AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1989

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1989


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1989] [Q 1989]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1989-01-04T20 Pl d −1.27
1989-01-06T06 Lu d −28.18
1989-01-07T19 Lu c +287.47
1989-01-08T00
** 
B +113.08
1989-01-09T04 Me e +19.10
1989-01-10T14 Lu v +327.49
1989-01-10T23 Lu p 0.002449
1989-01-11T03 Lu xa +335.66
1989-01-12T12 Me xd +310.74
1989-01-14T10 Ve d −23.11
1989-01-14T21 Ju d +18.47
1989-01-16T01 Me Rg +311.89
1989-01-19T02 Lu +d +28.23
1989-01-20T03 Ve xa +281.77
1989-01-20T05 Ju Pg +56.09
1989-01-21T10 Me +d −15.45
1989-01-21T11
** 
S +156.78
1989-01-21T21 Lu o +121.83
1989-01-23T03
** 
b +123.83
1989-01-24T14 Lu xd +155.04
1989-01-25T00 Me c +305.00
1989-01-25T10 Me V +304.47
1989-01-26T11 Me p 0.6593
1989-01-26T23 Lu a 0.002708
1989-01-27T02 Lu V +184.49
1989-01-31T01 Ve v +295.46
1989-02-02T15 Lu d −28.29
1989-02-03T14
** 
s +124.99
1989-02-04T17
** 
B +115.23
1989-02-05T20 Me Pg +295.98
1989-02-06T07 Lu c +317.50
1989-02-07T11 Lu xa +334.87
1989-02-07T20 Lu v +340.04
1989-02-07T22 Lu p 0.002413
1989-02-15T08 Lu +d +28.32
1989-02-15T08 Me d −19.29
1989-02-16T05 Pl Rg +225.18
1989-02-18T14
** 
S +163.39
1989-02-18T16 Me e −26.42
1989-02-19T19 Me xa +304.76
1989-02-20T15 Lu o +151.98
1989-02-20T21 Lu xd +154.84
1989-02-23T14 Lu a 0.002714
1989-02-23T15 Lu V +187.80
1989-03-02T00 Lu d −28.32
1989-03-04T19
** 
B +125.56
1989-03-06T22 Lu xa +334.87
1989-03-07T18 Lu c +347.15
1989-03-08T07 Lu p 0.002390
1989-03-08T10 Lu v +357.16
1989-03-14T13 Lu +d +28.28
1989-03-19T16
** 
S +183.04
1989-03-20T03 Lu xd +154.86
1989-03-22T07 Lu V +180.54
1989-03-22T09 Lu o +181.74
1989-03-22T18 Lu a 0.002716
1989-03-29T08 Lu d −28.21
1989-03-29T18 Ur +d −23.58
1989-03-30T19 Me a 1.349
1989-04-02T01
** 
B +148.42
1989-04-03T08 Lu xa +334.37
1989-04-04T11 Ve o +14.58
1989-04-04T11 Me o +14.64
1989-04-05T19 Lu p 0.002388
1989-04-06T00 Lu v +14.18
1989-04-06T03 Lu c +16.32
1989-04-08T05
** 
b +108.44
1989-04-08T13 Ve a 1.726
1989-04-09T00 Me v +24.01
1989-04-09T05 Ur Rg +275.33
1989-04-10T11 Me xd +27.06
1989-04-10T21 Lu +d +28.14
1989-04-13T19 Ne Rg +282.38
1989-04-16T07 Lu xd +153.74
1989-04-18T02
** 
S +235.17
1989-04-18T03 Lu V +175.73
1989-04-18T21 Lu a 0.002715
1989-04-20T16 Ne +d −21.94
1989-04-21T03 Lu o +210.99
1989-04-21T16 Sa +d −22.04
1989-04-22T22 Sa Rg +283.93
1989-04-25T13 Lu d −28.03
1989-04-29T00 Ma +d +24.81
1989-04-30T14 Lu xa +332.40
1989-05-01T00
** 
B +188.16
1989-05-01T02 Me e +20.60
1989-05-04T04 Lu p 0.002405
