AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1984

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1984


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1984] [Q 1984]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1984-01-03T03 Lu d −25.20
1984-01-03T05 Lu c +282.04
1984-01-06T02 Me +d −20.16
1984-01-07T19 Lu a 0.002711
1984-01-08T04 Lu V +341.64
1984-01-10T02 Ne d −22.28
1984-01-11T00 Me Pg +270.39
1984-01-12T07
** 
b +48.41
1984-01-15T00
** 
S +97.12
1984-01-15T15 Lu xa +75.37
1984-01-17T10 Lu +d +25.21
1984-01-18T14 Lu o +117.68
1984-01-19T21 Lu p 0.002404
1984-01-19T23 Lu v +138.41
1984-01-22T08 Me e −24.29
1984-01-22T22 Ju d −23.14
1984-01-27T15
** 
B +50.94
1984-01-28T06 Lu xd +254.79
1984-01-29T10 Me d −22.41
1984-01-30T05 Ve d −22.35
1984-01-30T08 Lu d −25.24
1984-01-30T11 Me xa +286.72
1984-02-01T23 Lu c +312.33
1984-02-03T21 Pl Rg +212.13
1984-02-04T08 Lu a 0.002717
1984-02-04T21 Lu V +346.91
1984-02-11T21 Lu xa +73.25
1984-02-12T15
** 
S +107.20
1984-02-13T20 Lu +d +25.34
1984-02-17T00 Lu o +147.52
1984-02-17T03 Sa d −14.39
1984-02-17T08 Lu p 0.002385
1984-02-17T09 Lu v +153.28
1984-02-18T13 Ve xa +299.22
1984-02-24T03
** 
B +71.83
1984-02-24T07 Lu xd +252.10
1984-02-24T13 Sa Rg +226.39
1984-02-26T13 Lu d −25.41
1984-03-01T17 Me a 1.379
1984-03-02T05 Lu V +335.91
1984-03-02T10 Lu a 0.002719
1984-03-02T18 Lu c +342.40
1984-03-06T21 Ve v +320.59
1984-03-08T11 Me o +347.92
1984-03-09T23 Lu xa +70.17
1984-03-11T23
** 
S +131.20
1984-03-12T04 Lu +d +25.57
1984-03-15T12 Me v +1.71
1984-03-16T12 Ve V +332.45
1984-03-16T20 Lu v +168.37
1984-03-16T21 Lu p 0.002387
1984-03-17T10 Lu o +177.03
1984-03-18T04 Ur Rg +253.57
1984-03-19T08 Ur d −22.39
1984-03-20T03 Me xd +10.76
1984-03-22T09 Lu xd +249.02
1984-03-22T14
** 
B +101.99
1984-03-23T19 Ve v +341.49
1984-03-24T19 Lu d −25.67
1984-03-29T03 Lu V +331.77
1984-03-29T16 Lu a 0.002716
1984-04-01T12 Lu c +11.98
1984-04-02T11 Ne Rg +271.43
1984-04-02T22 Me e +18.92
1984-04-05T12 Ma Rg +238.35
1984-04-06T00 Lu xa +67.65
1984-04-07T20
** 
S +158.83
1984-04-08T11 Lu +d +25.80
1984-04-11T05 Me +d +16.70
1984-04-11T20 Me Rg +36.70
1984-04-14T04 Lu v +181.83
1984-04-14T05 Lu p 0.002410
1984-04-15T19 Lu o +206.00
1984-04-16T06 Ma d −18.77
1984-04-18T16 Lu xd +247.05
1984-04-19T15
** 
B +120.70
1984-04-20T11 Pl c +210.74
1984-04-20T23 Pl V +210.73
1984-04-21T04 Lu d −25.89
1984-04-22T04 Pl p 28.86
1984-04-22T04 Me c +32.25
1984-04-22T22 Me V +31.74
1984-04-25T01 Ju +d −22.62
1984-04-25T05 Me p 0.5661
1984-04-25T23 Lu V +338.22
1984-04-26T07 Lu a 0.002710
1984-04-27T10 Me xa +28.81
1984-04-29T18 Ju Rg +282.97
1984-05-01T03 Lu c +40.97
1984-05-03T04 Lu xa +66.62
