AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1982

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1982


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1982] [Q 1982]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1982-01-06T13
** 
S +132.25
1982-01-07T21 Lu v +88.07
1982-01-07T23 Lu p 0.002405
1982-01-08T20 Lu +d +21.94
1982-01-09T07 Lu o +109.28
1982-01-09T13 Lu xa +112.47
1982-01-16T00 Me e +18.81
1982-01-17T07
** 
s +112.07
1982-01-17T21 Me xd +316.58
1982-01-19T23 Lu V +247.99
1982-01-20T00 Lu a 0.002711
1982-01-20T01 Ve p 0.2678
1982-01-20T02
** 
B +85.87
1982-01-20T16 Ve V +301.18
1982-01-20T22 Ve c +301.05
1982-01-22T17 Me Rg +318.65
1982-01-22T20 Lu d −21.93
1982-01-23T16 Lu xd +292.50
1982-01-24T02 Sa d −6.30
1982-01-24T16 Lu c +304.93
1982-01-26T01 Ve +d −13.56
1982-01-27T06 Me +d −13.28
1982-01-30T14 Sa Rg +202.25
1982-01-31T15 Me c +311.96
1982-02-01T03 Me V +311.35
1982-02-02T09 Me p 0.6538
1982-02-02T11
** 
S +127.03
1982-02-05T01 Lu p 0.002440
1982-02-05T04 Lu v +101.14
1982-02-05T06 Lu +d +21.95
1982-02-05T23 Lu xa +112.38
1982-02-07T20 Lu o +139.26
1982-02-10T08 Ve Pg +293.36
1982-02-12T14
** 
b +95.30
1982-02-12T19 Me Pg +302.92
1982-02-15T23
** 
B +75.31
1982-02-16T20 Lu a 0.002704
1982-02-16T22 Lu V +255.42
1982-02-17T14 Ma d −4.65
1982-02-19T02 Ne d −22.13
1982-02-19T03 Lu d −22.00
1982-02-19T23 Lu xd +292.00
1982-02-20T07 Ma Rg +199.18
1982-02-20T11 Ju d −13.65
1982-02-21T02 Me d −17.96
1982-02-23T09 Lu c +334.93
1982-02-23T17 Ju Rg +220.33
1982-02-25T05 Me xa +309.93
1982-02-25T22 Me e −26.87
1982-03-02T10 Ve d −15.16
1982-03-02T13
** 
S +130.98
1982-03-03T10 Lu v +86.39
1982-03-03T16 Lu p 0.002473
1982-03-04T12 Lu +d +22.08
1982-03-05T04 Lu xa +111.16
1982-03-09T06 Ur Rg +244.63
1982-03-09T07 Ur d −20.90
1982-03-09T08 Lu o +168.97
1982-03-14T13
** 
B +94.72
1982-03-16T17 Lu a 0.002702
1982-03-16T22 Lu V +263.51
1982-03-18T11 Lu d −22.20
1982-03-19T03 Lu xd +289.94
1982-03-24T22 Lu c +211.15
1982-03-28T03 Lu v +50.13
1982-03-28T18 Lu p 0.002458
1982-03-29T00 Ne Rg +267.05
1982-03-30T03
** 
S +161.66
1982-03-30T22 Ma o +190.38
1982-03-31T18 Lu +d +22.32
1982-04-01T05 Lu xa +108.63
1982-04-01T08 Ma V +189.82
1982-04-01T13 Ve e −46.44
1982-04-04T18 Ma p 0.6351
1982-04-07T03 Me a 1.343
1982-04-07T22 Lu o +198.28
1982-04-08T14 Sa o +198.92
1982-04-08T14 Sa p 8.667
1982-04-08T15 Sa V +198.92
1982-04-10T08
** 
B +127.70
1982-04-10T23 Me o +21.02
1982-04-13T11 Lu a 0.002705
1982-04-13T21 Lu V +270.87
1982-04-14T19 Lu d −22.46
1982-04-14T23 Ve xa +339.28
1982-04-15T03 Me v +29.75
1982-04-15T06 Lu xd +286.95
1982-04-15T21 Me xd +31.26
1982-04-22T04
