AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1983

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1983


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1983] [Q 1983]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1983-01-05T06 Me xd +302.25
1983-01-07T02 Me Rg +302.58
1983-01-11T06
** 
B +78.88
1983-01-12T09 Ma v +325.96
1983-01-12T14 Lu xd +274.30
1983-01-13T06 Lu d −23.60
1983-01-13T19 Lu V +288.78
1983-01-14T04 Lu a 0.002718
1983-01-14T05 Lu c +293.48
1983-01-14T10 Me +d −17.97
1983-01-16T03 Me c +295.43
1983-01-16T11 Me V +294.99
1983-01-17T06 Me p 0.6656
1983-01-26T10
** 
S +128.14
1983-01-26T15 Lu xa +93.99
1983-01-27T04 Lu +d +23.62
1983-01-27T13 Me Pg +286.48
1983-01-28T11 Lu p 0.002386
1983-01-28T15 Lu v +124.13
1983-01-28T22 Lu o +128.42
1983-02-01T02 Pl Rg +209.53
1983-02-03T01 Ne d −22.22
1983-02-05T13 Sa d −10.59
1983-02-07T05
** 
B +95.17
1983-02-08T12 Me d −20.75
1983-02-08T18 Lu xd +273.49
1983-02-08T22 Me e −25.71
1983-02-09T11 Lu d −23.66
1983-02-09T17 Lu V +284.53
1983-02-10T08 Lu a 0.002716
1983-02-12T10 Sa Rg +214.44
1983-02-12T14 Me xa +297.88
1983-02-13T00 Lu c +323.75
1983-02-22T22 Lu xa +92.33
1983-02-23T13 Lu +d +23.76
1983-02-23T14
** 
S +153.19
1983-02-25T21 Lu p 0.002408
1983-02-26T04 Lu v +140.65
1983-02-27T09 Lu o +158.20
1983-03-06T14
** 
B +123.78
1983-03-07T20 Lu xd +271.15
1983-03-08T17 Lu d −23.85
1983-03-09T10 Lu V +289.83
1983-03-09T23 Lu a 0.002710
1983-03-14T11 Ur Rg +249.12
1983-03-14T17 Lu c +353.60
1983-03-14T23 Ur d −21.71
1983-03-19T07 Ve xd +29.88
1983-03-20T20 Me a 1.359
1983-03-21T23 Lu xa +89.44
1983-03-22T20 Lu +d +24.00
1983-03-23T05
** 
S +196.24
1983-03-25T04 Ju d −21.19
1983-03-25T21 Lu p 0.002443
1983-03-26T08 Lu v +151.97
1983-03-26T12 Me o +5.31
1983-03-27T23 Ju Rg +250.93
1983-03-28T19 Lu o +187.56
1983-03-31T17 Me v +15.93
1983-04-01T00 Ne Rg +269.24
1983-04-02T12
** 
B +161.96
1983-04-03T06 Me xd +21.13
1983-04-03T22 Lu xd +268.08
1983-04-05T01 Lu d −24.12
1983-04-06T09 Lu V +297.42
1983-04-06T18 Lu a 0.002703
1983-04-13T07 Lu c +22.86
1983-04-17T01
** 
S +251.53
1983-04-18T00 Lu xa +86.71
1983-04-18T11 Pl c +208.14
1983-04-18T12 Pl V +208.14
1983-04-19T00
** 
s +201.44
1983-04-19T01 Lu +d +24.24
1983-04-20T07 Pl p 28.93
1983-04-21T05 Me e +19.88
1983-04-21T07 Lu p 0.002472
1983-04-21T12 Sa V +211.15
1983-04-21T19 Sa o +211.12
1983-04-21T19 Sa p 8.766
1983-04-21T23 Ma xd +42.08
1983-04-22T06 Lu v +146.34
1983-04-27T06 Lu o +216.44
1983-04-28T07 Me +d +21.64
1983-04-28T15
** 
B +178.70
1983-05-01T02 Lu xd +265.86
1983-05-01T16 Me Rg +55.56
1983-05-02T09 Lu d −24.34
1983-05-04T09 Lu V +305.09
