AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1997

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1997


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1997] [Q 1997]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1997-01-02T01 Me c +281.69
1997-01-02T05 Me V +281.42
1997-01-02T17 Me p 0.6725
1997-01-06T20 Me +d −20.04
1997-01-07T20 Lu d −18.42
1997-01-08T18
** 
B +90.23
1997-01-09T04 Lu c +288.94
1997-01-10T03 Lu v +303.21
1997-01-10T08 Lu p 0.002401
1997-01-12T20 Me Pg +272.97
1997-01-13T21 Ve d −23.13
1997-01-14T01 Lu xd +1.19
1997-01-14T21 Ve v +275.85
1997-01-17T04 Ne v +297.44
1997-01-17T12 Ne c +297.46
1997-01-17T15 Ne a 31.14
1997-01-18T05 Ju a 6.115
1997-01-19T05 Ve xa +281.28
1997-01-19T10 Ve V +281.52
1997-01-19T13 Ju c +299.52
1997-01-19T18 Pl d −8.85
1997-01-20T02 Ju v +299.65
1997-01-20T20 Lu +d +18.37
1997-01-22T02
** 
S +131.42
1997-01-23T15 Lu o +123.66
1997-01-24T08 Me e −24.51
1997-01-24T12 Ur v +304.63
1997-01-24T13 Ur c +304.63
1997-01-25T10 Ur a 20.78
1997-01-25T16 Lu a 0.002715
1997-01-26T11 Lu V +157.23
1997-01-28T08 Lu xa +179.79
1997-01-30T01 Me d −22.19
1997-01-31T00 Ve v +296.07
1997-01-31T19 Me xa +288.52
1997-02-01T17 Ma d +0.77
1997-02-04T06
** 
b +114.96
1997-02-04T08 Lu d −18.28
1997-02-05T18
** 
B +89.60
1997-02-06T00 Ma Rg +185.92
1997-02-07T15 Lu c +318.88
1997-02-07T16 Lu v +319.60
1997-02-07T20 Lu p 0.002385
1997-02-10T07 Lu xd +359.24
1997-02-17T02 Lu +d +18.23
1997-02-20T01
** 
S +136.22
1997-02-21T17 Lu a 0.002717
1997-02-22T02 Lu V +149.72
1997-02-22T10 Lu o +153.87
1997-02-24T12 Lu xa +178.75
1997-03-03T17 Lu d −18.17
1997-03-04T20 Me a 1.375
1997-03-05T19
** 
B +102.06
1997-03-08T06 Lu v +336.94
1997-03-08T08 Lu p 0.002391
1997-03-08T09 Pl Rg +245.59
1997-03-09T01 Lu c +330.21
1997-03-09T17 Lu xd +358.66
1997-03-11T11 Me o +350.83
1997-03-16T09 Lu +d +18.15
1997-03-17T07 Ma o +176.77
1997-03-18T04 Me v +4.06
1997-03-18T07 Ma V +176.38
1997-03-20T16 Ma p 0.6594
1997-03-20T21 Lu V +144.56
1997-03-21T00 Lu a 0.002714
1997-03-21T08
** 
S +158.38
1997-03-22T11 Me xd +12.50
1997-03-23T19 Lu xa +178.73
1997-03-24T04 Lu o +183.61
1997-03-30T22 Sa c +10.26
1997-03-30T22 Sa a 10.44
1997-03-31T00 Lu d −18.16
1997-03-31T10 Sa v +10.32
1997-04-02T11 Ve o +12.78
1997-04-03T05
** 
B +127.18
1997-04-05T16 Lu p 0.002416
1997-04-05T18 Lu v +352.79
1997-04-05T20 Me e +19.04
1997-04-06T04 Lu xd +358.75
1997-04-06T08 Ve a 1.725
1997-04-07T11 Lu c +17.66
1997-04-12T14
** 
s +133.64
1997-04-12T18 Lu +d +18.19
1997-04-14T01 Me +d +17.60
1997-04-15T00 Me Rg +39.66
1997-04-17T14 Lu V +149.14
1997-04-17T15 Lu a 0.002707
1997-04-18T02
** 
S +183.99
1997-04-19T16 Ma +d +7.36
1997-04-20T01 Lu xa +178.54
1997-04-22T20 Lu o +212.74
