AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1990

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1990


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1990] [Q 1990]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1990-01-02T10 Ne v +282.08
1990-01-02T15 Ne a 31.19
1990-01-02T17 Ne c +282.09
1990-01-06T12 Sa v +286.26
1990-01-06T15 Sa a 11.01
1990-01-06T21 Sa c +286.30
1990-01-07T02 Pl d −2.25
1990-01-07T18 Lu p 0.002453
1990-01-07T21 Lu v +63.23
1990-01-09T01 Me c +288.54
1990-01-09T06 Lu +d +27.45
1990-01-09T08 Me V +288.19
1990-01-09T23 Me p 0.6694
1990-01-09T23
** 
S +136.15
1990-01-10T04 Me +d −19.31
1990-01-11T05 Lu o +110.69
1990-01-13T02 Lu xd +136.51
1990-01-18T02 Ve p 0.2673
1990-01-18T16 Ve V +298.73
1990-01-18T22 Ve c +298.58
1990-01-19T11 Lu V +215.75
1990-01-19T16 Lu a 0.002704
1990-01-20T04 Me Pg +279.69
1990-01-23T09 Lu d −27.48
1990-01-24T12
** 
B +91.60
1990-01-26T14 Ve +d −14.22
1990-01-26T19 Lu c +306.59
1990-01-27T12 Lu xa +316.45
1990-02-01T03 Me e −25.13
1990-02-01T18 Ma d −23.82
1990-02-02T03 Lu p 0.002474
1990-02-02T05 Lu v +36.01
1990-02-03T13 Me d −21.55
1990-02-05T13 Lu +d +27.49
1990-02-06T16 Me xa +293.13
1990-02-06T20
** 
S +133.77
1990-02-08T09 Ve Pg +290.92
1990-02-09T11 Lu xd +136.50
1990-02-09T19 Lu o +140.78
1990-02-16T13 Lu a 0.002704
1990-02-16T16 Lu V +225.58
1990-02-19T01 Pl Rg +227.79
1990-02-19T18 Lu d −27.49
1990-02-19T19 Ju xd +90.85
1990-02-21T07
** 
B +94.52
1990-02-23T22 Lu xa +316.47
1990-02-24T18 Ju Pg +90.80
1990-02-25T08 Lu c +336.52
1990-02-28T08 Lu v +19.50
1990-02-28T08 Lu p 0.002445
1990-03-01T05 Ve d −15.56
1990-03-02T12
** 
b +113.26
1990-03-04T19 Lu +d +27.44
1990-03-07T10
** 
S +142.37
1990-03-08T18 Lu xd +136.29
1990-03-11T11 Lu o +170.63
1990-03-12T21 Me a 1.367
1990-03-16T07 Lu a 0.002709
1990-03-16T17 Lu V +234.40
1990-03-19T02 Lu d −27.35
1990-03-19T12 Me o +179.02
1990-03-21T06
** 
B +109.29
1990-03-23T06 Lu xa +315.61
1990-03-25T00 Me v +10.08
1990-03-26T19 Lu c +69.17
1990-03-27T22 Ju +d +23.49
1990-03-28T08 Lu p 0.002410
1990-03-28T08 Lu v +28.68
1990-03-28T08 Me xd +16.84
1990-03-30T15 Ve e −46.46
1990-04-01T01 Lu +d +27.26
1990-04-04T21 Lu xd +134.80
1990-04-05T01
** 
S +165.57
1990-04-07T04 Ur +d −23.39
1990-04-10T03 Lu o +200.02
1990-04-12T19 Lu a 0.002714
1990-04-13T11 Lu V +239.91
1990-04-13T12 Me e +19.42
1990-04-13T19 Ur Rg +279.59
1990-04-14T13 Ve xa +338.54
1990-04-14T22
** 
s +122.49
1990-04-15T09 Lu d −27.13
1990-04-16T07 Ne Rg +284.57
1990-04-19T00
** 
B +130.41
1990-04-19T11 Lu xa +313.20
1990-04-19T23 Ma v +329.28
1990-04-21T06 Me +d +19.77
1990-04-21T14 Ne +d −21.78
1990-04-23T06 Me Rg +47.52
1990-04-25T04 Lu c +34.74
1990-04-25T16 Lu v +42.15
1990-04-25T16 Lu p 0.002390