1989-05-04T09 Pl V +223.79
1989-05-04T10 Lu v +29.17
1989-05-04T12 Pl c +223.79
1989-05-05T04 Pl p 28.69
1989-05-05T11 Lu c +44.95
1989-05-06T13 Me +d +23.60
1989-05-08T06 Lu +d +27.97
1989-05-12T11 Me Rg +66.85
1989-05-13T06 Ve xd +62.49
1989-05-13T09 Lu xd +151.27
1989-05-15T19 Lu V +180.00
1989-05-16T09 Lu a 0.002710
1989-05-16T19
** 
S +289.18
1989-05-18T18 Me xa +65.38
1989-05-20T18 Lu o +239.71
1989-05-22T18 Lu d −27.88
1989-05-23T21 Me c +62.71
1989-05-24T03 Me V +62.57
1989-05-24T20 Me p 0.5496
1989-05-27T15 Lu xa +329.54
1989-05-29T21
** 
B +221.20
1989-06-01T04 Lu p 0.002436
1989-06-01T13 Lu v +40.11
1989-06-03T19 Lu c +73.23
1989-06-04T16 Lu +d +27.84
1989-06-05T08 Me Pg +58.15
1989-06-07T01 Ju v +77.98
1989-06-07T12 Me d +15.83
1989-06-07T16 Ve +d +24.38
1989-06-08T09
** 
S +233.66
1989-06-09T09 Ju c +78.52
1989-06-09T11 Pl +d −0.22
1989-06-09T11 Lu xd +148.36
1989-06-11T13 Ju a 6.096
1989-06-12T16 Lu V +186.94
1989-06-13T02 Lu a 0.002704
1989-06-15T00
** 
B +229.29
1989-06-18T18 Me e −22.73
1989-06-19T00 Lu d −27.84
1989-06-19T06 Lu o +267.99
1989-06-23T16 Lu xa +327.13
1989-06-24T11 Ur p 18.33
1989-06-24T21 Ur o +273.34
1989-06-25T04 Ur V +273.33
1989-06-25T07
** 
s +126.95
1989-06-25T19
** 
S +289.21
1989-06-28T03 Lu p 0.002466
1989-06-28T20 Lu v +39.72
1989-07-02T00 Lu +d +27.86
1989-07-02T12 Sa o +280.62
1989-07-02T14 Sa V +280.61
1989-07-02T17 Sa p 9.021
1989-07-02T22 Ne o +281.00
1989-07-02T23 Ne V +280.99
1989-07-03T01 Ne p 29.20
1989-07-03T05 Lu c +101.26
1989-07-06T16 Lu xd +146.37
1989-07-07T11 Me xd +92.79
1989-07-10T15 Lu V +194.41
1989-07-10T20 Lu a 0.002702
1989-07-11T03 Me +d +23.70
1989-07-12T14
** 
B +173.76
1989-07-15T18 Me v +110.14
1989-07-16T08 Lu d −27.89
1989-07-18T12 Me o +116.03
1989-07-18T17 Lu o +296.04
1989-07-20T21 Lu xa +325.93
1989-07-21T02 Me a 1.339
1989-07-22T22 Pl Pg +222.36
1989-07-23T07 Lu p 0.002463
1989-07-23T11 Lu v +2.66
1989-07-23T14
** 
S +207.69
1989-07-29T06 Lu +d +27.93
1989-08-01T16 Lu c +129.36
1989-08-02T23 Lu xd +145.76
1989-08-03T09 Ju +d +23.10
1989-08-07T14 Lu V +201.87
1989-08-07T15 Lu a 0.002705
1989-08-09T11
** 
B +133.78
1989-08-12T17 Lu d −27.96
1989-08-14T18 Me xa +165.32
1989-08-17T03 Lu o +324.20
1989-08-17T05 Lu xa +325.84
1989-08-19T12 Lu p 0.002430
1989-08-19T14 Lu v +0.28
1989-08-21T10
** 
S +166.76
1989-08-25T12 Lu +d +27.95
1989-08-29T03 Me e +27.18
1989-08-30T06 Lu xd +145.85
1989-08-31T05 Lu c +157.82
1989-09-01T10 Ur d −23.71
1989-09-01T20 Ve xa +197.49
1989-09-04T08 Lu a 0.002712
1989-09-04T11 Lu V +208.31
1989-09-06T05
** 
B +112.73
1989-09-08T15
** 
b +119.11
1989-09-09T02 Lu d −27.92
