AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1985

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1985


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1985] [Q 1985]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1985-01-02T17 Lu xa +56.64
1985-01-03T07 Me e −22.77
1985-01-05T23 Lu +d +26.58
1985-01-06T14 Lu o +106.72
1985-01-06T14
** 
S +118.96
1985-01-10T20 Lu v +166.64
1985-01-11T16 Lu p 0.002471
1985-01-13T01 Ju a 6.134
1985-01-14T10 Ju c +294.72
1985-01-15T18 Lu xd +235.70
1985-01-15T20 Me xa +276.19
1985-01-16T00 Ju v +295.10
1985-01-18T21 Lu d −26.62
1985-01-19T05
** 
B +76.30
1985-01-19T08 Me d −23.42
1985-01-20T14 Lu c +301.01
1985-01-20T21 Ve xd +348.34
1985-01-21T13 Ve e +47.03
1985-01-26T21 Lu a 0.002705
1985-01-27T06 Lu V +23.04
1985-01-29T21 Lu xa +54.17
1985-02-02T08 Lu +d +26.69
1985-02-04T04
** 
S +134.13
1985-02-05T03 Lu o +136.79
1985-02-07T06 Lu v +167.82
1985-02-07T15 Lu p 0.002435
1985-02-11T01 Me a 1.400
1985-02-11T18 Lu xd +232.83
1985-02-15T03 Lu d −26.76
1985-02-16T07
** 
B +96.10
1985-02-19T00 Me o +330.95
1985-02-19T06 Lu c +331.08
1985-02-23T15 Lu a 0.002711
1985-02-24T05 Lu V +30.48
1985-02-25T23 Lu xa +51.03
1985-02-26T19 Sa d −17.56
1985-02-27T14 Me v +347.11
1985-03-01T17 Lu +d +26.90
1985-03-04T18
** 
S +158.95
1985-03-06T12 Me xd +0.02
1985-03-06T14 Lu o +166.48
1985-03-06T23 Sa Rg +238.13
1985-03-07T13 Lu v +180.95
1985-03-07T19 Lu p 0.002402
1985-03-08T09 Ma xd +25.42
1985-03-10T20 Lu xd +229.94
1985-03-13T06 Ve Rg +22.30
1985-03-14T08 Lu d −26.99
1985-03-16T13 Me e +18.33
1985-03-16T18
** 
B +119.95
1985-03-18T17 Ve +d +15.61
1985-03-21T00 Lu c +180.81
1985-03-22T08 Ur Rg +257.99
1985-03-23T02 Lu a 0.002716
1985-03-23T18 Lu V +33.79
1985-03-24T07 Me Rg +18.66
1985-03-24T13 Ur d −22.91
1985-03-25T01 Lu xa +48.82
1985-03-25T06 Me +d +10.40
1985-03-28T13
** 
s +123.03
1985-03-29T01 Lu +d +27.13
1985-04-01T00
** 
S +172.84
1985-04-03T01 Me c +13.77
1985-04-03T05 Ve p 0.2826
1985-04-03T07 Ve V +14.16
1985-04-03T09 Ve c +14.09
1985-04-03T22 Me V +13.06
1985-04-04T11 Ne Rg +273.62
1985-04-04T23 Lu o +195.62
1985-04-05T02 Lu v +197.35
1985-04-05T04
** 
b +122.81
1985-04-05T06 Lu p 0.002386
1985-04-06T12 Me p 0.5850
1985-04-07T03 Lu xd +228.42
1985-04-10T14 Lu d −27.18
1985-04-13T11
** 
B +120.77
1985-04-13T19 Me xa +7.10
1985-04-16T17 Me Pg +6.73
1985-04-19T05 Lu a 0.002718
1985-04-19T12 Lu V +27.72
1985-04-19T17 Lu c +30.07
1985-04-21T06 Lu xa +48.16
1985-04-21T19 Me d +1.46
1985-04-24T12 Ve Pg +6.01
1985-04-25T08 Lu +d +27.24
