AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1994

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1994


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1994] [Q 1994]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1994-01-03T11 Me o +282.69
1994-01-05T09 Ve v +282.03
1994-01-05T10 Lu v +200.36
1994-01-06T00 Lu p 0.002474
1994-01-08T09 Lu xa +242.27
1994-01-09T13 Lu d −21.50
1994-01-10T23
** 
B +61.05
1994-01-11T07 Ne c +290.85
1994-01-11T08 Ne v +290.85
1994-01-11T09 Ne a 31.16
1994-01-11T23 Lu c +291.49
1994-01-12T13 Ur v +292.26
1994-01-12T17 Ur c +292.27
1994-01-13T10 Ur a 20.62
1994-01-14T21 Pl d −6.10
1994-01-17T12 Ve o +297.26
1994-01-19T01 Ve a 1.712
1994-01-19T05 Lu a 0.002703
1994-01-19T09 Me v +309.10
1994-01-19T11 Lu V +25.29
1994-01-22T11 Lu xd +61.16
1994-01-23T21 Lu +d +21.43
1994-01-26T15
** 
S +112.71
1994-01-27T13 Lu o +127.37
1994-01-30T15 Lu v +171.29
1994-01-31T04 Lu p 0.002456
1994-02-02T20 Me xd +331.84
1994-02-04T11 Lu xa +239.92
1994-02-04T19 Me e +18.26
1994-02-05T20 Lu d −21.34
1994-02-08T05
** 
B +75.43
1994-02-10T14 Lu c +321.61
1994-02-11T08 Me Rg +337.57
1994-02-14T11 Me +d −6.26
1994-02-16T01 Lu a 0.002707
1994-02-16T12 Lu V +33.50
1994-02-18T14 Lu xd +58.19
1994-02-20T07 Lu +d +21.19
1994-02-20T07 Me c +331.45
1994-02-20T23 Me V +330.70
1994-02-21T09 Sa v +332.81
1994-02-21T13 Sa a 10.75
1994-02-21T17 Sa c +332.85
1994-02-22T19 Me p 0.6352
1994-02-23T14
** 
S +122.58
1994-02-25T07 Ju d −14.99
1994-02-26T01 Lu o +157.19
1994-02-27T14 Lu v +180.20
1994-02-27T22 Lu p 0.002419
1994-02-28T13 Ju Rg +224.65
1994-03-01T06 Pl Rg +238.07
1994-03-03T11 Lu xa +236.87
1994-03-05T02 Lu d −21.08
1994-03-05T05 Me Pg +322.62
1994-03-07T17
** 
B +85.33
1994-03-08T14 Ma v +330.89
1994-03-11T17 Me d −13.04
1994-03-12T07 Lu c +244.60
1994-03-13T04 Me xa +325.55
1994-03-15T16 Lu a 0.002713
1994-03-16T07 Lu V +39.53
1994-03-17T16 Lu xd +55.34
1994-03-18T22 Me e −27.67
1994-03-19T15 Lu +d +20.94
1994-03-24T01
** 
S +139.44
1994-03-27T11 Lu o +186.56
1994-03-28T00 Lu v +195.14
1994-03-28T06 Lu p 0.002393
1994-03-30T15 Lu xa +234.57
1994-04-01T08 Lu d −20.86
1994-04-04T07
** 
B +108.33
1994-04-11T00 Lu c +20.88
1994-04-11T23 Lu a 0.002717
1994-04-12T13 Lu V +38.95
1994-04-13T19 Lu xd +53.93
1994-04-14T21 Ve xd +46.09
1994-04-15T21 Lu +d +20.77
1994-04-21T15
** 
S +173.67
1994-04-25T07 Ne Rg +293.35
1994-04-25T14 Lu v +211.93
1994-04-25T17 Lu p 0.002386
1994-04-25T19 Lu o +215.38
1994-04-27T00 Lu xa +233.81
1994-04-27T02 Ne +d −20.81
1994-04-27T10 Ur +d −21.37
1994-04-27T20 Me a 1.330
1994-04-28T17 Lu d −20.73
1994-04-30T08 Ju o +219.78
1994-04-30T12 Me o +40.01
