AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1982

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1982


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1982] [Q 1982]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1982-01-06T16
** 
S +126.28
1982-01-08T10 Lu v +88.13
1982-01-08T11 Lu p 0.002405
1982-01-09T08 Lu +d +21.94
1982-01-09T19 Lu o +109.22
1982-01-10T01 Lu xa +112.42
1982-01-16T12 Me e +18.81
1982-01-17T19
** 
s +112.07
1982-01-18T09 Me xd +316.58
1982-01-20T00
** 
B +85.40
1982-01-20T11 Lu V +247.95
1982-01-20T12 Lu a 0.002711
1982-01-20T13 Ve p 0.2678
1982-01-21T04 Ve V +301.18
1982-01-21T10 Ve c +301.05
1982-01-23T05 Me Rg +318.65
1982-01-23T08 Lu d −21.93
1982-01-24T04 Lu xd +292.51
1982-01-24T14 Sa d −6.30
1982-01-25T04 Lu c +304.88
1982-01-26T13 Ve +d −13.56
1982-01-27T18 Me +d −13.28
1982-01-29T04 Pl Rg +206.93
1982-01-31T02 Sa Rg +202.25
1982-02-01T03 Me c +311.97
1982-02-01T15 Me V +311.36
1982-02-02T12
** 
S +122.06
1982-02-02T21 Me p 0.6538
1982-02-05T13 Lu p 0.002440
1982-02-05T16 Lu v +101.26
1982-02-05T18 Lu +d +21.96
1982-02-06T11 Lu xa +112.39
1982-02-08T08 Lu o +139.27
1982-02-10T20 Ve Pg +293.36
1982-02-13T02
** 
b +95.30
1982-02-13T07 Me Pg +302.92
1982-02-15T23
** 
B +75.72
1982-02-17T08 Lu a 0.002704
1982-02-17T09 Lu V +255.43
1982-02-18T02 Ma d −4.65
1982-02-19T14 Ne d −22.13
1982-02-19T15 Lu d −22.00
1982-02-20T11 Lu xd +292.01
1982-02-20T19 Ma Rg +199.18
1982-02-20T23 Ju d −13.65
1982-02-21T14 Me d −17.96
1982-02-23T21 Lu c +334.93
1982-02-24T05 Ju Rg +220.33
1982-02-25T17 Me xa +309.93
1982-02-26T10 Me e −26.87
1982-03-02T15
** 
S +125.47
1982-03-02T22 Ve d −15.16
1982-03-03T22 Lu v +86.01
1982-03-04T03 Lu p 0.002473
1982-03-05T00 Lu +d +22.08
1982-03-05T16 Lu xa +111.16
1982-03-09T18 Ur Rg +244.63
1982-03-09T19 Ur d −20.90
1982-03-09T20 Lu o +168.97
1982-03-14T12
** 
B +93.31
1982-03-17T04 Lu a 0.002702
1982-03-17T10 Lu V +263.47
1982-03-18T23 Lu d −22.20
1982-03-19T15 Lu xd +289.95
1982-03-25T10 Lu c +211.15
1982-03-28T15 Lu v +50.20
1982-03-29T06 Lu p 0.002458
1982-03-29T12 Ne Rg +267.05
1982-03-30T01
** 
S +151.79
1982-03-31T10 Ma o +190.38
1982-04-01T06 Lu +d +22.32
1982-04-01T17 Lu xa +108.64
1982-04-01T20 Ma V +189.82
1982-04-02T01 Ve e −46.44
1982-04-05T06 Ma p 0.6351
1982-04-07T15 Me a 1.343
1982-04-08T10 Lu o +198.28
1982-04-09T02 Sa o +198.92
1982-04-09T02 Sa p 8.667
1982-04-09T03 Sa V +198.92
1982-04-10T08
** 
B +121.56
1982-04-11T11 Me o +21.02
1982-04-13T23 Lu a 0.002705
1982-04-14T09 Lu V +270.83
1982-04-15T07 Lu d −22.46
1982-04-15T11 Ve xa +339.27
1982-04-15T11 Pl c +205.56
1982-04-15T15 Me v +29.75
1982-04-15T18 Lu xd +286.96
1982-04-16T05 Pl V +205.54
1982-04-16T09 Me xd +31.26
1982-04-17T14 Pl p 29.01
