AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1988

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1988


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1988] [Q 1988]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1988-01-02T23 Lu +d +28.44
1988-01-03T12 Pl d −0.29
1988-01-03T20
** 
S +127.95
1988-01-04T01 Lu o +102.90
1988-01-07T05 Lu a 0.002714
1988-01-08T00 Lu V +149.76
1988-01-09T16 Me v +299.09
1988-01-10T03 Lu xd +175.30
1988-01-11T19
** 
b +99.63
1988-01-17T06 Lu d −28.49
1988-01-17T23
** 
B +91.08
1988-01-19T05 Lu c +298.35
1988-01-19T15 Lu v +304.96
1988-01-19T21 Lu p 0.002390
1988-01-22T23 Lu xa +354.34
1988-01-26T15 Me xd +324.37
1988-01-26T16 Me e +18.49
1988-01-30T04 Lu +d +28.55
1988-02-01T07
** 
S +139.43
1988-02-02T06 Me Rg +328.07
1988-02-02T20 Lu o +133.25
1988-02-03T10 Lu a 0.002717
1988-02-04T03 Lu V +148.22
1988-02-05T23 Me +d −9.93
1988-02-06T06 Lu xd +173.43
1988-02-09T11 Sa d −22.33
1988-02-11T04 Me c +321.66
1988-02-11T11 Ma xa +262.64
1988-02-11T18 Me V +320.98
1988-02-13T07 Me p 0.6451
1988-02-13T16 Lu d −28.64
1988-02-14T09 Pl Rg +222.58
1988-02-15T04
** 
B +99.66
1988-02-17T06 Lu v +322.08
1988-02-17T09 Lu p 0.002386
1988-02-17T15 Lu c +328.22
1988-02-18T21 Ve xd +11.02
1988-02-19T07 Lu xa +353.17
1988-02-23T17 Me Pg +312.68
1988-02-26T10 Lu +d +28.68
1988-02-27T02 Ma d −23.64
1988-02-29T00
** 
S +146.63
1988-03-01T11 Lu a 0.002716
1988-03-01T13 Lu V +138.14
1988-03-01T22 Me d −15.72
1988-03-03T16 Lu o +163.31
1988-03-04T11 Lu xd +173.06
1988-03-04T22 Me xa +317.48
1988-03-08T04 Me e −27.35
1988-03-12T00 Lu d −28.70
1988-03-13T14
** 
B +111.81
1988-03-13T20 Ma v +283.79
1988-03-16T20 Lu v +338.98
1988-03-16T20 Lu p 0.002403
1988-03-17T18 Lu xa +353.09
1988-03-18T02 Lu c +326.76
1988-03-24T17 Lu +d +28.69
1988-03-28T09
** 
S +166.18
1988-03-28T22 Lu V +139.51
1988-03-29T00 Lu a 0.002710
1988-03-31T18 Lu xd +173.12
1988-04-02T09 Lu o +192.84
1988-04-02T19 Ve e +45.84
1988-04-04T17 Ur Rg +271.05
1988-04-08T05 Lu d −28.64
1988-04-10T03
** 
B +133.76
1988-04-11T00 Sa Rg +272.55
1988-04-11T09 Ne Rg +280.19
1988-04-13T22 Lu p 0.002435
1988-04-14T03 Lu v +352.56
1988-04-14T04 Lu xa +352.90
1988-04-16T12 Lu c +26.73
1988-04-17T07 Me a 1.336
1988-04-20T09 Ne +d −22.07
1988-04-20T11 Me o +30.48
1988-04-21T01 Lu +d +28.58
1988-04-23T14 Me xd +37.10
1988-04-23T20 Me v +37.62
1988-04-25T12
** 
S +203.33
1988-04-25T18 Lu V +145.81
1988-04-25T18 Lu a 0.002704
1988-04-26T14 Sa +d −22.26
1988-04-28T00 Lu xd +172.34
1988-04-30T23 Ju v +42.21
1988-05-01T08 Pl V +221.18
1988-05-01T12 Pl c +221.18
1988-05-01T23 Lu o +221.82
1988-05-02T08 Pl p 28.70
1988-05-02T21 Ju c +42.67
1988-05-04T23 Ju a 5.986
1988-05-05T11 Lu d −28.49
