AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1996

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1996


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1996] [Q 1996]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1996-01-02T18 Me e +19.43
1996-01-04T03 Lu +d +18.93
1996-01-04T22 Lu V +93.79
1996-01-05T11 Lu a 0.002717
1996-01-05T20 Lu o +104.83
1996-01-06T20 Ju d −23.20
1996-01-07T03
** 
S +103.70
1996-01-07T10
** 
b +52.29
1996-01-07T14 Me xd +304.67
1996-01-09T21 Me Rg +305.17
1996-01-13T18 Lu xa +201.57
1996-01-16T02 Ne c +295.25
1996-01-16T06 Ne a 31.15
1996-01-16T10 Ne v +295.26
1996-01-16T13 Me +d −17.34
1996-01-18T05 Lu d −18.85
1996-01-18T21 Me c +298.08
1996-01-18T21 Pl d −7.95
1996-01-19T05 Me V +297.63
1996-01-19T22 Lu p 0.002388
1996-01-19T23 Lu v +291.48
1996-01-20T02 Me p 0.6641
1996-01-20T09
** 
B +60.31
1996-01-20T12 Lu c +299.73
1996-01-21T03 Ur v +300.52
1996-01-21T07 Ur c +300.53
1996-01-22T02 Ur a 20.73
1996-01-26T04 Lu xd +20.36
1996-01-30T10 Me Pg +289.11
1996-01-31T10 Lu +d +18.78
1996-01-31T22 Lu V +90.88
1996-02-01T16 Lu a 0.002715
1996-02-04T03
** 
S +111.86
1996-02-04T15 Lu o +135.12
1996-02-09T18 Lu xa +198.67
1996-02-10T14 Me d −20.38
1996-02-11T22 Me e −25.91
1996-02-13T13 Ma v +328.49
1996-02-14T15 Lu d −18.67
1996-02-14T22 Me xa +299.79
1996-02-17T08
** 
B +72.96
1996-02-17T08 Lu p 0.002412
1996-02-17T08 Lu v +305.33
1996-02-17T23 Ve xd +10.43
1996-02-18T23 Lu c +329.61
1996-02-22T09 Lu xd +17.93
1996-02-27T18 Lu +d +18.58
1996-02-28T21 Lu V +98.54
1996-02-29T07 Lu a 0.002709
1996-03-03T16
** 
S +123.95
1996-03-04T14 Ma c +344.31
1996-03-05T09 Lu o +165.11
1996-03-05T17 Pl Rg +243.10
1996-03-07T21 Lu xa +197.29
1996-03-12T22 Lu d −18.50
1996-03-16T05 Lu p 0.002449
1996-03-16T05 Lu v +313.04
1996-03-16T07
** 
B +90.28
1996-03-17T18 Sa a 10.55
1996-03-17T19 Sa c +357.48
1996-03-17T23 Sa v +357.50
1996-03-19T10 Lu c +196.03
1996-03-20T18 Lu xd +17.10
1996-03-22T22 Me a 1.356
1996-03-26T02 Lu +d +18.46
1996-03-28T00 Lu V +107.80
1996-03-28T02 Lu a 0.002704
1996-03-28T12 Me o +8.30
1996-03-31T11 Ve e +45.88
1996-04-01T12
** 
S +147.20
1996-04-02T07 Me v +18.19
1996-04-04T00 Lu o +194.50
1996-04-04T04 Lu xa +197.15
1996-04-04T14 Me xd +22.84
1996-04-09T03 Lu d −18.45
1996-04-10T23 Lu v +291.55
1996-04-11T02 Lu p 0.002473
1996-04-13T03
** 
B +117.90
1996-04-17T03 Lu xd +17.20
1996-04-17T19 Ma a 2.385
1996-04-17T22 Lu c +28.22
1996-04-22T11 Lu +d +18.47
1996-04-23T06 Me e +20.05
1996-04-24T22 Lu a 0.002703
1996-04-25T02 Lu V +116.97
1996-04-29T04
** 
S +178.32
1996-04-29T07 Ne Rg +297.75
1996-04-29T23 Me +d +22.25
1996-04-30T03 Ne +d −20.13