1985-04-28T16
** 
S +178.91
1985-04-30T23 Me e −26.74
1985-05-02T22 Ne +d −22.24
1985-05-03T16 Lu v +214.38
1985-05-03T17 Lu p 0.002391
1985-05-04T07 Lu o +224.27
1985-05-04T14 Lu xd +228.22
1985-05-06T14 Ve d +4.29
1985-05-07T23 Lu d −27.25
1985-05-09T22
** 
B +136.58
1985-05-12T10 Ve xa +11.48
1985-05-15T05 Sa o +234.83
1985-05-15T09 Sa p 8.924
1985-05-15T10 Sa V +234.82
1985-05-16T09 Lu V +23.02
1985-05-16T12 Lu a 0.002715
1985-05-18T12 Lu xa +48.23
1985-05-19T09 Lu c +58.82
1985-05-22T13 Lu +d +27.22
1985-05-26T12
** 
S +225.88
1985-05-31T11 Ju +d −16.36
1985-06-01T00 Lu xd +228.16
1985-06-01T00 Lu p 0.002413
1985-06-01T03 Lu v +230.02
1985-06-02T11 Me xd +66.71
1985-06-02T15 Lu o +252.56
1985-06-04T09 Ju Rg +316.97
1985-06-04T09 Lu d −27.20
1985-06-05T16
** 
B +176.21
1985-06-06T02 Ur p 18.07
1985-06-06T06 Ur o +255.99
1985-06-06T12 Ur V +255.98
1985-06-06T23 Me o +76.58
1985-06-07T00 Me a 1.322
1985-06-07T04 Me v +76.97
1985-06-10T16 Ma +d +24.29
1985-06-12T04 Ve e −45.75
1985-06-12T23 Lu V +26.63
1985-06-13T02 Lu a 0.002708
1985-06-14T18 Lu xa +47.90
1985-06-15T08 Me +d +25.12
1985-06-17T23 Lu c +87.18
1985-06-18T19 Lu +d +27.17
1985-06-19T14
** 
S +310.87
1985-06-23T00 Ne V +272.25
1985-06-23T06 Ne o +272.24
1985-06-23T12 Ne p 29.24
1985-06-28T07 Lu xd +227.16
1985-06-28T20 Lu p 0.002445
1985-06-29T06 Lu v +241.07
1985-06-30T11
** 
B +195.47
1985-07-01T18 Lu d −27.17
1985-07-02T00 Lu o +280.54
1985-07-02T08
** 
s +196.57
1985-07-10T18 Me xa +135.27
1985-07-10T19 Lu V +32.69
1985-07-10T19 Lu a 0.002702
1985-07-11T19
** 
S +299.26
1985-07-11T22 Lu xa +46.24
1985-07-13T11 Me e +26.54
1985-07-15T15 Sa +d −16.03
1985-07-16T02 Lu +d +27.18
1985-07-17T11 Lu c +115.35
1985-07-17T15 Ma c +115.45
1985-07-25T05 Lu p 0.002471
1985-07-25T06 Sa Pg +231.47
1985-07-25T09 Lu xd +224.89
1985-07-25T12 Lu v +226.60
1985-07-25T15
** 
B +168.41
1985-07-27T12 Me Rg +145.32
1985-07-29T02 Lu d −27.22
1985-07-30T10 Ma a 2.647
1985-07-31T09 Lu o +308.62
1985-08-01T11 Me d +9.23
1985-08-03T23 Ju o +312.03
1985-08-04T06 Ju V +311.99
1985-08-04T14 Ju p 4.067
1985-08-06T21
** 
S +232.03
1985-08-07T02 Me p 0.5991
1985-08-07T09 Ve +d +21.83
1985-08-07T14 Lu a 0.002701
1985-08-07T16 Lu V +39.44
1985-08-08T01 Lu xa +43.45
1985-08-09T13 Me V +138.90
1985-08-10T10 Me c +138.20
1985-08-12T09 Lu +d +27.31
1985-08-15T22 Lu c +143.47
1985-08-19T01 Lu v +188.36
1985-08-19T16 Lu p 0.002456
1985-08-20T10 Me Pg +133.22
1985-08-21T03 Ur +d −22.52
1985-08-21T09
** 
B +151.11
1985-08-21T10 Lu xd +222.09
1985-08-22T10 Ur Pg +253.97
