AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1987

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1987


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1987] [Q 1987]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1987-01-03T08 Me d −24.63
1987-01-06T22 Me a 1.437
1987-01-06T23 Lu xa +16.33
1987-01-09T08 Ma v +0.59
1987-01-12T10 Lu V +82.87
1987-01-12T11 Me o +291.62
1987-01-13T05 Lu a 0.002717
1987-01-13T06 Lu +d +28.27
1987-01-14T04
** 
S +132.09
1987-01-15T02 Lu o +114.41
1987-01-16T02 Ve e −46.86
1987-01-21T14 Lu xd +194.36
1987-01-24T20 Ma xd +11.42
1987-01-26T23 Me v +316.18
1987-01-27T03 Lu d −28.35
1987-01-27T18
** 
B +94.81
1987-01-28T11 Lu p 0.002399
1987-01-28T11 Lu v +292.57
1987-01-29T09
** 
b +98.71
1987-01-29T13 Lu c +309.12
1987-02-03T01 Lu xa +13.32
1987-02-08T18 Me xd +336.99
1987-02-09T02 Lu V +87.43
1987-02-09T12 Lu +d +28.42
1987-02-09T16 Lu a 0.002712
1987-02-11T12 Pl Rg +219.96
1987-02-11T20
** 
S +144.21
1987-02-11T22 Ve d −20.95
1987-02-12T02 Me e +18.15
1987-02-13T20 Lu o +144.65
1987-02-15T00
** 
s +99.71
1987-02-17T15 Lu xd +192.16
1987-02-18T16 Me Rg +344.50
1987-02-21T10 Me +d −3.46
1987-02-23T11 Lu d −28.51
1987-02-25T06
** 
B +105.27
1987-02-25T15 Lu p 0.002432
1987-02-25T15 Lu v +304.12
1987-02-27T17 Me c +338.59
1987-02-28T00 Lu c +338.89
1987-02-28T11 Me V +337.81
1987-03-02T09 Lu xa +11.71
1987-03-02T11 Me p 0.6271
1987-03-02T16
** 
b +98.23
1987-03-08T19 Lu +d +28.58
1987-03-09T04 Lu V +96.48
1987-03-09T10 Lu a 0.002706
1987-03-11T12
** 
S +149.93
1987-03-12T21 Me Pg +329.95
1987-03-15T13 Lu o +174.40
1987-03-16T20 Lu xd +191.49
1987-03-16T22 Sa d −21.58
1987-03-18T01 Ve xa +317.35
1987-03-19T00 Me d −10.86
1987-03-19T01 Me xa +331.73
1987-03-22T17 Lu d −28.62
1987-03-24T09
** 
B +114.30
1987-03-24T18 Lu p 0.002466
1987-03-24T19 Lu v +301.63
1987-03-26T15 Ju v +5.74
1987-03-26T17 Me e −27.77
1987-03-27T01 Ju c +5.84
1987-03-28T03 Ju a 5.953
1987-03-29T12 Lu c +8.31
1987-03-29T18 Lu xa +11.50
1987-03-31T03 Sa Rg +261.16
1987-04-01T02 Ur Rg +266.73
1987-04-05T03 Lu +d +28.63
1987-04-06T06 Lu a 0.002703
1987-04-06T07 Lu V +105.89
1987-04-09T06
** 
S +171.54
1987-04-09T21 Ne Rg +278.00
1987-04-13T05 Lu xd +191.58
1987-04-13T20 Ur d −23.54
1987-04-14T02 Lu o +203.65
1987-04-18T14 Lu v +267.01
1987-04-18T17 Lu p 0.002464
1987-04-18T22 Lu d −28.61
1987-04-20T23
** 
B +139.53
1987-04-22T06 Ne +d −22.16
1987-04-26T02 Lu xa +11.51
1987-04-28T01 Lu c +37.26
1987-04-29T09 Pl V +218.57
1987-04-29T12 Pl c +218.57
1987-04-30T13 Pl p 28.72
1987-05-02T11 Lu +d +28.56
1987-05-04T01 Lu a 0.002705
1987-05-04T09 Lu V +114.60