1990-04-28T08 Lu +d +27.05
1990-05-01T08 Sa +d −20.91
1990-05-01T21 Lu xd +132.02
1990-05-02T16
** 
S +182.38
1990-05-03T23 Me c +43.27
1990-05-04T14 Me V +42.88
1990-05-04T21 Sa Rg +295.34
1990-05-05T15 Me xa +42.21
1990-05-06T10 Me p 0.5577
1990-05-07T02 Pl V +226.40
1990-05-07T12 Pl c +226.39
1990-05-07T23 Pl p 28.69
1990-05-09T19 Lu o +228.89
1990-05-10T00 Lu a 0.002717
1990-05-10T08 Lu V +235.20
1990-05-12T15 Lu d −26.95
1990-05-16T13 Lu xa +310.22
1990-05-17T01 Me Pg +37.91
1990-05-17T02
** 
B +138.94
1990-05-19T05
** 
b +112.32
1990-05-21T00 Me d +11.19
1990-05-24T01 Lu v +56.37
1990-05-24T02 Lu p 0.002389
1990-05-24T11 Lu c +63.05
1990-05-25T18 Lu +d +26.91
1990-05-29T00 Lu xd +129.22
1990-05-31T05 Me e −24.44
1990-05-31T07
** 
S +203.91
1990-06-05T20 Lu V +226.64
1990-06-06T04 Lu a 0.002715
1990-06-08T11 Lu o +257.38
1990-06-08T20 Lu d −26.89
1990-06-11T05 Pl +d −1.25
1990-06-12T14 Lu xa +308.06
1990-06-13T03
** 
B +166.75
1990-06-21T08 Lu v +69.58
1990-06-21T10 Lu p 0.002406
1990-06-22T04 Lu +d +26.90
1990-06-22T18 Lu c +91.08
1990-06-24T08 Me xd +82.53
1990-06-25T07 Lu xd +127.60
1990-06-28T02
** 
S +302.65
1990-06-29T01 Ur p 18.40
1990-06-29T06 Ur V +277.61
1990-06-29T14 Ur o +277.59
1990-07-01T04 Me v +97.24
1990-07-01T10 Me +d +24.36
1990-07-02T11 Me o +100.09
1990-07-03T10 Lu V +230.10
1990-07-03T16 Lu a 0.002710
1990-07-04T06 Me a 1.329
1990-07-05T07 Ne V +283.19
1990-07-05T11 Ne o +283.18
1990-07-05T12 Ne p 29.19
1990-07-06T02 Lu d −26.92
1990-07-08T01 Lu o +285.66
1990-07-09T00
** 
B +217.68
1990-07-09T18 Lu xa +307.26
1990-07-14T17 Sa o +292.01
1990-07-14T20 Ju v +112.41
1990-07-14T22 Sa p 8.994
1990-07-15T01 Sa V +291.99
1990-07-15T05 Ju c +112.49
1990-07-16T19 Ju a 6.238
1990-07-18T20
** 
S +260.33
1990-07-19T08 Lu v +79.17
1990-07-19T11 Lu p 0.002437
1990-07-19T13 Lu +d +26.94
1990-07-22T02 Lu c +119.05
1990-07-22T16 Lu xd +127.23
1990-07-24T07 Ve +d +22.78
1990-07-25T20 Pl Pg +224.97
1990-07-31T08 Lu V +237.06
1990-07-31T08 Lu a 0.002704
1990-07-31T15
** 
B +199.56
1990-08-01T15 Me xa +154.42
1990-08-02T09 Lu d −26.95
1990-08-05T16 Ve xd +109.99
1990-08-06T02 Lu xa +307.29
1990-08-06T14 Lu o +313.85
1990-08-11T14 Me e +27.36
1990-08-12T03
** 
S +264.10
1990-08-15T03 Lu v +71.97
1990-08-15T09 Lu p 0.002467
1990-08-15T20 Lu +d +26.94
1990-08-16T10
** 
s +153.84
1990-08-19T01 Lu xd +127.30
1990-08-20T12 Lu c +147.26
1990-08-25T13 Me Rg +173.56
1990-08-26T13
** 
B +168.99
1990-08-27T17 Me d −1.29
1990-08-28T02 Lu a 0.002702
1990-08-28T08 Lu V +245.04
1990-08-29T17 Lu d −26.89
1990-09-02T10 Lu xa +307.03
1990-09-04T03 Sa xa +288.99
1990-09-05T01 Lu o +342.28
1990-09-05T09 Me p 0.6302
1990-09-07T09 Me V +166.01
1990-09-08T03 Me c +165.25
1990-09-08T06
** 
S +223.08
1990-09-09T01 Lu v +38.95