1984-05-03T05 Sa V +223.09
1984-05-03T08 Sa o +223.08
1984-05-03T10 Sa p 8.853
1984-05-04T16
** 
S +171.02
1984-05-05T14 Me Pg +26.31
1984-05-05T17 Lu +d +25.95
1984-05-08T13 Ma xa +231.84
1984-05-10T02 Me d +7.83
1984-05-11T08 Ma o +230.85
1984-05-12T01 Lu v +189.70
1984-05-12T02 Lu p 0.002444
1984-05-13T22 Ma V +229.93
1984-05-15T04 Lu o +234.52
1984-05-16T01 Lu xd +246.54
1984-05-16T08
** 
B +131.31
1984-05-18T13 Lu d −25.96
1984-05-19T10 Ma p 0.5315
1984-05-19T20 Me e −25.38
1984-05-23T23 Lu V +346.61
1984-05-24T01 Lu a 0.002704
1984-05-30T11 Lu xa +66.60
1984-05-30T15
** 
S +186.30
1984-05-30T16 Lu c +69.46
1984-05-31T09 Ne +d −22.22
1984-06-01T04 Pl +d +4.85
1984-06-01T18 Ur V +251.57
1984-06-01T18 Ur p 18.00
1984-06-01T21 Ur o +251.57
1984-06-01T23 Lu +d +25.97
1984-06-03T14
** 
s +229.02
1984-06-07T04 Lu v +173.37
1984-06-07T11 Lu p 0.002470
1984-06-10T16 Ve xd +78.55
1984-06-11T14 Ve V +79.66
1984-06-11T23
** 
B +136.76
1984-06-12T10 Lu xd +246.59
1984-06-12T10 Ma +d −16.88
1984-06-13T14 Lu o +262.79
1984-06-14T22 Lu d −25.95
1984-06-15T11 Ve o +84.45
1984-06-15T15 Ve a 1.736
1984-06-16T02 Me xd +76.65
1984-06-19T18 Ma Pg +221.70
1984-06-20T19 Lu a 0.002702
1984-06-21T00 Lu V +355.09
1984-06-21T06 Ne o +270.05
1984-06-21T13 Ne p 29.25
1984-06-21T13 Ne V +270.04
1984-06-22T04 Me v +89.80
1984-06-23T06 Ve +d +23.87
1984-06-23T12 Me o +92.70
1984-06-24T01 Me a 1.325
1984-06-24T09
** 
S +173.34
1984-06-25T06 Me +d +24.67
1984-06-26T19 Lu xa +66.42
1984-06-29T03 Lu c +97.57
1984-06-29T07 Lu +d +25.93
1984-06-29T16 Ju o +278.08
1984-06-29T21 Ju V +278.05
1984-06-30T22 Ju p 4.206
1984-07-02T17 Lu v +149.01
1984-07-02T23 Lu p 0.002455
1984-07-05T02 Sa +d −12.43
1984-07-08T22
** 
B +111.98
1984-07-09T05 Pl Pg +209.30
1984-07-09T15 Lu xd +246.02
1984-07-12T05 Lu d −25.94
1984-07-13T02 Lu o +290.87
1984-07-13T05 Sa Pg +219.70
1984-07-18T13 Lu a 0.002706
1984-07-19T00 Lu V +3.26
1984-07-21T07
** 
S +140.22
1984-07-24T02 Lu xa +65.12
1984-07-24T09 Me xa +147.69
1984-07-26T16 Lu +d +25.98
1984-07-27T01 Ju xa +274.86
1984-07-28T11 Lu c +125.58
1984-07-30T09 Lu v +153.60
1984-07-30T11 Ve v +139.73
1984-07-30T12 Lu p 0.002422
1984-07-31T19 Me e +27.23
1984-08-04T20
** 
B +85.80
1984-08-05T17 Lu xd +244.16
1984-08-08T10 Lu d −26.02
1984-08-11T15 Lu o +319.13
1984-08-14T19 Me Rg +163.40
1984-08-15T04 Lu a 0.002712
1984-08-15T22 Lu V +10.19
1984-08-16T16 Ur +d −21.86
1984-08-17T18 Me d +2.65
1984-08-18T02 Ur Pg +249.54
1984-08-18T15
** 
S +121.60
1984-08-20T06 Lu xa +62.51
1984-08-23T01 Lu +d +26.13
1984-08-23T05
** 
b +89.99
1984-08-25T13 Me p 0.6195
1984-08-26T19 Lu c +153.72
1984-08-27T13 Lu v +165.34
1984-08-27T17 Lu p 0.002396
1984-08-27T18 Me V +156.20
