AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1993

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1993


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1993] [Q 1993]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1993-01-03T13 Ma p 0.6261
1993-01-06T08 Ma V +108.29
1993-01-06T09 Lu +d +23.20
1993-01-06T15 Lu xd +81.44
1993-01-07T17 Me d −24.34
1993-01-07T22 Ma o +107.66
1993-01-08T01
** 
S +166.38
1993-01-08T06 Ur v +288.10
1993-01-08T09 Ur c +288.11
1993-01-08T12 Lu o +108.25
1993-01-08T22 Ne c +288.66
1993-01-08T22 Ne v +288.66
1993-01-08T23 Ne a 31.17
1993-01-09T01 Ur a 20.56
1993-01-10T12 Lu p 0.002422
1993-01-10T13 Lu v +138.51
1993-01-12T19 Pl d −5.15
1993-01-16T17 Me a 1.428
1993-01-18T07
** 
s +180.50
1993-01-19T04 Lu d −23.18
1993-01-19T09 Lu xa +261.12
1993-01-19T16 Ve e +47.06
1993-01-20T11 Ve xd +347.49
1993-01-20T21
** 
B +126.79
1993-01-22T18 Lu c +302.75
1993-01-23T11 Me o +303.41
1993-01-25T14 Ju d −4.48
1993-01-26T10 Lu a 0.002714
1993-01-26T21 Lu V +352.14
1993-01-28T22 Ju Rg +194.69
1993-01-30T09 Ma +d +27.02
1993-02-02T19 Lu +d +23.09
1993-02-02T23 Lu xd +80.12
1993-02-05T02 Me v +325.41
1993-02-05T22
** 
S +183.65
1993-02-06T23 Lu o +138.20
1993-02-07T20 Lu p 0.002392
1993-02-07T21 Lu v +151.83
1993-02-09T12 Sa a 10.84
1993-02-09T16 Sa c +320.93
1993-02-10T01 Sa v +320.98
1993-02-15T07 Ma Pg +98.67
1993-02-15T09 Lu d −23.00
1993-02-15T11 Lu xa +259.14
1993-02-15T23 Me xd +343.97
1993-02-18T09
** 
B +143.43
1993-02-21T05 Me e +18.07
1993-02-21T13 Lu c +332.93
1993-02-22T17 Lu a 0.002718
1993-02-23T03 Lu V +352.04
1993-02-26T10 Pl Rg +235.52
1993-02-26T16
** 
b +170.36
1993-02-27T22 Me Rg +354.21
1993-03-02T03 Lu xd +77.31
1993-03-02T04 Lu +d +22.83
1993-03-02T06 Me +d +0.54
1993-03-05T16
** 
S +200.78
1993-03-08T08 Lu p 0.002383
1993-03-08T08 Lu v +167.04
1993-03-08T09 Lu o +167.82
1993-03-09T03 Me c +348.59
1993-03-09T23 Me V +347.80
1993-03-11T09 Ve Rg +20.02
1993-03-12T05 Me p 0.6155
1993-03-14T12 Lu xa +256.11
1993-03-14T16 Lu d −22.73
1993-03-17T03 Ve +d +14.76
1993-03-18T12
** 
B +145.90
1993-03-21T07 Lu V +339.05
1993-03-21T19 Lu a 0.002718
1993-03-22T13 Me Pg +340.29
1993-03-23T07 Lu c +254.38
1993-03-26T07 Me xa +340.94
1993-03-28T07 Me d −7.54
1993-03-29T04 Lu xd +74.35
1993-03-29T11 Lu +d +22.57
1993-03-30T10 Ju V +189.80
1993-03-30T11 Ju o +189.79
1993-03-30T21
** 
s +178.67
1993-03-31T06 Ju p 4.454
1993-04-01T07 Ve p 0.2822
1993-04-01T11 Ve V +11.86
1993-04-01T13 Ve c +11.82
1993-04-01T21
** 
S +198.26
1993-04-05T13 Me e −27.74
1993-04-05T17
** 
b +178.63
1993-04-05T18 Lu v +181.50
1993-04-05T19 Lu p 0.002396
1993-04-06T18 Lu o +196.97
1993-04-10T16 Lu xa +253.43
1993-04-11T01 Lu d −22.49
1993-04-14T04