1988-05-06T03 Ve +d +27.74
1988-05-07T15
** 
B +164.55
1988-05-10T21 Lu p 0.002467
1988-05-11T06 Lu v +349.88
1988-05-11T08 Lu xa +351.43
1988-05-15T22 Lu c +55.29
1988-05-18T10 Lu +d +28.44
1988-05-18T20 Me +d +25.34
1988-05-19T04 Me e +22.10
1988-05-22T00
** 
S +246.33
1988-05-22T13 Ve Rg +90.45
1988-05-23T00
** 
s +151.89
1988-05-23T13 Lu a 0.002701
1988-05-23T16 Lu V +152.83
1988-05-25T04 Lu xd +170.19
1988-05-31T10 Lu o +250.22
1988-05-31T21 Me xa +86.78
1988-05-31T22 Me Rg +86.78
1988-06-01T17 Lu d −28.38
1988-06-04T05 Lu v +303.39
1988-06-04T21
** 
B +179.15
1988-06-05T00 Lu p 0.002463
1988-06-07T09 Lu xa +348.80
1988-06-07T17 Pl +d +0.80
1988-06-09T10 Ve xa +84.40
1988-06-11T21 Ur d −23.65
1988-06-12T08 Me p 0.5511
1988-06-12T22 Ve p 0.2892
1988-06-12T23 Ve V +82.22
1988-06-12T23 Me V +82.46
1988-06-12T23 Ve c +82.20
1988-06-13T03 Me c +82.36
1988-06-14T09 Lu c +83.52
1988-06-14T17 Lu +d +28.35
1988-06-19T02
** 
S +256.40
1988-06-19T18 Ur p 18.26
1988-06-19T21 Ur V +269.06
1988-06-20T03 Ur o +269.05
1988-06-20T04 Sa V +269.27
1988-06-20T07 Lu a 0.002704
1988-06-20T09 Sa o +269.25
1988-06-20T12 Sa p 9.028
1988-06-20T14 Lu V +159.62
1988-06-21T06 Lu xd +167.28
1988-06-23T17 Me d +18.41
1988-06-24T22 Me Pg +78.15
1988-06-29T02 Lu d −28.37
1988-06-29T19 Lu o +278.28
1988-06-30T09 Ne o +278.81
1988-06-30T11 Ne V +278.81
1988-06-30T13 Ne p 29.21
1988-07-01T13
** 
b +131.51
1988-07-01T19 Lu v +307.53
1988-07-02T05 Lu p 0.002431
1988-07-02T15
** 
B +179.77
1988-07-04T11 Lu xa +346.14
1988-07-04T14 Ve Pg +73.92
1988-07-06T23 Me e −21.16
1988-07-11T23 Ve d +17.76
1988-07-11T23 Lu +d +28.39
1988-07-13T21 Lu c +111.71
1988-07-16T14
** 
S +300.95
1988-07-17T23 Lu a 0.002711
1988-07-18T08 Lu xd +164.99
1988-07-18T09 Lu V +165.22
1988-07-19T22 Pl Pg +219.75
1988-07-20T13 Me xd +103.37
1988-07-20T22 Me +d +22.77
1988-07-26T11 Lu d −28.44
1988-07-28T06
** 
B +203.26
1988-07-29T03 Lu o +306.26
1988-07-30T02 Lu v +320.75
1988-07-30T08 Lu p 0.002402
1988-07-30T10 Me v +123.23
1988-07-31T16 Lu xa +344.44
1988-08-03T12 Me o +131.76
1988-08-07T06 Me a 1.352
1988-08-08T02
** 
S +304.85
1988-08-08T05 Lu +d +28.50
1988-08-12T12 Lu c +140.01
1988-08-14T11 Lu a 0.002716
1988-08-14T13 Lu xd +164.07
1988-08-14T19 Lu V +167.20
1988-08-19T16 Ve +d +19.67
1988-08-22T13
** 
B +186.35
1988-08-22T20 Lu d −28.56
1988-08-23T01 Ve e −45.77
1988-08-23T22 Ma +d −0.30
1988-08-26T14 Ma Rg +11.46
1988-08-27T10 Lu o +334.40
1988-08-27T15 Lu v +337.20
1988-08-27T16 Lu p 0.002387
1988-08-27T21 Me xa +175.61
1988-08-28T02 Lu xa +344.08
1988-08-30T08 Sa Pg +265.93
1988-09-02T10
** 
S +247.78
1988-09-04T10 Lu +d +28.57
1988-09-05T07 Ur Pg +267.04
1988-09-07T01 Ur +d −23.62
1988-09-10T13 Lu V +161.01