1982-04-22T16
** 
s +195.15
1982-04-23T20 Lu c +33.34
1982-04-24T23
** 
S +178.75
1982-04-25T12 Lu v +58.06
1982-04-25T21 Lu p 0.002424
1982-04-26T00 Ju o +215.46
1982-04-26T02 Ju V +215.45
1982-04-27T06 Ju p 4.430
1982-04-28T12 Lu +d +22.56
1982-04-28T18 Lu xa +105.72
1982-05-04T00 Ma +d +1.23
1982-05-07T05
** 
B +133.77
1982-05-08T00 Lu o +227.12
1982-05-09T01 Me e +21.21
1982-05-11T14 Lu a 0.002711
1982-05-11T18 Ma Pg +180.38
1982-05-12T03 Lu V +276.21
1982-05-12T14 Me +d +24.57
1982-05-12T15 Lu d −22.68
1982-05-12T20 Lu xd +284.50
1982-05-21T02 Me Rg +75.18
1982-05-21T04
** 
S +182.68
1982-05-23T04 Lu c +61.75
1982-05-23T21 Lu v +72.19
1982-05-24T00 Ur V +242.63
1982-05-24T02 Ur o +242.62
1982-05-24T02 Ur p 17.87
1982-05-24T02 Lu p 0.002398
1982-05-24T16 Me xa +74.69
1982-05-25T21 Lu +d +22.73
1982-05-25T23 Lu xa +103.89
1982-05-29T05 Pl +d +6.81
1982-06-01T19 Me c +70.98
1982-06-01T21 Me V +70.93
1982-06-02T00 Me p 0.5491
1982-06-02T16
** 
B +135.51
1982-06-06T16 Lu o +255.63
1982-06-07T22 Lu a 0.002715
1982-06-08T09 Lu V +276.08
1982-06-08T22 Lu d −22.77
1982-06-09T00 Lu xd +283.41
1982-06-12T10 Sa +d −3.71
1982-06-13T23 Me Pg +66.62
1982-06-14T23 Me d +17.21
1982-06-16T22
** 
S +182.15
1982-06-17T04 Ne o +265.67
1982-06-17T11 Ne V +265.66
1982-06-17T12 Ne p 29.26
1982-06-18T09 Sa Pg +195.50
1982-06-21T09 Lu v +88.56
1982-06-21T11 Lu c +89.81
1982-06-21T12 Lu p 0.002389
1982-06-21T14 Ma xa +189.13
1982-06-22T07 Lu +d +22.78
1982-06-22T09 Lu xa +103.36
1982-06-23T17 Ju +d −10.45
1982-06-26T21 Me e −22.03
1982-06-27T17 Ju Pg +210.44
1982-06-30T07
** 
B +127.58
1982-07-04T10 Pl Pg +204.11
1982-07-05T01 Lu V +269.05
1982-07-05T01 Lu a 0.002715
1982-07-06T04 Lu d −22.77
1982-07-06T06 Lu xd +283.35
1982-07-06T07 Lu o +283.91
1982-07-13T03
** 
S +159.08
1982-07-13T08 Me xd +97.15
1982-07-15T15 Me +d +23.36
1982-07-19T18 Lu +d +22.77
1982-07-19T20 Lu xa +103.36
1982-07-19T21 Lu p 0.002398
1982-07-19T23 Lu v +105.24
1982-07-20T18 Lu c +117.71
1982-07-22T06 Me v +115.57
1982-07-24T21 Ve +d +22.76
1982-07-25T12 Me o +122.42
1982-07-27T23
** 
B +99.06
1982-07-28T15 Me a 1.344
1982-08-01T04 Lu V +267.45
1982-08-01T09 Lu a 0.002711
1982-08-02T10 Lu d −22.78
1982-08-02T12 Lu xd +283.28
1982-08-03T09 Ne +d −22.03
1982-08-04T22 Lu o +312.22
1982-08-06T14 Ve xd +110.45
1982-08-07T16 Ur +d −20.14
1982-08-09T06 Ur Pg +240.58
1982-08-09T19
** 
S +126.94
1982-08-16T03 Lu +d +22.83
1982-08-16T04 Lu xa +102.82
1982-08-17T02 Lu p 0.002423
1982-08-17T09 Lu v +120.21
1982-08-19T02 Lu c +145.83
1982-08-20T15 Me xa +169.67
1982-08-24T09
** 
B +72.19
1982-08-28T20 Lu V +271.80
1982-08-29T00 Lu a 0.002705
1982-08-29T16 Lu d −22.89
1982-08-29T17 Lu xd +282.13
1982-09-03T12 Lu o +340.71