1983-05-04T13 Lu a 0.002702
1983-05-11T13 Me xa +52.06
1983-05-11T19 Ve +d +25.88
1983-05-11T20
** 
S +247.09
1983-05-12T16 Me c +51.39
1983-05-12T19 Lu c +51.51
1983-05-13T03 Me V +51.11
1983-05-14T14 Me p 0.5532
1983-05-15T04 Lu xa +85.34
1983-05-16T08 Lu +d +24.39
1983-05-16T14 Lu v +105.54
1983-05-16T16 Lu p 0.002457
1983-05-25T01
** 
B +167.04
1983-05-25T12 Me Pg +46.42
1983-05-26T18 Lu o +244.96
1983-05-27T22 Ju o +246.06
1983-05-28T07 Ju V +246.01
1983-05-28T09 Lu xd +265.10
1983-05-28T20 Me d +13.35
1983-05-28T23 Ur p 17.93
1983-05-29T00 Ur o +247.11
1983-05-29T03 Ur V +247.11
1983-05-29T10 Ju p 4.340
1983-05-29T18 Lu d −24.43
1983-05-31T05 Pl +d +5.84
1983-06-01T07 Lu V +311.97
1983-06-01T07 Lu a 0.002705
1983-06-03T11 Ma c +72.35
1983-06-06T22
** 
S +216.09
1983-06-08T10 Me e −23.70
1983-06-11T04 Lu c +79.71
1983-06-11T13 Lu xa +85.07
1983-06-12T16 Lu +d +24.43
1983-06-13T06 Lu p 0.002423
1983-06-13T07 Lu v +110.63
1983-06-16T13 Ve e +45.35
1983-06-19T10 Ne V +267.87
1983-06-19T17 Ne o +267.86
1983-06-19T23 Ne p 29.25
1983-06-20T19
** 
B +144.69
1983-06-24T11 Sa +d −8.27
1983-06-24T16 Lu xd +265.14
1983-06-25T08 Lu o +273.22
1983-06-26T01 Lu d −24.43
1983-06-28T22 Lu a 0.002712
1983-06-28T23 Lu V +316.74
1983-06-30T05 Me xd +86.77
1983-07-01T11 Sa Pg +207.73
1983-07-01T15 Ma +d +24.11
1983-07-03T00
** 
S +175.43
1983-07-04T18 Ma a 2.564
1983-07-05T21 Me +d +24.11
1983-07-07T08 Pl Pg +206.70
1983-07-07T16 Me v +102.64
1983-07-08T20 Ve xa +149.06
1983-07-08T23 Lu xa +85.03
1983-07-09T11 Me o +106.55
1983-07-10T02 Lu +d +24.43
1983-07-10T12 Lu c +107.69
1983-07-11T10 Lu p 0.002398
1983-07-11T13 Lu v +123.65
1983-07-11T16 Me a 1.333
1983-07-17T22
** 
B +111.96
1983-07-19T12 Ne +d −22.15
1983-07-21T21 Lu xd +264.83
1983-07-23T05 Ju +d −19.67
1983-07-23T07 Lu d −24.43
1983-07-24T23 Lu o +301.48
1983-07-26T00 Lu V +314.08
1983-07-26T07 Lu a 0.002716
1983-07-29T06 Ju Pg +241.07
1983-07-30T23
** 
S +141.48
1983-08-03T19 Ve Rg +159.50
1983-08-05T08 Lu xa +84.12
1983-08-06T12 Lu +d +24.48
1983-08-07T12 Me xa +159.06
1983-08-08T19 Lu c +135.69
1983-08-08T19 Lu p 0.002388
1983-08-08T23 Lu v +138.31
1983-08-12T16 Ur +d −21.07
1983-08-13T19
** 
B +91.35
1983-08-14T04 Ur Pg +245.07
1983-08-15T22 Ve d +2.41
1983-08-18T00 Lu xd +263.33
1983-08-19T09 Me e +27.35
1983-08-19T12 Lu d −24.52
1983-08-21T14 Lu V +305.84
1983-08-22T09 Lu a 0.002716
1983-08-23T14 Lu o +329.93
1983-08-25T04 Ve c +151.43
1983-08-25T07 Ve V +151.34
1983-08-25T12 Ve p 0.2871
1983-08-28T03
** 
S +130.57
1983-09-01T12 Lu xa +81.77
1983-09-02T06 Me Rg +180.75
1983-09-02T21 Lu +d +24.65
1983-09-03T21 Me d −4.09
