AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1995

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1995


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1995] [Q 1995]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1995-01-02T21 Ma Rg +152.67
1995-01-10T17 Lu xd +42.46
1995-01-11T12 Lu V +51.72
1995-01-11T22 Lu a 0.002709
1995-01-13T12 Ne v +293.04
1995-01-13T16 Ve e −46.86
1995-01-13T17 Ne c +293.05
1995-01-13T19 Ne a 31.16
1995-01-13T22 Lu +d +19.98
1995-01-15T04
** 
S +142.73
1995-01-16T20 Lu o +116.25
1995-01-16T22 Ur v +296.41
1995-01-16T22 Pl d −7.03
1995-01-17T00 Ur c +296.41
1995-01-17T19 Ur a 20.68
1995-01-19T09 Me e +18.72
1995-01-20T17 Me xd +318.82
1995-01-24T17 Lu xa +220.79
1995-01-25T01
** 
s +139.19
1995-01-26T01 Me Rg +321.26
1995-01-27T12 Lu d −19.88
1995-01-27T22 Lu p 0.002446
1995-01-28T11 Lu v +274.85
1995-01-28T20
** 
B +101.25
1995-01-30T07 Me +d −12.39
1995-01-30T22 Lu c +310.56
1995-02-03T22 Me c +314.65
1995-02-04T11 Me V +314.02
1995-02-05T19 Me p 0.6516
1995-02-06T18 Lu xd +39.33
1995-02-08T11 Lu V +59.45
1995-02-08T18 Lu a 0.002703
1995-02-10T07 Lu +d +19.78
1995-02-11T12 Ve d −21.02
1995-02-11T14 Ma p 0.6757
1995-02-11T19 Ma V +143.02
1995-02-11T22
** 
S +141.62
1995-02-12T02 Ma o +142.90
1995-02-12T11
** 
b +134.28
1995-02-15T12 Lu o +146.33
1995-02-16T05 Me Pg +305.62
1995-02-20T17 Lu xa +217.77
1995-02-23T01 Lu p 0.002475
1995-02-23T19 Lu d −19.66
1995-02-24T03 Me d −17.38
1995-02-24T04 Lu v +266.81
1995-02-25T06
** 
B +101.26
1995-02-28T01 Me xa +312.01
1995-03-01T10 Me e −27.01
1995-03-01T11 Lu c +340.44
1995-03-03T23 Pl Rg +240.60
1995-03-05T18 Sa v +344.98
1995-03-05T22 Lu xd +36.72
1995-03-05T22 Sa a 10.66
1995-03-06T01 Sa c +345.02
1995-03-08T12 Lu V +67.51
1995-03-08T14 Lu a 0.002703
1995-03-09T16 Lu +d +19.54
1995-03-12T17
** 
S +149.72
1995-03-14T22 Ma +d +20.32
1995-03-17T01 Lu o +175.98
1995-03-17T03 Ve xa +316.79
1995-03-19T20 Lu xa +215.95
1995-03-20T08 Lu v +222.86
1995-03-20T13 Lu p 0.002453
1995-03-23T00 Lu d −19.46
1995-03-24T17 Ma Pg +133.16
1995-03-25T03
** 
B +113.89
1995-03-29T23 Ju d −21.82
1995-03-31T02 Lu c +9.90
1995-04-01T11 Ju Rg +255.38
1995-04-02T04 Lu xd +35.60
1995-04-05T09 Lu a 0.002707
1995-04-05T10 Lu V +74.54
1995-04-05T23 Lu +d +19.39
1995-04-10T15 Me a 1.341
1995-04-10T15
** 
S +172.90
1995-04-14T11 Me o +24.06
1995-04-15T12 Lu o +205.06
1995-04-16T05 Lu xa +215.61
1995-04-17T08 Lu v +232.32
1995-04-17T08 Lu p 0.002418
1995-04-18T06 Me v +31.99
1995-04-18T17 Me xd +32.95
1995-04-19T07 Lu d −19.37
1995-04-21T16
** 
B +139.98
1995-04-27T19 Ne Rg +295.55