1989-09-09T23 Ur Pg +271.33
1989-09-11T06 Sa Pg +277.30
1989-09-11T20 Me Rg +190.56
1989-09-12T21 Me d −7.88
1989-09-13T15 Lu xa +325.70
1989-09-14T21 Ma a 2.651
1989-09-15T11 Lu o +175.43
1989-09-16T15 Lu p 0.002400
1989-09-16T18 Lu v +11.73
1989-09-18T23
** 
S +151.61
1989-09-21T03 Ne Pg +279.61
1989-09-21T18 Lu +d +27.87
1989-09-22T15 Me p 0.6468
1989-09-24T06 Me V +182.53
1989-09-24T22 Me c +181.83
1989-09-26T11 Lu xd +145.43
1989-09-29T19 Ma c +186.62
1989-09-29T21 Lu c +186.75
1989-10-01T19 Lu a 0.002717
1989-10-01T20 Lu V +210.01
1989-10-02T20 Sa d −22.78
1989-10-03T10 Me xd +175.79
1989-10-03T14
** 
B +109.14
1989-10-03T23 Me Pg +175.74
1989-10-06T09 Lu d −27.76
1989-10-07T00 Me +d +2.24
1989-10-07T11 Ne d −22.20
1989-10-10T09 Me e −17.94
1989-10-11T00 Lu xa +324.50
1989-10-14T20
** 
s +126.74
1989-10-14T20 Lu o +21.47
1989-10-15T01 Lu p 0.002384
1989-10-15T04 Lu v +26.56
1989-10-16T19
** 
S +147.12
1989-10-19T01 Lu +d +27.69
1989-10-23T13 Lu xd +143.59
1989-10-24T04 Ju d +22.75
1989-10-26T16
** 
b +126.52
1989-10-26T19 Me v +203.66
1989-10-28T04 Lu V +198.74
1989-10-28T22 Lu a 0.002718
1989-10-28T23 Ju Rg +100.87
1989-10-29T15 Lu c +216.20
1989-11-01T09
** 
B +98.84
1989-11-02T15 Lu d −27.56
1989-11-06T16 Pl a 30.61
1989-11-07T01 Ve d −26.94
1989-11-07T03 Lu xa +321.83
1989-11-07T05 Pl v +225.10
1989-11-07T11 Pl o +225.11
1989-11-08T14 Ve e +47.05
1989-11-10T11 Me o +227.91
1989-11-10T17 Me xa +228.27
1989-11-12T13 Lu p 0.002390
1989-11-12T15 Lu v +41.78
1989-11-13T05 Lu o +50.84
1989-11-14T13
** 
S +138.18
1989-11-15T03 Me a 1.448
1989-11-15T10 Lu +d +27.50
1989-11-19T14 Lu xd +140.52
1989-11-24T09 Lu V +198.52
1989-11-25T04 Lu a 0.002715
1989-11-28T09 Lu c +246.14
1989-11-29T14
** 
B +95.29
1989-11-29T19 Lu d −27.42
1989-12-04T04 Lu xa +318.75
1989-12-07T11
** 
s +128.70
1989-12-08T19 Me d −25.71
1989-12-10T22 Lu p 0.002415
1989-12-11T00 Lu v +55.76
1989-12-12T16 Lu o +80.66
1989-12-12T21 Lu +d +27.41
1989-12-13T06
** 
S +138.28
1989-12-16T18 Lu xd +137.78
1989-12-22T08 Lu V +206.11
1989-12-22T19 Lu a 0.002709
1989-12-23T10 Me e +19.94
1989-12-23T23 Ve xd +305.85
1989-12-26T08 Ju p 4.165
1989-12-27T01 Lu d −27.42
1989-12-27T06 Ur v +275.47
1989-12-27T06 Ur c +275.47
1989-12-27T08 Ju V +95.84
1989-12-27T14 Ju o +95.81
1989-12-27T18 Ur a 20.36
1989-12-28T02
** 
B +96.81
1989-12-28T03 Lu c +276.35
1989-12-29T08 Ve Rg +306.42
1989-12-29T11 Ma xa +247.87
1989-12-30T09 Me xd +295.84
1989-12-30T23 Me Rg +295.89
1989-12-31T06 Lu xa +316.86[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1989.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07