1987-05-05T07 Me a 1.327
1987-05-07T12 Me o +46.51
1987-05-07T17 Me xd +47.00
1987-05-07T23
** 
S +223.52
1987-05-09T12 Me v +50.93
1987-05-10T13 Lu xd +191.05
1987-05-13T12 Lu o +232.22
1987-05-15T21 Lu v +266.61
1987-05-15T22 Lu p 0.002431
1987-05-16T05 Lu d −28.50
1987-05-18T10
** 
B +183.86
1987-05-22T03 Ma +d +24.51
1987-05-23T06 Lu xa +10.47
1987-05-27T15 Lu c +65.82
1987-05-29T00 Me +d +25.66
1987-05-29T18 Lu +d +28.44
1987-05-31T17 Lu a 0.002711
1987-06-01T07 Lu V +122.06
1987-06-02T03
** 
S +271.39
1987-06-06T19 Lu xd +189.16
1987-06-06T20 Pl +d +1.82
1987-06-07T13 Me e +23.76
1987-06-09T01 Sa V +257.88
1987-06-09T05 Sa o +257.87
1987-06-09T09 Sa p 9.014
1987-06-11T20 Lu o +260.41
1987-06-12T00
** 
B +222.74
1987-06-12T14 Lu d −28.41
1987-06-12T23 Lu v +277.29
1987-06-13T01 Lu p 0.002401
1987-06-15T00 Me xa +105.40
1987-06-16T02 Ur p 18.20
1987-06-16T09 Ur o +264.73
1987-06-16T16 Ur V +264.72
1987-06-19T07 Lu xa +8.14
1987-06-20T15
** 
s +142.19
1987-06-21T03 Me Rg +106.81
1987-06-21T17
** 
S +265.60
1987-06-25T23 Lu +d +28.40
1987-06-26T05 Lu c +94.11
1987-06-28T03 Lu a 0.002717
1987-06-28T17 Ne V +276.62
1987-06-28T20 Ne o +276.62
1987-06-28T22 Lu V +126.28
1987-06-29T01 Ne p 29.22
1987-07-01T20 Me p 0.5617
1987-07-03T13
** 
b +141.62
1987-07-03T15 Me V +102.00
1987-07-03T22 Lu xd +186.32
1987-07-04T03 Me c +101.68
1987-07-05T14
** 
B +205.04
1987-07-07T09 Me d +18.28
1987-07-09T04 Ve xd +94.13
1987-07-09T10 Ve +d +23.38
1987-07-10T00 Lu d −28.43
1987-07-11T03 Lu o +288.34
1987-07-11T07 Lu v +290.79
1987-07-11T09 Lu p 0.002387
1987-07-15T07 Me Pg +97.40
1987-07-16T09 Lu xa +5.25
1987-07-16T22
** 
S +297.89
1987-07-18T01 Pl Pg +217.14
1987-07-23T04 Lu +d +28.47
1987-07-25T07 Lu a 0.002718
1987-07-25T15 Lu V +119.87
1987-07-25T16 Me e −19.85
1987-07-25T20 Lu c +122.37
1987-07-30T23 Lu xd +183.78
1987-07-31T19 Sa +d −21.10
1987-08-01T08 Me +d +21.34
1987-08-02T20
** 
B +171.70
1987-08-03T16 Me xd +114.39
1987-08-06T09 Lu d −28.54
1987-08-07T01
** 
s +145.81
1987-08-08T16 Lu v +304.89
1987-08-08T19 Lu p 0.002391
1987-08-09T10 Lu o +316.30
1987-08-10T09 Ma V +142.09
1987-08-12T14 Lu xa +3.12
1987-08-13T06
** 
S +209.54
1987-08-15T05 Me v +136.54
1987-08-16T12 Ju +d +10.03
1987-08-19T07 Sa Pg +254.53
1987-08-19T10 Lu +d +28.61
1987-08-19T20 Ju Rg +29.73
1987-08-20T01 Ve a 1.730
1987-08-20T12 Me o +147.24
1987-08-21T10 Lu V +114.11
1987-08-21T13 Lu a 0.002715
1987-08-23T12 Ve o +149.91
1987-08-23T12 Ma a 2.676
1987-08-24T11 Lu c +150.82
1987-08-25T07 Ma c +151.60
1987-08-25T19 Me a 1.370
1987-08-27T02 Lu xd +182.50
1987-08-30T19
** 
B +132.63