** 
s +195.15
1982-04-23T08 Lu c +33.34
1982-04-24T22
** 
S +199.13
1982-04-25T00 Lu v +58.05
1982-04-25T09 Lu p 0.002424
1982-04-25T12 Ju o +215.46
1982-04-25T14 Ju V +215.45
1982-04-26T18 Ju p 4.430
1982-04-28T00 Lu +d +22.56
1982-04-28T06 Lu xa +105.72
1982-05-03T12 Ma +d +1.23
1982-05-07T00
** 
B +144.59
1982-05-07T12 Lu o +227.11
1982-05-08T13 Me e +21.21
1982-05-11T02 Lu a 0.002711
1982-05-11T06 Ma Pg +180.38
1982-05-11T15 Lu V +276.25
1982-05-12T02 Me +d +24.57
1982-05-12T03 Lu d −22.68
1982-05-12T08 Lu xd +284.50
1982-05-20T14 Me Rg +75.18
1982-05-20T20
** 
S +207.12
1982-05-22T16 Lu c +61.75
1982-05-23T09 Lu v +72.13
1982-05-23T12 Ur V +242.63
1982-05-23T14 Ur o +242.62
1982-05-23T14 Ur p 17.87
1982-05-23T14 Lu p 0.002398
1982-05-24T04 Me xa +74.69
1982-05-25T09 Lu +d +22.73
1982-05-25T11 Lu xa +103.89
1982-06-01T07 Me c +70.98
1982-06-01T09 Me V +70.93
1982-06-01T12 Me p 0.5491
1982-06-02T07
** 
B +147.24
1982-06-06T04 Lu o +255.62
1982-06-07T10 Lu a 0.002715
1982-06-07T21 Lu V +276.12
1982-06-08T10 Lu d −22.77
1982-06-08T12 Lu xd +283.40
1982-06-11T22 Sa +d −3.71
1982-06-13T11 Me Pg +66.62
1982-06-14T11 Me d +17.21
1982-06-16T11
** 
S +206.14
1982-06-16T16 Ne o +265.67
1982-06-16T23 Ne V +265.66
1982-06-17T00 Ne p 29.26
1982-06-17T21 Sa Pg +195.50
1982-06-20T21 Lu v +88.56
1982-06-20T23 Lu c +89.80
1982-06-21T00 Lu p 0.002389
1982-06-21T02 Ma xa +189.13
1982-06-21T19 Lu +d +22.78
1982-06-21T21 Lu xa +103.36
1982-06-23T05 Ju +d −10.45
1982-06-26T09 Me e −22.03
1982-06-27T05 Ju Pg +210.44
1982-06-29T18
** 
B +138.04
1982-07-04T13 Lu V +268.91
1982-07-04T13 Lu a 0.002715
1982-07-05T16 Lu d −22.77
1982-07-05T18 Lu xd +283.35
1982-07-05T19 Lu o +283.90
1982-07-12T13
** 
S +175.71
1982-07-12T20 Me xd +97.15
1982-07-15T03 Me +d +23.36
1982-07-19T06 Lu +d +22.77
1982-07-19T08 Lu xa +103.36
1982-07-19T09 Lu p 0.002398
1982-07-19T11 Lu v +105.24
1982-07-20T06 Lu c +117.70
1982-07-21T18 Me v +115.57
1982-07-24T09 Ve +d +22.76
1982-07-25T00 Me o +122.42
1982-07-27T11
** 
B +105.81
1982-07-28T03 Me a 1.344
1982-07-31T16 Lu V +267.40
1982-07-31T21 Lu a 0.002711
1982-08-01T22 Lu d −22.78
1982-08-02T00 Lu xd +283.27
1982-08-02T21 Ne +d −22.03
1982-08-04T10 Lu o +312.22
1982-08-06T02 Ve xd +110.45
1982-08-07T04 Ur +d −20.14
1982-08-08T18 Ur Pg +240.58
1982-08-09T07
** 
S +137.20
1982-08-15T15 Lu +d +22.83
1982-08-15T16 Lu xa +102.81
1982-08-16T14 Lu p 0.002423
1982-08-16T21 Lu v +120.20
1982-08-18T14 Lu c +145.83
1982-08-20T03 Me xa +169.67
1982-08-23T23
** 
B +76.15
1982-08-28T08 Lu V +271.74
1982-08-28T12 Lu a 0.002705
1982-08-29T04 Lu d −22.89
1982-08-29T05 Lu xd +282.13