1982-09-05T17 Ne Pg +264.28
1982-09-05T21 Me e +26.96
1982-09-07T03
** 
S +108.29
1982-09-12T08 Lu xa +100.91
1982-09-12T10 Lu +d +22.99
1982-09-13T17 Lu p 0.002457
1982-09-14T08 Lu v +129.15
1982-09-17T12 Lu c +174.26
1982-09-19T10 Me Rg +197.53
1982-09-20T01 Me d −10.49
1982-09-20T23
** 
B +56.09
1982-09-25T17 Lu V +278.42
1982-09-25T19 Lu a 0.002701
1982-09-25T19 Lu xd +279.57
1982-09-26T00 Lu d −23.11
1982-09-27T14
** 
b +48.81
1982-09-30T04 Me p 0.6528
1982-10-01T15 Me V +189.36
1982-10-02T05 Me c +188.70
1982-10-03T01 Lu o +9.50
1982-10-05T06
** 
S +102.53
1982-10-08T08 Lu v +83.34
1982-10-09T01 Lu p 0.002473
1982-10-09T07 Me xd +182.77
1982-10-09T09 Lu xa +98.07
1982-10-09T15 Lu +d +23.24
1982-10-11T05 Me Pg +182.42
1982-10-12T22
** 
s +52.16
1982-10-13T22 Me +d −0.12
1982-10-17T00 Lu c +203.31
1982-10-17T15 Me e −18.08
1982-10-18T17 Sa v +205.16
1982-10-18T20 Pl a 30.88
1982-10-18T20 Sa a 10.72
1982-10-18T21 Sa c +205.18
1982-10-18T22
** 
B +52.58
1982-10-20T11 Pl o +206.86
1982-10-20T12 Pl v +206.86
1982-10-22T21 Lu xd +276.61
1982-10-23T08 Lu d −23.38
1982-10-23T15 Lu a 0.002703
1982-10-23T16 Lu V +285.83
1982-10-31T22 Ma d −24.85
1982-11-01T12 Lu o +38.80
1982-11-01T21 Ve a 1.715
1982-11-02T06
** 
S +97.35
1982-11-03T14 Me v +210.92
1982-11-03T23 Lu v +74.07
1982-11-04T10 Lu p 0.002443
1982-11-04T12 Ve o +221.86
1982-11-05T11 Lu xa +95.52
1982-11-05T21 Lu +d +23.48
1982-11-07T02
** 
b +46.53
1982-11-11T14 Ju a 6.392
1982-11-13T14 Ju c +230.89
1982-11-15T00 Ju v +231.20
1982-11-15T15 Lu c +232.92
1982-11-15T23
** 
B +46.09
1982-11-16T15 Me xa +232.12
1982-11-19T01 Lu xd +274.67
1982-11-19T11 Me o +236.69
1982-11-19T16 Lu d −23.56
1982-11-20T10 Lu a 0.002710
1982-11-20T14 Lu V +292.92
1982-11-22T05 Ve v +244.12
1982-11-22T17 Me a 1.450
1982-11-26T03 Ve xa +249.05
1982-11-27T04 Ur v +244.88
1982-11-27T11 Ur c +244.90
1982-11-27T11 Ur a 19.90
1982-12-01T00 Ve V +255.16
1982-12-01T00 Lu o +68.49
1982-12-01T01
** 
S +99.87
1982-12-02T07 Lu v +87.90
1982-12-02T11 Lu p 0.002408
1982-12-02T17 Lu xa +94.33
1982-12-03T06 Lu +d +23.60
1982-12-11T19 Ve v +268.72
1982-12-12T14 Me d −25.60
1982-12-13T20
** 
B +58.99
1982-12-15T09 Lu c +263.10
1982-12-15T19 Ve d −24.15
1982-12-16T07 Lu xd +274.21
1982-12-16T23 Lu d −23.62
1982-12-18T00 Lu a 0.002716
1982-12-18T05 Lu V +296.59
1982-12-18T16 Ne a 31.25
1982-12-18T20 Ne v +266.76
1982-12-19T00 Ne c +266.77
1982-12-23T12 Pl d +4.57
1982-12-29T16
** 
S +115.19
1982-12-30T04 Lu xa +94.29
1982-12-30T11 Lu o +98.45
1982-12-30T17 Lu +d +23.61
1982-12-30T21 Me e +19.56
1982-12-30T22 Lu p 0.002386
1982-12-30T23 Lu v +105.75[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1982.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07