1994-04-30T19 Ur Rg +296.34
1994-04-30T20 Ju V +219.72
1994-05-01T17 Ju p 4.423
1994-05-01T20
** 
B +144.11
1994-05-01T20 Me xd +42.88
1994-05-03T00 Me v +45.45
1994-05-09T02 Lu a 0.002717
1994-05-09T03 Lu V +31.24
1994-05-10T17 Lu c +49.83
1994-05-11T01 Lu xd +53.76
1994-05-13T02 Lu +d +20.73
1994-05-17T11 Pl c +236.69
1994-05-17T12 Pl V +236.69
1994-05-18T01 Pl p 28.79
1994-05-18T21
** 
S +238.68
1994-05-23T18 Ve +d +24.99
1994-05-24T02 Lu p 0.002399
1994-05-24T03 Lu v +228.66
1994-05-24T11 Lu xa +233.84
1994-05-24T23 Me +d +25.62
1994-05-25T03 Lu o +243.70
1994-05-26T03 Lu d −20.74
1994-05-29T05
** 
B +184.19
1994-05-30T09 Me e +23.05
1994-06-05T09 Lu V +31.05
1994-06-05T12 Lu a 0.002712
1994-06-07T07 Lu xd +53.82
1994-06-09T03 Me xa +97.91
1994-06-09T08 Lu c +78.30
1994-06-09T09 Lu +d +20.75
1994-06-12T17 Me Rg +98.41
1994-06-12T18
** 
S +318.38
1994-06-16T04 Pl +d −5.29
1994-06-17T06 Sa +d −8.53
1994-06-20T20 Lu xa +233.42
1994-06-21T06 Lu p 0.002426
1994-06-21T12 Lu v +242.91
1994-06-22T14 Lu d −20.74
1994-06-23T02 Sa Rg +342.40
1994-06-23T11 Lu o +271.79
1994-06-23T16 Me p 0.5561
1994-06-24T11
** 
B +198.68
1994-06-25T00 Me V +93.85
1994-06-25T09 Me c +93.62
1994-06-27T21 Ju +d −11.98
1994-07-02T02 Ju Pg +214.76
1994-07-02T06 Me d +18.71
1994-07-03T02 Lu V +35.87
1994-07-03T04 Lu a 0.002705
1994-07-04T12 Lu xd +52.83
1994-07-06T17 Lu +d +20.72
1994-07-06T19 Me Pg +89.41
1994-07-07T18
** 
S +326.18
1994-07-08T21 Lu c +106.51
1994-07-14T07 Ne V +291.96
1994-07-14T12 Ne p 29.16
1994-07-14T15 Ne o +291.96
1994-07-16T09 Ur p 18.65
1994-07-16T18 Ur V +294.37
1994-07-17T03 Ur o +294.36
1994-07-17T22 Me e −20.37
1994-07-18T01 Lu xa +231.81
1994-07-18T17 Lu p 0.002459
1994-07-19T06 Lu v +249.12
1994-07-19T23 Lu d −20.67
1994-07-20T07
** 
B +189.01
1994-07-22T07
** 
s +176.89
1994-07-22T20 Lu o +299.81
1994-07-27T11 Me +d +22.03
1994-07-28T19 Me xd +109.71
1994-07-30T23 Lu a 0.002701
1994-07-30T23 Lu V +42.42
1994-07-31T15 Lu xd +50.54
1994-08-01T00
** 
S +250.33
1994-08-03T01 Lu +d +20.58
1994-08-03T17 Ma xd +81.32
1994-08-04T10 Ve xa +176.63
1994-08-05T13 Pl Pg +235.27
1994-08-07T08 Lu c +134.63
1994-08-08T13 Me v +130.91
1994-08-12T02 Lu v +200.90
1994-08-12T23 Lu p 0.002470
1994-08-13T12 Me o +141.02
1994-08-14T02 Lu xa +229.15
1994-08-15T22
** 
B +155.14
1994-08-16T06 Lu d −20.48
1994-08-17T23 Me a 1.362
1994-08-21T06 Lu o +328.00
1994-08-21T12 Ma +d +23.66
1994-08-24T11 Ve e +46.01
1994-08-27T17 Lu a 0.002703
1994-08-27T18 Lu xd +47.64
1994-08-27T21 Lu V +49.30
1994-08-27T21
** 
S +189.72
1994-08-30T10 Lu +d +20.35
1994-09-01T16 Sa o +339.00
1994-09-01T19 Sa p 8.706
1994-09-01T21 Sa V +338.99