** 
B +148.77
1993-04-17T18 Lu V +341.55
1993-04-18T05 Lu a 0.002714
1993-04-21T23 Lu c +31.86
1993-04-22T13 Ur +d −22.06
1993-04-22T14 Ve Pg +3.74
1993-04-22T18 Ne Rg +291.15
1993-04-25T04 Ne +d −21.10
1993-04-25T06 Lu xd +72.57
1993-04-25T16 Lu +d +22.41
1993-04-26T06 Ur Rg +292.19
1993-04-29T17
** 
S +218.59
1993-05-03T22 Lu v +193.18
1993-05-03T23 Lu p 0.002424
1993-05-04T20 Ve d +3.62
1993-05-06T03 Lu o +225.66
1993-05-06T14
** 
s +180.63
1993-05-08T00 Lu xa +252.26
1993-05-08T10 Lu d −22.38
1993-05-10T18
** 
B +171.16
1993-05-12T00 Ve xa +10.06
1993-05-14T11 Pl c +234.14
1993-05-14T15 Me a 1.324
1993-05-14T23 Me xd +52.75
1993-05-15T05 Pl V +234.12
1993-05-15T08 Pl p 28.75
1993-05-15T17 Lu V +349.12
1993-05-15T22 Lu a 0.002707
1993-05-16T12 Me o +56.10
1993-05-17T15 Me v +58.61
1993-05-21T14 Lu c +60.52
1993-05-22T11 Lu xd +72.14
1993-05-22T22 Lu +d +22.36
1993-05-25T19
** 
S +287.35
1993-05-28T19 Ju +d −0.57
1993-05-31T08 Lu v +194.68
1993-05-31T10 Lu p 0.002458
1993-06-01T00 Ju Pg +184.75
1993-06-02T15 Me +d +25.58
1993-06-04T10 Lu xa +252.20
1993-06-04T13 Lu o +253.92
1993-06-04T16 Sa +d −12.60
1993-06-04T19 Lu d −22.36
1993-06-05T17
** 
B +194.90
1993-06-10T04 Sa Rg +330.32
1993-06-10T07 Ve e −45.77
1993-06-12T16 Lu a 0.002702
1993-06-12T18 Lu V +357.45
1993-06-14T21 Pl +d −4.29
1993-06-17T19 Me e +24.69
1993-06-18T11
** 
S +294.93
1993-06-18T19 Lu xd +72.22
1993-06-19T05 Lu +d +22.36
1993-06-20T01 Lu c +88.77
1993-06-22T06 Me xa +114.94
1993-06-25T09 Lu v +163.29
1993-06-25T17 Lu p 0.002469
1993-06-30T21
** 
B +186.60
1993-07-01T15 Me Rg +118.25
1993-07-01T17 Lu xa +252.05
1993-07-02T04 Lu d −22.36
1993-07-03T23 Lu o +282.06
1993-07-10T10 Lu a 0.002703
1993-07-10T18 Lu V +5.67
1993-07-11T21 Ur p 18.59
1993-07-12T01 Ne p 29.17
1993-07-12T02 Ne o +289.76
1993-07-12T03 Me p 0.5709
1993-07-12T09 Ne V +289.75
1993-07-12T13 Ur o +290.20
1993-07-12T18 Ur V +290.19
1993-07-13T01 Me d +16.68
1993-07-14T06
** 
S +270.29
1993-07-14T08 Me V +113.03
1993-07-15T01 Me c +112.57
1993-07-16T03 Lu xd +71.58
1993-07-16T15 Lu +d +22.32
1993-07-19T11 Lu c +116.79
1993-07-22T04 Lu v +156.22
1993-07-22T08 Lu p 0.002441
1993-07-25T20 Me Pg +108.14
1993-07-27T18
** 
B +176.59
1993-07-28T21 Lu xa +250.87
1993-07-29T10 Lu d −22.27
1993-08-02T12 Lu o +310.19
1993-08-02T15 Pl Pg +232.71
1993-08-04T06 Me e −19.26
1993-08-07T03 Lu a 0.002709
1993-08-07T08 Ve +d +21.87
1993-08-07T17 Me +d +20.12
1993-08-07T17 Lu V +13.41
1993-08-09T10
** 
S +224.88
1993-08-10T22 Me xd +121.05
1993-08-12T08 Lu xd +69.57
1993-08-13T01 Lu +d +22.15
1993-08-17T19 Lu c +144.92
1993-08-19T03 Lu v +165.00
1993-08-19T07 Lu p 0.002409
1993-08-19T19 Sa V +326.96
1993-08-19T22 Sa o +326.95
1993-08-20T01 Sa p 8.800