1988-09-10T15 Lu a 0.002717
1988-09-10T19 Lu xd +164.09
1988-09-11T04 Lu c +168.65
1988-09-15T15 Me e +26.53
1988-09-18T13
** 
B +160.76
1988-09-18T15 Ne Pg +277.42
1988-09-19T04 Lu d −28.55
1988-09-21T19 Ju +d +20.33
1988-09-22T03 Ma p 0.3931
1988-09-24T13 Lu xa +344.05
1988-09-24T13 Ju Rg +66.13
1988-09-25T03 Lu p 0.002391
1988-09-25T06 Lu v +354.81
1988-09-25T19 Lu o +76.04
1988-09-26T12 Ma V +5.71
1988-09-28T03 Ma o +5.23
1988-09-28T15
** 
s +256.42
1988-09-28T21 Me Rg +207.06
1988-09-28T22 Me d −13.89
1988-09-30T00
** 
S +208.44
1988-09-30T14 Ve xd +145.47
1988-10-01T17 Lu +d +28.51
1988-10-07T12 Lu V +157.44
1988-10-07T21 Lu a 0.002714
1988-10-08T01 Lu xd +163.92
1988-10-09T12 Me p 0.6599
1988-10-10T09 Ne d −22.29
1988-10-10T18 Me V +198.76
1988-10-10T21 Lu c +197.82
1988-10-11T06 Me c +198.17
1988-10-14T09 Ma d −2.68
1988-10-15T01
** 
B +148.44
1988-10-16T10 Lu d −28.42
1988-10-16T13 Me xd +192.91
1988-10-20T05 Me Pg +191.65
1988-10-21T21 Lu xa +343.23
1988-10-22T13 Me +d −3.40
1988-10-23T12 Lu p 0.002414
1988-10-23T19 Lu v +11.37
1988-10-25T04 Lu o +31.97
1988-10-26T19 Me e −18.36
1988-10-27T07
** 
S +191.77
1988-10-28T05 Ma Pg +359.88
1988-10-29T02 Lu +d +28.36
1988-11-03T18 Pl a 30.61
1988-11-04T03 Lu V +161.55
1988-11-04T05 Lu xd +162.43
1988-11-04T11 Lu a 0.002708
1988-11-04T11 Pl o +222.50
1988-11-05T00 Pl v +222.52
1988-11-09T14 Lu c +227.39
1988-11-12T15 Lu d −28.26
1988-11-12T17
** 
B +129.68
1988-11-13T21 Me v +221.61
1988-11-18T01 Lu xa +340.97
1988-11-20T10 Lu p 0.002450
1988-11-21T00 Lu v +23.62
1988-11-21T16 Ju p 4.034
1988-11-22T18 Ju V +61.09
1988-11-23T02 Ju o +61.04
1988-11-23T15 Lu o +61.58
1988-11-23T20 Me xa +237.53
1988-11-24T23
** 
S +166.41
1988-11-25T11 Lu +d +28.20
1988-11-30T05 Sa d −22.67
1988-12-01T07 Lu xd +159.53
1988-12-01T12 Me o +249.59
1988-12-02T02 Lu V +168.85
1988-12-02T06 Lu a 0.002703
1988-12-02T08 Me a 1.452
1988-12-05T13 Me V +256.00
1988-12-06T04 Ur d −23.66
1988-12-09T05 Lu c +257.35
1988-12-09T21 Lu d −28.15
1988-12-10T19
** 
B +115.73
1988-12-11T20 Ma xd +10.73
1988-12-15T01 Lu xa +337.92
1988-12-16T03 Lu p 0.002476
1988-12-16T21 Me d −25.42
1988-12-17T01 Lu v +6.30
1988-12-19T23 Me v +278.70
1988-12-22T17 Ur v +271.20
1988-12-22T19 Ur c +271.21
1988-12-22T20 Lu +d +28.15
1988-12-23T05 Lu o +91.61
1988-12-23T06 Ur a 20.30
1988-12-24T00
** 
S +156.38
1988-12-26T07 Sa a 11.03
1988-12-26T11 Sa c +274.95
1988-12-26T19 Sa v +274.99
1988-12-28T09 Lu xd +156.61
1988-12-30T03 Lu V +177.02
1988-12-30T03 Lu a 0.002703
1988-12-31T05 Ne a 31.20
1988-12-31T08 Ne c +279.90
1988-12-31T16 Ne v +279.91[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1988.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07