1994-09-05T02 Me xa +181.40
1994-09-05T18 Lu c +162.99
1994-09-08T03 Lu v +197.28
1994-09-08T14 Lu p 0.002441
1994-09-10T03 Lu xa +226.51
1994-09-12T03
** 
B +126.64
1994-09-12T12 Lu d −20.24
1994-09-19T20 Lu o +356.65
1994-09-23T21 Lu xd +45.51
1994-09-24T11 Lu a 0.002709
1994-09-24T17 Lu V +55.64
1994-09-25T06
** 
S +162.06
1994-09-26T10 Me e +25.99
1994-09-26T18 Lu +d +20.13
1994-09-29T15 Ur d −22.09
1994-10-01T22 Ur Pg +292.38
1994-10-02T12 Ne Pg +290.57
1994-10-05T03 Lu c +191.70
1994-10-06T09 Lu v +210.00
1994-10-06T14 Lu p 0.002408
1994-10-07T09 Lu xa +225.04
1994-10-08T10 Ne d −21.28
1994-10-08T18 Me d −16.96
1994-10-09T06 Me Rg +216.48
1994-10-09T06
** 
B +112.35
1994-10-09T18 Lu d −20.06
1994-10-13T05 Ve Rg +228.01
1994-10-14T23 Ve d −23.91
1994-10-19T12 Lu o +25.91
1994-10-19T18 Me p 0.6657
1994-10-20T19 Me V +208.10
1994-10-21T02 Lu xd +44.75
1994-10-21T05 Me c +207.58
1994-10-22T01 Lu a 0.002715
1994-10-22T07 Lu V +58.94
1994-10-23T02
** 
S +155.72
1994-10-24T01 Lu +d +20.02
1994-10-24T18 Me xd +203.53
1994-10-30T04 Me Pg +200.81
1994-11-01T04 Me +d −6.57
1994-11-02T23 Ve c +220.30
1994-11-03T02 Ve V +220.21
1994-11-03T13 Lu c +220.91
1994-11-03T18 Ve p 0.2702
1994-11-03T19 Lu xa +224.76
1994-11-03T23 Lu v +227.13
1994-11-03T23 Lu p 0.002388
1994-11-05T11
** 
B +110.98
1994-11-05T23 Me e −18.74
1994-11-06T02 Sa d −11.21
1994-11-06T03 Lu d −20.01
1994-11-09T07 Sa Pg +335.68
1994-11-15T18 Ju a 6.380
1994-11-17T08 Lu xd +44.86
1994-11-17T19 Ju c +235.24
1994-11-17T23 Lu V +52.28
1994-11-18T05 Lu a 0.002716
1994-11-18T06 Lu o +55.70
1994-11-19T01
** 
S +148.95
1994-11-19T08 Ju v +235.58
1994-11-20T07 Lu +d +20.02
1994-11-20T09 Pl a 30.76
1994-11-20T11 Pl o +237.97
1994-11-20T15 Pl v +237.97
1994-11-23T16 Ve Pg +212.48
1994-11-25T13 Ve xd +212.55
1994-11-27T05 Me v +235.36
1994-12-01T07 Lu xa +224.75
1994-12-02T01 Me xa +242.97
1994-12-02T12 Lu p 0.002388
1994-12-02T15 Lu v +245.47
1994-12-02T23 Lu c +250.58
1994-12-03T10
** 
B +101.56
1994-12-03T11
** 
b +124.49
1994-12-03T14 Lu d −20.03
1994-12-05T02 Ve +d −11.59
1994-12-07T18 Me V +251.90
1994-12-12T21 Me a 1.450
1994-12-14T12 Me o +262.48
1994-12-14T14 Lu xd +44.41
1994-12-14T19 Lu V +46.98
1994-12-15T08 Lu a 0.002714
1994-12-17T10
** 
S +141.10
1994-12-17T14 Lu +d +20.05
1994-12-18T02 Lu o +85.91
1994-12-22T06 Me d −25.21
1994-12-26T00 Ma d +13.68
1994-12-28T14 Lu xa +223.48
1994-12-30T22 Lu p 0.002410
1994-12-31T02 Lu d −20.02
1994-12-31T06 Lu v +262.65
1994-12-31T11
** 
B +97.95
1995-01-01T10 Lu c +280.55
1995-01-01T11 Me v +291.24[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1994.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07