1983-09-06T04 Lu p 0.002396
1983-09-06T09 Lu v +152.79
1983-09-07T02 Lu c +163.94
1983-09-08T04 Ne Pg +266.47
1983-09-09T22
** 
B +87.63
1983-09-13T02 Me p 0.6377
1983-09-14T02 Lu xd +260.58
1983-09-14T22 Me V +172.96
1983-09-15T15 Me c +172.24
1983-09-15T17 Ve Pg +143.20
1983-09-15T18 Lu d −24.74
1983-09-17T22 Lu V +307.01
1983-09-18T17 Lu a 0.002712
1983-09-22T06 Lu o +260.25
1983-09-24T05
** 
S +129.73
1983-09-24T20 Me Pg +166.39
1983-09-26T04 Me xd +166.55
1983-09-28T09 Me +d +5.51
1983-09-28T13 Lu xa +78.82
1983-09-30T03 Lu +d +24.89
1983-09-30T06 Ve +d +8.56
1983-10-01T07 Me e −17.84
1983-10-04T11 Lu p 0.002423
1983-10-04T15 Lu v +165.44
1983-10-06T11 Lu c +192.65
1983-10-08T05
** 
B +80.02
1983-10-11T05 Lu xd +257.76
1983-10-13T01 Lu d −25.00
1983-10-15T20 Lu V +314.01
1983-10-16T08 Lu a 0.002706
1983-10-17T08 Me v +194.17
1983-10-21T19 Pl a 30.81
1983-10-21T21 Lu o +27.91
1983-10-22T00
** 
S +114.70
1983-10-23T12 Pl o +209.46
1983-10-23T16 Pl v +209.47
1983-10-25T15 Lu xa +76.66
1983-10-27T09 Lu +d +25.11
1983-10-29T23 Ve xd +169.57
1983-10-30T11 Me o +216.39
1983-10-31T04 Sa a 10.81
1983-10-31T05 Sa c +217.25
1983-10-31T16 Sa v +217.30
1983-11-01T01 Lu p 0.002458
1983-11-01T08 Lu v +171.11
1983-11-03T12 Me xa +222.90
1983-11-04T16 Ve e −46.54
1983-11-04T22 Lu c +221.95
1983-11-05T06
** 
B +63.08
1983-11-05T11 Me a 1.442
1983-11-07T11 Lu xd +256.16
1983-11-09T10 Lu d −25.18
1983-11-12T22 Lu V +322.85
1983-11-13T03 Lu a 0.002703
1983-11-19T16
** 
S +105.05
1983-11-20T02
** 
b +61.27
1983-11-20T12 Lu o +57.63
1983-11-21T20 Lu xa +75.90
1983-11-23T15 Lu +d +25.22
1983-11-26T03 Lu p 0.002472
1983-11-26T09 Lu v +139.77
1983-12-02T03 Ur c +249.37
1983-12-02T05 Ur a 19.97
1983-12-02T07 Ur v +249.38
1983-12-03T05
** 
B +56.47
1983-12-04T12 Lu c +251.77
1983-12-04T12 Me d −25.83
1983-12-04T20 Lu xd +255.90
1983-12-06T19 Lu d −25.22
1983-12-11T00 Lu a 0.002705
1983-12-11T01 Lu V +332.52
1983-12-12T12 Ju a 6.276
1983-12-14T00 Me e +20.54
1983-12-14T12 Ju c +261.97
1983-12-15T09 Ju v +262.17
1983-12-16T01
** 
s +64.43
1983-12-18T00
** 
S +103.60
1983-12-19T06 Lu xa +75.99
1983-12-20T02 Lu o +87.59
1983-12-21T00 Lu +d +25.21
1983-12-21T02 Ne a 31.25
1983-12-21T09 Ne c +268.96
1983-12-21T13 Ne v +268.96
1983-12-22T00 Me Rg +286.66
1983-12-22T18 Lu p 0.002439
1983-12-22T19 Lu v +127.47
1983-12-23T03 Me xd +286.53
1983-12-26T00 Pl d +3.61
1983-12-31T07 Me c +279.06
1983-12-31T11 Me V +278.82
1983-12-31T14
** 
B +50.37
1983-12-31T21 Me p 0.6734
1984-01-01T03 Lu xd +255.90[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1983.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07