1996-04-30T04 Ju +d −22.20
1996-05-01T13 Lu xa +197.09
1996-05-03T11 Lu o +223.30
1996-05-03T22 Me Rg +58.64
1996-05-04T14 Ju Rg +287.65
1996-05-05T19 Ur +d −19.68
1996-05-05T19 Ve +d +27.78
1996-05-06T10 Lu d −18.51
1996-05-06T19 Lu v +271.03
1996-05-06T22 Lu p 0.002450
1996-05-08T16 Ur Rg +304.58
1996-05-11T15
** 
B +135.99
1996-05-12T21 Me xa +55.74
1996-05-14T09 Lu xd +16.80
1996-05-15T01 Me c +54.49
1996-05-15T10 Me V +54.25
1996-05-16T17 Me p 0.5520
1996-05-17T11 Lu c +56.84
1996-05-19T08
** 
s +111.65
1996-05-19T19 Lu +d +18.56
1996-05-20T06 Ve Rg +88.30
1996-05-22T07 Pl V +241.73
1996-05-22T11 Pl c +241.73
1996-05-22T12 Pl p 28.91
1996-05-22T16 Lu a 0.002708
1996-05-23T03 Lu V +125.30
1996-05-26T11
** 
S +187.66
1996-05-27T18 Me Pg +49.65
1996-05-28T21 Lu xa +195.92
1996-05-30T21 Me d +14.10
1996-05-31T14
** 
b +111.60
1996-06-01T20 Lu o +251.65
1996-06-02T19 Lu d −18.59
1996-06-03T14 Lu v +277.68
1996-06-03T16 Lu p 0.002416
1996-06-06T11 Ju xa +286.02
1996-06-07T22
** 
B +141.53
1996-06-08T12 Ve xa +81.38
1996-06-10T11 Lu xd +15.11
1996-06-10T14 Me e −23.45
1996-06-10T14 Ve V +80.10
1996-06-10T14 Ve p 0.2891
1996-06-10T16 Ve c +80.05
1996-06-16T01 Lu c +85.19
1996-06-16T03 Lu +d +18.62
1996-06-17T11 Pl +d −7.25
1996-06-19T05 Lu a 0.002714
1996-06-19T23 Lu V +131.83
1996-06-20T16 Ma xd +65.75
1996-06-23T13
** 
S +205.76
1996-06-25T01 Lu xa +193.49
1996-06-30T07 Lu d −18.59
1996-07-01T03 Lu o +279.58
1996-07-01T13 Me xd +88.49
1996-07-01T20 Lu v +289.82
1996-07-01T22 Lu p 0.002393
1996-07-02T06 Ve Pg +71.77
1996-07-04T11 Ju o +282.76
1996-07-04T13
** 
B +163.57
1996-07-04T22 Ju V +282.70
1996-07-05T17 Ju p 4.186
1996-07-06T15 Me +d +23.99
1996-07-07T12 Lu xd +12.33
1996-07-09T06 Me v +104.77
1996-07-10T00 Ve d +17.66
1996-07-11T12 Me o +109.61
1996-07-12T10 Sa +d +0.74
1996-07-13T11 Lu +d +18.57
1996-07-13T14 Me a 1.334
1996-07-15T16 Lu c +113.46
1996-07-16T13 Lu a 0.002718
1996-07-17T06 Lu V +132.17
1996-07-18T13 Ne V +296.36
1996-07-18T14 Ne p 29.14
1996-07-18T17 Ne o +296.36
1996-07-18T19 Sa Rg +7.40
1996-07-19T10
** 
S +269.74
1996-07-22T02 Lu xa +190.61
1996-07-24T10 Ur p 18.76
1996-07-24T21 Ur V +302.62
1996-07-25T06 Ur o +302.60
1996-07-27T18 Lu d −18.49
1996-07-29T04 Ma +d +23.86
1996-07-30T04 Lu v +303.88
1996-07-30T07 Lu p 0.002386
1996-07-30T10 Lu o +307.53
1996-07-30T13
** 
B +190.50
1996-08-03T15 Lu xd +9.66
1996-08-08T20 Me xa +160.86
1996-08-09T17 Lu +d +18.42
1996-08-10T08 Pl Pg +240.32
1996-08-11T09
** 
S +299.00
1996-08-12T16 Lu a 0.002717
1996-08-12T17 Lu V +122.89
1996-08-14T07 Lu c +141.81
1996-08-18T04 Lu xa +188.62
1996-08-19T05 Ve +d +19.79
