AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1998

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1998


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1998] [Q 1998]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1998-01-02T19 Lu v +335.88
1998-01-03T06 Lu xd +342.25
1998-01-03T09 Lu p 0.002468
1998-01-06T19 Me e −23.00
1998-01-11T09 Lu +d +18.66
1998-01-12T17 Lu o +112.30
1998-01-13T15
** 
S +111.74
1998-01-15T16 Ve p 0.2669
1998-01-16T06 Ve V +296.25
1998-01-16T11 Ve c +296.12
1998-01-16T15 Lu xa +161.26
1998-01-18T16 Me xa +277.90
1998-01-18T20 Lu a 0.002705
1998-01-18T21 Lu V +187.55
1998-01-19T22 Ne c +299.66
1998-01-20T03 Ne a 31.13
1998-01-20T05 Ne v +299.67
1998-01-20T13 Ma v +326.22
1998-01-21T09 Me d −23.27
1998-01-21T13 Pl d −9.73
1998-01-25T21 Lu d −18.60
1998-01-26T16 Ve +d −14.81
1998-01-28T05 Lu c +308.12
1998-01-28T06
** 
B +66.18
1998-01-28T16 Ur v +308.70
1998-01-28T20 Ur c +308.71
1998-01-29T16 Ur a 20.83
1998-01-30T09 Lu v +339.41
1998-01-30T11 Lu xd +340.73
1998-01-30T14 Lu p 0.002432
1998-02-05T21 Ve Pg +288.47
1998-02-07T16 Lu +d +18.56
1998-02-10T21
** 
S +112.47
1998-02-11T10 Lu o +142.48
1998-02-12T22 Lu xa +160.50
1998-02-14T15 Me a 1.397
1998-02-15T14 Lu a 0.002711
1998-02-15T17 Lu V +193.63
1998-02-22T07 Lu d −18.52
1998-02-22T12 Me o +333.80
1998-02-23T07 Ju a 5.997
1998-02-23T08 Ju c +334.54
1998-02-23T21 Ju v +334.67
1998-02-25T07
** 
B +71.50
1998-02-26T17 Lu c +337.93
1998-02-26T21 Lu xd +340.49
1998-02-27T15 Ve d −15.95
1998-02-27T20 Lu p 0.002400
1998-02-27T20 Lu v +354.76
1998-03-02T19 Me v +349.51
1998-03-06T22 Lu +d +18.52
1998-03-09T08 Me xd +1.82
1998-03-11T01 Pl Rg +248.05
1998-03-11T15
** 
S +121.20
1998-03-12T04 Lu xa +160.59
1998-03-13T04 Lu o +172.40
1998-03-14T22 Lu V +192.98
1998-03-15T00 Lu a 0.002715
1998-03-19T22 Me e +18.40
1998-03-21T16 Lu d −18.56
1998-03-25T19
** 
B +83.63
1998-03-26T08 Lu xd +340.45
1998-03-27T19 Me Rg +21.50
1998-03-28T03 Lu c +7.28
1998-03-28T04 Ve e −46.48
1998-03-28T07 Lu p 0.002387
1998-03-28T10 Lu v +11.98
1998-03-28T14 Me +d +11.47
1998-04-03T04 Lu +d +18.61
1998-04-06T16 Me c +16.68
1998-04-07T13 Me V +15.99
1998-04-08T07
** 
S +127.11
1998-04-08T09 Lu xa +160.15
1998-04-10T02 Me p 0.5819
1998-04-10T09 Lu V +183.73
1998-04-11T02 Lu a 0.002716
1998-04-11T22 Lu o +201.83
1998-04-13T11 Sa c +23.36
1998-04-13T12 Sa a 10.34
1998-04-13T14 Sa v +23.37
1998-04-13T15 Ve xa +337.82
1998-04-16T15 Me xa +10.38
1998-04-17T23 Lu d −18.72
1998-04-20T07 Me Pg +9.79
1998-04-22T14
** 
B +87.10
1998-04-22T16 Lu xd +339.22
1998-04-25T07 Me d +2.50
1998-04-25T17 Lu p 0.002393
