-10-15T14
** 
s +290.19
1999-10-15T23 Ma d −25.21
1999-10-16T11 Ne d −19.55
1999-10-16T12 Lu d −20.55
1999-10-18T05
** 
B +151.50
1999-10-18T22 Lu xd +309.81
1999-10-21T01 Ur d −17.61
1999-10-22T14 Ju p 3.963
1999-10-23T02 Ur Pg +312.87
1999-10-23T11 Ju V +29.97
1999-10-23T18 Ju o +29.93
1999-10-24T19 Me e +24.11
1999-10-24T21 Lu o +30.99
1999-10-26T08 Lu v +52.93
1999-10-26T13 Lu p 0.002413
1999-10-28T04 Ve xd +167.83
1999-10-29T13 Lu +d +20.65
1999-10-29T22
** 
S +192.69
1999-10-30T21 Ve e −46.49
1999-10-31T13 Lu xa +128.55
1999-11-02T10 Me d −23.18
1999-11-05T02 Me Rg +241.73
1999-11-06T11 Sa p 8.206
1999-11-06T13 Sa o +43.70
1999-11-06T15 Sa V +43.70
1999-11-08T03 Lu c +225.31
1999-11-11T04 Lu a 0.002715
1999-11-12T00 Lu V +271.35
1999-11-12T19 Lu d −20.79
1999-11-13T20
** 
B +135.80
1999-11-15T00 Lu xd +306.69
1999-11-15T03 Me xd +234.16
1999-11-15T04 Me p 0.6761
1999-11-15T17 Me V +233.37
1999-11-15T21 Me c +233.10
1999-11-23T07 Lu o +60.52
1999-11-23T17 Lu v +67.20
1999-11-23T22 Lu p 0.002388
1999-11-25T04 Me Pg +225.63
1999-11-25T23 Lu +d +20.87
1999-11-26T05 Me +d −14.16
1999-11-26T11
** 
S +181.06
1999-11-27T15 Lu xa +125.62
1999-12-02T11 Pl o +250.33
1999-12-03T03 Pl v +250.35
1999-12-03T03 Me e −20.24
1999-12-03T12 Pl a 31.19
1999-12-07T22 Lu c +255.36
1999-12-08T11 Lu a 0.002718
1999-12-09T05 Lu V +270.69
1999-12-10T02 Lu d −20.94
1999-12-12T01 Lu xd +304.39
1999-12-12T17
** 
B +121.49
1999-12-16T19 Ju d +8.44
1999-12-20T14 Ju Pg +25.01
1999-12-22T07 Lu v +83.90
1999-12-22T10 Lu p 0.002384
1999-12-22T17 Lu o +90.41
1999-12-23T10 Me xa +258.00
1999-12-23T10 Lu +d +20.95
1999-12-24T13
** 
S +155.04
1999-12-24T22 Lu xa +123.96[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1999.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07