1996-08-20T17 Ve e −45.75
1996-08-21T09 Me e +27.32
1996-08-24T04 Lu d −18.32
1996-08-24T20
** 
B +181.60
1996-08-27T13 Lu v +318.06
1996-08-27T16 Lu p 0.002398
1996-08-28T17 Lu o +335.69
1996-08-30T22
** 
s +198.03
1996-08-30T22 Lu xd +8.24
1996-09-03T13 Ju Pg +277.82
1996-09-04T05 Me Rg +183.49
1996-09-05T04
** 
S +250.58
1996-09-05T17 Me d −5.16
1996-09-06T01 Lu +d +18.27
1996-09-08T22 Lu V +122.08
1996-09-09T02 Lu a 0.002712
1996-09-11T03 Ju d −23.40
1996-09-12T23 Lu c +170.46
1996-09-14T09 Lu xa +187.97
1996-09-15T01 Me p 0.6402
1996-09-16T20 Me V +175.63
1996-09-17T13 Me c +174.91
1996-09-19T11
** 
B +170.20
1996-09-20T11 Lu d −18.22
1996-09-24T19 Lu v +330.60
1996-09-24T21 Lu p 0.002427
1996-09-26T17 Me Pg +169.00
1996-09-26T18 Sa V +3.96
1996-09-26T18 Sa o +3.96
1996-09-26T19 Sa p 8.498
1996-09-27T02 Lu o +4.30
1996-09-27T09 Lu xd +8.00
1996-09-27T12 Me xd +169.08
1996-09-29T16 Ve xd +144.88
1996-09-30T01 Me +d +4.60
1996-10-01T05
** 
S +225.17
1996-10-03T03 Me e −17.86
1996-10-03T08 Lu +d +18.22
1996-10-06T11 Ne Pg +294.98
1996-10-06T17 Lu V +128.20
1996-10-06T18 Lu a 0.002706
1996-10-07T17 Ur d −20.59
1996-10-09T21 Ur Pg +300.64
1996-10-10T17 Ne d −20.69
1996-10-11T16 Lu xa +188.03
1996-10-12T14 Lu c +199.51
1996-10-17T16
** 
B +143.11
1996-10-17T16 Lu d −18.24
1996-10-19T05 Me v +196.72
1996-10-22T06 Lu v +332.27
1996-10-22T08 Lu p 0.002462
1996-10-24T18 Lu xd +7.92
1996-10-26T14 Lu o +33.44
1996-10-28T22
** 
S +176.14
1996-10-30T18 Lu +d +18.28
1996-11-01T11 Me o +219.04
1996-11-03T13 Lu a 0.002703
1996-11-03T18 Lu V +136.37
1996-11-04T19 Me xa +224.44
1996-11-07T11 Me a 1.444
1996-11-08T00 Lu xa +187.59
1996-11-11T04 Lu c +229.05
1996-11-13T23 Lu d −18.35
1996-11-14T07
** 
B +115.27
1996-11-15T13 Lu v +290.42
1996-11-16T05 Lu p 0.002470
1996-11-20T23 Lu xd +6.88
1996-11-24T11 Pl o +242.97
1996-11-24T21 Pl v +242.99
1996-11-25T02 Pl a 30.90
1996-11-25T04 Lu o +63.18
1996-11-26T14
** 
S +149.21
1996-11-27T03 Lu +d +18.41
1996-11-28T14 Sa d −2.03
1996-12-01T10 Lu a 0.002705
1996-12-01T20 Lu V +145.20
1996-12-03T11 Sa Pg +0.61
1996-12-05T00 Me d −25.80
1996-12-05T05 Lu xa +185.57
1996-12-10T16 Lu c +258.92
1996-12-11T09 Lu d −18.44
1996-12-12T04
** 
B +98.78
1996-12-12T20 Lu v +290.37
1996-12-13T04 Lu p 0.002435
1996-12-15T22 Me e +20.38
1996-12-18T00 Lu xd +4.27
1996-12-23T19 Me Rg +289.23
1996-12-24T11 Me xd +289.16
1996-12-24T12 Lu +d +18.45
1996-12-24T20 Lu o +93.34
1996-12-25T02
** 
S +136.41
1996-12-29T04 Lu a 0.002711
1996-12-29T20 Lu V +153.33
1997-01-01T07 Lu xa +182.46[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1996.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07