1984-08-28T14 Me c +155.46
1984-08-29T22 Ju Pg +273.13
1984-08-31T18
** 
B +77.50
1984-09-01T18 Lu xd +241.30
1984-09-04T16 Lu d −26.21
1984-09-04T16
** 
s +91.78
1984-09-07T03 Me Pg +150.03
1984-09-09T16 Ne Pg +268.66
1984-09-10T07 Lu o +347.75
1984-09-11T13 Lu a 0.002716
1984-09-11T21 Me +d +10.83
1984-09-12T01 Me xd +151.83
1984-09-12T08 Lu V +12.36
1984-09-14T00 Me e −17.90
1984-09-15T02
** 
S +116.99
1984-09-16T07 Lu xa +59.65
1984-09-17T23 Ju d −23.49
1984-09-19T09 Lu +d +26.35
1984-09-24T23 Lu v +179.78
1984-09-25T02 Lu p 0.002386
1984-09-25T03 Lu c +182.23
1984-09-28T22 Lu xd +238.74
1984-09-29T08
** 
B +62.52
1984-09-30T02 Me v +178.75
1984-09-30T06 Ve xa +215.62
1984-10-01T22 Lu d −26.45
1984-10-02T20 Ma d −25.59
1984-10-08T14 Lu a 0.002716
1984-10-08T19 Lu V +2.94
1984-10-09T23 Lu o +16.88
1984-10-10T11 Me o +197.20
1984-10-13T09 Lu xa +57.79
1984-10-13T12
** 
S +101.26
1984-10-16T16 Lu +d +26.57
1984-10-18T01 Me a 1.428
1984-10-20T09 Me xa +213.68
1984-10-23T10 Lu v +195.29
1984-10-23T13 Lu p 0.002397
1984-10-23T19 Pl a 30.75
1984-10-24T12 Lu c +211.27
1984-10-25T08 Pl v +212.07
1984-10-25T12 Pl o +212.08
1984-10-26T06 Lu xd +237.56
1984-10-27T04
** 
B +48.67
1984-10-29T06 Lu d −26.62
1984-11-04T20 Lu V +359.87
1984-11-04T23 Lu a 0.002712
1984-11-08T17 Lu o +46.52
1984-11-09T15 Lu xa +57.37
1984-11-10T10
** 
b +48.41
1984-11-11T04 Sa a 10.89
1984-11-11T07 Sa c +229.08
1984-11-11T07
** 
S +98.86
1984-11-11T13 Sa v +229.11
1984-11-12T21 Lu +d +26.64
1984-11-16T09 Ve d −25.47
1984-11-20T19 Lu v +209.50
1984-11-20T20 Lu p 0.002425
1984-11-22T17 Lu xd +237.42
1984-11-22T22 Lu c +240.84
1984-11-24T05
** 
B +54.19
1984-11-24T22 Me d −25.79
1984-11-25T16 Lu d −26.63
1984-11-25T19 Me e +21.70
1984-12-02T15 Lu a 0.002706
1984-12-02T15 Lu V +5.95
1984-12-04T21 Me Rg +270.81
1984-12-05T13 Ur v +253.79
1984-12-05T17 Ur c +253.81
1984-12-05T21 Ur a 20.03
1984-12-06T22 Lu xa +57.47
1984-12-08T10 Lu o +76.57
1984-12-09T00 Me xd +269.25
1984-12-09T16
** 
S +107.68
1984-12-10T03 Lu +d +26.61
1984-12-13T18 Ne d −22.32
1984-12-14T14 Me c +262.80
1984-12-14T15 Me V +262.75
1984-12-14T16 Me p 0.6775
1984-12-18T09 Lu p 0.002463
1984-12-18T10 Lu v +213.54
1984-12-20T02 Lu xd +237.26
1984-12-21T00 Ur xa +254.73
1984-12-21T20
** 
B +70.14
1984-12-22T11 Lu c +270.81
1984-12-22T12 Ne a 31.24
1984-12-22T19 Ne v +271.15
1984-12-22T19 Ne c +271.15
1984-12-23T01 Lu d −26.60
1984-12-23T12 Me +d −19.58
1984-12-24T16 Me Pg +254.51
1984-12-26T04 Ma v +330.70
1984-12-27T08 Pl d +2.65
1984-12-30T12 Lu a 0.002703
1984-12-30T16 Lu V +14.34[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1984.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07