1985-08-25T08 Lu d −27.39
1985-08-27T05 Me +d +15.44
1985-08-28T01 Me e −18.23
1985-08-29T10 Me xd +138.40
1985-08-29T21 Lu o +336.98
1985-09-02T12
** 
S +191.97
1985-09-02T14 Ve xd +127.08
1985-09-04T03 Lu xa +40.78
1985-09-04T08 Lu a 0.002706
1985-09-04T14 Lu V +46.18
1985-09-08T18 Lu +d +27.51
1985-09-11T16 Ne Pg +270.85
1985-09-13T23 Me v +164.21
1985-09-14T07 Lu c +171.91
1985-09-15T23 Lu v +196.60
1985-09-16T07 Lu p 0.002422
1985-09-17T13 Lu xd +219.98
1985-09-18T15
** 
B +114.87
1985-09-21T13 Lu d −27.60
1985-09-21T23 Me o +179.16
1985-09-28T12 Lu o +5.82
1985-09-29T22 Me a 1.410
1985-10-01T01
** 
S +147.36
1985-10-01T07 Lu xa +39.37
1985-10-01T18 Ju d −19.34
1985-10-02T01 Lu a 0.002712
1985-10-02T08 Lu V +51.38
1985-10-02T19 Ju Pg +307.12
1985-10-06T02 Lu +d +27.69
1985-10-06T18 Me xa +204.42
1985-10-13T16 Lu c +200.80
1985-10-14T10 Lu v +211.95
1985-10-14T12 Lu p 0.002395
1985-10-14T21 Lu xd +219.20
1985-10-16T12
** 
B +85.50
1985-10-18T19 Lu d −27.73
1985-10-28T05 Lu o +35.24
1985-10-28T13 Lu xa +39.16
1985-10-29T09 Lu a 0.002716
1985-10-29T12 Lu V +50.22
1985-10-29T22
** 
S +124.07
1985-11-02T09 Lu +d +27.74
1985-11-07T21 Me e +22.98
1985-11-11T09 Lu xd +219.21
1985-11-12T00 Lu p 0.002386
1985-11-12T02 Lu v +230.08
1985-11-12T02 Lu c +230.14
1985-11-13T07 Me d −24.96
1985-11-13T14
** 
B +67.06
1985-11-15T04 Lu d −27.71
1985-11-17T22 Ne d −22.35
1985-11-18T03 Me Rg +255.01
1985-11-22T07 Sa v +240.69
1985-11-22T09 Sa a 10.95
1985-11-22T13 Sa c +240.72
1985-11-24T19 Lu xa +39.21
1985-11-24T23 Lu V +41.06
1985-11-25T09 Me xd +250.56
1985-11-25T10 Lu a 0.002715
1985-11-27T00 Lu o +65.20
1985-11-27T06
** 
S +111.75
1985-11-28T01 Me p 0.6781
1985-11-28T07 Me V +246.75
1985-11-28T09 Me c +246.62
1985-11-29T14 Lu +d +27.68
1985-12-07T23 Me Pg +238.77
1985-12-08T07 Me +d −17.21
1985-12-08T19 Lu xd +218.74
1985-12-09T19 Ur c +258.21
1985-12-09T22 Ur v +258.22
1985-12-10T01 Ur a 20.10
1985-12-10T12 Lu p 0.002398
1985-12-10T18 Lu v +248.21
1985-12-11T07
** 
B +56.60
1985-12-11T12 Lu c +259.95
1985-12-12T15 Lu d −27.66
1985-12-16T21 Me e −21.32
1985-12-17T02 Ve v +257.70
1985-12-22T00 Lu xa +38.05
1985-12-22T08 Lu V +41.96
1985-12-22T19 Lu a 0.002711
1985-12-23T03 Ve xa +265.31
1985-12-24T10 Ne a 31.23
1985-12-24T13 Ne v +273.33
1985-12-24T16 Ne c +273.34
1985-12-25T12
** 
S +106.33
1985-12-26T16 Ve V +269.79
1985-12-26T19 Lu o +95.50
1985-12-26T20 Lu +d +27.62
1985-12-30T03 Ve d −23.66[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1985.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19