1998-04-25T23 Lu v +28.11
1998-04-26T11 Lu c +36.05
1998-04-30T13 Lu +d +18.79
1998-05-02T01
** 
b +39.09
1998-05-04T07 Ne Rg +302.17
1998-05-04T10 Ne +d −19.33
1998-05-04T14 Me e −26.57
1998-05-05T12 Lu xa +158.33
1998-05-06T22
** 
S +136.20
1998-05-07T16 Lu V +184.02
1998-05-08T09 Lu a 0.002713
1998-05-08T14 Ma xd +48.84
1998-05-11T14 Lu o +230.69
1998-05-12T20 Ma c +51.90
1998-05-14T21 Ur +d −17.61
1998-05-15T05 Lu d −18.91
1998-05-17T12 Ur Rg +312.75
1998-05-19T19 Lu xd +336.73
1998-05-20T08
** 
B +103.81
1998-05-23T23 Lu p 0.002418
1998-05-24T06 Lu v +41.59
1998-05-25T19 Lu c +64.40
1998-05-27T21 Pl p 29.07
1998-05-27T23 Pl V +246.69
1998-05-28T00 Lu +d +18.97
1998-05-28T12 Pl c +246.67
1998-06-01T14 Lu xa +155.47
1998-06-04T11 Lu V +189.88
1998-06-05T00 Lu a 0.002707
1998-06-05T03
** 
S +162.98
1998-06-05T07 Me xd +68.37
1998-06-10T04 Lu o +259.13
1998-06-10T05 Me v +79.07
1998-06-10T09 Me a 1.322
1998-06-10T12 Me o +79.69
1998-06-11T12 Lu d −19.03
1998-06-15T20 Lu xd +333.91
1998-06-17T03
** 
B +135.55
1998-06-17T12 Me +d +25.05
1998-06-18T23 Pl +d −9.14
1998-06-20T16 Lu p 0.002450
1998-06-21T03 Lu v +49.24
1998-06-21T12 Ma a 2.518
1998-06-24T03 Lu c +92.49
1998-06-24T11 Lu +d +19.05
1998-06-28T17 Lu xa +152.89
1998-07-02T09 Lu V +197.15
1998-07-02T17 Lu a 0.002702
1998-07-03T05
** 
S +212.49
1998-07-08T21 Lu d −19.04
1998-07-08T23 Ma +d +24.04
1998-07-09T15 Lu o +287.23
1998-07-12T22 Lu xd +332.03
1998-07-13T14 Me xa +137.40
1998-07-14T11 Ju +d −2.00
1998-07-15T02
** 
B +171.60
1998-07-16T13 Lu p 0.002471
1998-07-17T00 Me e +26.68
1998-07-17T07 Lu v +33.74
1998-07-18T01 Ju Rg +358.06
1998-07-21T20 Lu +d +19.01
1998-07-23T13 Lu c +120.50
1998-07-23T15 Ne p 29.12
1998-07-23T18 Ve +d +22.80
1998-07-23T19 Ne V +300.77
1998-07-23T20 Ne o +300.77
1998-07-25T23 Lu xa +151.60
1998-07-30T04
** 
S +289.36
1998-07-30T09 Lu V +204.74
1998-07-30T12 Lu a 0.002703
1998-07-31T02 Me Rg +148.27
1998-08-02T10 Ur p 18.85
1998-08-02T23 Ur V +310.78
1998-08-03T06 Ur o +310.76
1998-08-04T15 Me d +8.21
1998-08-04T18 Ve xd +109.52
1998-08-05T06 Lu d −18.97
1998-08-08T02 Lu o +315.36
1998-08-08T16 Sa +d +10.31
1998-08-09T05 Lu xd +331.48
1998-08-10T16 Me p 0.6022
1998-08-11T11 Lu p 0.002449
1998-08-11T13 Lu v +5.07
1998-08-12T01
** 
B +200.00
1998-08-13T03 Me V +141.72
1998-08-13T23 Me c +141.01
1998-08-15T17 Sa Rg +33.63
1998-08-16T01 Pl Pg +245.29
1998-08-18T03 Lu +d +18.96
1998-08-22T02 Lu c +148.80
1998-08-22T07 Lu xa +151.47
1998-08-23T22 Me Pg +135.96
1998-08-25T14
** 
S +282.19
1998-08-27T06 Lu a 0.002708
1998-08-27T07 Lu V +212.06
1998-08-30T07 Me +d +14.75
1998-08-31T09 Me e −18.16
