AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1986

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1986


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1986] [Q 1986]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1986-01-02T14
** 
b +66.01
1986-01-03T05 Me xa +266.12
1986-01-05T12 Lu xd +216.69
1986-01-05T12 Ve v +281.53
1986-01-08T07 Lu p 0.002429
1986-01-08T10
** 
B +59.99
1986-01-08T16 Lu v +263.29
1986-01-09T13 Lu d −27.63
1986-01-10T12 Lu c +290.00
1986-01-11T14 Me d −24.11
1986-01-18T14 Lu xa +35.35
1986-01-19T11 Ve o +299.09
1986-01-19T17 Lu V +48.81
1986-01-20T01 Lu a 0.002705
1986-01-21T19 Ve a 1.712
1986-01-23T13
** 
S +111.09
1986-01-23T14 Lu +d +27.69
1986-01-24T13 Me a 1.420
1986-01-26T00 Lu o +125.78
1986-02-01T12 Me o +312.67
1986-02-01T12 Lu xd +213.65
1986-02-04T15 Lu p 0.002465
1986-02-05T06
** 
B +75.40
1986-02-05T10 Lu v +269.15
1986-02-05T20 Lu d −27.76
1986-02-08T15 Pl Rg +217.35
1986-02-09T00 Lu c +319.98
1986-02-12T06 Me v +331.96
1986-02-14T16 Lu xa +32.23
1986-02-16T18 Lu V +56.96
1986-02-16T22 Lu a 0.002702
1986-02-18T00 Ju v +329.37
1986-02-18T03 Ju a 6.011
1986-02-18T10 Ju c +329.47
1986-02-19T22 Lu +d +27.87
1986-02-21T07
** 
S +131.13
1986-02-21T21 Me xd +348.81
1986-02-24T14 Lu o +155.72
1986-02-28T12 Me e +18.07
1986-02-28T13 Lu xd +211.11
1986-03-01T03 Lu v +219.09
1986-03-01T09 Lu p 0.002468
1986-03-05T02 Lu d −27.96
1986-03-05T11
** 
B +98.56
1986-03-07T10 Me Rg +1.32
1986-03-09T10 Me +d +3.48
1986-03-09T18 Sa d −19.99
1986-03-10T14 Lu c +349.73
1986-03-13T20 Lu xa +30.32
1986-03-16T17 Lu V +64.73
1986-03-16T18 Lu a 0.002705
1986-03-16T19 Me c +355.92
1986-03-17T15 Me V +355.12
1986-03-19T06 Lu +d +28.05
1986-03-19T07 Sa Rg +249.71
1986-03-20T02 Me p 0.6064
1986-03-20T13
** 
S +143.95
1986-03-26T03 Lu o +185.16
1986-03-26T12 Ma xa +269.18
1986-03-27T12 Ur Rg +262.38
1986-03-27T20 Lu xd +210.05
1986-03-28T11 Lu v +219.48
1986-03-28T14 Lu p 0.002433
1986-03-30T08 Me Pg +347.93
1986-04-01T02 Ur d −23.30
1986-04-01T04 Me xa +348.09
1986-04-01T07 Lu d −28.11
1986-04-01T21
** 
B +106.38
1986-04-04T21 Me d −4.98
1986-04-07T10 Ne Rg +275.81
1986-04-09T06 Lu c +19.11
1986-04-10T03 Lu xa +29.93
1986-04-13T10 Me e −27.58
1986-04-13T11 Lu a 0.002711
1986-04-13T13 Lu V +70.48
1986-04-15T14 Lu +d +28.14
1986-04-15T19 Ve xd +46.56
1986-04-17T16
** 
S +160.87
1986-04-24T06 Lu xd +210.03
1986-04-24T12 Lu o +214.05
1986-04-25T04 Ne +d −22.22
1986-04-25T17 Lu p 0.002402
1986-04-25T19 Lu v +233.14
1986-04-26T12 Pl c +215.96
1986-04-26T17 Pl V +215.95
1986-04-27T18 Pl p 28.76
1986-04-28T15 Lu d −28.13
1986-04-28T21
** 
B +128.21
1986-05-07T10 Lu xa +30.01
1986-05-08T22 Lu c +48.04