1995-04-29T01 Ne +d −20.49
1995-04-29T11 Lu xd +35.63
1995-04-29T17 Lu c +38.93
1995-05-02T02 Ur +d −20.58
1995-05-03T00 Lu a 0.002713
1995-05-03T01 Lu V +78.64
1995-05-03T06 Lu +d +19.37
1995-05-05T04 Ur Rg +300.47
1995-05-08T01
** 
S +216.40
1995-05-12T03 Me e +21.43
1995-05-13T15 Lu xa +215.60
1995-05-14T18 Me +d +24.85
1995-05-14T20 Lu o +233.60
1995-05-15T15 Lu p 0.002393
1995-05-15T18 Lu v +247.08
1995-05-16T16 Lu d −19.39
1995-05-19T08
** 
B +167.14
1995-05-20T11 Pl c +239.22
1995-05-20T19 Pl p 28.85
1995-05-21T00 Pl V +239.20
1995-05-24T09 Me Rg +78.36
1995-05-26T16 Lu xd +35.45
1995-05-27T00 Me xa +78.10
1995-05-29T09 Lu c +67.56
1995-05-29T22 Lu V +74.12
1995-05-30T07 Lu a 0.002717
1995-05-30T13 Lu +d +19.42
1995-06-01T11 Ju o +250.51
1995-06-01T15 Ju V +250.49
1995-06-02T23 Ju p 4.325
1995-06-03T09
** 
S +250.58
1995-06-05T04 Me p 0.5493
1995-06-05T05 Me c +74.12
1995-06-05T06 Me V +74.10
1995-06-10T01 Lu xa +214.86
1995-06-13T01 Lu p 0.002386
1995-06-13T03 Lu d −19.42
1995-06-13T04 Lu o +261.68
1995-06-13T05 Lu v +262.64
1995-06-15T11
** 
B +178.31
1995-06-17T06 Me Pg +69.81
1995-06-17T10 Pl +d −6.28
1995-06-17T18 Me d +17.62
1995-06-22T19 Lu xd +34.14
1995-06-25T16 Lu V +67.91
1995-06-26T10 Lu a 0.002717
1995-06-26T20 Lu +d +19.43
1995-06-28T00 Lu c +95.90
1995-06-28T23
** 
S +274.11
1995-06-29T23 Me e −21.80
1995-06-30T04 Sa +d −4.03
1995-07-01T14
** 
s +195.85
1995-07-06T06 Sa Rg +354.75
1995-07-07T06 Lu xa +212.75
1995-07-08T06 Ve xd +93.68
1995-07-08T21 Ve +d +23.39
1995-07-10T15 Lu d −19.38
1995-07-11T03
** 
B +182.26
1995-07-11T09 Lu p 0.002398
1995-07-11T14 Lu v +276.94
1995-07-12T10 Lu o +289.65
1995-07-15T16 Me xd +98.91
1995-07-17T02 Ne p 29.15
1995-07-17T04 Ne o +294.16
1995-07-17T09 Me +d +23.20
1995-07-17T11 Ne V +294.15
1995-07-19T21 Lu xd +31.58
1995-07-20T23 Ur p 18.71
1995-07-21T17 Ur o +298.49
1995-07-21T21 Ur V +298.48
1995-07-22T05
** 
S +241.80
1995-07-23T03 Lu V +70.51
1995-07-23T20 Lu a 0.002712
1995-07-24T04 Lu +d +19.32
1995-07-24T20 Me v +117.73
1995-07-27T01 Ju +d −20.61
1995-07-27T15 Lu c +124.13
1995-07-28T12 Me o +125.44
1995-07-31T14 Me a 1.346
1995-08-02T15 Ju Pg +245.53
1995-08-03T07 Lu xa +209.93
1995-08-06T16
** 
B +149.42
1995-08-07T00 Lu d −19.22
1995-08-08T10 Pl Pg +237.80
1995-08-08T13 Lu p 0.002426
1995-08-08T19 Lu v +288.90
1995-08-10T18 Lu o +317.64
1995-08-16T00 Lu xd +28.78
1995-08-17T13
** 
S +181.26
1995-08-17T21 Ve a 1.730
1995-08-20T00 Lu V +77.01
1995-08-20T11 Lu a 0.002706
1995-08-20T11 Ve o +146.88
1995-08-20T12 Lu +d +19.13
1995-08-21T07 Ma xa +198.98
1995-08-22T23 Me xa +171.38
1995-08-26T04 Lu c +152.49