1997-04-23T10
** 
b +133.24
1997-04-25T10 Me c +35.26
1997-04-26T03 Me V +34.78
1997-04-27T06 Lu d −18.26
1997-04-27T19 Ma Pg +166.74
1997-04-28T08 Me p 0.5637
1997-04-29T18 Me xa +32.42
1997-05-01T12
** 
B +139.06
1997-05-01T20 Ne Rg +299.96
1997-05-02T06 Ne +d −19.75
1997-05-03T11 Lu p 0.002451
1997-05-03T11 Lu xd +357.98
1997-05-03T19 Lu v +2.48
1997-05-06T20 Lu c +46.36
1997-05-08T18 Me Pg +29.48
1997-05-10T03 Lu +d +18.33
1997-05-10T08 Ur +d −18.69
1997-05-12T09 Ve xd +62.05
1997-05-13T01 Ur Rg +308.67
1997-05-13T03 Me d +8.79
1997-05-15T10 Lu a 0.002702
1997-05-15T11 Lu V +155.81
1997-05-15T21
** 
S +198.75
1997-05-17T06 Lu xa +177.08
1997-05-22T09 Lu o +241.33
1997-05-23T00 Me e −25.14
1997-05-24T13 Lu d −18.40
1997-05-25T05 Pl p 28.99
1997-05-25T12 Pl c +244.21
1997-05-25T13 Pl V +244.21
1997-05-28T05
** 
B +156.57
1997-05-28T12 Lu v +326.51
1997-05-29T07 Lu p 0.002472
1997-05-30T14 Lu xd +355.86
1997-06-05T07 Lu c +74.67
1997-06-06T04 Ju +d −14.90
1997-06-06T13 Lu +d +18.44
1997-06-07T03 Ve +d +24.39
1997-06-09T23 Ju Rg +321.94
1997-06-11T23
** 
S +245.25
1997-06-12T04 Lu a 0.002702
1997-06-12T09 Lu V +162.73
1997-06-13T09 Lu xa +174.42
1997-06-18T07 Pl +d −8.20
1997-06-18T10 Me xd +78.33
1997-06-20T19 Lu o +269.48
1997-06-20T22 Lu d −18.46
1997-06-23T08
** 
B +186.62
1997-06-23T15 Lu v +310.27
1997-06-24T05 Lu p 0.002450
1997-06-24T17 Me v +91.91
1997-06-25T11 Me o +93.60
1997-06-26T14 Lu xd +353.07
1997-06-26T21 Me a 1.326
1997-06-27T00 Me +d +24.58
1997-07-03T22 Lu +d +18.46
1997-07-04T18 Lu c +102.83
1997-07-04T23
** 
S +293.57
1997-07-08T06 Ma xa +188.98
1997-07-09T22 Lu a 0.002707
1997-07-10T06 Lu V +169.16
1997-07-10T11 Lu xa +171.69
1997-07-18T09 Lu d −18.41
1997-07-18T23
** 
B +173.74
1997-07-20T03 Lu o +297.49
1997-07-21T03 Ne p 29.13
1997-07-21T07 Ne o +298.56
1997-07-21T09 Ne V +298.56
1997-07-21T15 Lu v +319.83
1997-07-21T23 Lu p 0.002417
1997-07-23T17 Lu xd +350.81
1997-07-24T01
** 
s +201.94
1997-07-25T23 Sa +d +5.60
1997-07-26T17 Me xa +149.63
1997-07-28T23 Ur p 18.81
1997-07-29T14
** 
S +219.23
1997-07-29T19 Ur o +306.69
1997-07-29T23 Ur V +306.69
1997-07-31T05 Lu +d +18.37
1997-08-01T15 Sa Rg +20.36
1997-08-03T08 Lu c +131.02
1997-08-03T19 Me e +27.28
1997-08-06T13 Lu a 0.002714
1997-08-06T14 Lu xa +170.05
1997-08-06T22 Lu V +173.78
1997-08-09T10 Ju V +317.01
1997-08-09T13 Ju o +317.00
1997-08-10T01 Ju p 4.049
1997-08-13T04 Pl Pg +242.81
1997-08-14T17
** 
B +142.80
1997-08-14T20 Lu d −18.31
1997-08-17T19 Me Rg +166.23
1997-08-18T10 Lu o +325.57
1997-08-19T01 Lu v +334.84
1997-08-19T05 Lu p 0.002393
1997-08-20T01 Lu xd +349.83
1997-08-20T13 Me d +1.56
1997-08-26T09
** 
S +184.21
1997-08-27T08
** 
b +183.10
1997-08-27T11 Lu +d +18.27
1997-08-28T14 Me p 0.6223