1990-09-09T11 Lu p 0.002462
1990-09-10T23 Ur d −23.65
1990-09-12T01 Lu +d +26.82
1990-09-14T16 Ur Pg +275.60
1990-09-15T07 Lu xd +126.53
1990-09-17T01
** 
b +143.49
1990-09-17T11 Me Pg +159.59
1990-09-19T00 Lu c +175.82
1990-09-20T07 Me xd +160.23
1990-09-21T11 Me +d +7.79
1990-09-22T23
** 
B +154.86
1990-09-23T03 Sa Pg +288.70
1990-09-23T14 Ne Pg +281.79
1990-09-24T02 Me e −17.83
1990-09-24T21 Lu a 0.002706
1990-09-25T08 Lu V +253.39
1990-09-26T01 Lu d −26.71
1990-09-28T18 Sa d −22.16
1990-09-29T16 Lu xa +305.43
1990-10-04T11 Lu o +11.02
1990-10-06T02
** 
S +193.93
1990-10-06T12 Ne d −22.09
1990-10-06T13 Lu v +41.29
1990-10-06T18 Lu p 0.002428
1990-10-09T07 Lu +d +26.60
1990-10-10T02 Me v +187.65
1990-10-12T09 Lu xd +124.38
1990-10-18T15 Lu c +205.00
1990-10-20T19 Ma Rg +74.56
1990-10-21T14
** 
B +133.93
1990-10-22T12 Me o +209.05
1990-10-22T15 Lu a 0.002713
1990-10-23T08 Lu V +261.29
1990-10-23T08 Lu d −26.47
1990-10-26T19 Lu xa +302.56
1990-10-28T14 Me xa +219.06
1990-10-28T19 Me a 1.437
1990-10-29T18 Ma xd +73.96
1990-10-30T05 Ve a 1.715
1990-11-01T11 Ve o +218.78
1990-11-02T21 Lu o +40.24
1990-11-03T18 Lu v +53.39
1990-11-03T23 Lu p 0.002397
1990-11-04T06
** 
S +174.64
1990-11-05T15 Lu +d +26.38
1990-11-08T09 Lu xd +121.31
1990-11-09T17 Pl a 30.62
1990-11-10T12 Pl o +227.72
1990-11-10T17 Pl v +227.73
1990-11-16T00 Ma +d +22.78
1990-11-17T09 Lu c +234.75
1990-11-19T02 Lu a 0.002717
1990-11-19T06
** 
B +125.69
1990-11-19T14 Lu d −26.31
1990-11-20T00 Lu V +265.85
1990-11-20T03 Ma p 0.5169
1990-11-22T19 Ve v +245.53
1990-11-22T20 Lu xa +299.67
1990-11-25T03 Ma V +66.36
1990-11-25T05 Ve xa +248.59
1990-11-26T13 Ju d +17.28
1990-11-27T20 Ma o +65.34
1990-11-28T23
** 
s +189.44
1990-11-30T04 Ju Rg +133.59
1990-11-30T16 Me d −25.86
1990-12-02T06 Lu v +69.23
1990-12-02T07 Lu o +69.89
1990-12-02T10 Lu p 0.002383
1990-12-03T00 Ve V +258.36
1990-12-03T01 Lu +d +26.29
1990-12-03T09
** 
S +169.79
1990-12-05T14 Lu xd +118.89
1990-12-06T10 Me e +21.00
1990-12-12T10 Ve v +270.18
1990-12-14T20 Me Rg +280.01
1990-12-15T06 Ve d −24.16
1990-12-16T03 Lu a 0.002718
1990-12-16T12 Lu V +256.94
1990-12-16T19 Lu d −26.28
1990-12-17T04 Lu c +264.98
1990-12-17T06 Me xd +279.46
1990-12-18T00
** 
B +124.02
1990-12-19T23 Lu xa +298.17
1990-12-21T12
** 
b +182.10
1990-12-24T07 Me c +272.22
1990-12-24T10 Me V +272.06
1990-12-24T16 Me p 0.6757
1990-12-29T03 Ma d +21.93
1990-12-30T12 Lu +d +26.30
1990-12-30T20 Lu v +86.17
1990-12-30T23 Lu p 0.002391
1990-12-31T13 Ur v +279.71
1990-12-31T15 Ur c +279.71
1990-12-31T16
** 
S +170.99
1990-12-31T18 Lu o +99.85
1990-12-31T22 Me +d −20.17
1991-01-01T05 Ur a 20.43[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1990.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07