1998-09-01T06 Me xd +140.54
1998-09-01T16 Lu d −18.96
1998-09-04T22
** 
B +223.82
1998-09-05T15 Lu xd +331.48
1998-09-06T11 Lu o +343.69
1998-09-08T06 Lu p 0.002416
1998-09-08T08 Lu v +11.63
1998-09-13T22
** 
S +296.50
1998-09-14T08 Lu +d +18.98
1998-09-15T17 Ju p 3.963
1998-09-16T02 Ju o +353.06
1998-09-16T05 Ju V +353.04
1998-09-17T04 Me v +166.55
1998-09-18T13 Lu xa +151.43
1998-09-20T17 Lu c +177.54
1998-09-23T21 Lu a 0.002715
1998-09-24T01 Lu V +217.61
1998-09-25T11 Me o +181.97
1998-09-29T00 Lu d −19.05
1998-09-29T19
** 
B +177.75
1998-10-03T00 Lu xd +330.99
1998-10-03T10 Me a 1.413
1998-10-05T20 Lu o +70.02
1998-10-06T13 Lu p 0.002391
1998-10-06T16 Lu v +25.03
1998-10-09T13 Me xa +205.97
1998-10-10T04
** 
S +220.71
1998-10-11T10 Ne Pg +299.39
1998-10-11T14 Lu +d +19.12
1998-10-14T12 Ne d −19.96
1998-10-15T17 Lu xa +150.39
1998-10-16T15 Ur d −18.69
1998-10-18T17 Ur Pg +308.81
1998-10-18T19
** 
s +217.39
1998-10-20T10 Lu c +206.85
1998-10-20T22 Lu V +213.14
1998-10-21T05 Lu a 0.002718
1998-10-23T15 Sa V +30.17
1998-10-23T17 Sa p 8.293
1998-10-23T18 Sa o +30.16
1998-10-26T07 Lu d −19.26
1998-10-27T07
** 
B +140.31
1998-10-27T15 Ve a 1.716
1998-10-30T07 Lu xd +328.99
1998-10-30T12 Ve o +216.96
1998-11-04T00 Lu p 0.002384
1998-11-04T03 Lu v +40.34
1998-11-04T05 Lu o +41.60
1998-11-07T13
** 
S +175.69
1998-11-07T23 Lu +d +19.35
1998-11-10T18 Ju d −6.00
1998-11-11T09 Me e +22.79
1998-11-11T18 Lu xa +147.82
1998-11-13T12 Ju Pg +348.16
1998-11-16T00 Me d −25.18
1998-11-16T10 Lu V +204.04
1998-11-17T06 Lu a 0.002717
1998-11-19T04 Lu c +236.62
1998-11-21T11 Me Rg +257.56
1998-11-22T14 Lu d −19.47
1998-11-23T07 Ve v +246.82
1998-11-23T14
** 
B +118.78
1998-11-24T07 Ve xa +248.12
1998-11-26T08 Lu xd +325.88
1998-11-28T06 Me xd +253.62
1998-11-29T23 Pl v +247.90
1998-11-30T12 Pl o +247.92
1998-11-30T17 Pl a 31.08
1998-12-01T08 Me p 0.6783
1998-12-01T13 Me V +249.33
1998-12-01T15 Me c +249.23
1998-12-02T12 Lu p 0.002399
1998-12-02T14 Lu v +55.30
1998-12-03T15 Lu o +71.26
1998-12-05T11 Lu +d +19.53
1998-12-05T11 Ve V +262.11
1998-12-05T19
** 
S +160.21
1998-12-08T20 Lu xa +144.68
1998-12-11T06 Me Pg +241.31
1998-12-11T10 Me +d −17.69
1998-12-12T14 Ve v +271.03
1998-12-14T01 Lu V +208.37
1998-12-14T17 Ve d −24.18
1998-12-14T17 Lu a 0.002712
1998-12-18T22 Lu c +266.80
1998-12-19T21 Lu d −19.58
1998-12-20T08 Me e −21.53
1998-12-21T08
** 
B +110.92
1998-12-22T23 Sa d +7.92
1998-12-23T09 Lu xd +323.24
1998-12-29T14 Sa Pg +26.77
1998-12-30T17 Lu p 0.002432
1998-12-30T19 Lu v +67.35[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1998.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07