1997-08-30T18 Me V +158.94
1997-08-31T13 Me c +158.19
1997-08-31T22 Ve xa +196.95
1997-09-01T23 Lu c +159.58
1997-09-02T20 Lu xa +169.71
1997-09-02T21 Lu a 0.002717
1997-09-03T01 Lu V +172.24
1997-09-04T13
** 
s +183.89
1997-09-10T01 Me Pg +152.70
1997-09-11T05 Lu d −18.24
1997-09-11T11
** 
B +129.53
1997-09-14T09 Me xd +154.15
1997-09-14T13 Me +d +10.00
1997-09-16T12 Lu xd +349.77
1997-09-16T15 Lu p 0.002386
1997-09-16T15 Lu v +352.09
1997-09-16T18 Lu o +353.93
1997-09-16T20 Me e −17.87
1997-09-22T17
** 
S +163.61
1997-09-23T18 Lu +d +18.25
1997-09-29T16 Lu V +164.85
1997-09-29T23 Lu a 0.002716
1997-09-30T02 Lu xa +169.77
1997-10-01T16 Lu c +188.56
1997-10-02T21 Me v +181.21
1997-10-06T19 Ju d −18.10
1997-10-08T04 Ju Pg +312.09
1997-10-08T12 Lu d −18.31
1997-10-08T21 Ne Pg +297.18
1997-10-09T16
** 
B +101.91
1997-10-09T21 Sa V +16.93
1997-10-10T03 Sa p 8.392
1997-10-10T04 Sa o +16.91
1997-10-12T04 Ur d −19.69
1997-10-12T13 Ne d −20.34
1997-10-13T11 Me o +199.93
1997-10-13T22 Lu xd +349.49
1997-10-14T06 Ur Pg +304.74
1997-10-15T01 Lu p 0.002399
1997-10-15T06 Lu v +9.63
1997-10-16T03 Lu o +22.80
1997-10-20T21
** 
S +132.79
1997-10-21T01 Me a 1.431
1997-10-21T02 Lu +d +18.37
1997-10-22T16 Me xa +215.22
1997-10-27T00 Lu V +165.23
1997-10-27T07 Lu xa +169.05
1997-10-27T09 Lu a 0.002711
1997-10-31T09 Lu c +218.05
1997-11-04T18 Lu d −18.47
1997-11-06T03 Ve e +47.02
1997-11-06T09
** 
B +78.02
1997-11-06T22 Ve d −27.01
1997-11-09T15 Ma d −24.68
1997-11-10T04 Lu xd +347.97
1997-11-12T07 Lu p 0.002429
1997-11-12T17 Lu v +24.84
1997-11-14T14 Lu o +52.25
1997-11-17T12 Lu +d +18.54
1997-11-18T14
** 
S +114.65
1997-11-23T10 Lu xa +166.79
1997-11-23T20 Lu V +171.49
1997-11-24T02 Lu a 0.002705
1997-11-26T15 Me d −25.83
1997-11-27T11 Pl o +245.46
1997-11-27T18 Pl v +245.47
1997-11-27T22 Pl a 30.98
1997-11-28T18 Me e +21.51
1997-11-30T02 Lu c +247.92
1997-12-02T01 Lu d −18.63
1997-12-04T00
** 
B +64.92
1997-12-07T06 Lu xd +345.15
1997-12-07T16 Me Rg +273.37
1997-12-09T16 Lu p 0.002466
1997-12-10T07
** 
b +68.87
1997-12-10T12 Lu v +31.25
1997-12-10T16 Sa d +2.95
1997-12-11T08 Me xd +272.11
1997-12-14T02 Lu o +82.12
1997-12-14T23 Lu +d +18.67
1997-12-16T09 Sa Pg +13.54
1997-12-17T06
** 
S +111.10
1997-12-17T07 Me c +265.41
1997-12-17T09 Me V +265.33
1997-12-17T11 Me p 0.6772
1997-12-20T12 Lu xa +163.63
1997-12-21T20 Lu V +179.48
1997-12-21T23 Lu a 0.002702
1997-12-23T01 Ve xd +303.65
1997-12-25T23 Me +d −19.81
1997-12-26T21 Ve Rg +303.94
1997-12-27T09
** 
s +75.65
1997-12-27T11 Me Pg +257.06
1997-12-29T10 Lu d −18.67
1997-12-29T16 Lu c +278.01
1997-12-31T12
** 
B +68.80[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1997.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07