1982-09-03T00 Lu o +340.70
1982-09-05T05 Ne Pg +264.28
1982-09-05T09 Me e +26.96
1982-09-06T18
** 
S +115.62
1982-09-11T20 Lu xa +100.96
1982-09-11T22 Lu +d +22.99
1982-09-13T05 Lu p 0.002457
1982-09-13T20 Lu v +129.09
1982-09-17T00 Lu c +174.31
1982-09-18T22 Me Rg +197.53
1982-09-19T13 Me d −10.49
1982-09-20T16
** 
B +57.88
1982-09-25T05 Lu V +278.36
1982-09-25T07 Lu a 0.002701
1982-09-25T07 Lu xd +279.56
1982-09-25T12 Lu d −23.11
1982-09-27T02
** 
b +48.81
1982-09-29T16 Me p 0.6528
1982-10-01T03 Me V +189.36
1982-10-01T17 Me c +188.70
1982-10-02T13 Lu o +9.49
1982-10-04T22
** 
S +108.82
1982-10-07T20 Lu v +83.34
1982-10-08T13 Lu p 0.002473
1982-10-08T19 Me xd +182.77
1982-10-08T21 Lu xa +98.06
1982-10-09T03 Lu +d +23.24
1982-10-10T17 Me Pg +182.42
1982-10-12T10
** 
s +52.16
1982-10-13T10 Me +d −0.12
1982-10-16T12 Lu c +203.30
1982-10-17T03 Me e −18.08
1982-10-18T05 Sa v +205.16
1982-10-18T08 Sa a 10.72
1982-10-18T09 Sa c +205.18
1982-10-18T17
** 
B +53.17
1982-10-22T10 Lu xd +276.60
1982-10-22T20 Lu d −23.38
1982-10-23T03 Lu a 0.002703
1982-10-23T04 Lu V +285.82
1982-10-31T10 Ma d −24.85
1982-11-01T00 Lu o +38.80
1982-11-01T09 Ve a 1.715
1982-11-01T23
** 
S +101.56
1982-11-03T02 Me v +210.92
1982-11-03T11 Lu v +74.17
1982-11-03T22 Lu p 0.002443
1982-11-04T00 Ve o +221.86
1982-11-04T23 Lu xa +95.51
1982-11-05T09 Lu +d +23.48
1982-11-06T14
** 
b +46.53
1982-11-11T02 Ju a 6.392
1982-11-13T02 Ju c +230.89
1982-11-14T12 Ju v +231.20
1982-11-15T03 Lu c +232.96
1982-11-15T22
** 
B +41.91
1982-11-16T03 Me xa +232.12
1982-11-18T13 Lu xd +274.66
1982-11-18T23 Me o +236.69
1982-11-19T04 Lu d −23.56
1982-11-19T22 Lu a 0.002710
1982-11-20T02 Lu V +292.96
1982-11-21T17 Ve v +244.12
1982-11-22T05 Me a 1.450
1982-11-25T15 Ve xa +249.05
1982-11-26T16 Ur v +244.88
1982-11-26T23 Ur c +244.90
1982-11-26T23 Ur a 19.90
1982-11-30T12 Ve V +255.15
1982-11-30T12 Lu o +68.49
1982-11-30T20
** 
S +101.27
1982-12-01T19 Lu v +87.90
1982-12-01T23 Lu p 0.002408
1982-12-02T05 Lu xa +94.32
1982-12-02T18 Lu +d +23.60
1982-12-11T07 Ve v +268.72
1982-12-12T02 Me d −25.60
1982-12-14T00
** 
B +52.21
1982-12-14T21 Lu c +263.09
1982-12-15T07 Ve d −24.15
1982-12-15T19 Lu xd +274.21
1982-12-16T11 Lu d −23.62
1982-12-17T12 Lu a 0.002716
1982-12-17T17 Lu V +296.63
1982-12-18T04 Ne a 31.25
1982-12-18T08 Ne v +266.76
1982-12-18T12 Ne c +266.77
1982-12-29T14
** 
S +114.50
1982-12-29T16 Lu xa +94.28
1982-12-29T23 Lu o +98.44
1982-12-30T05 Lu +d +23.61
1982-12-30T09 Me e +19.56
1982-12-30T10 Lu p 0.002386
1982-12-30T11 Lu v +105.75[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1982.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19