1986-05-10T19 Lu V +70.56
1986-05-10T22 Lu a 0.002716
1986-05-12T21 Lu +d +28.10
1986-05-14T15
** 
S +194.11
1986-05-20T20 Me xd +56.85
1986-05-21T16 Lu xd +209.71
1986-05-22T00 Me a 1.323
1986-05-23T12 Me o +62.63
1986-05-23T20 Lu o +242.40
1986-05-24T03 Lu p 0.002387
1986-05-24T03 Me v +64.04
1986-05-24T06 Ve +d +24.97
1986-05-24T06 Lu v +248.89
1986-05-25T18
** 
B +153.43
1986-05-26T00 Lu d −28.07
1986-05-28T00 Sa o +246.41
1986-05-28T04 Sa p 8.979
1986-05-28T07 Sa V +246.39
1986-06-03T14 Lu xa +29.38
1986-06-05T00 Pl +d +2.84
1986-06-06T09 Lu V +62.52
1986-06-06T17 Me +d +25.47
1986-06-07T02 Lu a 0.002718
1986-06-07T14 Lu c +76.51
1986-06-07T21
** 
S +210.77
1986-06-08T23 Ma Rg +293.11
1986-06-09T02 Lu +d +28.02
1986-06-11T08 Ur p 18.13
1986-06-11T09 Ur V +260.39
1986-06-11T14 Ur o +260.38
1986-06-17T18
** 
s +291.23
1986-06-17T23 Lu xd +208.28
1986-06-21T10
** 
B +147.42
1986-06-21T12 Lu p 0.002391
1986-06-21T17 Lu v +263.93
1986-06-22T03 Lu o +270.47
1986-06-22T10 Lu d −28.00
1986-06-25T21 Me e +25.33
1986-06-26T07 Ne o +274.43
1986-06-26T13 Ne p 29.23
1986-06-26T15 Ne V +274.42
1986-06-28T03 Me xa +121.36
1986-06-30T16 Lu xa +27.36
1986-07-03T10
** 
S +187.90
1986-07-03T14 Lu V +61.78
1986-07-04T08 Lu a 0.002715
1986-07-06T07 Lu +d +28.00
1986-07-07T04 Lu c +104.79
1986-07-09T01 Ju +d −4.02
1986-07-09T20 Me Rg +126.43
1986-07-10T05 Ma o +287.68
1986-07-11T18 Ma V +287.24
1986-07-12T16 Ju Rg +352.86
1986-07-15T01 Pl Pg +214.53
1986-07-15T02 Lu xd +205.68
1986-07-16T10 Ma p 0.4036
1986-07-18T01
** 
B +131.82
1986-07-18T12 Me d +14.88
1986-07-19T19 Lu p 0.002412
1986-07-19T19 Lu d −28.04
1986-07-20T00 Lu v +277.42
1986-07-20T07 Me p 0.5788
1986-07-21T10 Lu o +298.36
1986-07-22T16 Me V +120.85
1986-07-23T11 Me c +120.31
1986-07-25T20 Sa +d −18.96
1986-07-27T18 Lu xa +24.45
1986-07-30T20
** 
S +174.16
1986-07-31T07 Lu V +67.13
1986-07-31T21 Lu a 0.002708
1986-08-02T03 Ma d −28.71
1986-08-02T13 Lu +d +28.10
1986-08-03T00 Me Pg +115.73
1986-08-05T08 Ve xa +177.32
1986-08-05T18 Lu c +133.04
1986-08-07T03 Sa Pg +243.06
1986-08-11T03 Lu xd +202.97
1986-08-11T19 Me e −18.89
1986-08-12T07 Ma Pg +281.42
1986-08-13T12 Me +d +19.00
1986-08-14T21
** 
B +119.98
1986-08-16T03 Lu d −28.18
1986-08-16T16 Lu p 0.002445
1986-08-16T19 Me xd +126.00
1986-08-17T00 Lu v +286.29
1986-08-19T18 Lu o +326.48
1986-08-23T22 Lu xa +22.01
1986-08-26T15
** 
S +151.87
1986-08-26T19 Ur +d −23.03
1986-08-26T20 Ve e +46.04
1986-08-27T18 Ur Pg +258.36
1986-08-28T06 Lu V +74.53
1986-08-28T14 Lu a 0.002703
1986-08-29T20 Lu +d +28.27
1986-08-30T05 Me v +150.16
1986-09-04T07 Lu c +161.46
1986-09-05T11 Me o +162.43
1986-09-07T05 Lu xd +201.27