1995-08-30T08 Lu xa +207.56
1995-09-02T23
** 
B +115.99
1995-09-03T08 Lu d −19.02
1995-09-05T00 Lu p 0.002459
1995-09-05T10 Lu v +293.10
1995-09-08T21 Me e +26.86
1995-09-09T03 Lu o +346.00
1995-09-12T05 Lu xd +26.93
1995-09-14T15 Sa o +351.33
1995-09-14T17 Sa p 8.604
1995-09-14T20 Sa V +351.31
1995-09-14T21
** 
S +147.36
1995-09-16T20 Lu +d +18.94
1995-09-17T00 Lu V +85.11
1995-09-17T06 Lu a 0.002702
1995-09-22T09 Me Rg +200.18
1995-09-22T20 Me d −11.46
1995-09-24T16 Lu c +181.17
1995-09-26T13 Lu xa +206.53
1995-09-30T00
** 
B +96.49
1995-09-30T04 Lu p 0.002470
1995-09-30T12 Lu v +262.47
1995-09-30T13 Lu d −18.87
1995-10-02T17 Ve v +200.56
1995-10-03T02 Me p 0.6547
1995-10-03T05
** 
b +111.45
1995-10-04T03 Ur d −21.40
1995-10-04T11 Me V +191.97
1995-10-04T22 Ne Pg +292.77
1995-10-05T01 Me c +191.33
1995-10-05T06 Ve V +203.74
1995-10-06T09 Ur Pg +296.52
1995-10-08T15 Lu o +14.90
1995-10-09T13 Lu xd +26.47
1995-10-09T13
** 
s +111.79
1995-10-10T01 Ne d −21.00
1995-10-11T15 Me xd +185.53
1995-10-13T03
** 
S +136.31
1995-10-14T00 Me Pg +184.99
1995-10-14T04 Lu +d +18.85
1995-10-15T01 Lu a 0.002705
1995-10-15T01 Lu V +93.77
1995-10-16T15 Me +d −1.05
1995-10-20T11 Me e −18.14
1995-10-23T22 Lu xa +206.52
1995-10-23T22 Ve v +226.96
1995-10-24T04 Lu c +210.30
1995-10-26T21 Lu p 0.002438
1995-10-26T22 Lu v +250.26
1995-10-27T19 Lu d −18.85
1995-10-27T20 Ve xa +231.81
1995-10-28T10
** 
B +83.43
1995-11-05T20 Lu xd +26.53
1995-11-06T15 Me v +213.75
1995-11-07T07 Lu o +44.42
1995-11-10T04
** 
S +116.02
1995-11-10T12 Lu +d +18.88
1995-11-11T20 Lu a 0.002711
1995-11-12T02 Lu V +102.15
1995-11-17T17 Sa d −6.81
1995-11-18T22 Me xa +233.67
1995-11-20T08 Lu xa +206.25
1995-11-21T18 Sa Pg +347.99
1995-11-22T15 Lu c +239.85
1995-11-23T04 Pl v +240.49
1995-11-23T06 Pl a 30.82
1995-11-23T12 Me o +240.88
1995-11-23T12 Pl o +240.50
1995-11-23T23 Lu p 0.002404
1995-11-24T01 Lu v +260.95
1995-11-24T05 Lu d −18.91
1995-11-25T09
** 
B +62.13
1995-11-25T16 Me a 1.451
1995-11-30T06 Ve d −24.73
1995-12-01T18 Ma d −24.39
1995-12-03T01 Lu xd +25.81
1995-12-07T01 Lu o +74.47
1995-12-07T19 Lu +d +18.95
1995-12-09T05
** 
S +103.41
1995-12-09T09 Lu a 0.002716
1995-12-09T18 Lu V +106.63
1995-12-14T02 Me d −25.55
1995-12-16T23 Ju a 6.258
1995-12-17T15 Lu xa +204.57
1995-12-18T21 Ju c +266.50
1995-12-20T13 Ju v +266.88
1995-12-21T17 Lu d −18.95
1995-12-22T02 Lu c +269.73
1995-12-22T10 Lu p 0.002385
1995-12-22T12 Lu v +275.90
1995-12-23T10
** 
B +54.21
1995-12-30T02 Lu xd +23.55[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1995.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07