1993-08-23T11 Me v +144.38
1993-08-24T14
** 
B +142.81
1993-08-24T22 Lu xa +248.41
1993-08-25T16 Lu d −22.05
1993-08-29T12 Me o +156.32
1993-09-01T02 Lu o +338.66
1993-09-02T04 Ve xd +126.58
1993-09-03T16 Lu a 0.002715
1993-09-04T11 Lu V +19.03
1993-09-04T16 Me a 1.381
1993-09-05T20
** 
S +170.64
1993-09-08T11 Lu xd +66.61
1993-09-09T09 Lu +d +21.90
1993-09-16T03 Lu c +173.28
1993-09-16T11 Lu v +178.41
1993-09-16T14 Lu p 0.002389
1993-09-18T05 Me xa +191.09
1993-09-21T00 Lu xa +245.52
1993-09-21T04
** 
B +109.75
1993-09-21T23 Lu d −21.80
1993-09-24T22 Ur d −22.67
1993-09-27T08 Ur Pg +288.22
1993-09-30T00 Ne Pg +288.37
1993-09-30T18 Lu o +83.57
1993-09-30T21 Lu a 0.002717
1993-10-01T13 Lu V +16.75
1993-10-03T08 Ma xa +214.25
1993-10-04T10
** 
S +139.58
1993-10-05T12 Lu xd +64.12
1993-10-06T16 Lu +d +21.67
1993-10-07T04 Ne d −21.53
1993-10-13T23 Me e +24.85
1993-10-14T22 Lu v +193.61
1993-10-15T01 Lu p 0.002388
1993-10-15T11 Lu c +202.13
1993-10-16T20 Ju a 6.447
1993-10-18T06 Lu xa +243.56
1993-10-18T10 Ju c +205.06
1993-10-18T23 Ju v +205.18
1993-10-19T00
** 
B +86.97
1993-10-19T07 Lu d −21.61
1993-10-24T05 Me d −21.31
1993-10-25T20 Sa d −15.06
1993-10-25T22 Me Rg +232.51
1993-10-27T22 Lu V +6.57
1993-10-28T00 Lu a 0.002715
1993-10-28T01 Sa Pg +323.63
1993-10-30T12 Lu o +37.13
1993-11-01T16 Lu xd +63.01
1993-11-01T21
** 
S +122.43
1993-11-02T21 Lu +d +21.55
1993-11-05T03 Me p 0.6732
1993-11-05T20 Me V +224.11
1993-11-06T03 Me c +223.73
1993-11-06T21 Me xd +222.75
1993-11-12T09 Lu v +209.16
1993-11-12T11 Lu p 0.002407
1993-11-13T21 Lu c +231.51
1993-11-14T16 Lu xa +243.00
1993-11-15T05 Me Pg +216.53
1993-11-15T14
** 
B +75.81
1993-11-15T17 Lu d −21.53
1993-11-16T15 Me +d −11.61
1993-11-17T11 Pl a 30.71
1993-11-17T11 Pl v +235.42
1993-11-17T11 Pl o +235.42
1993-11-17T15 Ma a 2.453
1993-11-22T17 Me e −19.61
1993-11-24T11 Lu V +9.15
1993-11-24T12 Lu a 0.002709
1993-11-28T22 Lu xd +63.02
1993-11-29T06 Lu o +67.05
1993-11-29T18
** 
S +113.01
1993-11-30T03 Lu +d +21.53
1993-12-10T13 Lu p 0.002442
1993-12-10T14 Lu v +221.17
1993-12-12T02 Lu xa +243.04
1993-12-13T03 Lu d −21.54
1993-12-13T09 Lu c +261.42
1993-12-13T22
** 
B +62.05
1993-12-15T04 Me xa +252.41
1993-12-17T15 Ve v +258.42
1993-12-21T19 Ma d −24.18
1993-12-22T07 Lu a 0.002704
1993-12-22T10 Lu V +16.65
1993-12-22T17 Ve xa +264.85
1993-12-26T06 Lu xd +62.86
1993-12-27T02 Ma c +275.37
1993-12-27T11 Lu +d +21.53
1993-12-28T16
** 
S +105.88
1993-12-28T23 Lu o +97.23
1993-12-30T02 Ve d −23.67
1993-12-30T05 Me a 1.443
1993-12-30T11 Me d −24.82
1993-12-31T01
** 
b +68.47
1993-12-31T11 Ve V +275.83[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1993.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07