1986-09-10T13 Ju p 3.972
1986-09-10T13 Ju V +347.90
1986-09-10T21 Ju o +347.86
1986-09-11T09
** 
B +95.24
1986-09-11T23 Lu p 0.002472
1986-09-12T09 Lu d −28.35
1986-09-12T13 Me a 1.389
1986-09-12T15 Lu v +276.84
1986-09-14T15 Ne Pg +273.04
1986-09-18T05 Lu o +270.65
1986-09-20T05 Lu xa +20.93
1986-09-23T22
** 
S +128.37
1986-09-24T03 Me xa +195.04
1986-09-25T07 Lu V +82.78
1986-09-25T09 Lu a 0.002703
1986-09-26T04 Lu +d +28.41
1986-10-03T18 Lu c +190.25
1986-10-04T13 Lu xd +200.86
1986-10-07T10 Lu p 0.002455
1986-10-07T12 Lu v +243.30
1986-10-08T18
** 
B +79.27
1986-10-09T14 Lu d −28.43
1986-10-15T16 Ve Rg +230.40
1986-10-16T23 Ve d −24.47
1986-10-17T13 Lu xa +20.91
1986-10-17T19 Lu o +24.13
1986-10-21T18 Me e +24.30
1986-10-22T11
** 
S +120.26
1986-10-23T05 Lu a 0.002708
1986-10-23T08 Lu V +91.25
1986-10-23T12 Lu +d +28.43
1986-10-23T23
** 
b +94.50
1986-10-29T12 Ne d −22.36
1986-10-29T19 Pl a 30.66
1986-10-30T21 Me d −22.71
1986-10-31T06 Pl v +217.30
1986-10-31T12 Pl o +217.31
1986-10-31T23 Lu xd +200.89
1986-11-02T06 Lu c +219.52
1986-11-02T06 Me Rg +239.16
1986-11-04T02 Lu p 0.002419
1986-11-04T04 Lu v +248.40
1986-11-04T20
** 
B +79.66
1986-11-05T10 Ve c +222.71
1986-11-05T15 Ve V +222.57
1986-11-05T19 Ju d −7.98
1986-11-05T21 Lu d −28.39
1986-11-06T05 Ve p 0.2696
1986-11-08T08 Ju Pg +342.97
1986-11-12T09 Me p 0.6755
1986-11-12T19 Me xd +231.00
1986-11-12T22 Me V +230.78
1986-11-13T04 Me c +230.49
1986-11-13T19 Lu xa +20.71
1986-11-16T12 Lu o +53.87
1986-11-19T02
** 
S +129.47
1986-11-19T19 Lu +d +28.34
1986-11-19T21 Lu a 0.002714
1986-11-20T05 Lu V +98.24
1986-11-22T09 Me Pg +223.09
1986-11-23T12 Me +d −13.48
1986-11-26T02 Ve Pg +214.90
1986-11-26T11 Ve xd +214.90
1986-11-27T20
** 
s +115.95
1986-11-28T08 Lu xd +200.06
1986-11-30T05 Me e −20.06
1986-12-01T16 Lu c +249.20
1986-12-02T10 Lu p 0.002391
1986-12-02T12 Lu v +262.03
1986-12-02T14
** 
B +89.30
1986-12-03T06 Lu d −28.29
1986-12-04T09 Sa v +252.18
1986-12-04T11 Sa a 11.00
1986-12-04T15 Sa c +252.21
1986-12-07T10 Ve +d −12.14
1986-12-10T22 Lu xa +19.25
1986-12-14T17 Ur v +262.57
1986-12-14T20 Ur c +262.58
1986-12-15T03 Ur a 20.16
1986-12-16T07 Lu o +84.05
1986-12-16T12
** 
S +130.32
1986-12-17T01 Lu +d +28.25
1986-12-17T04 Lu a 0.002717
1986-12-17T05 Lu V +94.90
1986-12-21T02 Me xa +256.38
1986-12-25T13 Lu xd +197.58
1986-12-27T09 Ne a 31.22
1986-12-27T14 Ne c +275.53
1986-12-27T20 Ne v +275.54
1986-12-30T17 Lu d −28.25
1986-12-30T17
** 
B +88.00
1986-12-30T23 Lu p 0.002384
1986-12-31T00 Lu v +277.59
1986-12-31T03 Lu c +279.14
1987-01-01T03 Pl d +0.69[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1986.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07