1987-09-01T02 Ur +d −23.40
1987-09-01T12 Ur Pg +262.72
1987-09-02T17 Lu d −28.68
1987-09-06T00 Lu v +318.53
1987-09-06T02 Lu p 0.002413
1987-09-07T18 Lu o +344.61
1987-09-08T23 Lu xa +2.37
1987-09-11T00 Me xa +185.47
1987-09-11T03
** 
S +165.15
1987-09-15T17 Lu +d +28.71
1987-09-17T04 Ne Pg +275.23
1987-09-18T00 Lu V +118.03
1987-09-18T03 Lu a 0.002709
1987-09-23T03 Lu c +179.55
1987-09-23T08 Lu xd +182.35
1987-09-27T19
** 
B +108.75
1987-09-29T23 Lu d −28.72
1987-10-03T23 Lu v +327.34
1987-10-04T00 Lu p 0.002447
1987-10-04T04 Me e +25.53
1987-10-06T09 Lu xa +2.40
1987-10-07T04 Lu o +13.35
1987-10-10T00
** 
S +143.70
1987-10-13T01 Lu +d +28.70
1987-10-15T17 Me d −18.94
1987-10-15T21 Lu a 0.002703
1987-10-15T23 Lu V +125.55
1987-10-16T16 Me Rg +223.21
1987-10-17T11 Ne d −22.34
1987-10-17T12 Ju p 3.959
1987-10-18T12 Ju V +24.68
1987-10-18T14 Ju o +24.67
1987-10-20T16 Lu xd +182.33
1987-10-22T17 Lu c +208.79
1987-10-23T00 Ve v +225.12
1987-10-25T07
** 
B +96.05
1987-10-27T01 Me p 0.6694
1987-10-27T05 Lu d −28.64
1987-10-27T23 Me V +214.80
1987-10-28T07 Me c +214.36
1987-10-28T17 Ve xa +232.28
1987-10-29T08 Lu v +300.64
1987-10-29T08
** 
b +125.48
1987-10-30T02 Lu p 0.002474
1987-10-30T16 Me xd +211.49
1987-11-01T18 Pl a 30.63
1987-11-02T08
** 
s +125.55
1987-11-02T11 Pl o +219.89
1987-11-02T16 Pl v +219.90
1987-11-02T17 Lu xa +1.96
1987-11-05T16 Lu o +42.76
1987-11-06T07 Me Pg +207.40
1987-11-07T05
** 
S +136.68
1987-11-08T01 Me +d −8.76
1987-11-09T09 Lu +d +28.58
1987-11-12T17 Lu a 0.002703
1987-11-13T01 Lu V +134.20
1987-11-13T08 Me e −19.06
1987-11-16T22 Lu xd +181.13
1987-11-21T06 Lu c +238.38
1987-11-22T15
** 
B +88.99
1987-11-23T11 Lu d −28.50
1987-11-24T05 Lu v +280.82
1987-11-24T15 Lu p 0.002452
1987-11-29T19 Lu xa +0.09
1987-11-30T18 Ve d −24.72
1987-12-05T08 Lu o +72.64
1987-12-05T19
** 
S +127.22
1987-12-06T17 Lu +d +28.44
1987-12-07T23 Me xa +246.88
1987-12-10T13 Lu a 0.002708
1987-12-11T03 Lu V +142.87
1987-12-11T20 Ju d +6.45
1987-12-14T02 Lu xd +178.42
1987-12-15T11 Ju Pg +19.76
1987-12-15T22 Sa a 11.02
1987-12-16T02 Sa c +263.61
1987-12-16T12 Sa v +263.65
1987-12-19T08 Ur c +266.91
1987-12-19T10 Ur v +266.91
1987-12-19T17 Ur a 20.23
1987-12-20T13 Me a 1.448
1987-12-20T18 Lu c +268.32
1987-12-20T19
** 
B +83.52
1987-12-20T20 Lu d −28.44
1987-12-22T05 Lu v +289.85
1987-12-22T11 Lu p 0.002415
1987-12-23T12 Me o +271.22
1987-12-26T02 Me d −25.06
1987-12-26T19 Lu xa +357.03
1987-12-29T16 Ne v +277.71
1987-12-29T18 Ne a 31.21
1987-12-29T23 Ne c +277.72[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1987.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07